donderdag, maart 27, 2014

Karen Dover - Het Huwelijk in WAARHEID & In WAARHEID in de Leegte Creëren - 23/25 Maart 2014


Karen Dover
Het Huwelijk in WAARHEID
23 Maart 2014

Velen van jullie mogen hoogst verward zijn op een zeer menselijk wakend bewust geestesniveau als tot hoe het menselijke ras in/naar een nieuwe manier van Zijn/Bestaan en van leven kan verhuizen en nochtans alles dat de constructie is van de oude 3D Aarde achter zich laten aangezien het niet meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde werkelijkheid. In het bijzonder mogen velen van jullie hoogst verward zijn wat betreft de rol van het huwelijk binnenin de Nieuwe Aarde. Ik heb een aantal e-mails ontvangen die mijn eigen huwelijk in vraag stellen en vele e-mails die het huwelijk eruit vandaan filteren en mijn naamsverandering in het rijk van alleen frequentie plaatsen. Laat mij zeer duidelijk zijn over de reden voor mijn naamsverandering en verklaren dat ik de naam van mijn man aangenomen heb, want het is geen WAARHEID om een nieuw leven op te bouwen, in een nieuwe werkelijkheid vasthoudend aan de naam die aan mij GEGEVEN was binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Het mag voor velen weinig logisch zin maken om mij een naam te zien plaatsen welke relatief "onbekend" is en dan niet de naam te refereren waar mijn werk aan gelinkt is. Ik zou vriendelijk willen herinneren dat logica GEEN plaats heeft in de ontvouwing van de Nieuwe Aarde werkelijkheid. Ik nam de naam van mijn man aan aangezien het een reflectie is van de LIEFDE die wij op alle niveaus van ons Wezen delen, om onze namen te scheiden zou de frequentie van de LIEFDE welke IS afwijzen welke door, rondom en binnenin ons loopt in relatie tot elkaar.
Het huwelijk is multi-dimensieniveau en de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid heeft ernaar gestreefd om alles over de feitelijke huwelijksceremonie te vervormen inclusief de geloften die tussen man en vrouw gedeeld worden. Velen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid staan de vervormingen toe om hen weg te voeren uit het ware hart van het huwelijk, wat betreft de wettige representatie in de externe wakende werkelijkheid van de LIEFDE welke IS dat tussen het paar lopende is. Hoevelen van jullie hebben de ervaring van een huwelijk dat gepland wordt en dat het dan overgenomen wordt door de familieleden of door drama's die uitgespeeld worden in relatie tot wie naast wie kan zitten en wie niet aanwezig zal zijn wat verschuldigd is aan het feit dat iemand anders aanwezig is. ALLES is gecreëerd om de focus WEG uit de HARTruimte van het betrokken paar te halen. De feitelijke GELOFTEN die gedeeld worden tussen man en vrouw zijn heilig en velen filteren het energetische effect van al diegenen die daar luisteren en wisselwerken met de geloften die verklaard worden eruit vandaan. De oude 3D Aarde werkelijkheid werkt eraan om eruit te filteren dat bij een traditioneel huwelijk de man en de vrouw hun geloften met hun respectievelijke families delen, de geloften zijn heiig voor het PAAR, zij delen hun liefde MET ELKAAR, dus waarom zouden hun respectievelijke families daar zijn om dit ook te delen?

ALLEN ZIJN ÉÉN, ENERGIE IS GEWOON en energie stroomt te allen tijde, de energetische uitwisseling in dit voorbeeld wordt dan vervormd door de energie handtekeningen die de ervaring delen. Alles dat op z'n plaats is met betrekking tot de feitelijke ceremonie is gecreëerd om zowel de menselijke man als de menselijke vrouw te ontkrachten (in een traditionele bruiloft). Van de vader die zijn dochter 'weggeeft' naar enige versies van de huwelijkse geloften die verklaren "beloof om lief te hebben, houd in ere en GEHOORZAAM". Zeer vaak worden de feitelijke geloften eruit vandaan gefilterd, de nadruk zijnde op bloemenarrangementen en hoeveel bruidsmeisjes te hebben. Ik zou jullie allemaal willen begeleiden om zeer nauwkeurig vanuit een frequentie perspectief te kijken (dat is door de trilling van ieder deel van de ceremonie te VOELEN) van alles dat erbij betrokken is en begin het in vraag te stellen en het te VERANDEREN, want diegenen van jullie die in de positie zijn om te gaan trouwen hebben meer vrijheid en speelruimte dan dat de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid jullie zal laten zien. Jullie kunnen jullie geloften VERANDEREN, jullie kunnen ervoor kiezen om de geloften privaat tussen jullie beide te zeggen zonder wie anders dan ook die daarbij is, er is veel ruimte voor creativiteit. Voor diegenen van jullie die zich ingesloten voelen door de ceremonie en de wensen van jullie 'families', zou ik jullie er weer vriendelijk aan willen herinneren dat jullie niet de familie trouwen, je trouwt met de persoon waar je VAN HOUDT. Wees te ALLEN tijde gegidst door hoe jij je VOELT en wanneer je de lagere dimensionale frequenties aan jouw energie handtekening voelt trekken, vraag dan dat aan je getoond wordt hoe hen te ontbinden en hoe vanuit de Nieuwe Aarde energieën te creëren. Want de creatie van de Nieuwe Aarde is in relatie tot ALLE delen van de menselijke levenservaring en wordt gedaan door zachtjes dat te veranderen wat in plaats is om WAARHEID te reflecteren, want WAARHEID IS GEWOON en JULLIE ZIJN/JIJ BENT.  
Ik zou ook graag de vele leringen van vervorming willen onderstrepen die bestaan binnenin veel van de spirituele arena en duidelijk verklaren dat mijn man NIET mijn tweelingvlam is. Velen van jullie mogen aannemen dat hij dat is, op de één of andere manier heb ik het niet klaargespeeld om aan de tweelingvlam vervormde lering voorbij te gaan, inderdaad moest ik in alle momenten van alle momenten in WAARHEID lopen en ik heb meer dan één tweelingvlam energie onderweg ontbonden, het is geen WAARHEID dat er slechts één tweelingvlam energie is binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, aangezien de tweelingvlam vervorming een constructie is en er velen mogen zijn. Dit werkt eraan om beide partijen betrokken te houden in een energetische "touwtrekkerij", onophoudelijk hun energie handtekeningen triggerend en vervormend, en dit WEERHOUDT in WAARHEID uitbreiding, want WAARHEID IS GEWOON. Ik zou jullie willen begeleiden om zorgvuldig te kijken en om WAARHEID te VOELEN in relatie met deze concepten, want velen zijn hoogst getriggerd en velen streven ernaar om hun "tweelingvlam" relaties te verdedigen, wat dan ook waartoe jij uitgedaagd wordt te verdedigen is een lering van de oude 3D Aarde dat ernaar streeft om die binnenin jouw energie handtekening verborgen te houden.
LIEFDE in WAARHEID is een frequentie als geen andere, het is een WETEN zoals geen ander en de LIEFDE welke IS verlangt GEEN OPOFFERING, opoffering voor liefde is een vervorming die gecreëerd werd om jouw energie handtekening binnenin de oude 3D Aarde werkelijkheid in te dammen en te onderdrukken. De LIEFDE welke IS streeft ernaar om ZOWEL de menselijke man als de menselijke vrouw uit te breiden en te versterken die deze frequentie op HARTNIVEAU door, binnenin en rondom elkaar delen. Dit is een frequentie welke gecreëerd wordt door het volledig openen van de hartruimte en ZELF toe te staan om jouw toon duidelijk te zingen. Er zijn 7 miljard mensen op de planeet Aarde, de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid streeft ernaar om jou met een puzzel te presenteren die je moet oplossen. Er is geen puzzel want LIEFDE IS GEWOON en jij bent "gecodeerd" net zoals de persoon waarmee je ingestemd hebt, VOORAFGAAND aan de incarnatie, om jouw menselijke leven mee te delen. Dit in het UNIVERSUM van 3 is 1 + 1 = 3. Eén geheel gebalanceerde frequentie zal resoneren met diens respectievelijke geheel gebalanceerde frequentie en samen zullen zij versterken en uitbreiden om een derde ondersteunende frequentie te creëren. Dit is hoogst vervormd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en ik zal verdere informatie op de belangrijkste Crystalline Sanctuary website (Engelstalig) plaatsen om uit te leggen en verder te helpen.
Kx

****************************

Karen Dover
In WAARHEID in de Leegte Creëren
25 Maart 2014

Velen van jullie hebben gevraagd hoe het mogelijk is om te ontkoppelen van de oude 3D Aarde werkelijkheid en van dag naar dag te leven, en dit blog adresseert deze "puzzel", want jouw menselijke logische verstand mag proberen om jou te leren dat het niet mogelijk is. Velen van jullie zien de afleidingen duidelijk binnenin de oude 3D Aarde werkelijkheid en jullie kunnen ook de frequentie daarvan voelen welke op z'n plaats is en de feitelijke constructie LIJKT te zijn van de menselijke levenservaring en dit is waar jouw menselijke logische verstand zal proberen om jou te verblinden. De oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid heeft altijd TOEGESCHENEN echt te zijn, de menselijke levenservaring LEEK echt te zijn maar ALLES verschuift en ALLES verhuist te allen tijde want in WAARHEID is ALLES energie en energie stroomt, verschuift en verandert onophoudelijk.
Velen van jullie bidden letterlijk in deze tijd voor wonderen maar staan jullie menselijke logische verstand toe te proberen om te "definiëren" wat een wonder is en aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund in de Nieuwe Aarde werkelijkheid. Het moet opgemerkt worden dat om een nieuwe werkelijkheid geboren te laten worden het loslaten van de 'oude' werkelijkheid ondernomen moet worden, maar de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid referentiepunten zijn niet langer op hun plaats, zij werden ontbonden. Dit staat toe voor een rappe uitbreiding van de menselijke levenservaring op ALLE niveaus van jullie Wezen/Bestaan. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau vertaalt dit voor jou persoonlijk meer 'ruimte' te hebben om te manoeuvreren, dit vertaalt ook naar meer beschikbare OPTIES voor jou en velen van hen zijn nog steeds in het open zicht verborgen.  
Ik besef dat het relatief gemakkelijk mag schijnen te zijn om te verklaren "creëer jouw eigen levenservaring" en het menselijke logische verstand zal onmiddellijk vragen, "Hoe wordt dit gedaan?". Wel, één manier om hiermee te werken is te begrijpen dat de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid geen HOUVAST HEEFT OVER JOUW MENSELIJKE LEVENSERVARING, echter, het zal niet op jouw deur komen kloppen en zichzelf introduceren en zeggen, "Tussen haakjes, ik heb geen zeggenschap meer over jouw leven, sorry voor alle chaos die ik veroorzaakt heb." Het zal stil blijven, erop hopend dat je het nog niet uitgewerkt hebt door de verschuivingen en veranderingen in de frequentie van alles dat zich nu aan het ontvouwen is in jouw wakende levenservaring te VOELEN. Velen van jullie worden gepresenteerd met nieuwe mogelijkheden/kansen, maar staan welke "vroegere ervaring" dan ook die je hebt gehad toe om eruit te filteren wat aan jou gepresenteerd wordt, ik zou jullie allemaal er vriendelijk aan willen herinneren dat de ENIGE manier om te bepalen of iets een lagere dimensionale frequentie of een hogere dimensionale frequentie is, is om voornoemde frequentie te VOELEN. Proberen uit te werken, of erger, AAN TE NEMEN is om blind te lopen, ALLES is energie en ALLES is frequentie, de energie handtekening van ALLES in dit universum is beschikbaar voor IEDEREEN, dus werk op een frequentie en energie handtekening niveau op alle momenten en VERTROUW hoe jij je VOELT.
Velen van jullie mogen onder de vervorming zijn dat een nieuwe werkelijkheid in één nacht tijds gecreëerd wordt en dat door volledig te ontkoppelen van alles dat momenteel op z'n plaats is op deze planeet erop toe zal zien dat het beroofd wordt van energie en dat iets voor jullie in diens plaats gezet wordt, dit is verdere vervorming en is een scenario welke ondersteund wordt door de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, want het ziet erop toe dat jij PAUZEERT IN DE LEEGTE. De leegte zijnde de plaats van zuivere energie, het is de ruimte tussen ruimtes, het is waar je in binnengaat vanuit de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en is waar je jouw Nieuwe Aarde werkelijkheid vanuit CREËERT. Wat je creëert moet de frequentie van WAARHEID en de LIEFDE welke IS hebben, maar terzijde van dit is de wereld letterlijk jouw oester, wat het ook is dat je wenst om te ervaren KAN ERVAREN WORDEN maar je moet het wel creëren, je doet dit door het te dromen. Wat is het dat je wenst te leven op deze planeet? Dit is jouw startpunt.
Velen van jullie mogen dit nu lezen en zeggen, "Oké, laten we hierin meegaan, ik wens een overvloedig leven te leven en luxueus gelukkig te zijn". Het is dan dat jouw menselijke logische verstand mag proberen jou ervan te overtuigen dat je egoïstisch bent, dit is een lering van de oude 3D Aarde dat ernaar streefde jou machteloosheid te leren, dit is een zeer diepe lering binnenin de spirituele arena en eentje die volledig ontbonden zou moeten worden. Het is NIET egoïstisch te wensen om in overvloed te leven, hoe meer dat je hebt hoe meer dat je kunt DELEN met diegenen rondom jou heen. Hoe gelukkiger dat je kunt zijn, hoe HOGER de frequentie en meer uitbreidend jouw energetische handtekening is. Aangezien ALLEN ÉÉN ZIJN zal jouw hogere frequentie dan druk op diegenen rondom jou heen uitoefenen om hen naar een hogere meer uitbreidende frequentie te verhuizen, dus het is een win/win situatie op alle momenten van alle momenten.
Velen van jullie kijken naar de financiële staat van de planeet Aarde en staan dit "grotere plaatje" toe om jullie te verblinden op een persoonlijk niveau. Geld IS GEWOON, het is een TEKEN van overvloed op deze planeet, het geld zelf is niet de vervorming, wat de vervorming wel is en wat het probleem creëerde als het ware zijn de leringen rondom geld, dat is wat jullie werd GELEERD TE GELOVEN over geld. Het zijn deze leringen die zullen werken om geld aan te trekken of af te stoten in jullie menselijke levenservaring, niets anders. Hoevelen van jullie groeiden op met jullie ouders die tegen jullie verklaarden, "geld groeit niet aan de bomen". Dit is natuurlijk feitelijk onjuist aangezien geld papier is en papier van bomen komt…. J Echter, op een serieuze toon, hoe jij over geld en jouw geloofsysteem VOELT dat gecreëerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is wat geld in of uit jouw leven aanstuurt. Velen van jullie staan de oude 3D Aarde leringen toe jullie ervan te overtuigen dat het buiten jullie controle is en iets is dat van jullie afgenomen is. NIETS KAN VAN JOU AFGENOMEN WORDEN op wat voor niveau dan ook want ALLES is energie, je kunt echter overgehaald worden om jouw energie weg te geven en dit is om te beginnen waarom de oude 3D Aarde werkelijkheid gecreëerd werd. Het is ZEER GOED in het overtuigen, het geeft een deel van een plaatje op wat voor tijdstip dan ook en zal nooit openlijk jou het gehele plaatje op wat voor punt dan ook laten zien. In het kort "spint" het zich om de gehele menselijke levenservaring heen. Het is jouw KEUZE op alle momenten van alle momenten van wel of niet om jouw energie weg te geven of eraan te werken jouw energie uit te breiden, je kunt niet beide tegelijkertijd doen, en derhalve in/naar de leegte gaan zal erop toezien dat je in de leegte blijft totdat je begint te creëren.
Op dit moment in dit jouw menselijke levenservaring laat jouw ZIEL jou de stappen om te nemen zien om jouw leven in de Nieuwe Aarde werkelijkheid te creëren, alles dat jou tegenhoud van het nemen van deze stappen zijn de fluisteringen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid dat er in alle momenten naar streeft om jou terug omlaag in de frequentie te trekken door te proberen jou te leren dat je iets bent wat je niet bent. JIJ BENT EEN GROOT WEZEN VAN LICHT, je kwam hier om WAARHEID in de LIEFDE welke IS te leven in dit jouw menselijke gestalte. VERTROUW het proces dat jouw ZIEL nu aan jou laat zien en jou nu vraagt om ermee te wisselwerken. ALLEEN JIJ creëert jouw leven, wat JIJ creëert is jouw verantwoordelijkheid en is JOUW creatie in alle momenten van alle momenten, droom en BEN.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen