zondag, maart 23, 2014

Karen Dover - Update over de SCHEIDING VAN WERELDEN in WAARHEID - 22.03.2014


Karen Dover
Update over de SCHEIDING VAN WERELDEN in WAARHEID
22 Maart 2014

De Equinox energieën hebben eraan gewerkt om de scheiding van werelden te helpen zich snel te verplaatsen. Het moet opgemerkt worden dat terwijl de Nieuwe Aarde nog steeds in de "overlapping" van de oude 3d Aarde werkelijkheid was, de oude 3d Aarde werkelijkheid het effect had van het VERTRAGEN van het manifestatieproces van diegenen binnenin de Nieuwe Aarde werkelijkheid. Nu dat de scheiding van de werelden voltooid is zijn de energetische handtekeningen van beide werkelijkheden niet langer in conflict met elkaar. Hiermee bedoel ik dat de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid niet langer ook maar enige invloed meer heeft op de desbetreffende manifestaties van de Nieuwe Aarde frequenties. Dit staat toe voor SNELLE en VLOTTE manifestatie en UITBREIDING door zowel de Planeet Aarde en diegenen die nu vanuit de Nieuwe Aarde frequenties creëren. Zij zijn nu twee GESCHEIDEN werkelijkheden een ieder met diens eigen frequenties.
Voor diegenen van jullie die eraan gewerkt hebben om op de Nieuwe Aarde te manifesteren, jullie mogen nu beginnen de verschuiving in frequenties te voelen met de tijd die ontbonden wordt en de bekwaamheid om jullie droom in/naar creatie te dromen. Het droomtijd platform werd ook opgeruimd en breide uit aangezien het ook niet langer meer beïnvloed wordt, het menselijke logische verstand maakt geen deel uit van het proces maar de feitelijke oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid frequenties waren nog steeds aanwezig aangezien de overlapping nog steeds werkzaam was. Dit alles is nu teniet gedaan. De LICHTERE frequenties vanaf dit moment beginnen te ontvouwen en te verdiepen en uit te breiden en velen van jullie mogen dit LICHT als vreugde en blijdschap ervaren, alsof je een diepe ademteug nam, uitademde en je plotseling meer ontspannen en kalm VOELT. Dit zal zich nu snel uitbreiden want het "houvast" werd verbroken, veel gelijkend op het terugtrekken van een elastische band en het dan los te laten, de opbouw van de snelheid heeft een uitlaatklep nodig, de uitlaatklep van de snelheid die zich opgebouwd heeft in relatie tot de Nieuwe Aarde energieën stuwt nu velen van jullie voort in/naar positie met "wachtpatronen" die doorbroken worden en beweging die inderdaad zeer snel en zeer vlot wordt.

Voor sommigen van jullie is de leegte nog steeds om jullie heen, dit heeft er behoefte aan om MEE gewerkt te worden en het is onontbeerlijk dat je begint te wisselwerken met de Nieuwe Aarde energieën door actief met hen te manifesteren. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat alles al op z'n plaats "voor" jou is en dat je eenvoudig het pad hoeft te volgen, dit is  een lering van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en moet volledig ontbonden worden. De Nieuwe Aarde vraagt dat jij het leven van jouw dromen creëert, het werd NIET al voor jou gecreëerd en dat je ermee uitlijnt, jij CREËERT het moment na moment en dit moet verankerd worden op een zeer bewust menselijk wakend geestesniveau, als je passief blijft dan zal de leegte jou in limbo zien want de leegte is ZUIVERE ENERGIE, je moet wisselwerken met deze energie om ermee te creëren.
Om een zeer eenvoudige analogie te gebruiken, de Nieuwe Aarde vraagt jou om te creëren, dit is als het schilderen van een plaatje, velen van jullie proberen het plaatje te schilderen door naar de verfkwasten en de verf te staren en het plaatje te verbeelden. Dit zal het plaatje niet creëren dat jij je voorstelt, je moet de verfkwasten oppakken en de verf actief op het canvas plaatsen. Het canvas in deze analogie is de LIEFDE welke IS, het is het werkelijke weefsel van het universum. Het plaatje schilderen wordt gedaan door het plaatje in jouw geestesoog voor te stellen en dan te vangen wat je kunt zien in het feitelijke schilderij voor jou. Met andere woorden, je moet in de wereld FYSIEKE stappen zetten om jouw dromen te creëren, deze stappen zullen door het universum recht voor jou geplaatst worden, je moet met hen wisselwerken zodat jouw droom zich kan manifesteren in de externe wakende werkelijkheid welke de menselijke levenservaring is.
Er zijn vele leringen van vervorming die ernaar streven te onderwijzen dat het eenvoudig verbeelden van de Nieuwe Aarde alles is dat er nodig is. Een leven in een nieuwe werkelijkheid opbouwen wordt ademteug na ademteug en handeling na handeling gedaan, als je dezelfde handelingen steeds maar weer opnieuw herhaalt zal je eenvoudig blijven waar je bent. Door actief jouw WAARHEID te LOPEN creëer je in WAARHEID, want alleen WAARHEID wordt ondersteund, iedere vervormde frequentie die probeert te wisselwerken zal duidelijk voor jou ver/belicht zijn zodat je het kunt ontbinden en jouw frequentie en handelingen kunt VERANDEREN om het leven van jouw dromen te leven.
Dit is in WAARHEID het evenwicht van de vrouwelijke/mannelijke energie, creatie en actie in volmaakte harmonie.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen