donderdag, april 03, 2014

Aartsengel Michael - Verenigen Met Je TweelingVlam - 2 April 2014 / Celia Fenn


Aartsengel Michael
Verenigen Met Je TweelingVlam
2 April 2014 / Celia Fenn

Celia: In deze tijd van verhoogde Kosmische- en Zonnestraling, vinden velen hun weg naar het Licht en de Liefde binnenin hun harten en zielen. Zij komen "thuis". Het is daar dat zij die bron van Onvoorwaardelijke Liefde zullen vinden welke genoemd wordt de "TweelingVlam".
Veel mensen schrijven en vragen mij wanneer zij hun TweelingVlam zullen ontmoeten, of dat hun TweelingVlam in incarnatie is. In deze channeling welke gegeven werd door Aartsengel Michael voor een particuliere cliënt, legt hij uit dat de TweelingVlam een energie is die hoofdzakelijke binnenin jou gevonden wordt, en dan ervaren kan worden in de externe of gemanifesteerde wereld. Het is als zodanig geen persoon, maar een energie die gedeeld en ervaren kan worden door twee energetische verenigbare zielen. De channeling begint met een discussie over de rol van de zielgroep binding en zielfamilie verenigingen, en gaat dan naar het onderwerp van de TweelingVlammen;
"Je vraagt ons eerst over jouw zielfamilie, en jouw relatie met hen. Wel, inderdaad, wij kunnen zeggen dat de ervaring van het openstellen van het Zelf voor de waarheid dat je "ÉÉN" bent inderdaad een openbaring is, en dat vele Lichtwerkers deze specifieke eenheid en eensgezindheid momenteel in groepen ervaren. Het is één van de vreugdevolle beloningen van het in staat zijn om volledig toegang te verkrijgen tot het bewustzijn van het Hogere Zelf terwijl je in de menselijke gestalte bent. Want dan begrijp je dat het Hogere Zelf of de Ziel een buis/kanaal voor Spirit of de Goddelijke Creatieve Intelligentie is, en dat het inderdaad dezelfde intelligentie of "geest" is die alle dingen bewoont.
Maar, zelfs groter dan dit, is het waarachtige wonder dat langzaam tevoorschijn komt in jullie bewustzijn als mensen. Dat jullie deel uit kunt maken van deze Eensgezindheid, deze Goddelijke Geest, en jullie kunnen ook Individuen zijn - tezelfdertijd. Ja, uiteindelijk zal je in staat zijn om deze twee niveaus van bewustzijn bijeen te houden, en dus zal je "jij" zijn maar zal je ook de "Ene" zijn, en er zal geen conflict tussen hen bestaan… Zij zullen als een continuüm van Licht en Bewustzijn bestaan.
Want zie, dierbaren, veel mensen stellen zich voor dat zij in/naar het bewustzijn van de Ene moeten verhuizen en daar permanent moeten blijven. Dan, zijn zij teleurgesteld wanneer zij dat niet kunnen bereiken of dat bewustzijn bezitten. Maar wij zeggen, dat het doel is om in staat te zijn om beide staten van bewustzijn vast te houden. Er is niets verkeerd met jullie individuele bewustzijn, want dit is het algehele doel van jullie evolutie hier op de Aarde geweest. Dat de "Ene", of het Spirit bewustzijn, in staat zou moeten zijn om de "Vele" niveaus van bewustzijn, of het menselijke individuele wezen vast te houden, en dat de "Velen" ook in staat zouden moeten zijn om de "Ene" vast te houden. Om dit te doen, moeten beide niveaus van bewustzijn op dezelfde wijze en sterkte functioneren.

Want zie, in jullie huidige spirituele cultuur, zijn jullie gewend geraakt om het individuele "ego" of het lagere wezen als van weinig waarde te beschouwen, en spirit als alles te zien. Maar, totdat je hen beide als identiek belangrijk kunt houden, zal je worstelen om waarlijk de ervaring van de Ene binnen te gaan, want je zult niet de macht hebben om de ervaring op het materiële niveau vast te houden. Het is alleen wanneer het lagere zelf sterk en bekrachtigd en gebalanceerd is, dat het hogere zelf kan verenigen en één kan worden met het lagere zelf. Het is, op vele manieren, het model van de TweelingVlam relatie. En, in feite, kunnen wij dat zeggen totdat je de bekwaamheid bereikt hebt om "één" met jezelf te zijn, je zult nooit in staat zijn om "één" te zijn met een ander in een TweelingVlam relatie. Dit is inderdaad de reden waarom zovelen aangetrokken worden in/naar relaties met hun zielfamilies, zodat zij mogen beginnen de energie en de kracht te  begrijpen die er nodig is om een TweelingVlam relatie in echte kracht en Liefde binnen te gaan.
Dit besef zal inderdaad meer algemeen worden als mensen de stroming van de energieën beginnen te begrijpen, en uiteindelijk, wanneer het Ascentieproces volledig voltooid is, zullen alle mensen een begrip van dit proces hebben.
Nu, wanneer je spreekt over deze innerlijke Mannelijke aanwezigheid, zouden wij willen zeggen dat het de wijsheid en begeleiding van jouw innerlijke Goddelijke Mannelijke of TweelingVlam energie representeert. Deze innerlijke relatie bereidt de weg voor, voor de manifestatie van een externe relatie die in staat zal zijn om jouw TweelingVlam energie te dragen. Hoe meer je wisselwerkt met de innerlijke mannelijke aanwezigheid, hoe meer je de diepe liefde en de ondersteuning van de Goddelijke Mannelijke energie zult begrijpen, en hoe het binnenin een relatie tot uitdrukking gebracht zou kunnen worden.
Dus wij zouden kunnen zeggen, ja, dit is jouw TweelingVlam, maar dat ontkracht niet de mogelijkheid dat jouw TweelingVlam energie zich mag manifesteren in een fysieke relatie met een materiële partner die deze energie zal dragen en deze energie tot uitdrukking zal brengen. Want, als je werkelijk de "les" van de "innerlijke versmelting" met de Goddelijke Geest of intelligentie begrijpt, dan zal je begrijpen dat deze energie binnenin jou kan bestaan en ook tot uidrukking gebracht kan worden door het kanaal van een ander menselijke wezen.
Hoe dit mogelijk is? Wel, die persoon is zowel een kanaal voor de Goddelijke Geest of Energie, als een individu, zoals wij eerder aanhaalden. Dus, je kunt relateren met het individu als een individu, maar ook als een kanaal voor de Goddelijke Geest of Intelligentie.
Welnu, het is niet volledig waar dat er geen geslacht is in de wereld van de Geest. Want zie, de basis van alle energiestromingen is Mannelijk en Vrouwelijk, en deze zijn aanvullende energieën. De meeste van de oude scheppingsverhalen, omvatten de Oude Egyptenaren, en vertellen over een "Begin" waar de Bronenergie zich verdeelde in Mannelijke en Vrouwelijke vormen, en toen, vanaf dat begin, kwamen alle andere vormen tevoorschijn en werden gecreëerd. De oude Egyptische Godenwereld omvatte Goddelijke Wezens, of Goden en Godinnen, die altijd in een samenwerkingsverband waren - voor iedere mannelijke godheid was daar een vrouwelijke tegenhanger.
Dus, binnenin de wereld van Spirit of Energie, is er altijd een mannelijke en een vrouwelijke "lading", of wat jullie zouden kunnen noemen "elektrisch" en "magnetisch". Het mannelijke is elektrisch, of actief, en het vrouwelijke is magnetisch of aantrekkelijk.
Welnu, deze zijn de energieën die aan het werk zijn in de TweelingVlam relatie. Degene die de Goddelijke Vrouwelijke energie draagt zal iemand magnetiseren of aantrekken die de Goddelijke Mannelijke energie draagt, en zij zullen zich verenigen om de "Ene" energie van de Bron te creëren.
Maar, net zoals wij eerder met onze woorden verklaarden over de Vereniging tussen het Hogere Zelf en het Fysieke Zelf, moeten beide partners sterk en gebalanceerd en krachtig binnenin zichzelf zijn. Elke partner moet een persoonlijke innerlijke balans van mannelijke en vrouwelijke energie bereikt hebben om een sterke fundering te creëren zodat zij dat ook los zouden kunnen laten in de "Ene" en zichzelf toe zouden kunnen staan om een kanaal te worden voor de enkelvoudige "lading" van de Goddelijke Mannelijke of Vrouwelijke energie binnenin een vereniging welke zowel spiritueel als fysiek kan zijn.
En, in een dergelijke Vereniging, is er wederom die miraculeuze paradox - beide partners bestaan als uitgesproken individuen en nochtans bestaan zij ook als de "Ene". Zij zijn zich van zichzelf bewust als individuen, maar zijn zich ook van zichzelf bewust als de "Ene" als een "Eenheid" of "Dyade" welke een wezen is die groter en krachtiger is dan dat zij als individuen zijn.
Dit "heilige huwelijk" is, op diens beurt, een reflectie van de heilige vereniging van het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke binnenin de Bron. Eén van de doelen van jullie spirituele evolutie en ascentie momenteel is om jullie in staat te stellen om dergelijke verenigingen binnen te gaan die het "Goddelijke Huwelijk" spiegelen, en derhalve jullie in staat stellen om een individu met jullie eigen leven en doel te blijven.
Dus, wij hopen dat jullie begrijpen, dat jullie niet bedoeld zijn, in dit stadium, om de energie van gelukzaligheid in dit stadium voor altijd vast te houden. Het is een te hoge trilling voor jullie momenteel. Jullie leren geleidelijk om je "af te stemmen" op die frequentie zodat je het vast mag houden als één van de vele frequenties die jullie nu in staat zijn om vast te houden als een multidimensionaal wezen. Wees geduldig met jullie zelf, en houdt geen enkele verwachting van over hoeveel en hoever … weet dat alles volgens de Goddelijke Timing gebeurt en dat alles goed is. Jullie "falen" niet en jullie hebben niets op te ruimen. Jullie raken langzaam gewend aan een andere manier van zijn/bestaan, en het zal een tijdje voor jullie lichaam en energiesysteem nemen om waarachtig al deze nieuwe informatie te integreren en te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwe manier van het tot uitdrukking te brengen van de waarheid van wie jullie zijn.
Want … terwijl jullie inderdaad individuen zijn, brengen jullie ook, elk en iedereen van jullie, de passies en Liefde van de Goddelijke Geest tot uitdrukking. Jullie zijn de Goddelijke Geest in actie, en als zodanig kunnen jullie de Vreugde, de Creativiteit en Liefde van de Goddelijke Geest ervaren. Een Heilige Vereniging binnengaan met een TweelingVlam is de meest prachtige en vreugdevolle manier van het ervaren van deze Liefde en Vreugde. Het is inderdaad een wonderbaarlijk geschenk aan alle kinderen van de Aarde in deze tijd!
Mogen jullie gezegend zijn met Onvoorwaardelijke Liefde en Gratie. Altijd!"

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-7 Celia Fenn and Starchild Global
This work is licensed under a 
Creative Commons License.
You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten