woensdag, maart 19, 2014

Karen Dover - Bewuste Keuzes in WAARHEID & Uitbreiding in/naar Creatie in WAARHEID / 18 Maart 2014


Karen Dover
Bewuste Keuzes in WAARHEID
18 Maart 2014
 
Zoals velen van jullie volledig ervaren, de emotionele trekkracht van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is dramatisch omhoog gegaan, dit is om het residu te verlichten van de leringen van vervorming die gecreëerd werden om voornoemde oude 3d Aarde werkelijkheid te ONDERHOUDEN. Het is onontbeerlijk dat je nu begint uit te lijnen met de BEWUSTE KEUZES die je op zowel een ZIEL niveau als op een menselijke bewust wakend geestesniveau gemaakt hebt. Velen van jullie zijn zich meer dan bewust op dit moment dat de "WETENschap" die je ervaart in relatie jegens jouw "volgende stappen" WAARHEID is. In die zin dat jouw ZIEL voor jou de overdekking aanlevert, het idee, zo je wilt, en het GEVOEL dat dit begeleidt is jouw bevestiging van de WAARHEID. ALLEEN door actief een bewuste wakende beslissing te nemen om met deze WETENSCHAP te wisselwerken zal het toestaan te manifesteren.
Het moet opgemerkt worden dat binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid de POLARITEIT van de oude 3d Aarde paradigma's NEGATIEF is, in die zin dat zelfs deze leringen die ondersteunend mogen lijken te zijn ontworpen zijn om een LAGE dimensionale frequentie en een NEGATIEVE bijbetekenis te creëren die verankerd is op een onder- en onbewust wakend geestesniveau. Dit wordt in detail besproken in het "Truth Codes Chronicles from ORION" boek en ik zal een zeer brede analogie gebruiken om dit te onderstrepen. Vaak horen wij de frase "Ik houd van jou en ik maak me zorgen over jou", vaak wordt dit steeds opnieuw tussen ouders en hun kinderen gebruikt en het lijkt op het eerste gezicht te ondersteunen, echter, de frequentie van deze lering is laag, LIEFDE IS GEWOON, de lering probeert jou te verbinden aan de frequentie van "zorgen" en plaatst het woord "liefde" in de context van deze lage frequentie. Dus op een onbewust en onderbewust geestesniveau heb je verankerd dat als iemand van jou houdt dat zij zich dan "zorgen" over jou zullen maken. Dit ontkracht op ALLE niveaus want het zal eraan werken om alles dat je doet in te perken, je zult deze lering diep binnenin jouw energie handtekening hebben lopen en het zal naar boven komen wanneer je op het punt staat om iets uitbreidends te doen. Dit zal proberen om jou tegen te houden de ervaring te hebben uit 'angst voor het ontsteken" van de 'zorgen" welke diegenen die van jou houden geleerd werd om te verankeren. LIEFDE IS GEWOON en het is een ondersteunende frequentie, om van iemand te HOUDEN is om het VERTROUWEN en het GELOOF te hebben dat zij veilig, beschermd en volledig capabel zijn voor alles waarvoor zij hier zijn om te ervaren. Het is om in ondersteuning te staan ondertussen erkennend dat zij hier zijn om een leven te ervaren dat van hen is om te ervaren en dat, als zodanig, niemand in oordeel staat. Dit is een andere frequentie jegens de lering "Ik houd van jou en ik maak me zorgen over jou".

In deze tijd worden vele van deze leringen be/verlicht en zij vragen dat je naar hen kijkt en de trilling ervan voelt, alleen door het VOELEN van de trilling kan je de lering zien want het is een lage trilling ingepakt als het ware in "helder gekleurd inpakpapier". Inderdaad velen van jullie mogen nu gedrag vertonen en hiermee wisselwerken hetgeen ernaar streeft om de VERBORGEN en ONDER- en ONBEWUSTE leringen opnieuw te bekrachtigen die je binnenin jezelf hebt lopen. Dit is de emotionele reactie die je nastreeft om van de andere persoon het benodigde "voedsel" te krijgen om voornoemde frequenties te onderhouden; en terwijl dit ON- EN ONDERBEWUST lopende is zal je beginnen gedrag uit te lokken en ten toon te spreiden dat ernaar streeft om voornoemde emotionele reactie te krijgen welke de oude 3d Aarde lering nastreeft te onderwijzen dat je die NODIG bent, dit alles loopt ongezien op een bewust wakend geestesniveau en zal veel frustratie en verontrusting binnenin iedereen creëren die binnenin het scenario zijn dat probeert zich uit te spelen.
Dit begint zich te tonen op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau als een afbraak in de communicatie, velen van jullie die de menselijke mannelijke gestalte genomen hebben mogen dit meer intens opmerken, dit is een "gebrek" aan een referentiepunt en een onbekwaamheid om een zin van woorden te creëren om te reflecteren wat je probeert te zeggen. Bijna zoals de context ontbreekt van waar je bent en dit zal beginnen uit te breiden terwijl de Nieuwe Aarde nu naar uitbreiding streeft, want "context" was de fundering waarmee je gepresenteerd werd onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en als zodanig is het geen WAARHEID. Uitbreiding is niet relatief, hiermee bedoel ik dat jij je niet vast kunt houden aan dat waarmee je gepresenteerd wordt op een menselijk bewust wakend geestesniveau als zijnde de menselijke levenservaring en hierop bouwen. De fundering ervan is geen WAARHEID aangezien het VOOR JULLIE gecreëerd werd en niet DOOR JULLIE en velen filteren dit eruit vandaan.  
Om een nieuw leven op een Nieuwe Aarde werkelijkheid te creëren moet je vanaf de fundering van de LIEFDE welke IS en WAARHEID opbouwen. Dit zal erop toezien dat je ALLES dat geen WAARHEID is ontbindt en begint te werken om alles dat is UIT TE BREIDEN. Dit wordt niet gedaan vanuit een logisch perspectief, dit perspectief zal op alle momenten tegen je werken want in WAARHEID ben je multidimensionaal en als zodanig ben je capabel tot grote uitbreiding, maar op dit moment probeert jouw menselijke logische verstand jou ervan te overtuigen dat je "alleen maar" een mens bent en probeert jou te overtuigen dat je hoe dan ook niet verder uit kunt breiden want het kan niet ZIEN hoe de uitbreiding zich voor zal doen. Dit is waarom jouw ZIEL nu naar je roept om jou deze uitbreiding te tonen door jou te laten zien hoe jij je in WAARHEID VOELT.
Kx 

************************

Karen Dover
Uitbreiding in/naar Creatie in WAARHEID
18 Maart 2014

Velen van jullie mogen zich nu een beetje meer gesetteld VOELEN en velen meer van jullie mogen zich afvragen wie je bent en waarom je zelfs rechtop staat, de beweging van energieën gedurende de laatste 48 lineaire uren of zo zijn intens geweest en dit was nodig om de "versplintering" van de bubbel van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid mogelijk te maken. De beweging nu is in/naar UITBREIDING op ALLE niveaus van jouw Wezen. Er zullen nu KEUZES aan jou aangeboden worden en deze zijn gebaseerd op jouw frequentie, hoe hoger jouw frequentie hoe meer in/naar uitbreiding jij kunt verhuizen, ALLES is een ZIEL keuze en jouw ZIEL toont jou nu het pad waarop je loopt door het volledig rondom jou, binnenin jou en door jou heen te be/verlichten.
Voor velen van jullie mag dit gepresenteerd worden alsof het een geschenk is en als je wat voor residu dan ook hebt van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid dat nog steeds binnenin jouw energie handtekening is mag dit jou aanzetten om aanvankelijk ZEER achterdochtig te zijn over wat er vóór jou geplaatst is. Binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, hetgeen ik in mijn eerdere blog behandelde, is ALLES opgezet in een POLAIRE NEGATIEVE frequentie, dus alles is ontworpen om jullie energie handtekening te ontkrachten en in te dammen. De geschenken die nu aan jullie gepresenteerd worden zijn WAARHEID, dit kan nagetrokken worden door de energetische handtekening te VOELEN van alles dat er vóór je geplaatst wordt en uitlijnt met voornoemde frequentie. In WAARHEID VOELT frequentie uitbreidend aan, het is een WETEN dat diep binnen de HARTRUIMTE zit. Het is niet van belang of jouw menselijke logische verstand "uit kan werken" hoe deze WAARHEID zal uitbreiden en binnenin jouw wakende levenservaring zal verankeren want het geschenk is er voor jou om energetisch te ACCEPTEREN. Je ZIEL zal je dan laten zien hoe dit in jouw externe wakende werkelijkheid te manifesteren.
Inderdaad velen van jullie mogen nu een soort van energetische "push" voelen om deze geschenken te accepteren ongeacht hoe jouw menselijke logische verstand reageert en dit mag eerst een soort van patstelling lijken te zijn, de manier om hiermee te werken is om LOS TE LATEN en ZELF TE VERTROUWEN want jouw ZIEL duwt jou in/naar WAARHEID en duwt jou in/naar uitbreiding om WAARHEID te LATEN ZIEN op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Het menselijke leven in de betekenis dat het aan jullie gepresenteerd werd onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid houdt nu op te bestaan en iedere verwijzing naar die werkelijkheid zal erop toezien dat je terug stuitert naar jouw ZIEL keuze. Iedere ongerustheid die binnenin jou naar boven komt is hier om JOU te HELPEN de lering te be/verlichten die probeert om jou te verblinden voor voornoemde WAARHEID. Je kunt slechts dat ontbinden hetgeen je kunt zien en de leringen werken eraan om in alle momenten van alle momenten te verblinden.
De begeleiding is duidelijk dat de PLANEET AARDE nu bezig is diens balans te herkrijgen, de in  WAARHEID gebalanceerde mannelijke energie overstroomt nu de planeet en brengt de planeet op alle niveaus TERUG IN BALANS, dit zal nu gereflecteerd worden binnenin, door en rondom het menselijke ras terwijl relaties beginnen uit te breiden in/naar WAARHEID en HARMONIE. Dit mag toezien op wat lijkt te zijn een "communicatie afbraak", hiermee te werken en op het proces te VERTROUWEN zal WAT VOOR LERINGEN DAN OOK verder BE/VERLICHTEN die uitgespeeld worden in voornoemde relaties, dit staat alle betrokken toe om te beginnen de lering(en) te ontbinden en in/naar WAARHEID en balans te verhuizen om de LIEFDE welke IS op diepere niveaus te verankeren. Dit is voor ALLE relaties, ongeacht wat zij zijn, betreffende broer, zuster, moeder, vader, de huwelijkspartner, collega, vriend enzovoorts. ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.  
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen