dinsdag, maart 04, 2014

Karen Doonan - Het Lineaire Concept in WAARHEID Ontbinden - 3 Maart 2014


 
Karen Doonan
Het Lineaire Concept in WAARHEID Ontbinden
3 Maart 2014
Velen van jullie mogen op dit moment worstelen met het balanceren van hoe jij je VOELT met hoe jij ZIET, hiermee bedoel ik dat je de verhoogde en uitbreidende energieën kunt voelen en de beweging VOELT maar het spoor bijster mag zijn aangaande hoe dit zich zal manifesteren in je externe wakende leven. Het kan niet genoeg onderstreept worden; de noodzaak om los te laten en om het LINEAIRE CONCEPT toe te staan te ontbinden, hetgeen GELEERD werd aan jullie menselijke logische verstand binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. De energieën in deze tijd streven ernaar om dit volledig te ontbinden maar de reactie van jullie menselijke logische verstand op de trigger die deze energieën met zich mee binnenbrengen is om de één of andere soort van 'verlossing" te vinden in de "routine" van wat jullie geleerd werd dat het moderne leven op deze planeet is. Dit zal nu tegen je werken en zal ernaar streven om jouw trilling te verlagen hetgeen vele onplezierige symptomen veroorzaakt.
Het is GEEN WAARHEID om de menselijke levenservaring binnenin een lineaire context te plaatsen, het is een indammend en onderdrukkend concept waar jullie in geplaatst werden om jullie voor de WAARHEID te verblinden. Aangezien WAARHEID nu verankerd wordt op verdiepende en uitbreidende niveaus op en binnenin de planeet Aarde, streeft dit concept er dan naar om volledig te ontbinden. ALLES dat het op z'n plaats houdt is het menselijke ras, dat is te zeggen de leringen die ernaar streven jullie te leren dat LINEAIR de manier is om te leven.

Velen van jullie in deze tijd mogen uiteenlopende scenario's ervaren in relatie tot de tijd, het kan zijn dat jij VOELT dat er meer tijd gepasseerd is dan dat je gezien hebt door de tijd met een klok te "meten", het kan zijn dat je een dutje genomen hebt, wakker wordt en geen referentiepunt kunt vinden over waar je bent of welke dag het is. Deze zijn bevestigingen van JOUW ZIEL dat je verhuisd in/naar wat vaak genoemd wordt "geen tijd". Dit is het punt van creatie, het NU moment in WAARHEID en velen van jullie zullen nu actief proberen om dit eruit vandaan te filteren. Dit werd geboren uit de lering van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid dat ernaar streeft om te leren dat je orde uit "chaos" moet maken en dat het loslaten van het lineaire erop toe zal zien dat je in de één of andere soort van chaotische afgrond duikt. Dit is GEEN WAARHEID en wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde op wat voor niveau dan ook, het universum is bij ONTWERP en dit ONTWERP is VANZELFSPREKEND ondersteunend op alle momenten, jullie werden GELEERD om jezelf uit dit ontwerp vandaan te halen en ondersteund te worden door de leringen, door de illusie van "controle" over jouw omgeving.
Ik zou de vraag willen stellen waarom je ernaar streeft om jouw omgeving te "controleren" als je in volle stroming en vol VERTROUWEN bent van het universum en ZELF? Het menselijke ras werd controle GELEERD in antwoord op de angst die getriggerd wordt door de leringen welke het geleerd werd om binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te verankeren. In WAARHEID IS ALLES GEWOON en is er geen angst, dit is een gecreëerde frequentie, opzettelijk diep verankerd binnenin de cellulaire structuur van het menselijke voertuig. Om de "lus" van angst welke zich voedt met angst te doorbreken, moet je in/naar de STROOM gaan en het natuurlijke VERTROUWEN en GELOOF van het universum toestaan om door jou heen geboren te worden. Dit mag erop toezien dat je begint te wandelen in/naar nieuw landschappen en nieuwe ervaringen, te allen tijde vergezeld door JOUW ZIEL maar aangezien jij je ZIEL niet kunt "zien" zal je proberen dit eruit vandaan te filteren. De WETENschap dat velen van jullie nu het verankeren beginnen toe te staan is de directe verbinding aan, met en door jouw ZIEL in WAARHEID.
Er is een enorm groot frequentieverschil tussen WETEN en denken, de ene is aan jullie GELEERD onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, de andere is de uitlijning met jouw ZIEL en de WAARHEID. Herinner je op ZIEL niveau dat er alleen de LIEFDE welke IS en WAARHEID is, niets anders bestaat want WAARHEID en de LIEFDE welke IS zijn het waarachtige weefsel van het universum. Velen van jullie proberen op dit moment om jezelf te overtuigen om de "noodzaak" om te WETEN te sussen, weten manifesteert niet binnenin het menselijke logische verstand, het komt vanuit de diepe verbinding met jouw hartruimte. Op dit moment wordt aan jullie gevraagd om dit WETEN toe te staan diep binnenin jullie te verankeren en te lopen in VERTROUWEN en GELOOF in alle momenten van alle momenten. Want WAARHEID IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen