maandag, maart 17, 2014

Karen Doonan - Uitbreiding in/naar Creatie in WAARHEID - 16.03.2014


Karen Doonan
Uitbreiding in/naar Creatie in WAARHEID
16 Maart 2014

Terwijl de Nieuwe Aarde doorgaat uit te breiden en de werkelijkheid die genoemd wordt de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid begint te verbrokkelen, zullen velen in de menselijke vorm gigantisch getriggerd worden. Wat dan ook waarvoor je hier kwam om te ervaren onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid hetgeen een "karmische les" omvat, zal proberen te ontbranden. Dit mag voor velen van jullie in deze tijd erop toezien zich af te vragen wat er in de lieve vrede aan het gebeuren is als scenario's waarvan je had 'gedacht' dat die lang geleden al ontbonden waren TEVOORSCHIJN KOMEN om te ontbranden en te beginnen te manifesteren. In mijn eigen persoonlijke leven heeft dit erop toegezien dat er veel verschuift en verhuist met bepaalde mensen die karmische lessen waren, en wederom tevoorschijn komen en luider dan ooit schreeuwen. Hoewel het onthechten van het drama en het begrijpen dat die illusie probeert om mijn frequentie te verlagen erop toeziet dat het wederom ontbindt. Vaak hebben WIJ op ZIEL niveau deze scenario's gecreëerd om onszelf te laten zien op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau hoever we in onze trilling verschoven zijn en hoe uitgebreid onze energetische handtekening geworden is.
Voor velen van jullie die door uiteenlopende trauma's heengegaan zijn, mag dit lijken het allerlaatste ding te zijn dat je wenst te doen, en ik verklaar voor geen enkel moment dat je terug moet gaan en WAT DAN OOK moet ontbinden, want dat is niet het punt van het scenario dat er aan jou gepresenteerd wordt. Het wordt aan jou gepresenteerd zodat je "iets" met "iets" kunt vergelijken, om de evolutie te laten zien van jouw frequentie in vergelijk met het oorspronkelijke scenario en voor velen van jullie zal dit zijn voordat jullie bewust "ontwaakten". Het is noodzakelijk dat je het scenario niet voedt en inderdaad zal je ontdekken dat iedere poging om dit te doen jouw frequentie weer verschuift, een beetje zoals dat je van de frequentie af "stuitert" die probeert om jou over te halen je er wederom mee uit te lijnen. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau mag dit toeschijnen helemaal geen zin te maken en ik herinner jullie eraan dat logica geen rol speelt in de ontvouwing van de Nieuwe Aarde rondom jullie, door jullie en binnenin jullie.

Ik heb in eerdere blogs verklaard dat daar diegenen zijn die op een ZIEL niveau ervoor gekozen hebben om in het karmische rad te blijven, de frequenties zullen doorgaan te verhuizen en te verschuiven maar zij zullen niet in/naar de volledige uitbreiding verhuizen, alles zal betrekkelijk zijn voor de Nieuwe Aarde frequenties. Aangezien een frequentie door het blote menselijke oog niet gezien kan worden mag dit veel verwarring veroorzaken, want de manifestatie van bepaalde frequenties zullen blijven, hiermee bedoel ik dat jouw energie handtekening nog steeds een menselijk voertuig zal manifesteren, de frequenties zullen bomen en struiken en wegen en huizen manifesteren MAAR de frequentie zal omhoog en uitgebreid zijn vanuit de oorspronkelijke oude 3d Aarde gecreëerde frequentie.
Alles in het universum is een frequentie, je mag op dit moment de verschuiving VOELEN, diegenen van jullie die het gevoel gehad hebben dat jullie op jullie plaats 'gehouden' werden zullen nu gewaarworden dat het universum jullie aan het verhuizen is, je mag van woning veranderen, van werk, naar een ander land verhuizen, een andere relatie aangaan enzovoorts. ALLES is een overdekking, want wat er in WAARHEID gebeurt is de her-uitlijning van jouw energie handtekening met de frequenties die nu de planeet Aarde overstromen. Dit is wat er bedoelt wordt door in de stroom te zijn, om de her-uitlijning toe te staan want het gebeurt niet altijd in één moment, het is een PROCES en velen van jullie in deze tijd proberen nog steeds om stevig vast te houden aan een vorm van "controle" van dit proces, bijna commanderend dat de volgende fase getoond wordt voordat jullie je huidige "positie" opgeven. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde, jullie wordt gevraagd om in alle momenten van alle momenten in WAARHEID te lopen, je niet vasthoudend aan wat je "hebt" voordat je besluit of dat wat aan jou getoond wordt "oké" voor jou is of dat je stevig vasthoudt omdat je op een menselijk bewust wakend geestesniveau niet kunt zien wat er als volgt gepresenteerd wordt. Dit is hoogst wantrouwend richting jouw ZIEL en is hoe de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid jullie LEERDE te leven op deze planeet.
Aan mij werd duidelijk getoond dat mijn persoonlijke uitbreiding nu is om in frequentie te verhuizen wat betreft mijn naam op deze planeet. Vanaf dit moment voorwaarts zal mijn werk op het internet verschijnen onder de naam van Karen Dover, dit is een verandering in frequentie en is een reflectie van WAARHEID. Ik vraag aan diegenen die mijn werk dwars over de planeet delen NIET naar mijn "meisjes" naam te verwijzen, WAARHEID IS GEWOON en uitbreiding is nu snel, ik VERTROUW volledig op dit proces en VERTROUW dat diegenen die zich met mijn werk uitlijnen mijn WERK ZULLEN VINDEN als zij het nodig zijn en ermee resoneren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen