zaterdag, maart 29, 2014

Karen Dover - “Afleidingen” Versus “Wisselwerkingen” & De Uitstorting van Emoties in WAARHEID


Karen Dover
“Afleidingen” Versus “Wisselwerkingen” in WAARHEID
28 Maart 2014

Terwijl de energieën rap uitbreiden, mag de menselijke levenservaring op een wakend bewust geestesniveau zeer chaotisch LIJKEN te zijn, het mag toeschijnen zeer verwarrend te zijn en wederom mogen velen van jullie geconfronteerd worden met de "puzzel" welke de oude 3D Aarde werkelijkheid maar al te graag uit de kast wil halen om jou ervan te overtuigen dat deze opgelost moet worden. Het is tijdens deze uitbreiding belangrijk dat je in staat bent onderscheid te maken tussen dat wat genoemd wordt een "afleiding" en dat wat in feite een "wisselwerking" is. Deze twee scenario's zijn niet uitwisselbaar en de ene zal jou teruggetrokken zien in het logische verstand terwijl de andere jouw menselijke logische verstand laat zien waar het het beste werkt, dat is in HARMONIE met de HARTruimte.
Velen van jullie mogen werken vanuit het zeer logische denkbeeld dat de oude 3D Aarde aan jou presenteert, in die zin dat jij je volledig van de oude 3D Aarde paradigma's ontkoppeld hebt, dit is een deel van het overgangsproces want alleen in het volledig ontkoppelen kan je het verschil in de energetische frequenties VOELEN. Terwijl je door het overgangsproces heengaat en de lagere dimensionale frequenties begint te ontbinden, begin jij een hogere en meer uitgebreide energie handtekening te verankeren. Dit ziet erop toe dat jij jouw trilling VERHOOGT om OPNIEUW te WISSELWERKEN met de oude 3D Aarde paradigma's. Dit mag geen logische zin maken maar ik zou jullie er vriendelijk aan willen herinneren dat logica GEEN rol speelt bij de ontvouwing van de Nieuwe Aarde.
De behoefte om OPNIEUW te WISSELWERKEN met de oude 3D Aarde werkelijkheid zal jou op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau de verandering in jouw energie handtekening laten zien, en jouw ZIEL laat jou de reacties zien die je NU zult hebben in relatie tot de scenario's en gebeurtenissen waar je voorheen (voor de ontkoppeling) mee in angst gegaan zou zijn en hoogst door getriggerd raakte. Inderdaad, in vele laatstgenoemde delen van het overgangsproces zal jouw ZIEL je in scenario"s plaatsen welke ONTWORPEN zijn om ieder klein beetje residu dat overgebleven is te triggeren zodat je het kunt ZIEN en het derhalve ontbindt. Je kunt alleen dat ontbinden wat je kunt zien, alles dat diep binnenin jou lopende en verborgen is zal niet gezien worden, dit is waarom de scenario's aan jou gepresenteerd worden door jouw ZIEL.


Alleen door de oude 3D Aarde lagere dimensionale frequenties te ontbinden kan je in/naar de Nieuwe Aarde verhuizen, het menselijke logische verstand probeert jou te allen tijde te laten zien dat als je niets mee kunt nemen van de oude 3D Aarde in/naar de Nieuwe dat van ALLES weggelopen moet worden. Dit is niet wat er gebeurt, wat er gebeurt is dat ALLES ONTBINDT en WAARHEID overlaat, want de oude 3D Aarde werkelijkheid werd gecreëerd binnenin een dimensionale ruimte, wanneer het ontbindt IS alles dat er overblijft WAARHEID want WAARHEID is het werkelijke weefsel van het universum. (Het mag behulpzaam zijn naar de blog te verwijzen welke de oude 3D Aarde verklaarde in relatie met een sneeuwglobe en kan hier gevonden worden)
Als je OPNIEUW WISSELWERKT met de oude 3D Aarde werkelijkheid vanuit jouw uitbreidende en hogere energetische handtekening, begin je aan het SMELTPROCES, het proces dat erop toeziet dat ALLES begint te ontbinden in jouw menselijke levenservaring dat resoneert op een lagere frequentie dan dat je nu draagt. DIT is waarin de oude 3D Aarde werkelijkheid probeert om jou tegen te houden te zien, het probeert jou te laten geloven dat het nog steeds op de één of andere manier een "bedreiging" voor jou is, dat door ermee te wisselwerken je wederom aan diens "genade" overgeleverd bent. Dit werkt eraan om jouw trilling te verlagen, de angst dat dit scenario genereert is diepgaand, maar slechts omdat het angst genereert MAAKT HET DAT NOG GEEN WAARHEID. Want WAARHEID IS GEWOON en het is alleen door OPNIEUW met de oude 3D Aarde te WISSELWERKEN dat aan jou door jouw ziel de kracht getoond kan worden welke JIJ in WAARHEID BENT.
Hiermee bedoel ik niet dat je teruggaat naar hoe je leefde voorafgaande aan de ontkoppeling, dat is niet mogelijk, want het overgangsproces is EEN PROCES en je wordt je onbewust over hoezeer je veranderd bent en jij jouw energie handtekening uitgebreid hebt terwijl je door het proces heengaat. Velen van jullie proberen nu om het OPNIEUW WISSELWERKEN gedeelte van dit proces te vertragen of te omzeilen, aangezien dit geen WAARHEID is wordt het noch door jouw ZIEL noch door de Nieuwe Aarde ondersteund, want de NIEUWE Aarde wordt voorbij de ONTBINDING VAN DE OUDE 3D Aarde GEVONDEN. Dus je beweegt niet zozeer in een lineaire richting (lineair is een constructie van de oude 3d Aarde) naar een nieuwe werkelijkheid alswel de werkelijkheid te ontbinden die AAN JOU GEGEVEN werd en geen WAARHEID is. Het is een beetje zoals het uittrekken van een enorme grote, zware jas hetgeen jou geleerd werd te geloven dat je die moest dragen om warm te blijven. Je bent aan de jas gewend geraakt en raakte zelfs in de jas ingeburgerd, dus er is geen manier om de temperatuur te checken zonder de voornoemde jas te verwijderen.
De oude 3D Aarde werkelijkheid is niet langer, de referentiepunten zijn volledig ontbonden hoewel voor het menselijke logische verstand er niets veranderd LIJKT te zijn aangezien de wereld er hetzelfde UITZIET, het is niet hetzelfde, het is een volledige andere frequentie en terwijl steeds meer mensen nu OPNIEUW WISSELWERKEN op hun hogere energetische frequenties zal dan de NIEUWE geboren worden door de ONTBINDING van de oude.
Kx

********************************

Karen Dover
De Uitstorting van Emoties in WAARHEID
29 Maart 2014

Terwijl de Planeet Aarde nu diens frequentie vermeerdert, uitbreidt en verdiept gaat de uitstorting van de emoties op een menselijk bewust wakend geestesniveau door. De energieën van vandaag zijn zodanig dat wat voor lagere dimensionale frequenties dan ook in relatie tot "veiligheid", in het bijzonder "emotionele veiligheid", naar boven zullen beginnen te komen en be/verlicht zullen worden. De relaties die op hun plaats zijn in jouw leven en die functioneren vanuit de vervormde VROUWELIJKE energieën zullen nu duidelijk verlichten, want net zoals de vervormde mannelijke energie frequenties aan het menselijke ras onderwezen werden zo ook werden de vervormde vrouwelijke energieën dat. Het is geen WAARHEID aan te nemen dat het in WAARHEID eenvoudig toevoegen van de mannelijke energie frequenties aan de planeet het balanceren van voornoemde planeet oplost. Onder de oude 3D Aarde werkelijkheid waren de vrouwelijke energieën hoogst vervormd, het mag TOESCHIJNEN dat getoond wordt dat de menselijke vrouw op de plaats van het "slachtoffer" geplaatst werd, maar in WAARHEID werd haar getoond hoe te controleren met gebruikmaking van de vervorming van "slachtoffer". Dit speelt zich uit in vele verschillende relaties op en binnenin de planeet Aarde en hiermee bedoel ik ALLE relaties, niet specifiek die relaties die "romantisch" genoemd mogen worden.
Hoe vaak neem jij je toevlucht tot manipulatie om te krijgen wat je wilt? Hoe vaak speel je de "arme ik" kaart, waarschijnlijk vaker dan waar jij je zelfs bewust bewust van bent, want dit is hoe de oude 3D Aarde werkelijkheid opgezet werd, het is opgezet om dit te ONDERSTEUNEN. Kijkend naar het gedrag van jonge kinderen laat dit duidelijk zien, met het leeftijdsbereik tussen 2 en 4 jaar oud de optimale tijd zijnde om dit gedrag te tonen. Er zijn vele leringen die proberen om te onderwijzen dat dit een "natuurlijk" gedrag is en dat kinderen dit ten toon spreiden om te "overleven", omdat zij afhankelijk zijn van de menselijke volwassenen rondom hen heen vertonen zij dan dit manipulatieve gedrag om hun "plaats" in de wereld te vinden. Dit is een hoogst vervormde lering en eentje die nu volledig aan het ontbinden is. De leeftijd van tussen de 2 en 4 jaren oud is waar je de SACRALE, ZONNE en HART chakra's verwerkt. Dit ziet erop toe dat je probeert te verwerken wie je bent in relatie tot de emotionele wisselwerking die je met anderen hebt, in het kort, je leert om jezelf door de ogen van diegenen rondom jou heen te definiëren wat gebaseerd is op hun emotionele reacties op jouw gedrag.
Terwijl je in de menselijke gestalte groeit verwerk je de chakra's, eentje voor ieder jaar en dan herverwerk je hen voortdurend, de cyclus iedere 7 jaar volledig herhalend. De reacties en frequenties die de vorige keren van het verwerken van voornoemde chakra's verankerd werden zullen de verwerking beïnvloeden waar je op dit moment doorheen gaat. Dit is hoe je ONDERWEZEN werd binnenin de oude 3D Aarde werkelijkheid om de frequenties te gebruiken die aan jou gepresenteerd werden, maar het moet opgemerkt worden dat binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ALLES in een negatieve polarisatie opgezet was, in die zin dat zelfs wat TOESCHIJNT ondersteunend te zijn gecreëerd is om een LAGERE DIMENSIONALE frequentie reactie te bereiken.
Emotionele manipulatie is een gereedschap van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, de menselijke vrouw werd GELEERD om deze frequentie te gebruiken in relatie tot intieme relaties en dit wordt volledig ondersteund door de leringen van de oude 3D Aarde werkelijkheid waar jullie GELEERD werd dat de menselijke vrouw kwetsbaar is en dat zij "beschermd" moet worden. Dit LIJKT ondersteuning te verstrekken voor de menselijke vrouw door de menselijke man in de rol van "beschermer" te plaatsen, maar dit ontkracht zowel de menselijke man als de menselijke vrouw. Want "kwetsbaar" wordt gedefinieerd als emotioneel compromitterend binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Hoe vaak hoor je het woord "neurotisch" gebruikt worden in relatie tot de emoties van de menselijke vrouw? In WAARHEID is noch de menselijke vrouw en noch de menselijke man in WAARHEID emotioneel compromitterend, hen werd eenvoudig GELEERD om de lagere dimensionale frequenties te verankeren die ernaar streven om te leren dat zij dat zijn.
Aangezien alleen WAARHEID ondersteund wordt op de Nieuwe Aarde, is de hoogst vervormde vrouwelijke energie nu volledig aan het ontbinden. Wanneer de vervorming eenmaal ontbonden is zal dat erop toezien dat het vrouwelijke in WAARHEID balans vindt met de man in WAARHEID. Het moet opgemerkt worden dat jij een balans van ZOWEL mannelijke als vrouwelijke energie bent en dat de vervorming in beide jou er niet tot toe in staat ziet om balans te vinden, het moet in WAARHEID gebalanceerd zijn om ermee te werken en in/naar de Nieuwe Aarde meegenomen te worden.
Op een menselijk bewust wakend geestesniveau mag dit veel drama plotseling zien exploderen in jouw externe wakende levenservaring, de emotionele manipulatie van het volledige menselijke ras wordt op alle niveaus ontmaskerd en deze ontmaskering mag op een zeer persoonlijk menselijk leven externe wakende werkelijkheid velen van jullie achterwaarts nemen, want het is gedurende eonen binnenin het menselijke ras verborgen werkzaam geweest. Alle media functioneert op deze frequentie met het adverteren van producten/diensten die GEBASEERD zijn op deze frequentie en dit doordringt ALLE niveaus van de menselijke maatschappij. Aangezien dit geen WAARHEID is wordt het niet ondersteund op de Nieuwe Aarde en zal nu volledig ontbinden.   
Denk eraan wanneer een drama houvast krijgt heeft het BEIDE partijen nodig om in de rollen te blijven die het drama dicteert, uit de rol vandaan gaan is vereist en de waarnemer worden zal erop toezien dat het drama niet in staat is zich te ontvouwen want de trigger is niet op z'n plaats. Wanneer je geconfronteerd wordt met drama probeer om je te onthechten en wordt je meer bewust van datgene wat er zich feitelijk aan het uitspelen is, sta de uitstorting van emoties niet toe om je te verblinden tot dat wat zich voordoet, wat het triggeren is van de emoties met het oog op het verder verblinden om jouw energie handtekening in te dammen en te onderdrukken.
Het menselijke ras beweegt zich nu in WAARHEID in/naar balans, ALLES dat WAARHEID is zal uitbreiden en verdiepen en alles dat dit niet is zal nu volledig ontbinden. Aan jullie wordt gevraagd om deze stroom toe te staan want ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen