zondag, april 13, 2014

Aartsengel Ezekiel - De Kennis Zal Komen wanneer de Angst Volledig Losgelaten en Ontbonden is - 12.04.2014


 
Aartsengel Ezekiel
De Kennis Zal Komen wanneer de Angst Volledig Losgelaten en Ontbonden is
12 April 2014 /  Elizabeth Ayres Escher 

Een opmerking van de Schrijfster: met vreugde breng ik jullie een boodschap van Aartsengel Ezekiel. Twee dagen geleden, wist ik niet bewust van zijn bestaan af en nochtans ken ik HEM. Zijn Aanwezigheid, hoewel niet erkend, is een lange tijd bij mij geweest. Nu ben ik verheugd om jullie een boodschap te brengen van deze nog weinig bekende Aartsengel:
Groeten, IK BEN Aartsengel Ezekiel, een Kapitein van de Engelachtige rijken en broeder van Aartsengel Michael, waar velen van jullie goed bekend mee zijn. Ik ben minder bekend dan mijn Aartsengelachtige broeders en zusters, derhalve speel ik een belangrijke rol voor diegenen van jullie die gereed zijn om het Oude los te laten en het Nieuwe te omarmen. Ik ben bekend als de Engel van Dood en Transformatie.
Deze titel en post mag ertoe leiden dat velen inwendig huiveren, nochtans diegenen die enthousiast en bereid zijn om zich over te geven aan hun eigen hogere essentie, om hun Hogere Zelf toe te staan om binnenin de residentie op zich te nemen, hunkeren naar mijn ondersteuning bij hun transformatieproces, zelfs als zij mijn naam niet kennen of van mijn bestaan niets afweten.
Er zijn weinigen van de Aartsengelachtige Rijken die een belichaming op jullie lieflijke planeet gehad hebben, maar ik heb dat. Ik was belichaamd als de Profeet Ezekiel en demonstreerde al vroeg aan mijn discipel, Elisha, de definitieve stadiums van ascentie zoals het in die dagen bestond.  Waar toen het fysieke lichaam geconsumeerd werd door de hogere essentie en het geraffineerde lichaam gevangen werd en terugkeerde naar de hogere vlakten van het bestaan. Zelfs toen, was ik mijn jonge discipel aan het voorbeiden op de rol welke hij zou gaan spelen toen hij later belichaamde als Yeshua ben Yosef of Jezus zoon van Joseph en Mary.
Het verhaal van de initiatie en de ascentie zijn verweven in de oude heilige boeken van jullie planeet, als je nochtans de tijd neemt om het te ontrafelen van de leugens en halve waarheden die daar ook in opgeschreven zijn. De stadiums van initiatie waar Jezus doorheen ging tijdens zijn eigen leven zijn stadiums van initiatie die velen van jullie zelfs nu ondergaan, hoewel jullie je er nog niet bewust van hoeven te zijn.
Ascentie is een proces waarin de energiecentrums van het fysieke lichaam gereactiveerd worden. Het klierachtige systeem komt online, het DNA dat opgeslagen is binnenin de cellen word aangestoken en de kennis opgeslagen binnenin de heilige bibliotheek, hetgeen jullie lichamelijke voertuig is, begint zichzelf aan jullie te ontvouwen en te openbaren, zoals een bloem langzaam in de warmte van de ochtendzon ontvouwt.

De Zon is jullie Christus Zelf, jullie ziel, welke immer binnenin het etherische hartcentrum verbleef, gelokaliseerd boven de hypofyse binnenin jullie fysieke lichaam. Lang geleden, toen jullie DNA veranderd werd en voor het overgrote deel uitgezet werd, leden hele delen van jullie lichamelijke voertuig aan een gelijksoortig lot. Wetenschappers hebben lang gepuzzeld over de functie van sommige van de klieren, niet beseffend dat zij alleen functioneren wanneer het lichaam in staat is om hogere niveaus van frequentie energieën te verdragen.
Nu die tijd van herontwaking gearriveerd is en, inderdaad, gedurende een aardige lange tijd in werking geweest is, heeft het voor de mensheid een tijdje geduurd om te beginnen de advent van de Christus binnenin op te merken, maar nu, zijn daar diegenen die beseffen dat jullie een contract hebben om iemand te zijn die van deze dingen zal leren en deze toe zal passen om meer te leren over wie en wat jullie werkelijk zijn.
Jullie totaliteit kan niet volledig door jullie menselijke bewustzijn voorgesteld worden, derhalve kunnen jullie beginnen te zien dat jullie bewustzijn op vele niveaus van het bestaan bestaat, op de innerlijke vlakten die voor deze wereld bekend zijn als de "hemel" of de Zomerlanden, de vijfde dimensie en omhoog doorgaand naar de 144 niveaus van het bestaan. Jij bent een multidimensionaal wezen van groot licht, nochtans vergt het grote moed en vastberadenheid om door de menselijke conditionering heen te breken en aan iets dergelijks toe te geven.
Wij, die jullie broeders en zusters in de Engelachtige Rijken zijn, zijn enthousiast om met jullie te werken die op de Aarde belichaamd zijn, tijdens deze periode van intense transformatie en verandering. Deze zijn uitdagende tijden, nochtans zijn wij hier om jullie te helpen, te gidsen en te begeleiden.
Voor velen, komen de eerste uitdagingen met de noodzaak om de angst voor de dood te overwinnen. Wanneer je eenmaal beseft dat dit NIET jullie enige leven is, dat je duizenden levensspannen op deze wereld en vele andere werelden geleefd hebt, is er niet langer wat voor angst dan ook, anders dan dat wat van het aardse voertuig zelf afkomstig is. Het ego is ontworpen om te beschermen en heeft diens plicht goed gedaan, maar is ook bezweken voor de conditionering dat jij je lichaam was en daarom als het lichaam lijdt of sterft, jij er niet langer meer zou zijn.  
Dit is een grote onwaarheid welke verteld werd om de populatie te controleren en om jullie in angst te houden, door diegenen die wensen om deze angst-aangestuurde energieën als een voedselbron te gebruiken. Alles dat op deze wereld duister is werd door deze krachten aangestuurd, welke op hun beurt aangestuurd worden door hun eigen angst en de jaloezie van het potentieel dat binnenin ieder menselijk wezen ligt. Zij kennen jullie geheim, dat jullie lichamen ontworpen werden door de vaardige genetische meesters van de Galaxy en ontworpen waren om alle energetische dimensies binnenin te dragen ondertussen nog steeds zijnde in het fysieke bestaan.
Er is veel aanpassing geweest aan het verhaal van Gaia en haar bewoners, maar nu is het tijd om te ontsnappen aan de banden die jullie gebonden hebben gehouden. Paradoxaal, doe je dit niet door de tegenstander te bevechten, maar door te leren om grotere frequenties van Licht binnenin jullie eigen lichaamsstructuur vast te houden, zodat de heilige centrums beginnen te heractiveren. Het bevechten van de "vijand" geeft hen macht over jullie, want jullie zijn nog steeds verbonden aan hun energie en zij met die van jullie. Door jullie frequentie te verhogen, verwijderen jullie jezelf op een natuurlijke wijze en gratievol uit hun gebied van invloed vandaan en uit hun bekwaamheid om jullie te ontmoedigen/op te houden van het vervullen van jullie reden om hier te zijn.
Wij dringen er bij jullie allemaal sterk op aan om binnenin naar de aansporingen van jullie Ziel te luisteren, welke eerst via de gevoelens in het centrum van de zonnevlecht komen. Dit krachtcentrum lijnt zich uiteindelijk uit met het hart en het hogere hartcentrum (hypofyse) om een verenigde chakra te worden welke in staat is om een grote kracht, mededogen en liefde uit te stralen. Door het worden van een bron van vreedzaamheid overwin je de machten die de mensheid hun recht zouden willen ontkennen om hun geboorterecht terug te nemen en voor jullie prachtige planeet om hernieuwd en naar de staat van een levende ster te herrijzen.
Laat je angsten, kwaadheid, frustraties en ongerustheden los. Geen van deze emoties dienen jouw hoogste goed. Deze zijn het puin van levensspannen die onder dwang doorgebracht werden om jullie goddelijkheid en de verbinding met jullie Ziel te ontkennen. Nu, met de advent van de gigantische stromen van kosmische energieën die dagelijks arriveren vanuit de verste uithoeken van het universum, hebben jullie de kans om deze oude energieën los te laten en jullie lichamen (fysiek, etherisch, emotioneel en mentaal) toe te staan schoongespoeld te worden. Alleen door bereid te zijn je aan het proces over te geven, om geloof en vertrouwen te hebben dat je veilig zult zijn, kan je volledig in/naar het wezen uitbreiden dat je al waarlijk bent op de hogere vlakten. Als je bereid bent om te vertrouwen en toe te staan, om jouw verdediging te laten vallen en je open te stellen voor de energieën, kalm en gecentreerd, rustig en sereen, zullen jullie bij jezelf gewaarworden bewust te worden van het ontvangen van verdere begeleiding.
Sinds jullie op een vrije-wil planeet leven, binnenin een vrije-wil universum, kan je beslissen om het te weerstaan of om je over te geven. Het is jouw keus, hoewel je zult ontdekken dat de keuze voor jou gemaakt is door jouw ziel. En je zult onophoudelijk worden dwarsgezeten, alhoewel zachtjes … lichtelijk gepord wordt … door diegenen die enthousiast op jouw aanwezigheid wachten wat betreft hun training. Wij hebben niet de wens om jullie te controleren of te manipuleren of te gebruiken. Jullie hebben allemaal aanzienlijk geleden door de handen van diegenen die zich afgewend hebben van hun eigen bron van goddelijkheid binnenin. Nu is het jullie kans om te groeien, uit te breiden en je uit te lijnen met de volledigheid van jullie wezen. En dagelijks zullen jullie verbijsterd en verrukt zijn met wat er geopenbaard wordt.
Dit proces is niet zonder diens ups en downs, en de zuivering en reiniging moet eerst komen en gedaan worden in geleidelijke cyclussen, jullie lichaam toestaand zich aan te passen voordat er verder gegaan wordt. Als je tegenwerkt, zal je bij jezelf gewaarworden zonder enige oorzaak onaangenaam te lijden. Als jij je overgeeft, zullen er nog steeds uitdagingen zijn, maar wij zijn hier om je te helpen en jouw bewustzijn toe te staan op een natuurlijke wijze uit te breiden. Het begrip zal komen, als jij jezelf toestaat de behoefte om ieder detail van het proces te willen weten los te laten.
Transformatie kan snel komen, als je het aldus toestaat, maar denk eraan dat deze keer jouw ascentie bereikt wordt terwijl je nog steeds belichaamd bent, en dus zal het stapsgewijs komen zodat het geabsorbeerd kan worden. Nochtans, verhogen de energieën dagelijks en dus zullen zij diegenen die nog niet ontwaakt zijn en zelfs diegenen die dat wel gedaan hebben porren en aanstoten, die nog niet de noodzakelijkheid geaccepteerd hebben om de lagere verlangens, behoeften en benodigdheden los te laten.
Spirit begeleidt de ingewijde en vaak op manieren die het menselijke begrip uitdagen. Het is voor de ingewijde, degene die stevig op het Pad van Terugkeer is, om zich volledig aan het proces over te geven of zij het nu wel of niet volledig begrijpen. De kennis zal komen wanneer de angst volledig losgelaten en ontbonden is.
Als jij niet iemand bent die met de spirituele hiërarchieën resoneert, is het behulpzaam om ons te visualiseren als bewustzijn, als energieën die enthousiast zijn om te helpen. Zie ons als kleuren en stralen, als prachtige lichtstralen die genezen, transformeren, bevrijden, ontbinden en creëren. Wij zijn engelen van het Licht die uitstralen vanuit de Bron van Alles Dat Is. Wij zijn volledig bewust en gehoorzaam aan de Wil van Moeder-Vader God, de focus van de Schepper in dit Universum, uitstralend vanuit het Causale Lichaam van de Grote Centrale Zon. In wat voor capaciteit dan ook, zijn wij hier om jullie bij jullie reis te helpen.
Ik omhul jullie met de Straal van Transcendentie en Transformatie, van de veelkleurige kristallijne Straal, welke binnenin vele kleuren draagt. Voel het de knopen van weerstand binnenin ontbinden en genezing en heelheid terug in jullie besef brengen. Dit wordt niet allemaal in één keer gedaan, maar in verhogingen ter wille van de instandhouding van jullie lichamelijke tempel zodat jullie fysiek in dit leven zouden kunnen ascenderen. Diegenen die zich niet voorbereiden of niet naar de Aarde gekomen zijn om de ascentie te ondergaan zullen de planeet verlaten als de frequentie omhoog gaat. Laat hen met jullie Liefde en mededogen gaan, want in hun eigen tijd zullen zij zich weer opnieuw bij jullie aansluiten.
Wij verheugen ons in de aanwezigheid van diegenen die binnenin beginnen te luisteren en de stem beginnen te horen van hun eigen goddelijkheid welke echoot binnenin de stille fluisteringen van het hart. Zoek de weg welke jou in staat zal stellen om een gevoel van evenwicht te herkrijgen, om de moed en de ambitie van een open hart te doen laten herontwaken, om de toewijding te ontdekken om te zien dat jouw eigen goddelijkheid volledig en devoot omhelsd is. Jouw pad is jouw eigen pad; wij kunnen het niet voor jou bewandelen of jou geven wat niet verdiend is door jouw eigen inspanningen. Onze liefde zal bij tijden lastig schijnen te zijn, maar dat is alleen omdat wij niet wensen een gevoel van co-afhankelijkheid te creëren waarin je doorgaat je macht aan een ander weg te geven. Ascentie gaat helemaal over ZELFMEESTERSCHAP; het gaat helemaal over jou en dat je accepteert dat je meer bent dan dat je schijnt te zijn en dat je in staat bent tot grote dingen … en zult zijn als je in staat bent om de hogere lichtfrequenties stabiel binnenin jouw eigen lichaam vast te houden. Dit kan niet zonder voorbereiding gedaan worden. Luister naar onze woorden.
Sta jouw hart toe jou naar deze leringen te gidsen die passend zijn, waarmee je resoneert, of zij nu van binnenuit je eigen hart komen of via het werk van anderen. En weet dat je de richting van jouw pad vele keren kunt veranderen als het nodig is om te ontdekken wat het is dat je nodig hebt om de sleutels te ontgrendelen van jouw eigen heilige wezen. Je mag verborgen schatten in vreemde en onverwachte plaatsen vinden en je zult je beginnen te verbinden met diegenen die werkelijk jouw Familie van het Licht zijn, degenen die je gekend hebt in andere plaatsen en tijden, die degenen zullen zijn waarmee je enig toekomstig werk zou kunnen delen of eenvoudig hier zijn om te her/erkennen en op parallelle paden te lopen, als ondersteuning en comfort voor elkaar.
Er zijn vele zegeningen die neer zullen regenen op de hoofden van de mensheid in de komende dagen, weken en maanden. Niet al deze zegeningen zullen geaccepteerd worden door diegenen die onvoorbereid zijn. Zij zullen overweldigd zijn met de emotionele verheffing van iemand die begonnen is aan een serieuze periode van zuivering. Nochtans voor diegenen die zich wel voorbereid hebben en begonnen zijn de vreedzaamheid te ontdekken die immer binnenin hun eigen hartcentrum bestaat, zal de weg voorwaarts verzacht en gemakkelijker gemaakt worden. Focus, kalme, gecentreerd zijn en volledig de energieën gronden en loslaten die door jullie heengaan in de dagen die er in het verschiet liggen is noodzakelijk. Klamp je niet vast aan wat gegeven wordt, maar draai je om en geef het vrijelijk aan anderen.
Jullie, dierbaren, zijn buizen/kanalen van Licht en zullen Bakens van Licht worden voor al diegenen die zoeken naar een nieuwe manier van bestaan/zijn. Jullie keren terug naar wat jullie eens waren in de hogere rijken, met de grote ervaring die jullie vergaard hebben door jullie menselijke levens heen. Een ieder van jullie is een schat en mettertijd zullen jullie verbijstert zijn met de ware pracht van jullie eigen Wezen.
IK BEN Ezekiel, jullie broeder en ik omhels jullie binnenin mijn grote Hart. Neem mijn hand en loop gedurende een tijdje met mij mee terwijl je voortgaat op jouw grote reis van zelfontdekking en meesterschap. IK BEN immer bij jullie en zeer specifiek bij diegenen die op de rand van een grote transformatie in hun levens staan. Mijn naam wordt vanuit de Hebreeuwse taal vertaald als "De Kracht van God". Laat mij jullie/jou kracht zijn waar je op kunt leunen aldus je met moed, vastberadenheid, gratie en gemak door jouw beproevingen en uitdagingen heen kunt gaan. IK sta jullie ten dienste.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher and http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen