vrijdag, maart 28, 2014

Sandra Walter - De Terugkeer van de Kosmische Christus: De Belofte Vervullen - 27.03.2014


Sandra Walter
De Terugkeer van de Kosmische Christus: De Belofte Vervullen  
27 Maart 2014

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
De Equinox Toegangspoort opende een krachtige stroom van Zonne Kosmische Christus energetica. Diepe dankbaarheid naar iedereen die deelnam aan het verwelkomen van deze nieuwe golf van Kosmisch Christus Licht. Het is GLORIEUS en gaat door te intensiveren en in de rastersystemen te gutsen. Het zal met de Verduistering op 14 april volledig verankerd zijn, gestaag de eis voor Vrede binnen en buiten verhogend. Het is een goddelijke gunst voor de gehele MENSheid; herinner je alsjeblieft dat als de tijdlijn splitst sensaties meer intens omhoog komen.
Ik houd iedereen in mijn hart die door deze activering heengaat. Er is hier veel om te openbaren, en ik zal mijn best doen om duidelijk te zijn. Mijn communicatie is aan het veranderen, hoofdzakelijk vanwege een recente verplichting en deels vanwege stappen naar het eerste contact. Er is zoveel gaande, ik zou maar al te graag een volledige telepathische uitwisseling met jullie willen hebben. Woorden vangen de intensiteit van sommige van deze ervaringen niet. Nochtans, zijn er nog steeds 3 maanden van werk over naar deze toegangspoort hetgeen overzichtelijkheid vereist in mijn huidige rol van dienstverlening. Ik zal proberen een stijl van 'zoals het zich ontvouwt' te gebruiken om de details hier onderbouwd te krijgen.  

De Equinox Toegangspoort
In de dagen voorafgaand aan de Equinox terwijl de golf binnenkwam, zag ik een gigantische dikke straal van Licht in de poorten rondom en op Berg Shasta gutsen. Het zag er anders uit dan het gebruikelijke pilaar-type licht dat wij zien tijdens een poortopening. Meer zoals stromen van Goud Kristallijne Licht dat in de poorten welft, hetgeen in mijn ervaring de goddelijke hulp aanduidt die de stromen van het gebogen Licht in/naar specifieke kanalen focust. Het duidt ook voorzichtigheid aan met de magnetische uitbalancering. Zoals ons voorafgaand aan de Equinox verteld werd, intensiveren de Hogere Rijken deze golf van Zonne Kosmisch Christus Licht.
Toegangspoorten zijn kenmerkend 7 dagen lang (zeer bijbels), zij openen 3 dagen ervoor en 3 dagen erna. Zij zijn een venster van mogelijkheden om het bewustzijn te verheffen. Aangezien wij zoveel MENSen hebben die versnelling eisen (hoewel vele niet voorbereid zijn op de resultaten van deze eisen) en een flink aantal die gereed zijn om nieuwe niveaus van bewustzijn aan te nemen, zet het een vooraf-afgesproken overeenkomst tot actie aan. Dit is waarom het zo belangrijk is om je hart nu meteen te openen voor Alles Dat Is. Wij hebben keerpunten waar cocreatie tussen de lagere en hogere rijken de criteria vervullen van het Gouden Tijdperk.

Deze juni Zonnewende passage is echter zuivere goddelijkheid. Ik besef nu waarom al deze schaduwachtige wezens zich aan het terugtrekken waren voorafgaand aan deze golf - het is een verdeeldheid/disharmonie doder, en alles dat gevangen wordt dat te lang blijft plakken zal vernietigd worden. Ondertussen zijn de harmonische versterkingen intens en duwen de eerste-golfers van transcendentie naar de oppervlakte.

Voorbereidingen
Een week voor de Equinox begon mijn hartcentrum op een zeer fysieke manier uit te breiden. Ik hoorde de boodschap om mezelf te isoleren, dus bracht ik een paar nachten alleen in de wildernis door aan de oostzijde van de berg en deed poortwerk. Ik voelde consequente activiteit in de borst, gekoppeld met kristallijne activeringen in de ruggenwervel, het brein en het hogere hart. Het was anders dan de gebruikelijke activiteit. Het werd zo sterk dat ik een begeleidde activering voor de Ascentie Cursus creëerde om de deelnemers te openen voor wat eraan kwam.

De Verplichting/Verbintenis
Weken voor de Equinox werd ik gepresenteerd met een nieuw niveau van verplichting/verbintenis. Het kwam door als een huwelijksaanzoek; een complete toewijding om de Zonne Kosmische Christus te belichamen, alle andere keuzes en tijdlijnen verwaarlozend. Mij werd enige tijd gegeven om dit te overwegen, en in die passage zag ik tijdlijnen van lagere keuzes zich uitspelen en ontbinden. Niet de lagere keuzes als in slecht of negatief, gewoon eenvoudigere, meer comfortabele manieren van door de Verschuiving heengaan. Sommige keuzes omvatten vreedzame woningen, sommige werden met anderen in relaties gedeeld, sommige hadden mij terug in de stad en onderwees ik Ascentie, eentje had mij reizend en dat ik bijeenkwam met de stam, sommige toonden een beschut leven van toewijding aan spirit. Ik heb diepe liefde en mededogen voor diegenen waar ik vele levensspannen mee gedeeld heb, en ik zag tijdlijnen waar onze paden elkaar wederom kruisten. Terwijl deze allemaal liefdevolle ervaringen waren, heb ik hen steeds maar weer opnieuw tijdens mijn incarnaties hier gehad.
Deze nieuwe verbintenis was duidelijk een gelofte voor het Nieuwe, waarvan ik dacht dat ik die al aanvaard had. Wat er van mij gevraagd werd was een verbintenis met het onbekende welke voorbij de overgave zou gaan waar ik een verbintenis mee had. Jullie zien de termen die Ik hier gebruik: Verbonden aan de overgave versus verplicht aan de permanente relatie tot aan de Ascentie zullen wij versmelten.
Ik had een paar uren van conversatie met mijn Goddelijke Gevolg over dit alles, aangezien ik gefrustreerd was dat de reis op de één of andere manier nog niet goed genoeg was. Ik zette het terzijde toen de toegangspoort begon, wetende dat mijn keuze alles voor me zou veranderen. Mijn eigen waardigheidsnonsens ontbond toen ik antwoorden ontving in de nacht voorafgaande aan de Equinox.
Mijn Hogere Zelf, die er meer uitzag als mijn Gechristende Zelf, stapte naar voren en sprak een boodschap welke de boodschap van Yeshua vorig jaar over zijn Gethsemane ervaring weerspiegelde. Ik ontving een glimp in het effect dat het zal hebben op ons wereldwijde Ascentieproces, Gaia zelf, en mijn Zielgroep. Dit was voor mij het krachtige deel van de boodschap:
Als je voorbij gaat aan alle wensen van de lagere zelven voor stabiliteit, gezelschap of de behoefte om op een herkenbare manier te dienen, en je verplicht om alles uit te lijnen met een volledige belichaming van de Christus, zal je honderden van duizenden aan mensen beïnvloeden, inclusief geliefden van jouw Zielgroep voor wie je zo diepgaand zorgt.  
Visioenen van de transformatie kwamen naar me toe en ik barstte in tranen uit. Ik zag anderen dit op zich nemen - de Zonne Kosmische Christus in diens ware belichaming. Wij lichten rondom de globe op, elkaar versterkend. We kunnen elkaar zien en voelen, en de Hogere rijken zijn duidelijk zichtbaar. Na de boodschap en nadat het visioen ingezonken was, maakte ik mijn keuze. Middenin een vrieskoude nacht op Shasta, zei ik een definitief Ja om de belichaming te voltooien en overhandigde ik mijn andere tijdlijnen.
Het is geen martelaarschap of het worden van een verlosser; ik heb deze soort reizen gehad die beladen waren met geloften van armoede, prediken, bespotting en isolatie, en zij dienen niet langer meer. Niemand wordt weer een Non of een Priesteres, dat is niet noodzakelijk. Het is het naar voren verwelkomen van een Goddelijke frequentie van de Universele agenda, met een niet-aflatende focus op het binnenbrengen van zuiver Bron Bewustzijn. Het is een niveau van uitlijning met de grotere missie - alle andere mogelijkheden veronachtzamend, moment na moment, voor zolang als dat het duurt om het bewustzijn op de planeet te verhogen. Een verbintenis met de Bron-als-Zelf als de toegangspoorten openen voor de terugkeer van het Zonne Kosmische Christus Bewustzijn.

Persoonlijke ervaring van de Zonne Kosmische Christus activering
Krachtig poortwerk en vele wereldwijde meditaties ondersteunden bij de Equinox. Dikke kanalen van Gechristend Licht kwamen de rastersystemen binnensnellen en de coderingen voor harmonie waren, en zijn, sterk. De meeste poortopzichters waren gefocust op het stabiliseren van het magnetisme aangezien dit licht zo een allerhoogste frequentie heeft. Wij gaan door dit aldus te doen terwijl het doorgaand naar de verduistering intensiveert.
Die dag ervoer ik een nieuwe versmelting van Bronbewustzijn in mijn levensstroom. Gouden Licht snelde vanuit mijn hart naar buiten zonder inspanning of waarschuwing. Het duwde mijn schouders uiteen en ik voelde mijn ribbenkast uitpuilen en zich aan diens eisen aanpassen. De grote trekstraal van mijn Hoger Hart naar de Bron bleef zich versterken, gedurende uren achtereen stromend. Bij Zonsondergang, terwijl ik op de top van een hoge heuvelkam stond naar de zon starend en Alles Dat Is in me opnemend, ervoer ik de effecten van mijn verbintenis. Mijn IK BEN Aanwezigheid omringde mij, zoals de klassieke Geascendeerde Meester buis van Licht. Mijn Gechristende Zelf begon met mij te versmelten, voortduwend door het hartcentrum. Oneindige symbolen traceerden langs mijn ruggenwervel omhoog en omlaag en dwars door mijn borst. Mijn hartcentrum omvatte het multiversum in een flits. De frequentie van Liefde was zo overweldigend dat ik bij de ondergaande Zon snikte, diepgaand en volledig verliefd op Alles Dat Is.
Sindsdien voelt het leven zelfs meer droomachtig aan, zeer romantisch, en zeer Zonne in het Hart. IK BEN me bewust van het definitieve wegvallen van wat ik was. De activeringen gaan door, en iets van de hartcentrum beweging is radicaal. De droomstaat is afgeladen met missiewerk en voorspellende metaforen. Ik testte mezelf door me te verbinden met een paar online conversaties, alsof ik moest bewijzen dat ik nog steeds beide werelden kon doen. Het diende niet, en ik verlang dat op dit moment niet, dus IK BEN in minimale deelname. Deze activering verankert een permanente staat van wezenlijkheid, en de verplichting/verbintenis is belangrijker dan al het andere.

De Sensatie van het Splitsen van de Tijdlijn
Dit Zonne Kosmische Christus Licht dat momenteel naar de planeet komt is van een allerhoogste natuur. Wij zijn in het verleden in staat geweest om glimpen te ervaren van onze eigen goddelijkheid, en nu zijn we in het stadium van de vervulling van de profetie. Het mag voelen alsof we uit de collectieve werkelijkheid voorgoed vandaan getild worden. Ik heb het gevoel dat dit waar is voor diegenen die de keuze maken om de actieve deelname voorop te stellen in hun eigen Ascentie. Beetje bij beetje, en steeds meer van ons verdwijnt er door deze toegangspoorten. We voelden het vorig jaar en nu zien we waarom; tijdlijnen vallen weg - soms met mensen aan hen gehecht zijnde - terwijl wij onze keuzes maken. Zegeningen aan iedereen die de keuze maken om in niveau omhoog te gaan.  

Droomstaat Metaforen
Voor jullie eigen interpretatie: Ik had gisteren twee belangrijke dromen. In de eerste droom was ik in een park, adelaarveren oprapend welke daar in het gras lagen, als een pad om te volgen. Het verenspoor leidde naar een zeer gebladerde boom waar een gouden adelaar (bruine adelaar) zich verborg. Hij was enorm, en zat in de boom met zijn vleugels naar beneden uitgestrekt, alsof hij naar het verenspoor wees dat daar voor mij was achtergelaten. Hij zag eruit als een inlandse tekening met zijn snavel weggestopt richting zijn borst. Terwijl ik naderbij kwam nam hij de vlucht en scheerde in een enorme grote boog, veranderde in de Amerikaanse Zeearend, en landde toen op de grond in het gras. De droom eindigde. St. Germain gebruikt arenden/adelaars in onze uitwisselingen, en aangezien hij zeer druk geweest is met de financiële systeem herziening, voel ik dat dit een goed teken is.
De tweede droom ging over tijdlijnen. Ik was in Chicago, waar vele van mijn tijdlijn dromen zich voordoen (ik heb daar gewoond). De wegen waren vol met elektrische kabel auto's (zoals de verhoogde trein, alleen nu dan op de grond) met honderden aan bovengrondse kabellijnen. De treinen veranderden consequent van route totdat een kruispunt zich presenteerde, een hoek waar ik het gewoon was om daar regelmatig langs te lopen toen ik daar woonde, en de treinen kozen in de laatste seconden hun paden. Ik besloot voor de afslag in de weg om een treinauto te volgen die gemarkeerd was als WT-6. Vreemd genoeg, is daar op die hoek een gigantisch beeld van Goethe met een adelaar op zijn knie. Deze ochtend toen ik het opschreef, gaf mijn Hogere Zelf mij de hint dat het W T min 6 was, als in 6 dagen tot WT. Ik heb geen bevestiging gehoord over wat de letters representeren; Wereld Transmissie blijft naar boven komen.
Beide dromen voelen aan als indicaties van een zeer spoedige belangrijke verandering, welke zouden samenvallen met de boodschappen dat april belangrijk zal gaan zijn voor de Verschuiving.

De Passie van de Poortopzichter
Deze intense golven van Licht zijn mijn passie, en ik heb de bedoeling om mijn bewustzijn te besteden aan het binnenbrengen van hen, hen te ervaren, en te balanceren wanneer het ook is dat ik opgeroepen wordt om dat te doen. De Kosmische Christus verankert via de verduistering van 14 april, welke onze volgende Toegangspoort is. De golven gaan door tot en met juni met toenemende intensiteit. Wij weten niet wat de nasleep zal zijn na het ontvangen van de golven van Goddelijkheid  zoals dit, laten we onszelf gewoon openstellen voor wat het ook is dat er beschikbaar is voor onze persoonlijke reizen. Verwelkom de Goddelijke Liefde voort, het vraagt ons om ons te verplichten aan onze hoogste handelingen van dienstverlening.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten