zaterdag, maart 08, 2014

Karen Doonan - In het NU Moment Blijven terwijl ALLES ontbindt - 07.03.2014


Karen Doonan
In het NU Moment Blijven terwijl ALLES ontbindt
7 Maart 2014

Zoals velen van jullie nu kunnen VOELEN verhogen en breiden de Nieuwe Aarde energieën zich nu uit ter voorbereiding op de GEBOORTE van het NIEUWE GOUDEN TIJDPERK VAN DE MENSHEID welke bezig is de verloskamer gedurende de volgende paar lineaire dagen binnen te gaan (op een menselijk bewust wakend geestesniveau). Voor velen van jullie zal het triggeren al begonnen zijn, jullie zullen in staat zijn bij jezelf te VOELEN dat je automatisch probeert om de rem erop te gooien jegens dit proces. Dit mag velen van jullie verwarren aangezien op een zeer BEWUST wakend geestesniveau je gereed bent voor deze veranderingen, velen van jullie reiken letterlijk uit naar deze veranderingen, moe zijnde van de wachtpatronen en toch op de één of andere manier nog steeds niet in staat zijnde om jullie creaties te omhelzen. De frequenties van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zitten op ONDER- en ONbewuste geestesniveaus, dus terwijl je bewust mag verklaren "IK WENS HET", werkt het menselijke logische verstand aan een  manier van zelfsabotage, deze zelfsabotage wordt aangestuurd door deze lagere dimensionale frequenties die diep verborgen zitten binnenin de cellulaire structuur van het voornoemde menselijke voertuig.
De manier om met deze frequenties te werken is om de frustratie toe te staan om BINNENIN JOU TE VERRIJZEN. Begin ernaar te kijken, onthecht je van de frustratie zelf en stel de vraag, "Wat moet ik geloven dat waar is zodat dit zichzelf in deze vorm aan mij presenteert". Door deze vraag zal je beginnen om enige antwoorden te krijgen van jouw ZIEL, sta open tot hoe deze antwoorden aan jou verstrekt worden, zij mogen via de droomtijd komen, zij mogen door diegenen rondom jou heen komen. Het is vaak het feitelijke gebruik van de menselijke taal dat dit voor jou belicht en je mag proberen om dit eruit vandaan te filteren. Waarom koos je de woorden die je koos om jouw situatie en jouw frustratie te omschrijven? Dit soort vragen, wanneer ernaar GELUISTERT wordt, zijn behulpzaam. Zij worden niet gesteld om het menselijke logische verstand te triggeren, in die zin, vraag hen niet om "de puzzel" op te lossen (in WAARHEID is er geen puzzel zoals jullie geleerd werd dat die er is). Stel de vraag, je kunt dit stil doen en dan het antwoord VOELEN.

De communicatie tussen diegenen die een menselijke gestalte genomen hebben op en binnenin deze planeet en ALLEN die geïncarneerd zijn in het UNIVERSUM van 3 in deze tijd is aan het verhogen en aan het verdiepen voor slechts dit scenario. ALLES is in het open zicht verborgen, wanneer je een niveau van uitbreiding van overzichtelijkheid van visie bereikt is het vaak verbijsterend hoe overduidelijk het antwoord is, het zal je letterlijk in het gezicht gestaard hebben maar de frequentie die jou tegenhield om het te zien was diep verankerd. Proberen om "de puzzel" op te lossen zal erop toezien dat je blind met een blinddoek voor over een zeer donkere straat loopt. ALLES IS FREQUENTIE in het universum, NIEMAND houdt wat dan ook voor jou achter, tamelijk het tegenovergestelde hoewel de frequenties van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid gecreëerd werden om jou/jullie te verblinden. Daarom is er GEEN dienstbaarheid in het schelden op jezelf voor niet in staat te zijn om iets te zien wanneer het verlicht is. Dit is een gereedschap van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ontworpen om jullie energie handtekening te herverlagen, want elk moment van overzichtelijkheid/duidelijkheid zal erop toezien dat je als VANZELFSPREKEND in energie handtekening STIJGT.
De coderingen die via deze Blogs uitgestuurd worden en energetisch uitgestuurd worden dwars over en door de planeet Aarde werken eraan om deze frequenties los te laten, dit is waarom ik onophoudelijk verklaar dat de ontvouwing van een nieuwe werkelijkheid een hoogst PERSOONLIJK en UNIEK perspectief is want alleen JIJ ben geïncarneerd in het menselijke voertuig dat je bent. Hoe het menselijke voertuig de DATA interpreteert die energetisch vanuit het universum gestuurd wordt is PERSOONLIJK en UNIEK. Het is GEEN WAARHEID om aan te nemen dat alles op dezelfde manier geïnterpreteerd kan worden, dit is een lering van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid welke ernaar streeft te ONDERWIJZEN dat alles dat doet. Dit is waarom het geen WAARHEID is om te 'volgen', ieder perspectief op deze planeet is uniek en PERSOONLIJK voor het menselijke voertuig dat het ervaart. Dit is waarom er een minimum van 7 miljard UNIEKE werkelijkheden zijn die op en binnenin de planeet Aarde manifest zijn. Als jouw menselijke logische verstand alleen het menselijke voertuig ziet en verwijst naar de leringen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid VERONDERSTELD het dat het volledige menselijke ras dezelfde werkelijkheid leeft. Dit is hoogst vervormd en het is deze lering die ernaar streeft om velen op dit moment te verblinden en het is deze lering die nu aan het ontbinden is want alleen WAARHEID wordt op de Nieuwe Aarde ondersteund.
Het moet opgemerkt worden dat "spiritualiteit" een gevangenis is die velen op hun plaats houdt in deze tijd, het is een creatie van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid dat ernaar streeft om te allen tijd te onderwijzen om jouw macht te overhandigen aan een "hogere" macht in het universum. Een vriendelijke herinnering dat ALLEN ÉÉN ZIJN en ALLEN GELIJK ZIJN, en daarom kan er GEEN hogere macht in het universum zijn, dit is ook een lering die velen in deze tijd verblindt, want hoe kan je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw menselijk levenservaring en creaties nemen en accepteren als je de verantwoordelijkheid aan de voeten van de één of andere "hogere macht" plaatst?
Ja je mag in een menselijke gestalte zijn op deze planeet maar dit is slechts een DEEL van jouw manifestatie in het universum, want jij bent op ZIEL niveau groot en eeuwig, daarom om te verklaren dat je in jouw gekozen menselijke vorm op de één of andere manier minder bent is jouw macht overhandigen aan de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Totdat je de volledige verantwoordelijkheid kunt accepteren voor jouw menselijke levenservaring ben je dan tot aan een bepaalde omvang "machteloos", want je overhandigt voortdurend jouw macht aan diegenen rondom jou heen. JIJ koos deze menselijke levenservaring op dit specifieke moment WETENDE op een ZIEL niveau dat je in/naar volledige uitbreiding en creatie kon verhuizen OP EEN BEWUST MENSELIJK WAKEND GEESTESNIVEAU, daarmee de HEMEL OP AARDE creërend. Dit is niet mogelijk als je onophoudelijk ernaar streeft om jouw leven erop na te slaan via de "hogere" macht van iets dat buiten je ZELF bestaat, want het menselijke voertuig is nochtans jouw voertuig van keuze om deze specifieke planeet te ervaren.
In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde wordt aan jullie gevraagd om LOS TE LATEN en te ZIJN, om de stilte binnen te gaan wanneer het nodig is om te begrijpen dat wat zich nu rondom jullie, door jullie en binnenin jullie aan het ontbinden is nooit WAARHEID was, het was een GECREËERDE werkelijkheid waarin je steeds maar weer opnieuw koos om te incarneren. Deze werkelijkheid is nu volledig aan het ontbinden en wordt ALLEEN door de frequenties die nog steeds verankerd zijn binnenin de menselijke voertuigen op en binnenin de planeet Aarde op z'n plaats gehouden. Om een NIEUW LEVEN op een NIEUWE MANIER in een NIEUWE WERKELIJKHEID te leven moet je allereerst ALLES loslaten dat jou GELEERD werd in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid om de WAARHEID te omhelzen en in/naar WAARHEID uit te breiden want WAARHEID IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen