woensdag, maart 05, 2014

Karen Doonan - Het Breken van het OUDE ZEGEL - 4 Maart 2014


Karen Doonan
Het Breken van het OUDE ZEGEL
4 Maart 2014

Velen van jullie werken er op dit moment aan om balans te vinden en om de één of andere soort van resonantie te vinden met de Nieuwe Aarde energieën terwijl zij nu aanzienlijk verhogen en hun uitbreiding in WAARHEID beginnen. Op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau wordt dit gemanifesteerd als een NOODZAAK om los te laten maar ook als een weerstand tegen deze zelfde noodzaak. Het is verwant aan het tegelijkertijd in twee richtingen getrokken te worden en deze analogie wordt opzettelijk gegeven. Want je kunt, als het ware, niet één voet in iedere werkelijkheid hebben, aan jou wordt door JOUW ZIEL gevraagd in deze tijd om je VOLLEDIG met de WAARHEID uit te lijnen en los te laten, dit is het loslaten van ALLES dat je GELEERD werd dat jouw externe wakende werkelijkheid creëert. Velen van jullie mogen mijn woorden lezen en DENKEN, "Oké, dus hoe op Aarde laat ik los, hoe gaat dat in z'n werk?", en staan dan jullie menselijke logische verstand toe jullie over te halen dat je A, B, C enzovoorts moet doen. Het is de houvast die het verstand heeft op jouw werkelijkheid hetgeen jullie gevraagd wordt om los te laten, het menselijke logische verstand heeft helemaal GEEN referentiepunt voor het BREKEN VAN HET OUDE ZEGEL.
De uitbreiding die nu vraagt om geboren te worden op en binnenin de planeet Aarde is een uitbreiding die VOORBIJ alles gaat dat jullie in de menselijke gestalte op deze planeet ooit ervaren zullen hebben. De verhindering is altijd verschuldigd aan de indamming en onderdrukking van de energie handtekening van de planeet Aarde en dit filtert door en in het menselijke voertuig, want het menselijke voertuig is uitgelijnd met de planeet Aarde en de energie handtekening van voornoemde planeet. Velen filteren deze WAARHEID eruit en het is één ding te verklaren dat je gereed bent voor de uitbreiding op een menselijk niveau maar tamelijk een ander ding om uit te lijnen met de uitbreiding van de planeet, want het ascentieproces is een proces dat GEDEFINIEERD werd voor het menselijke ras. Wederom filteren velen dit eruit vandaan, de definitie van WAT DAN OOK is een indamming, want het menselijke logische verstand kan de uitbreiding niet begrijpen, laat staan accepteren, tenzij het voornoemde uitbreiding ervaren heeft. Het is een beetje als het omschrijven van sneeuw aan iemand die alleen in een warm land gewoond heeft en nog nooit eerder sneeuw gezien of ervaren heeft. Stel je voor dat zij op een dag wakker worden en zij geconfronteerd worden met 3 meter sneeuw, voor diegenen van jullie die deze blog lezen en sneeuw ervaren, heel veel ervan, zou dit geen probleem zijn, jullie zouden de benodigde referentiepunten hebben, over wat te doen, hoe te reageren enzovoorts. Echter, de persoon die nog nooit eerder sneeuw meegemaakt heeft, het nooit eerder gezien heeft zou GEEN referentiepunt hebben en hun menselijke logische verstand zou in een soort van paniek gaan. Dit maakt geen zin voor de persoon die ervaring heeft net zoals de sneeuw geen zin maakt voor de persoon die geen ervaring heeft. De sneeuw in deze analogie IS GEWOON, het is de geprogrammeerde reactie die ik voor jullie belicht. De REACTIE op een ervaring is wat jullie GELEERD werd en dit komt nu naar boven voor volledige loslating.

Velen van jullie mogen verklaren dat je open bent voor de LIEFDE welke IS, maar je streeft er ook naar om de LIEFDE welke IS te definiëren, het is niet definieerbaar, want het IS GEWOON maar dit is voor jouw menselijke logische verstand niet acceptabel, welke zal proberen het te verwijzen en het op te slaan, om het ergens te archiveren. Wat aan jou op dit moment gevraagd wordt is om de LIEFDE welke IS te ERVAREN en dan het referentiepunt van de ervaring te creëren. Zoals met mijn analogie van de sneeuw, zal het afhankelijk zijn van waarom je op deze planeet incarneerde, hoeveel jij je zelf toestaat te ervaren en het zal van de frequentie van jouw menselijke voertuig afhangen HOE jij de LIEFDE welke IS ervaart. Hoe meer open en stromend je kunt zijn hoe meer intens de ervaring, maar op dit moment streven velen van jullie ernaar om het te definiëren. Dit werkt tegen je want ervaring IS GEWOON, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid heeft jou GELEERD om onophoudelijk je leven te raadplegen. Diegenen van jullie die sociale netwerk platforms gebruiken zijn getraind door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid om hun leven op een geschreven formaat te presenteren. Het leven is om GELEEFD te worden niet omschreven of besproken te worden of je zou niet hebben geïncarneerd in een menselijk voertuig dat in staat is om te bewegen en te wisselwerken op een fysiek niveau met andere menselijke voertuigen.
Het mag toeschijnen te zijn dat sociale netwerk platforms "sociaal" zijn maar zij werken er feitelijk aan om sociale interactiviteit in te dammen en te onderdrukken, met de menselijke ogen alleen verwijzend naar wat er op een pagina op een website geplaatst is. Dit is geen ERVARING, dit is raadplegen/verwijzen. Je bent niet hier om jouw menselijke leven op deze planeet te raadplegen/verwijzen, je bent hier om te ERVAREN en dit is altijd door de HART ruimte want het HART is de ruimte dat je VOELT, referentiepunten voor de ervaring worden dan gecreëerd in het menselijke logische verstand. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid streeft er te allen tijde naar om jou te leren om het hart te omzeilen en rechtstreeks naar het raadplegen/verwijzen te springen. Dit is opzettelijk gedaan om je tegen te houden van het je naar buiten naar jouw ZIEL te verbinden hetgeen voor verdere uitbreiding toestaat en jou toestaat om het menselijke leven op zowel een multidimensionaal als interdimensionaal niveau te ervaren.
De ZEGEL die op de energie handtekening van de planeet Aarde geplaatst werd om uitbreiding te voorkomen BREEKT nu VOLLEDIG KAPOT en als dit ZEGEL breekt dan begint nu de uitbreiding van het menselijke ras in WAARHEID, want alleen met de volledige trillingsondersteuning van de planeet Aarde kan je op een menselijk bewust niveau beginnen uit te breiden en in frequentie te verhogen. De energie handtekening van de planeet Aarde is nodig om de energie handtekening van 7 miljard menselijke voertuigen op en binnenin de planeet te ondersteunen. Als het ZEGEL breekt, dan zal ALLES dat jullie GELEERD werd en nog steeds verankerd is op een cellulair niveau binnenin jullie menselijke voertuig beginnen naar boven te komen aangezien de frequentie van de LIEFDE welke IS niet resoneert met WAT DAN OOK van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid frequenties. Dit creëert een LEEGTE waarin je gevraagd wordt om zowel te ontbinden als te verankeren, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is verwant aan een treiteraar op het speelterrein, het mag luider schreeuwen dan de Nieuwe Aarde frequenties en je mag in slaap gewiegd worden in/naar een onjuist gevoel van veiligheid want het mag vele beloftes maken, "Kom terug en het zal anders zijn, dit is een veilige plaats als je alleen maar wat harder probeert enzovoorts".  Niets hiervan is WAARHEID en dit kan uitgewerkt worden door de FREQUENTIE en hoe het voor jou AANVOELT. Het KAN NIET uitgewerkt worden door het logische verstand alleen en pogingen om dit te doen zullen jou in verontrusting en chaos zien, proberend om een puzzel op te lossen die in WAARHEID niet bestaat.  
Het mag overweldigend schijnen te zijn op dit moment in jouw wakende leven om een deel van het plaatje binnen te wandelen dat je nog niet kunt zien doch wel kunt VOELEN, het mag intimiderend schijnen te zijn om uit de comfortzones vandaan te gaan maar jouw wakende werkelijkheid kan alleen uitbreiden als jij je energie handtekening uitbreidt. Ongeacht hoe onlogisch het voor jou mag schijnen te zijn is de beweging tegelijkertijd in alle richtingen, het is niet alleen voorwaarts, en pogingen om de energieën te controleren die nu overstromen in en dwars over de planeet zullen erop toezien dat jij wild uit balans vandaan slingert. Velen van jullie houden zich vast aan het leven waar zij hier OORSPRONKELIJK voor kwamen om te leven en te proberen om het nieuwe te zien en het dan binnen te laten. Dit is achterstevoren, om nieuwe frisse hogere dimensionale frequenties toe te staan te stromen in en rondom en door jou heen, moet je dan de lagere dimensionale frequenties loslaten en ik bedoel loslaten, het niet in het zicht houden tot aan het laatste moment.
Je kwam hier om een nieuwe manier van leven te ervaren, een nieuwe manier van Zijn en dat is niet onder de "regels" van wie of wat dan ook. VERTROUWEN en GELOOF in ZELF is op dit moment doorslaggevend, want velen zouden ernaar streven om jou uit balans vandaan te trekken in een poging om zichzelf te proberen te balanceren. ALLEEN JIJ ERVAART DIT JOUW MENSELIJKE LEVEN, niemand anders. Als je het GEVOEL hebt dat het correct is dan IS HET DAT ongeacht waar anderen jou van proberen te overtuigen want zij zijn niet JIJ.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen