donderdag, maart 27, 2014

Méline Lafont - De Lente Equinox Schenkt het Leven aan het Kwantum Bewustzijn - 26.03.2014


Méline Lafont ~ Boodschap van Zelf
De Lente Equinox Schenkt het Leven aan het Kwantum Bewustzijn
26 Maart 2015

De wedergeboorte van de eenwording is hier terwijl de lente Equinox de eenheid als een collectief bewustzijn versterkt. Dus terwijl we nu allemaal de integraties van onze persoonlijke reizen toestaan om plaats te vinden, door onze IK BEN Aanwezigheid en Gechristende Zelven te omhelzen, zullen wij nu met deze reis doorgaan met voorop de actualisering van onze voormalige aanwezigheden die bekend zijn als onze Lemuriaanse belichamingen.
In deze tijden was ons Lemuriaanse bewustzijn en waren onze belichamingen van een zeer hoog en verfijnde standaard. In deze dagen stonden wij voorbij de behoefte aan een fysieke expressie aangezien wij verheven waren in een hogere staat van bewustzijn. Deze waren Lichtlichamen die wij in die tijd belichaamden en dus was er tegelijkertijd een verschuiving in bewustzijn terwijl wij voorbijgingen aan de grenzen van "sterven" en de gestalte van een Lichtlichaam aannamen.
In dit Nu moment staat alles op het punt om abrupt te veranderen en het zal met jullie eigen besef opgemerkt worden als het collectieve bewustzijn bezield wordt met een aanzienlijke hoeveelheid van energiegebieden die met de Grote Centrale Zon uitlijnen. De Kosmische orde en het niveau van begrip op dit vlak bereikt diens eerste herzieningen van het kwantum bewustzijn, waardoor de eerste MENSelijke wezens in deze staat van verkenning zijn, en begenadigd zijn met de mogelijkheden om niet alleen te verkennen maar ook om een kwantum bewustzijn in een belichaming te worden.
Dit Kwantum bewustzijn dat jullie zullen beginnen te belichamen is bezig geactiveerd te worden terwijl wij spreken, dit gebeurd door de energieën van het portaal van de Lente Equinox samen met de hulp van de integraties van het Kosmische Licht, de Zonnevlam opwaarderingen en de Foton energiegolven welke allen helpen door omhelst en toegestaan te worden in jullie persoonlijke werkelijkheid en vlak van bestaan.

De eerste troepen die richting de Wereldwijde Ascentie en het zuivere bewustzijn door besef en Zijn marcheren, zijn diegenen die zullen beginnen om de grote evolutie van hun innerlijke Zelf op grootste manieren te ervaren. En terwijl het Collectief diens evenwicht vindt door loslating en opruiming, door genezing en wedergeboorte, zal het collectieve bewustzijn mettertijd ook diens kwantum bewustzijn bereiken terwijl allen eerst door de persoonlijke poorten heengaan.
De Lente Equinox toegangspoorten zullen nu dat intensiveren wat al voor zolang in jullie persoonlijke ervaring en werkelijkheid in creatie was en zullen het een manier geven om in het bestaan te komen. Het zal zelfs duidelijker worden dat niets zal blijven duren en dat iedere dag een nieuwe toegangspoort en kans voor jullie is om dat terug te krijgen wat je wenst terug te krijgen.  
Het gaat allemaal via het bewustzijn en via bewuste wisselwerkingen met alle uiteenlopende niveaus van het Zelf, als tot waar jij je van deze bewust zult worden en ermee begint om deze niveaus in/naar jouw eigen besef en werkelijkheid te infiltreren. Wat betreft deze infiltraties, deze zijn jouw eigen acties en stappen van evolutie die je begint te belichamen door bewustzijnsstijging en door te versmelten met jouw hogere Niveaus van bestaan/zijn.
Alles dat ondeugdelijk is zal zo overduidelijk worden dat je het niet meer kunt missen, hetgeen je de kans toe zal staan om ermee in/naar een verbinding te treden en jou te laten zien wat het is als een GEHEEL dat je representeert. Deze prachtige verschuiving is wat jullie noemen de Ascentie en het is de hunkering naar vrijheid, heelheid en eensgezindheid, schoonheid en Liefde. Het is alles dat jullie zijn!
Terwijl de Zomer Zonnewende op diens snelheid naderbij aan het komen is door de lengte van het bestaan van de lente Equinox, zal de ontsteking van jouw persoonlijke groei en uitbreiding in beeld komen en de versterking van jouw hoogste niveau van zijn/bestaan in/naar de ervaring en de verkenning brengen. Het is jouw tijd om met jouw eigen regels te spelen, dus het is het beste om dit altijd in Liefde te doen zodat jouw eigen persoonlijke werkelijkheid en de werkelijkheden van diegenen rondom jou heen in Liefde en Gratie ervaren kunnen worden.
Geniet alsjeblieft wel van deze tijd van zijn, er is zoveel meer waar jullie je niet bewust van zouden kunnen zijn in deze tijd dat zich op jullie vlak ontvouwt. Kijk altijd naar het grotere plaatje dat er voor je ligt waar alles tot een conclusie komt, staar niet naar de details hiervan maar kijk naar het grotere geheel. Alles is een voltooiing van elkaar, wat van deze puzzel van Ascentie zo een Kosmische gebeurtenis maakt.
Spaar jouw krachten en energieën alleen voor dat wat voor jou in deze tijd geldt, met het beste belang voor ALLEN. Denk eraan dat hoe meer je aan jeZelf en via jeZelf werkt, hoe meer het raster van het volledige collectief bezield wordt met wat je in deze tijd ascendeert. Je zult meer aan de innerlijke verkenning werken door externe ervaringen, welke in feite de reflecties zijn van jouw innerlijke besef. Meer binnenin Zijnde terwijl de buitenste lagen vooruit bewegen en losgelaten worden zodat er nooit een oude jij zal zijn maar in ieder Nu moment een vernieuwde jij in oneindigheid.  
Met Liefde, Lady Portia/ Méline Lafont
IK BEN die IK BEN

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten