maandag, maart 31, 2014

Karen Dover - DE GODDELIJKE VROUW IN WAARHEID omhelzen & Karmische “Lessen” in WAARHEID


 
Karen Dover
DE GODDELIJKE VROUW IN WAARHEID Omhelzen
30 Maart 2014

Het neerleggen van de zwaarden gaat energetisch door, want velen van jullie zijn voortdurend in gevecht geweest en veranderden jullie wapens gedurende vele eonen, maar altijd met de wil om te "winnen" en dit wordt op alle niveaus binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ondersteund. Van de leringen in de spirituele ARENA welke proberen jou te onderwijzen dat je een spirituele "STRIJDer" bent, naar de meer algemene frasen die gebruikt worden in relatie tot menselijke mannen en menselijke vrouwen, de "strijd van de seksen" enzovoort. De menselijke taal verbergt veel in het open aanzicht, met het menselijke logische verstand dat dat eruit vandaan filtert wat er feitelijk gezegd en omschreven wordt. Op de Nieuwe Aarde wordt alleen WAARHEID ondersteund en het is geen WAARHEID voor de menselijke mannen en de menselijke vrouwen om gescheiden levens te leven die elkaar LIJKEN te complimenteren wanneer in WAARHEID zij met elkaar in oorlog zijn en hen GELEERD wordt hoe met elkaar te strijden vanaf het moment dat zij hun eerste ademteug op de planeet nemen.
De veranderingen aan het menselijke ras, en aan de menselijke maatschappij worden geboren door de ontbinding van de vervormde vrouwelijke energieën welke jullie GELEERD werden te verankeren en je er volledig mee uit te lijnen. Dit is niet alleen voor de menselijke vrouwen op deze planeet, menselijke mannen werden ook geleerd om het vervormde vrouwelijke te verankeren, dit is de vrouwelijke energie welke er op alle momenten van alle momenten naar streeft om te WINNEN en niet accepteert dat de mannelijke energie de balans is die nodig is. Het vervormde vrouwelijke werkt er op alle momenten aan om te LIJKEN een maatstaf van veiligheid te geven wanneer in WAARHEID het er op alle momenten aan werkt om de HARTRUIMTE van het volledige menselijke ras af te sluiten.
Zoals ik voorheen geblogd heb is er helemaal GEEN VERSCHIL tussen de menselijke man en de menselijke vrouw afgezien van op een zeer fysiek niveau met de anatomische verschillen die nodig zijn om het menselijke ras voort te zetten. Het is geen WAARHEID om een verschil te zien, het menselijke logische verstand zal proberen jou in/naar de zeer fysieke verschillen te trekken en dit is een vervormde frequentie welke onderwezen werd om de HARTruimte af te sluiten en om het menselijke logische verstand op de bestuurdersstoel van de menselijke levenservaring te houden. Inderdaad de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is erop opgebouwd; met aan menselijke vrouwen een blauwdruk gegeven om "na te streven" en aan de menselijke man werd ook een blauwdruk gegeven. Dit werkt eraan om ZOWEL de menselijke man als de menselijke vrouw te ontkrachten en is bezig nu te ontbinden. Dit zal de veranderingen zien waar velen van jullie enthousiast voor zijn om tevoorschijn te zien komen op en binnenin de planeet Aarde. Want om je in WAARHEID te verbinden met jouw mannelijke of vrouwelijke tegenhanger is door de vervormde frequentie van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid BUITEN TE SLUITEN. Wanneer jij je met jouw ZIEL uitlijnt en jouw hart volledig opent dan stuur jij jouw TOON uit, deze TOON is persoonlijk en uniek en wordt door de tegenhanger van jouw menselijke gestalte gehoord. Deze MAGNETISCHE RESONANTIE is de LIEFDE welke in WAARHEID IS.


Zoals ik in de "Beyond the Looking Glass" radio uitzending verklaarde (klik hier voor het programma - Engelstalig!), zijn tweelingvlammen GEEN WAARHEID, zij zijn een oude 3D Aarde gecreëerde constructie ONTWORPEN om een magnetische resonantie te voorkomen. De tweelingvlam vervormde frequentie streeft ernaar te leren dat LIEFDE opoffering is en werkt eraan om beide partijen te triggeren. Er is veel vervorming rondom deze gecreëerde constructie en velen van jullie mogen blind lopen in deze vervormde frequentie welke ernaar streeft om de puzzel die gepresenteerd wordt 'op te lossen'. De tweelingvlam constructie werkt eraan om jou te leren dat je in de triggers moet blijven en dat door meer van elkaar "te houden" je op de één of andere manier de gepresenteerde puzzel "op zult lossen". Wederom zou ik willen onderstrepen dat er GEEN opoffering is in de LIEFDE welke IS. Deze frequentie werkt eraan om BEIDE partijen op alle momenten van alle momenten te ondersteunen en uit te breiden. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid leert dat een menselijke vrouw en een menselijke man die samenkomen enige emotionele pijn moeten ervaren om verliefd op elkaar te zijn, dit is geen WAARHEID, LIEFDE IS GEWOON en is ondersteunend en omhelzend van zowel de menselijke man als de menselijke vrouw.
De menselijke man en de menselijke vrouw resoneren in WAARHEID op zo een frequentie dat zij een derde uitbreidende frequentie creëren (1+1=3) hetgeen hun uitbreiding in WAARHEID ondersteund. De tweelingvlam constructie werkt eraan om de energie handtekeningen van de menselijke man en de menselijke vrouw te deconstrueren (1+1=1). Ik zou jullie willen begeleiden om in/naar de hartruimte te gaan, want zelfs met het lezen van mijn woorden mogen velen van jullie getriggerd worden en mogen jullie beginnen jullie relaties te verdedigen, WAARHEID IS GEWOON en heeft geen verdediging nodig. Herinner je, de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid heeft jullie frequentie en jullie energie NODIG om te proberen diens constructie te handhaven, het kan jouw energie niet nemen maar het kan jou wel overhalen het te overhandigen. Als je in deze tijd in strijd met "liefde" bent, dan zou ik vóór jou willen plaatsen dat je in strijd met ZELF bent, want je probeert om een deel van ZELF op te offeren om jouw droom te bereiken. Dit wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund en belemmert jou om in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen, je kunt niet uitbreiden wanneer je verstrikt zit in de lagere dimensionale frequenties die door OPOFFERING gecreëerd worden.
Tweelingvlam frequenties moeten volledig ontbonden worden voordat je balans kunt bereiken en het proces kunt beginnen van het uitsturen van jouw toon ter voorbereiding op de MAGNETISCHE RESONANTIE. Inderdaad velen van jullie mogen meer dan één tweelingvlam frequentie op moeten lossen, want je kunt meer hebben dan één "tweelingvlam" die op een menselijk bewust wakend geestesniveau verschijnt. Dit werkt eraan om jou voor de WAARHEID te verblinden, want de emotionele uitstorting die zich voordoet is ONTWORPEN om precies dit te doen, als je begint om oorlog te voeren met voornoemde emotionele reactie sta je de frequentie toe om door te gaan in jouw energie handtekening te lopen. Als waarop jij resoneert, is wat jouw reflectie jou laat zien dan ben je in een wachtpatroon dat ernaar streeft jou opofferend te hebben en je zult niet in staat zijn om het te zien want de Oude 3D Aarde definieert liefde als zijnde opoffering, de gehele menselijke maatschappij is op deze lering opgebouwd. Om de Nieuwe Aarde in WAARHEID binnen te gaan wordt jullie gevraag om balans te bereiken en opoffering is geen balans en wordt niet vanuit wat voor vorm van opoffering dan ook op wat voor niveau van jullie Wezen dan ook bereikt.
WAARHEID IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Kx

********************************

Karen Dover
Karmische “Lessen” in WAARHEID
30 Maart 2014

Terwijl de Nieuwe Aarde energieën doorgaan uit te breiden en jullie ZIEL doorgaat om dat wat geen WAARHEID is te onderstrepen, plaats ik vóór jullie het karmische residu waar velen van jullie in deze tijd mee mogen werken. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt jullie geleerd dat je hier in jouw menselijke gestalte kwam om "lessen" te ervaren en dat door de voornoemde lessen te ervaren je ZIELEgroei bereikt. Zoals ik in de voorgaande blog gezegd heb, de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid is een negatieve polarisatie en als zodanig is alles binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid onderwezen om de menselijke energie handtekening in te dammen en te onderdrukken.  
Om de karmische "les" lering toe te staan binnenin jouw energie handtekening te blijven zal jou in een wachtpatroon zien want het is geen WAARHEID, de karmische lessen werden ONTWORPEN om uitbreiding op ZIELniveau tegen te gaan, het triggeren en opnieuw triggeren van deze lagere dimensionale frequenties werken er op alle momenten aan om de fragmentatie van jouw ZIEL voort te zetten. In de Nieuwe Aarde frequenties werk je er voortdurend aan om de fragmenten van jouw ZIEL te vinden en terug te brengen om jouw energie handtekening te versterken en heel te worden op een menselijk bewust wakend geestesniveau in jouw menselijke gestalte. Dit is niet mogelijk terwijl je deze hoogst vervormde frequentie lopende hebt, want het zal er voortdurend naar streven om jou te onderwijzen dat de pijn die je ervaart binnenin deze lessen NOODZAKELIJK is. Dit ziet erop toe dat je eruit filtert dat opoffering niet ondersteund wordt op de Nieuwe Aarde en werkt eraan om jou in een wachtpatroon te houden.
De Nieuwe Aarde werkelijkheid vraagt GEEN opoffering en GEEN triggering van pijn om te creëren, dit is in directe tegenstelling met de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid welke dit NODIG heeft om gemanifesteerd te blijven. Wederom kan dit aangetoond worden met het tweelingvlam scenario dat van nature "karmisch" is en er ook naar streeft om de lagere dimensionale frequentie te blijven triggeren die vereist zijn door de oude 3D Aarde om intact te blijven. JIJ bent niet hier om binnenin de indamming en onderdrukking van de oude 3D Aarde frequenties te blijven, je hebt ervoor gekozen om in/naar de menselijke gestalte te incarneren WETENDE dat op een bepaald frequentieniveau (ingesteld door jouw ZIEL) dat je in staat zou zijn te ontkoppelen en VOLLEDIG TE GENEZEN van de karmische lessen en in WAARHEID een nieuw leven op de Planeet Aarde begint. Dit nieuwe leven draagt geen relatie tot het leven dat je momenteel binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid leeft, en op ZIELniveau wist je dit voorafgaand aan de incarnatie.
Er zijn vele spirituele leringen die ernaar streven om jullie te leren dat je een pad volgt en dat je hier bent om te "leren", je bent hier om in WAARHEID te LEVEN, de lering was hoe in vervorming te zijn terwijl je een menselijke gestalte neemt, dit is waar ik vaak naar refereer als "training", want je werd getraind hoe te bestaan binnenin een lagere dimensionale werkelijkheid, dit moet niet verward worden met leven in WAARHEID en creëren in uitbreiding. Deze twee zijn volledige andere frequenties en alleen uitbreiding in WAARHEID wordt op de Nieuwe Aarde ondersteund.
In deze tijd werken de Nieuwe Aarde frequenties eraan om deze dichte frequentie te be/verlichten, zodat je het kunt ontbinden en jouw energie handtekening kunt verhogen, uitbreiden en verdiepen, niets van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid kan meegenomen worden in/naar de Nieuwe Aarde en karmisch residu wordt op geen enkel niveau ondersteund. Pijn is een lering van de oude 3D Aarde werkelijkheid en is op geen enkel niveau van jouw wezen een dienstbaarheid. Het is geen WAARHEID om naar het menselijke ras te kijken en te proberen te bewijzen dat pijn noodzakelijk is omdat de pijn die in het menselijke ras aanwezig is het bijproduct is van de vervormde oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, in die zin dat de frequenties de pijn CREËERDEN en er op alle momenten naar streefden om steeds maar weer opnieuw voornoemde pijn te triggeren zodat de oude 3D Aarde werkelijkheid op z'n plaats kan blijven.  
Om een nieuwe wereld en een nieuwe werkelijkheid te creëren welke WAARHEID zijn, wordt het menselijke ras gevraagd om de leringen in relatie tot de menselijke emotionele pijn te ontbinden en te begrijpen dat de Nieuwe Aarde vanuit WAARHEID, VREUGDE, VREDE/VREEDZAAMHEID, HARMONIE en de LIEFDE welke IS gecreëerd is. Door jouw frequentie te verhogen en deze frequenties te verankeren houden jullie de ruimte voor ALLES vast om de vele lagen van emotionele pijn die binnenin het menselijke ras bestaan te ontbinden. Dit is een proces welke doorgaand is in diens uitbreiding en jouw ZIEL vraagt nu aan jou om in WAARHEID uit te breiden.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
"Liefde is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen