zaterdag, maart 01, 2014

Pleiadische Perspectieven - De Versmelting deel 4 - De "Deur" Beantwoorden - 23.02.2014


Pleiadische Perspectieven - De Versmelting deel 4
De "Deur" Beantwoorden
23 Februari 2014 / Dr. Suzanne Lie

Sandy gaat verder:
Ik vermoed dat we NIET terug waren in de 3D omdat, toen ik naar de deur toeging er niemand was. Echter, kort nadat ik de deur geopend had, voelden Jason en ik een zeer sterke sensatie. In feite, was het een multidimensionale sensatie. Omdat onze fysieke ogen niets konden zien, keken we elkaar aan met een groot vraagteken op ons gezicht.
Echter, we hadden beide een vreemd gevoel dat we niet alleen waren. In feite, was het gevoel dat wij hadden immens vertrouwd. We stonden zeer stil, bijna alsof we niet tussenbeide wilden komen met deze unieke energie die onze woning binnengekomen was.
"Deze energie voelt zeer vertrouwd," zei Jason. Ik knikte, en wilde de atmosfeer niet verstoren door te spreken. Geleidelijk aan, kwam een groeiend besef ons bewustzijn binnen, "Is het de Arcturiaan?" vroegen wij beide met verbijstering in onze stemmen.
"Ja," antwoordde de Arcturiaan sprekend via onze helderhorendheid. "Wij zijn opgetogen dat jullie ons waargenomen hebben met jullie multidimensionale gewaarwordingen. Wij zullen jullie nu helpen om jullie multidimensionale bewustzijn uit te breiden door enige belangrijke informatie met jullie te delen. Luister alsjeblieft nauwkeurig naar onze multidimensionale communicatie."
Ik besefte net dat Jason net zo verbijstert was als ik over het feit dat de Arcturiaan feitelijke onze woning bezocht toen de Arcturiaan verder ging, "Wij bezoeken jullie woning niet. Wij bezoeken jullie multidimensionale bewustzijn. Omdat jullie je fysieke brein gekalibreerd hebben met jullie multidimensionale bewustzijn, zijn jullie in staat om onze aanwezigheid binnenin jullie verenigde bewustzijn gewaar te worden."
"Ja," zei Jason, "Het voelt aan alsof je in onze woning bent, maar ik begrijp dat je feitelijk in ons bewustzijn bent."
Ik knikte instemmend.
"Wij zijn verheugd dat jullie deze hogere dimensionale concepten kunnen bevatten," vervolgde de Arcturiaan sprekend binnenin ons bewustzijn. "Sinds jullie versmolten zijn met jullie hogere expressies van Mytre, Mytria, Mytrian en onze Arcturiaanse essentie, is het belangrijk dat jullie meer volledig begrijpen wat er zich voordoet in jullie NU. Aangezien jullie volledig verbonden zijn met jullie Multidimensionale ZELF, zijn jullie een open portaal geworden waar doorheen wij rechtstreeks kunnen spreken met de ontwakende mensheid.
"Want zie, geachte geaarde expressies van ons ZELF, de fysieke structuur van de vorm in dit kwadrant van de ruimte bereid zich voor om in/naar de hogere frequenties van spirit te barsten. Met "spirit" bedoelen wij dat wat bezield is met het licht van de schepping. Dit licht van de schepping dient als een hoger dimensionaal palet waarop gedachte geprojecteerd en verlevendigd kan worden door de "kleuren" van de emotie.

"De Arcturiaanse galactische dienstbaarheid is om van ondersteuning te zijn wanneer het ook is dat een transmuterend moment in/naar het NU van wat voor kwadrant van de ruimte dan ook komt. Wij hebben vele manieren waarop wij dit proces vergemakkelijken. De grootste uitdaging is dat ongeïnformeerde mensen de transmutatie in/naar Lichtlichaam als een vorm van "sterven" waar mogen nemen. Echter, sterven is louter een loslating van de 3D matrix van de illusie.
"In feite, is deze loslating feitelijk een bi-locatie. Wij herinneren jullie eraan dat niets in het multiversum kan sterven, maar het kan wel in/naar een hogere of lagere frequentie van expressie transmuteren. Het bewustzijn van de mensheid staat op het punt om in/naar hogere frequenties van expressie te transmuteren welke resoneert voorbij de illusie van de tijd.
"Met de voltooiing van deze transmutatie, zullen jullie ontelbare werkelijkheden binnen de ENE van het NU ervaren. Jullie zullen dan beseffen dat je een bewust besef kunt handhaven van één of meer van jullie hogere dimensionale werkelijkheden terwijl je nog steeds een aards voertuig handhaaft en/of draagt.
"Helaas, zijn nog steeds heel veel mensen gehecht aan de fysieke werkelijkheid welke zij als echt gekend hebben gedurende ontelbare incarnaties, zodat zij het proces van transmutatie weerstaan. De kracht van deze weerstand creëert een golving in het energiegebied van transmutatie. Deze golving houdt de transmuterende gebeurtenis tegen op een manier zodat bevroren momenten van lagere frequentie werkelijkheid gecreëerd worden.
"Diegenen die angstig zijn om een soepele transmutatie van hun werkelijkheid toe te staan zullen verstrikt raken in deze bevroren momenten van de 3D tijd. Dus zullen hun gewaarwordingen beperkt blijven tot de derde dimensie, en zij zullen niet in staat zijn om de dreigende transmutatie in/naar de hogere werkelijkheden te ervaren. Omdat zij het pad van angst gekozen hebben in plaats van het pad van onvoorwaardelijke liefde, zullen zij zich vastklampen aan het "bekende" en vrezen dat hun werkelijkheid geruïneerd wordt.
"Tegenovergesteld, hebben diegenen die het pad van onvoorwaardelijke liefde gekozen hebben de ketenen van de tijd losgelaten en geestdriftig de verandering geaccepteerd. Vandaar dat, zij dezelfde gebeurtenis gewaar zullen worden als de opbouw van een pad in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid. Dus, terwijl de bewoners van deze bevroren momenten zich vastklampen aan hun fysieke versie van het leven gelovende dat alles rondom hen heen verloren is, creëren degenen die transmuteren een gewaarwordend pad naar de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde.
"De bewoners van de bevroren momenten mogen zelfs geloven dat zij definitief degenen zijn om wat zij waarnemen als vernietiging te overleven. Vanwege hun weerstand om te veranderen zullen zij niet lager op de derde dimensionale matrix zijn, omdat die matrix niet langer zal bestaan. Echter, zij zullen niet in staat zijn om de vijfde dimensionale werkelijkheid te geloven, te ontvangen of waar te nemen. Aldus, zullen zij zich dapper settelen in hun lagere vierde dimensionale werkelijkheid.
"Deze lagere dimensionale werkelijkheid zal met angst gevuld zijn, wat verschuldigd is aan de geloofspatronen van de bewoners. Echter, het zal diegenen die een leven van zelfzuchtigheid, macht over anderen, kwaadheid en/of wreedheid geleefd hebben, de behoefte toestaan om met anderen te werken om te overleven. Op deze manier, hebben de angstige slachtoffers en slachtoffermakers van de bevroren momenten beide een reden om voor anderen te zorgen, hun kracht/macht binnenin te vinden, en het verdriet en de angst toe te staan om genezen te worden hetgeen de basis van hun leven was.
"Wij nemen deze "eilanden van weerstand voor transmutatie" waar als ziekenhuizen waarin diegenen die geen verandering kunnen accepteren meer van de illusie van tijd kunnen ervaren om hen voor te bereiden op de transmutatie van duisternis in/naar Licht en Liefde. De meeste van deze verlorenen vrezen verandering vanwege hun eigen onopgelost trauma. Als zij hun innerlijke trauma oplossen door anderen te helpen, zal hun vrees voor verandering losgelaten worden.
"Gelukkig, zijn er vele die meer dan gereed zijn om hun vrees los te laten en terug te keren naar hun ingeboren onvoorwaardelijke liefde. Dit loslaten van vrees, opgelost of niet, zal hun bewustzijn meer verlichten dan dat zij zich voor kunnen stellen. Diegenen die nog steeds gebonden zijn aan het derde-dimensionale paradigma geloven dat het een lange "tijd" zal nemen om trauma te genezen. Echter, aangezien de tijd niet langer bestaat in de vijfde dimensionale matrix, kan de loslating van trauma ogenblikkelijk zijn.
"Aan de andere kant, terwijl hun bewustzijn gehecht is aan de tijdsgebonden, 3D matrix, neemt zelfs transmutatie tijd. De tijd werd in de lagere matrix werkelijkheden geplaatst zodat de bewoners hun proces van creatie konden vertragen om precies te begrijpen hoe gedachten en emoties combineren in/naar ÉÉN om portalen te creëren. Deze portalen zijn in twee richtingen, in die zin dat zij hun scheppers toestaan iedere gegeven werkelijkheid te betreden en/of te verlaten.
"Vele van onze vrijwilligers voor de ascentie nemen de tijd om hun lagere frequentie ervaringen in hun vroegere, hedendaagse of toekomstige' levens te genezen, zodat zij kunnen leren om diegenen te helpen die zo verloren zijn in de duisternis dat zij de woeste aanval van het Licht niet waar kunnen nemen. Wanneer zij door de tijd heengaan om te genezen wat zij gewaarworden als andere levens, moeten zij de illusie van tijd begrijpen.
"Het afbreken van het NU in/naar de tijd is ongeveer zoals één van jullie bewegende beelden. Er zijn vele individuele plaatjes aaneengeregen aan een lange film waar het licht van de plaatjes aan vast kan kleven. Wanneer deze film zeer snel voortvloeit, vervagen de plaatjes in/naar één bewegend beeld. Natuurlijk, in jullie huidige werkelijkheid is de film niet langer meer nodig en vele bewegende beelden stromen door een "wolk" om onzichtbaar van het ene gecomputeriseerde apparaat naar het andere te gaan.
"Diegenen die in de tijd verstrikt zitten zijn gelijkaardig aan de bewegende beelden, in zoverre dat er iets tussen ieder beeld in is. Dit iets ertussenin veroorzaakt tijd. Wanneer een 'film' door een 'wolk' heen stroomt welke van een frequentie is die niet waarneembaar is voor de driedimensionale gewaarwording, kan de fysieke persoon gemakkelijk die frequentie van licht vangen om het bewegende beeld op diens elektronische apparaat te vertonen.  
"Op dezelfde manier, kan jouw bewustzijn de "bewegende beelden" van de vijfdimensionale werkelijkheid vangen, maar dat kan het alleen doen als jouw gewaarwording gekalibreerd is met de frequentie welke deze lichtbeelden kan vangen. Natuurlijk, als je geloofd dat het waarnemen van de vijfde dimensie onmogelijk is, dan zal het onmogelijk zijn.
"Echter, wanneer je eenmaal geloofd dat jij je bewustzijn uit kunt breiden in/naar de hogere frequentie van gewaarwordingen, kan jij jouw geest kalibreren met de vijfdimensionale "wolk". Wanneer jouw bewustzijn eenmaal gekalibreerd is met de frequentie van de wolk die deze bewegende beelden van de vijfdimensionale Aarde overdraagt, zal je beginnen om deze film op jouw innerlijke geestesscherm te projecteren.
"Als je geloofd dat je jouw bewustzijn kunt kalibreren om beelden vanuit de vijfde dimensie te ontvangen, zal je in de richting van die mogelijke werkelijkheid verhuizen. Op dezelfde manier, als je geloofd dat een angstige gebeurtenis zal gebeuren, zal jouw bewustzijn die mogelijke werkelijkheid uitzoeken. Wat jullie je nu moeten herinneren ter voorbereiding op de vijfdimensionale Nieuwe Aarde, is dat jullie iedere gedachte en emotie het beeld/de werkelijkheid creëert welke jullie op jullie werkelijkheidsscherm schilderen.
"Op deze manier, creëer je dat wat jij waarneemt en wordt je gewaar wat je gecreëerd hebt. In feite, in de hogere dimensionale werkelijkheden, zijn creatie en gewaarwording hetzelfde concept. Jij creëert jouw werkelijkheid door de waarnemingen waartoe jij kiest om aanwezig te zijn, en je neemt de werkelijkheid waar die je creëerde met jouw gedachten en emoties.
"Zelf terwijl een aards voertuig vastgehouden wordt, breidt onvoorwaardelijke liefde jouw bewustzijn voldoende uit om jou toe te staan om hogere dimensionale "bewegende beelden" te vangen. Onvoorwaardelijke liefde heeft ook de ingeboren kracht om dat opnieuw uit te lijnen wat uit de uitlijning is zodat jij een schone corridor bent waardoorheen hogere frequentie informatie kan stromen.
"Onvoorwaardelijke liefde, zijnde de genezende/herstellende kracht van het multiversum, openbaart dat de meeste ongemakken/ziektes verschuldigd zijn aan een onjuiste uitlijning met de hogere dimensies van werkelijkheid. Gelukkig, kan zelfs dat wat gekalibreerd is met een lagere dimensie in/naar de uitlijning met de ENE getrokken worden via de kracht/macht van onvoorwaardelijke liefde. Terwijl in uitlijning met het NU van de ENE, transmuteren de tijd en de afscheiding welke tijd creëert in/naar het NU. Binnenin het NU, ben je oneindig verbonden met alle expressies van jouw Multidimensionale ZELF.
"Jouw Multidimensionale ZELF kiest om de lagere frequenties te 'bezoeken', ongeveer zoals iemand een universiteit van onderwijs zou bezoeken. Wat JIJ op deze universiteit wilde leren is hoe een planeet te ascenderen zonder vernietiging. Helaas, vielen velen van jullie uit de uitlijning met jullie ZELF vandaan en raakten verloren binnenin het derde dimensionale paradigma van tijd en afscheiding.
"Dat is toen jullie begonnen te vergeten dat jullie wezens van licht zijn die geen schade berokkend kunnen worden op wat voor manier dan ook door de illusies van een lagere frequentie werkelijkheid. De derde dimensie is gelijkaardig aan een ouderwets filmtheater waar het licht vanuit de achterzijde van het theater de bewegende beelden droeg om op het scherm vertoond te worden.
"Als je tussen dat scherm en het geprojecteerde licht in zou staan, zou het bewegende beeld op jou geprojecteerd worden. Deze projecties van licht zouden jou niet kwetsen tenzij je de angstige gedachte zou hebben dat de bewegende beelden jou schade zouden kunnen berokkenen. Aangezien wat je denkt en voelt geprojecteerd wordt op de matrix van het 3D hologram, creëren jouw bezorgde gedachten en angstige emoties feitelijk een versie van werkelijkheid waarin jou schade berokkend wordt.
"In feite, was het op deze manier dat de Lichlichamen van ons uitzendteam zo geabsorbeerd raakten met de lagere dimensionale beelden dat zij geloofden dat zij de frequentie waren van het projectiescherm in plaats van de frequentie van het geprojecteerde licht. Toen, begonnen zij te geloven dat zij het karakter in de film WAREN in plaats van het licht dat het karakter creëert."
Jason en ik waren zo verbijsterd door deze boodschap en door het feit dat de Arcturiaan tegen ons sprak, dat wij ons niet konden bewegen of niet konden spreken. Het was toen dat Mytria en Mytre voor onze redding kwamen door ons bewustzijn te betreden en hun licht door ons heen te projecteren. Op dit punt zei de Arcturiaan, "Voelen jullie het verschil wanneer het hogere licht van jullie Multidimensionale ZELF door jullie heen straalt?"
Wij waren in zo een gelukzaligheid en euforie, dit hogere licht binnenin onze vormen voelend dat alles dat wij konden doen wat glimlachen en met onze hoofden ter instemming knikken.
"Wanneer jullie je eenmaal realiseren dat jullie in een geprojecteerde werkelijkheid leven, zullen jullie beginnen te begrijpen dat jullie het licht zijn welke die werkelijkheid projecteert. Vandaar dat, jullie NIET het holografische scherm zijn waarop dat licht geprojecteerd wordt," vervolgde de Arcturiaan.
"Terwijl jij je er volledig bewust van wordt dat jij het licht bent in plaats van het scherm waarop dit licht geprojecteerd wordt, kan je niet langer meer om het feit heen dat JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent. Als die informatie vertrouwd raakt voor alle gekwetste en slachtoffer componenten binnenin jouw onbewuste en bewuste geest, begint jouw houding richting het leven te veranderen.
"Als jij de schepper bent, dan ben je alleen een slachtoffer jegens jezelf en/of het slachtoffer jegens de werkelijkheid die jij kiest om in jouw huidige incarnatie te betreden. Wij zijn ons bewust dat er vele aardebewoners zijn die nauwelijks overleven en iedere avond hongerig gaan slapen.
"Wij weten ook dat er oorlogen gevoerd worden over de gehele geachte planeet van Gaia heen en dat afschuwelijke wreedheden zich iedere dag jegens mensen voordoen. Wij beseffen dat slechts een handjevol jullie wereld regeert, en de meesten van hen zijn de overblijvende krachten van de Broeders van Belial die Atlantis omlaag brachten. Daarom, vragen wij aan jullie waarom jullie kozen om die holografische projectie binnen te gaan.
"Waarom creëerde je deze werkelijkheid voor jezelf? Wanneer jij je deze vraag eenmaal stelt, ben je op het Pad van Meesterschap en ascentie. Ascentie voorbij de fysieke werkelijkheid welke JIJ gecreëerd hebben is geen ontsnapping. Ook, is ascentie niet langer meer slechts voor JOU. Wanneer jij je eenmaal jouw Multidimensionale ZELF herinnert, besef je dat je al geascendeerd bent, aangezien jouw ZELF voortdurend is door alle dimensies heen en terug naar de Bron.
"Daarom, koos jij om af te dalen in/naar Gaia's Aarde tijdens Haar tijd van ascentie. Ja, het is niet slechts de mensheid die ascendeert. In feite, is de mensheid de voornaamste blokkering voor alle vormen van ascentie. Als het aan de planten en dieren koninkrijken lag, zou Gaia vijfdimensionaal zijn en daaraan voorbij. Het is de mensheid die de ascentie van Gaia terughoudt.
"Echter, Gaia's ascentie wordt feitelijke niet "teruggehouden", aangezien het goed op diens weg is. Het is slechts dat vele mensen zich onbewust zijn van dit feit omdat zij nog steeds verstrikt zitten in de illusies van hun eigen projecties. Het is voor een reden dat wij, jullie galactische familie, bereid zijn om met deze mensen te communiceren die ontwaakt zijn jegens hun ware, multidimensionale aard en gereed zijn om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de werkelijkheid die ZIJ gecreëerd hebben.
"Wij zijn naar jullie toegekomen binnenin jullie NU om jullie je aardse missie te geven, welke is om de waarheid mee te delen die jullie verzameld hebben van jullie verbindingen met de hogere dimensies. Lieve aardse expressies van jullie ZELF, het is voor die reden dat wij met JULLIE communiceren!"
Met die verklaring begon het gevoel van de Arcturiaan uit ons besef te vervagen en Jason vroeg, "Geachte Arcturiaan, u hebt geen fysieke gestalte. Hoe kon u op onze deur kloppen?"
Met wat aanvoelde als een glimlach zei de Arcturiaan, "Wij klopten niet op jullie deur, wij klopten in jullie geest. Toen rende je naar jullie deur, hetgeen meer zin maakt voor 3D breinen, en jullie lieten ons binnen in jullie bewustzijn."
"Dus, het rennen naar de deur om u binnen te laten was een illusie van onze eigen creatie?" zei ik.
"Ja," antwoordde de glimlachende Arcturiaan.
Jason en ik keken elkaar aan en zeiden, "De Arcturiaan heeft een gevoel voor humor?"
Was dat een lach die wij hoorden terwijl de energie van de Arcturiaan uitbreidde voorbij onze gewaarwording?

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten