dinsdag, maart 04, 2014

Yeshua en het Gezelschap van de Hemel: Jullie Betreden een Periode van Diepe, Diepe Transformatie


Yeshua en het Gezelschap van de Hemel
Jullie Betreden een Periode van Diepe, Diepe Transformatie
2 Maart 2014 / Fran Zepeda

Groeten, kameraad reizigers van het Licht. Jullie zijn zo magnifiek. Ik wil jullie dat gewoon als eerste vertellen. Het is een poosje geleden dat ik jullie via dit kanaal begroet heb, maar desalniettemin, kom ik met volle kracht en Licht en Liefde binnen om deze belangrijke boodschap aan jullie allemaal af te leveren.
Jullie betreden een periode van diepe, diepe transformatie. Hiervoor dring ik er bij jullie op aan om jullie zelf op een zeer toegewijde en liefdevolle manier voor te bereiden, dierbaren. Jullie willen niet de geurige en diepe en hele verbetering van jullie Wezens missen als jullie leren om steeds meer Licht in jullie cellen en algehele Wezens te integreren.
Jullie raken zo onderhand zeer waarschijnlijk meer bekend met jullie zelf als Hele Goddelijke Wezens van het Licht, van luisterrijke schepselen met zoveel bekwaamheden, hoewel nog steeds sluimerend in sommigen. Echter, deze bekwaamheden wachten net onder het oppervlak, als je hen niet al ervaart, en zij wachten op jou om hen te omhelzen en met hen te oefenen.
Hoewel jullie dit vele keren gehoord hebben, zijn deze bekwaamheden nooit eerder zo toegankelijk geweest als dat zij nu zijn. Als Licht Quotiënt jouw bereidheid ontmoet om te absorberen en te integreren, heb jij veel voor jezelf op voorraad staan.
Mijn geliefden, het verschil met vele van jullie nu is jullie groeiende acceptatie van jullie goddelijke liefhebbende natuur en in dat, is een katalysator om alle inherente bekwaamheden en gewaarwordingen te beseffen en ten toon te spreiden die samen met die volledige acceptatie en overgave voor jullie gehele zelf komen, compleet met al jullie goddelijke aspecten die beschikbaar komen en met jullie willen integreren.
 
Er staat veel op voorraad voor jullie dierbaren; kunnen jullie de opwinding hiervan in mijn woorden horen, mijn liefdevolle omhelzende woorden en gevoelens die ik probeer over te dragen via dit kanaal? Ik ben zo verheugd om weer in staat te zijn me met jullie te verbinden en ik wil ook zeggen dat ik nooit weggegaan ben. Ik ben me met jullie allemaal aan het binden en verenigen terwijl jullie je trillingen verhogen naar het niveau van bewustzijn dat bevorderlijk is voor de frequentie van het Christus Bewustzijn. Wij gaan steeds meer in dat milieu met elkaar om, en mijn dierbaren, niets zou me meer voldoening kunnen geven. Want zien jullie, veel kan er bereikt en verkregen worden door steeds meer in die trilling te blijven, hetgeen jullie natuurlijke leefgebied is.  
En dus wil ik voor jullie omschrijven wat jullie kunnen ervaren als jullie jezelf verheven houden en het binnenkomende Licht accepteren dat niet minder geïnterpreteerd kan worden dan in zuivere Christus Bewustzijn, terwijl het al met jullie voorbereide fundering voor groei en ervaring van dat niveau in contact komt: en dus dierbaren, vraag ik jullie om de zoete gouden energie vanuit mijn hart met die van jullie zelf te voelen vermengen, meer van jullie bewustzijn activerend om de hogere rijken van ervaring te accommoderen. Het is prachtig en verheffend, nietwaar? Voel de warmte en de kracht hiervan door je lichaam en bewustzijn stralen. Voel dat het je optilt. Voel dat het zich in jou vestigt. Voel dat het jou en jouw ervaring wordt.
Ik ben jullie broeder, en jullie vriend en jullie compagnon op deze reizen van verlichting waar jullie zo zoet en stevig in geworteld zijn. Het zou nu veel vergen om jullie uit deze prachtige staat van Zijn vandaan te trekken, en dus leven jullie er meer regelmatig in zolang als je de neiging voorkomt om jezelf omlaag te trekken naar een beangstigende of twijfelachtige staat van zijn. Je zult die negativiteit moeilijker toegankelijk vinden als je vrijelijk op deze nieuwe golf van energie drijft welke jouw ware goddelijke natuur van altijddurende Liefde en Mededogen versterkt en voedt.
Ik ben jullie voorbeeld, Maar ik ben ook jullie collega werker in deze energieën. Jullie zijn hier welkom en wij hopen dat jullie hier een tamelijk lange tijdsduur van elke van jullie dagen blijven, steeds meer ervarend van een gelukzalig Nu Moment vol van potentieel voor de creatie van wat jullie in jullie leven en voor jullie wereld willen.
Dierbare Geliefden, jullie gaan langs deze nieuwe ader op een altijd-toenemende capaciteit voorwaarts terwijl jullie je fijn afstemmen, moment na moment, in jullie Hartcentrum en daar leven, slechts kijkend naar de driedimensionale wereld als een hologram een middel om anderen te helpen erbovenuit te rijzen in/naar de hogere rijken van Hart-Denken en Hart-Actie en Hart-Gewaarwordingen.
Mijn Liefde voor jullie is nu gelijkwaardig aan die van jullie zelf, terwijl jullie leren om jullie zelf tot een grotere mate te omhelzen en lief te hebben, wetende dat wat je voor jezelf doet om deze liefdevolle natuur te handhaven gewoon ieder ander ook versterkt. Maar dit weten jullie. Maar ik vraag aan jullie om dit op een nieuw niveau te ervaren en op een meer doorgaande basis, niet slechts gedurende een deel van jullie dag, maar ALS een deel van ELK deel van jullie dag. Het is nu dat jullie deze nieuwe manier van Zijn leren en integreren als onderdeel van jullie gehele ervaring in ieder moment, niet als een afgescheiden alternatief voor de dagelijkse aanhankelijkheid voor de oude concepten en plichten van het driedimensionale leven.
Op deze manier kunnen jullie je driedimensionale leven zeer vanzelfsprekend en met krachtdadigheid transmuteren en transformeren in/naar dat van de 4de en 5de en hogere dimensies. Jullie resoneren niet langer meer met dat oude leven, is het niet zo? Jullie verheffen je naar grootsheid en ook naar nieuwe ervaringen die een tijdje mogen nemen om aan gewend te raken. Niettemin, omhels en geniet van de zuiverheid en wezenlijkheid van deze nieuwe ervaringen in de hogere dimensies, jullie rechtmatige plaats van zijn/bestaan.  
En dus dierbaren, hopen wij dat jullie het niveau van frequentie kunnen bevatten dat wij proberen over te dragen, en dat jullie bij jezelf gewaarworden gereed en bereid en in staat te zijn om daar voortdurend te wonen. Wij houden van jullie en wij bewonderen jullie en wij ondersteunen jullie op zo heel veel manieren. Het is altijd een vraag waard en het is altijd slechts een fluistering verwijderd.
Jullie liefhebbende broeder, Yeshua, met het Gezelschap van de Hemel. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen