vrijdag, maart 21, 2014

Karen Dover - De Man Omhelzen & Sterrenpoorten en de Uitlijning van ALLES met de Planeet Aarde


Karen Dover
"De Man Omhelzen"
19 Maart 2014

De Nieuwe Aarde energieën overstromen nu dwars over en binnenin de Planeet Aarde. Ik gebruik opzettelijk de benaming "Planeet Aarde" in verwijzing naar deze planeet, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid probeert om de vervorming te onderwijzen welke gepresenteerd wordt als "Moeder" Aarde. Ik heb voorheen geblogd refererend naar de noodzaak om de MANNELIJKE ENERGIE in WAARHEID te omhelzen, het is DEZE energie die nu dwars over en binnenin de planeet Aarde overstroomd, voor de eerste keer ooit beschikbaar voor diegenen in de menselijke gestalte in hun menselijke incarnatie, want binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde CONSTRUCTIE werd deze energie in diens vervormde vorm onderwezen. Aangezien jullie menselijke voertuig het EVENWICHT van zowel de mannelijke als de vrouwelijke energieën nodig is, hield dit het evenwicht net buiten het bereik aangezien het niet mogelijk is om wat voor evenwicht dan ook te bereiken als een deel van de equatie geen WAARHEID is.
Binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid was de focus voortdurend op de vrouwelijke energie, tot de omvang dat de mannelijke energie zozeer ingedamd en onderdrukt was dat diegenen die een menselijke mannelijke gestalte genomen hadden bijna ophielden om in staat te zijn te functioneren. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat de menselijke man geen invoer in het ascentieproces heeft, hij is inderdaad ONONTBEERLIJK voor het ascentieproces. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid plaatste onophoudelijk de "verzorging" aan de voeten van de vrouw en in het proces ontkrachtte dat beide energieën.
De MANNELIJKE ENERGIE werd IN WAARHEID voortdurend binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid afgewezen als een frequentie, dit was opzettelijk want het zou balans gebracht hebben en balans zou ernaar gestreefd hebben om de CONSTRUCTIE, welke de oude 3d Aarde werkelijkheid is, te ontbinden. Dit heeft er op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau op toegezien dat de menselijke maatschappij wild uit balans zwaaide met velen in de menselijke mannelijke gestalte proberend om de rol op zich te nemen welke hen voor de menselijke man geleerd werd te zijn, velen in de menselijke mannelijk gestalte achterlatend met de vraag waarom zij zelfs maar de planeet bewandelen. Alles is ontworpen binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde paradigma's om er voortdurend naar te streven om beide gestalten van het menselijke voertuig te ontkrachten door de ene voortdurend tegen de andere op te zetten. De menselijke man en de menselijke vrouw op een frequentie niveau in actieve "strijd" zijnde, toeschijnend in harmonie met elkaar te leven maar frequentiewijze met een diep wantrouwen voor elkaar.

Velen van jullie hebben MANIFESTATIE in vraag gesteld in relatie tot overvloed binnenin de menselijke maatschappij en ik plaats in WAARHEID vóór jullie de MANNELIJKE ENERGIE, totdat dit verankert en gebalanceerd is binnenin ieder MENSELIJK WEZEN levend op deze planeet zal de stroming van overvloed onderbroken zijn. Deze stroming wordt nu terug aangezet, als het ware, terwijl diegenen die hier zijn om te helpen deze energieën te balanceren op een universeel niveau eraan werken om dit binnenin hun persoonlijke menselijke voertuigen te verankeren en deze frequentie dwars over en binnenin de Planeet Aarde te verspreiden. Overvloed wordt bereikt door BALANS, en dat is de verankering van zowel de mannelijke als de vrouwelijke energieën in WAARHEID. Het is niet bereikbaar door te proberen de mannelijke energie te balanceren zoals geleerd werd binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, want die frequentie is vervormd en is opzettelijk vervormd.
De mannelijke en vrouwelijke energieën in WAARHEID werken in HARMONIE binnenin, door en rondom elkaar, zij zijn wederzijds ondersteunend en ik vraag aan jullie om dit op een universeel frequentie niveau te bekijken. Te proberen hiermee op een menselijk voertuig niveau te werken, zal velen van jullie in deze tijd verblind zien door de ware leringen welke jullie GELEERD werden binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Diegenen van jullie die een menselijke vrouwelijke gestalte namen zijn blind voor de filtering welke jullie GELEERD werd in relatie tot de menselijke mannen en vice versa. Ik heb herhaaldelijk geblogd over het gebruik van de menselijke taal om verder in te dammen en te onderdrukken, het mag LIJKEN dat menselijke mannen en menselijke vrouwen dezelfde taal spreken maar dat DOEN ZIJ NIET. De interpretatie van de frequentie van de menselijke taal is voor hen BEIDE vervormd.
Dit wordt door de Nieuwe Aarde energieën geadresseerd door de toename in de bekwaamheid van het WETEN en door TELEPATHIE, dit, wanneer volledig verankerd, zal de noodzaak van de menselijke taal omzeilen met het GEVOEL zijnde de sleutel tot communicatie. Inderdaad, velen van jullie mogen hier nu op nieuwe niveaus mee werken en velen van jullie mogen verbijsterd zijn door wat aan jullie getoond wordt in deze huidige tijd. Zoals de magische kindertruc van de "optische illusie" herhaaldelijk laat zien is het ZEER GEMAKKELIJK om het menselijke blote oog voor de gek te houden, het is volledig mogelijk om iets aan het menselijke voertuig te presenteren en het te laten geloven dat het heel iets anders is. Dit is de fundering van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, stel je voor, als je wilt, een enorme grote circustent, de zijden van de tent zijnde de rand van de planeet Aarde, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is de ringmeester en het menselijke ras het publiek. Het is nu tijd om uit de circustent vandaan te stappen en deze planeet in WAARHEID te aanschouwen.
Dit wordt gedaan door te focussen op het GEVOEL, want WAARHEID IS GEWOON en de frequentie van WAARHEID is hoog trillend, WAARHEID samen met de LIEFDE welke IS is het werkelijke weefsel van het universum en dit is het wat jullie gevraagd wordt op dit moment om je volledig mee uit te lijnen. Dit staat voor alles toe dat GEEN WAARHEID is om als spinnenwebben weg te vallen. Dat wat WAARHEID IS zal nu voorbij alles dat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen versterken.
WAARHEID IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Kx

****************************

Karen Dover
Sterrenpoorten en de Uitlijning van ALLES met de Planeet Aarde in WAARHEID
20 Maart 2014

Terwijl de Planeet Aarde begint uit te breiden en diens energetische handtekening begint te verdiepen, is de uitlijning van ALLES met, rondom en door ALLES nu onderweg, dit zal erop toezien dat de sterrenpoorten die op de Planeet Aarde beschikbaar zijn als het ware "online" komen en volledig functioneel zijn. Het moet opgemerkt worden dat het menselijke ras het ENIGE ras is dat GELEERD werd dat het alleen in het universum is en hen is GELEERD dat reizen naar andere planeten en dimensies "onmogelijk" is aangezien de technologie niet bestaat en wetenschappelijke "fictie" is. WAARHEID IS GEWOON en velen van jullie die in het menselijke ras geïncarneerd zijn zijn zich meer dan bewust van deze specifieke vervormde lering en hebben er actief aan gewerkt om opnieuw uit te lijnen en om de nieuwe coderingen in relatie met deze sterrenpoorten te verankeren. Met andere woorden, hebben jullie je tijd besteed met het wandelen in de oude 3d Aarde werkelijkheid actief en stil deze sterrenpoorten/portalen "bewakend". Dit "bewaken" wordt nu tenietgedaan met de geboorte van de Nieuwe Aarde en als zodanig zullen diegenen, die in de locaties van de Sterrenpoorten "gehouden" werden om dit energetische werk nu mogelijk te maken, van standplaats veranderen naar waar hun ZIEL hen nodig heeft om op de Planeet Aarde te zijn in relatie met hun menselijke levens in de Nieuwe Aarde werkelijkheid.
Sterrenpoorten zijn portalen die BEIDE KANTEN opwerken, in die zin dat je de planeet Aarde kunt verlaten naar en van deze dimensionale energetische toegangspoorten, deze werden afgesloten onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid door diegenen die voornoemde 3d Aarde werkelijkheid CREËERDEN. Om het menselijke ras in te dammen en te onderdrukken was het noodzakelijk om het menselijke ras te ONDERWIJZEN om hun afkomst te vergeten, aldus werd de energie handtekening van de planeet vervormd (dit wordt in detail behandeld in mijn nieuwe boek "Birthing the New Earth") dit hield de FYSIEKE aankomst tegen van diegenen die niet op de planeet leven/wonen en die van een hogere dimensionale frequentie zijn.
Het moet opgemerkt worden dat vele andere levensvormen de planeet Aarde NOOIT VERLIETEN, zij waren in staat om in ZEER hoge dimensionale energetische landschappen in bepaalde afgelegen plaatsen op en binnenin de Planeet Aarde te overleven. Deze planeet bereidt zich nu voor om niet alleen diegenen die een menselijke gestalte genomen hebben te herbergen; want alles dat diegenen tegenhoudt/tegenhield die niet in de menselijke gestalte de planeet bewandelen is de FREQUENTIE van de feitelijke planeet. Dit is nu aan het verschuiven, uitbreiden en verhogen en heeft nu het vereiste niveau bereikt om het proces van volledige UITLIJNING te beginnen. ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN in WAARHEID.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

2 opmerkingen:

  1. He, he eindelijk een stuk over het belang van MANNELIJKE energieën!! Al vanaf mijn geboorte met deze kennis in mij en werd niet bevestigd! Waardoor ik zelf ook enorm in de verwarring trad...Sinds 2 jaar ontmoet ik vrouwen die ook deze kennis in zich dragen!! Thanks!! <3

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

    BeantwoordenVerwijderen