woensdag, maart 12, 2014

Sanat Kumara - Onvergelijkbaar Houden van Jullie/Jou - 10 Maart 2014 / Julie Miller


Sanat Kumara
"Onvergelijkbaar Houden van Jullie/Jou"
10 Maart 2014 / Julie Miller
 
De meest diepgaande en prachtige woorden, "Ik houd van jou", zijn woorden die ontelbare keren gezegd en gedeeld werden met diegenen waar je van houdt, of zij nu vrienden of familie zijn, huisdieren of zelfs planten. Het concept van liefde heeft altijd een mysterie bezeten en liefde is altijd in staat geweest om jullie te helpen ontdekken wat het betekent wanneer het gedeeld wordt met een ander en wie je bent. Maar wij vragen aan jou, wat is liefde voor jou? Wat is de heilige relatie tussen jou en de persoon waar je deze machtige woorden mee deelt? En wie ben jij wanneer je deze woorden zegt?
Denk nochtans prachtige Kinderen van God, als je de antwoorden op deze vragen wist, antwoorden die alleen jullie hart jullie zou kunnen verstrekken, dan zou die eenvoudige frase, "Ik houd van jou" niet langer een openbaring zijn noch zou het een verklaring zijn - het zou een eenvoudige bekendmaking van een zuiver feit zijn. Want de vele dierbare zielen die al een scherpzinnige visie en een diep diepgaand begrip hebben, begrijpen al dat liefde gewoon is zoals de dingen zijn: het is de authentieke en fundamentele ruimte in jullie welke inspiratie en aanmoediging voor jullie creëert om na te streven en te worden. Het betreden van het heilige en goddelijke gebied van liefde is het werkelijke doel van ieder persoon die het spirituele pad bewandelt en veranderingen binnenbrengt om een spiritueel rijk leven te leven.
Het is in hoge mate mogelijk om zelfs een diepe onvoorwaardelijke liefde voor mensen te hebben die je niet kent, mensen die vreemden zijn in de gemeenschap waar jij in verblijft. Om in staat te zijn om jouw eenheid en verbinding met mensen te zien waar je geen geschiedenis mee hebt en toch van hen te houden alsof je altijd van hen gehouden hebt, zal jou verwijderen uit de klauwen van afgescheidenheid in/naar de vrijheid van eenheid, mededogen en natuurlijk liefde. Houd in gedachten dierbaarste Kinderen van God, wanneer je plotseling beseft dat je van ieder op zichzelf staand persoon in de gemeenschap waarin je leeft houdt, het niet mogelijk is te weten of zij ook licht geven aan dit briljante besef dat helderder dan de zon is.
Wij vragen jullie nu om een contrast te maken met wat jullie cynische zienswijze van elkaar in de dagelijkse uitdagingen is en hoe jullie met mensen omgaan via jullie gedachten, gevoelens en acties. Heb je momenten gehad toen je mensen als objecten beschouwde voor een uitdaging die je moest leren om te overwinnen of dat zij slechts onbelangrijk en saai waren? Het is altijd mogelijk prachtige Kinderen van God om iedere situatie dieper te bekijken als je het waarlijk probeert. Je hebt vrienden, familie en collega's, mensen die je al waardeert, vertrouwt en respecteert. Maar deel je precies dezelfde expressie van liefde met alle mensen of ben je selectief? Als je selectief bent, waarom … wat is het verschil van de één naar de ander? Het delen van liefde zou niet vastgehouden moeten worden in discriminerende meningen van waarneming. Liefde bezit geen discriminatie, het gevoel en de expressie van liefde is voor alle mensen van alle klassen geopend, ongeacht of de persoon rijk of arm is, het heeft geen onderscheid aangaande de kleur van je huid en het heeft geen zorgen over religieuze of spirituele uitoefeningen. Liefde is een prachtige actie die vanuit jouw hart komt en het is bedoeld om gedeeld te worden en om de mensen uit andere culturen en achtergronden te helpen verenigen. Het is niet bedoeld om alleen maar met mensen gedeeld te worden waar jij al comfortabel mee bent; het is bedoeld om met iedereen gedeeld te worden … gelijk.

Vele geachte zielen hebben excuses voor het niet in staat te zijn om van iedere persoon te houden en dit is grotendeels gebaseerd op hun verschillen. Prachtige Kinderen van God, een ieder van jullie is bedoeld om uniek te zijn en om in een wereld te leven die het beste bij jullie past en waar jullie kunnen voelen dat je een individu bent, maar in jullie individualiteit zijn jullie ook verbonden aan ieder ander persoon die deze prachtige planeet met jullie als thuis deelt. Begrijp dat binnenin jou een prachtig verhaal is, jouw geschiedenis en van hoe jij je ontwikkelt en iedere dag verandert; binnenin jou zijn ook jouw vaardigheden en talenten die je nochtans volledig moet gaan ontdekken, je hebt jouw beperkingen te omhelzen, wat jouw voorkeuren zijn, jouw zelfbesef en zoveel meer. Alles dat binnenin jou is, precies nu, voegt toe aan het unieke pakket van jou. De volgende persoon waar je naast staat of die je voorbij loopt mag afgescheiden lijken te zijn maar wat je doet is het werkelijke feit delen dat deze persoon ook uniek is en dat jullie beide levend zijn, en dat jullie beide de bekwaamheid van liefde delen en om jullie bewustzijn en niveau van begrip te verhogen.
Wanneer je tot het besef komt van jouw gedeelde bewustzijn en wetenschap met een andere geachte ziel, wordt je pad richting liefde zoveel duidelijker. Je bent op dat moment in het centrum van jouw Zelf, in het hart- en zielcentrum van jouw besef dat ook diep ingegraveerd is in iedere centimeter van je leven. En deze persoon waar je naast staat of waaraan je voorbij wandelde is ook in het centrum van diens besef. Kan je werkelijk aannemen te weten of jouw besef/wetenschap op wat voor manier dan ook anders is dan dat van de volgende persoon? Alleen wanneer een persoon reageert, kan je jullie bewustzijnsverschillen bepalen. Dan is alles dat er waarlijk te begrijpen is dat jouw besef/wetenschap hier is en dat van hen is ergens anders.
Ongeacht waar jouw bewustzijn of besef in verschilt met de volgende persoon, is het nog steeds een gebied waar jullie beide aan deelnemen dat onophoudelijk is. Er wordt een bewustzijn van de ene op de andere geachte ziel gedeeld. En wanneer je naar een andere geachte ziel kijkt denk er dan aan dat hun bewustzijn hetzelfde als dat van jou is, alleen niet gelijk en in de gelijkheid delen jullie hetzelfde gebied en dat gebied beweegt jullie voorwaarts richting de liefde welke zuiver en onvoorwaardelijk is. Het is altijd mogelijk om de gelijkheid met andere dierbare Kinderen van God te voelen; je zult tijden hebben wanneer je dit gevoel met een andere geachte ziel bijna aan kunt raken. Wanneer je thuiskomt bij jouw eigen besef/wetenschap, ben je in staat om besef/wetenschap in anderen te zien. Zelfs als er twee verschillende gezichtspunten zijn, betekent dit niet dat er niet twee afgescheiden inzichten gaande zijn. Begrijp dierbaren dat het nog steeds hetzelfde bewustzijn is. Het is jullie gewaarwording welke veranderd en jullie houding richting een andere geachte ziel, ongeacht of zij een vriend of een vreemdeling zijn, verandert ook. Grenzen tussen mensen die eens geconstrueerd waren beginnen te ontbinden en worden meer doorzichtig.
Wanneer je een leven leeft dat gevuld is met liefde en het tot uitdrukking gebracht wordt in alles dat je doet, ben je in staat om dieper in die gelijkheid van bewustzijn en besef te graven. In jouw innerlijke centrum, zal je ertoe komen "ik" te kennen, dit is het deel van jou dat ziet en bewust is en vanuit de verstrekte informatie van jou kiest wat je ziet. Denk eraan, jij bent opmerkelijk uniek en zo ook is de volgende persoon dat - een ieder van jullie is prachtig uniek. Helaas, wat wij geobserveerd hebben de laatste tijd is dat uniekheid meer afscheiding creëert. Er zijn veel te veel categorieën en labels voor de Kinderen van God om in ingepast te worden. Liefde werkt niet op deze manier. Liefde draagt geen labels of gekozen categorieën. Liefde is eenvoudig en diep diepgaand en wanneer je zuiver liefhebt zal je tot de conclusie komen dat door jouw enkelvoudige uniekheid je bekrachtigd bent door de Goddelijke Wil van God - de ene Machtige Bron die in een ieder van jullie levend is. Hij is uniek binnenin een ieder van jullie, en wanneer jij jouw onvoorwaardelijke liefde deelt, een liefde zonder grenzen, zonder labels - een liefde welke al accepterend is, deel je Hem. Wanneer je beseft dat God binnenin elke en iedere geachte ziel is, dan is er een bevrijding van innerlijke vrijheid en begrip. Als je tijd neemt om terug te kijken naar de focus van jouw aandacht, waar jouw keuzes en wil vandaan kwamen en teruggaat door jouw centrale kern, zal jij jezelf in de directe aanwezigheid van God gewaarworden en via die richting ontdek jij jouw eenheid alsook jouw liefde.
Het is belangrijk om jezelf van binnenuit te verkennen, om terug te kijken naar de worteloorzaken van jouw focus, niet voor jou om iets te vinden om te theoretiseren, niet om over na te denken of te analyseren maar om dat wat jij ontdekt oprecht en degelijk te zijn in de praktijk te brengen. Jezelf terug sporen naar jouw wortelen wordt het best bereikt via meditatie en wanneer je hiervoor de tijd neemt zal jou nasporing jou terugbrengen naar de Heilige Bron van jouw Creatie en richting het pad van onvoorwaardelijke liefde … een liefde welke voor jou passend is om te omhelzen en met iedere op zichzelf staande persoon te delen waar je mee in contact komt, zelfs als dat contact gewoon naast je staat zonder een woord met elkaar te wisselen.
En zo zij het...
IK BEN de Geascendeerde Meester, Sanat Kumara via Jullie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen