maandag, maart 10, 2014

Ons God-Zelf: Jullie Creaties Beginnen Met Mij - 10 Maart 2014 / Ute


Ons God-Zelf
"Jullie Creaties Beginnen Met Mij"
10 Maart 2014 / Ute Posegga-Rudel
 

Mijn Geliefden!
De machtige golven van jullie wereldwijde proces van fundamentele veranderingen zijn op hun hoogtepunt. Zij zijn daar nu gedurende een poosje geweest en zij zullen niet onmiddellijk tot een plotselinge rust komen.
Dit is omdat er natuurlijke wetten van eb en vloed aan het werk zijn. Zij zouden niet plotseling onderbroken moeten worden omwille van de veiligheid van de mensheid en de veiligheid van al het leven op de Planeet Aarde.
Dit is de tijd van de Grote Verschuiving, en wat al te lang aan de macht geweest is moet nu terug treden.
Wat jullie echter kunnen beïnvloeden is het frequentiepatroon van de golven, hun intensiteit, hun omvang, hun zwaarte om hen meer comfortabel te maken. Dus jullie hebben de macht/kracht om de al vervagende hoofden van de oude stervende hydra af te zwakken om jullie nieuwe wereld toe te staan tevoorschijn te komen.
Nochtans moeten jullie je macht/kracht voor verandering op de juiste manier kennen. Het is om te beginnen niet gebaseerd op jullie verstand/geest. Omdat het verstand zelf altijd druk en onstandvastig is. Dat is diens aard. Slechts een paar van jullie zijn in staat om hun gedachten gefocust en toegespitst op één punt te houden, aangezien zij begrijpen om de faculteit van de geest te gebruiken, gebaseerd op de hogere intelligentie.

Maar als je ernaar verlangt om het Echte Werk te doen, kies je ervoor om Mij uit te nodigen en je met Mij te verenigen.
Je wilt de middelen aantrekken van stevige diepgang, wanneer je bedoeld bent om te kalmeren wat in beroering is, wanneer je bedoeld bent om te vergemakkelijken wat oncontroleerbaar lijkt te zijn.
Dus om optimaal effectief te zijn, wil je gebruik maken van de meest diepgaande invloed: De Kracht van Mij, jouw eigen Goddelijke Briljante Bewustzijn. Daarom moet je geest met Mij samenwerken, zie je, je moet jouw geest niet toestaan in jouw hoofd af te dwalen, verzwakt door de functionering van jouw tweevoudige brein.
Het moet bij Mij rustende zijn, Aangezien Ik het Bron Criterium van de geest ben. De Onuitputtelijke en zeer Solide Inhoud van de Werkelijkheid zelf, de Goddelijke Bron waarin Al jouw Verlangen Verborgen is en Mogelijk Tevoorschijn komt.
Zonder die Waarachtige Fundering Welke Ik Ben, draagt iedere impuls van jou om te creëren geen degelijke vruchten, en komt eerder in paren: dat wat je wilt en dat wat je niet wilt.
Dus jullie proces van Goddelijke geïnspireerde creaties begint altijd bij Mij.
Omdat het jouw onophoudelijke fluctuerende en veranderende lichaam-geest zelf is, welke het beginpunt van al jouw creaties is, dat eerst in/naar de juiste opstelling gebracht moet worden, het moet ernaar gebracht worden om in Mij te rusten. Dit is op zichzelf de meest essentiële creatie die je bedoeld bent om uit te voeren. En dus is jullie allereerste creatie de overgave van de lichaam-geest aan Wat Groots Is, Die Fundering, Die Volheid, Die Eeuwigheid Welke IK BEN.   
Alleen van daaruit kan Zuivere en Goddelijke gedachte tevoorschijn komen. Jouw lichaam-geest gevuld met de Kracht van de Stroming van Mijn aanwezigheid, naar Mijn Vreedzaamheid gebracht, naar Mijn Stilte. Naar Het Nul-Punt van alle mogelijkheden. Dan zou je kunnen creëren wat het ook is dat je wenst.
Deze machtige Aanwezigheid van Mij, wanneer je Het toestaat te Stralen, kalmeert alleen al alle ongedurigheden, om gemak en veranderingen naar schadelijke situaties te brengen.
Dit is de meest belangrijke en senior creatie, de allereerste creatie waar jij verantwoordelijk voor bent: om jezelf te creëren op de manier van het reflecteren van jouw meest diepgaande Waarheid Welke Mij Is. Eerst moet Ik Gevestigd worden in en als Jou. Dan zijn alle krachten van Creatie van Jou.
Om Mijn Aanwezigheid uit te nodigen in jouw lichaam-geest en in jouw wereld heeft het meest diepgaande effect op het ontbinden wat niet van Mij is en wat niet met Mij conformeert. Dat is hoe jij jezelf verandert, dat is hoe jij jouw wereld verandert.
Als je ervoor kiest om jouw geest/ verstand te verbinden, gebaseerd op de Waarachtige Vestiging van Mijn Tastbare Aanwezigheid als Stralende Liefde-Gelukzaligheid-Bewustzijn, om uit te reiken naar wat het ook is dat je wens, met het gevoel en de visie dat jouw doel al bereikt is, zal je wonderen bewerkstelligen, als je waarlijk in staat bent om jouw geest op één toegespitst punt te controleren, gestaag naar Mij toegekeerd.
Tot dan, laat Mijn Zegenende Aanwezigheid Voldoende Zijn!
IK BEN jullie God-Zelf! 

Boodschap doorgegeven via Ute
_______________________________________________________________________________________
Copyright© 2014. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via
transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen