zaterdag, maart 01, 2014

Karen Doonan - Geboren worden in/naar de UNIVERSELE STROMING in WAARHEID


Karen Doonan
Geboren worden in/naar de UNIVERSELE STROMING in WAARHEID
1 Maart 2014

De energieën van de Nieuwe Aarde breiden zich nu uit en verdiepen zich, en dit zal nu zowel in uitbreiding als in STROMING gedurende de komende 24-48 lineaire uren gaan toenemen. Dit is om de enorme grote overgang toe te staan van diegenen die hier zijn om te helpen bij de geboorte van de Nieuwe Aarde werkelijkheid op een menselijk bewust wakend geestesniveau. De planeet Aarde breidt nu uit en verdiept nu diens energetische handtekening om volledige multidimensionaliteit en de geboorte van de INTERdimensionaliteit binnenin het menselijke ras in WAARHEID toe te staan.
Gedurende de volgende lineaire 24-48 uren op een menselijk bewust wakend geestesniveau zal er veel verschuiven en veranderen in jullie onmiddellijke externe wakende werkelijkheid, opwaarderingen aan het menselijke voertuig zijn al onderweg en ik gebruik wederom de analogie van een vliegtuig die op het punt staat om van de startbaan op te stijgen. Zo ongeveer als dat een piloot niet zou beginnen de snelheid van zijn vliegtuig te verlagen als hij zich begint voor te bereiden op de volle vlucht, is het niet adviseerbaar om te proberen om de stroming van de energieën rondom jou heen, door jou heen en binnenin jou af te remmen. Voor velen van jullie mag dit jullie in een staat zien die verwant is aan het deels slapende en deels wakker zijn, dit is een onontbeerlijk deel van het opwaarderingsproces en jullie worden duidelijk begeleidt om los te laten en de stroming van de Nieuwe Aarde frequenties toe te staan. VERTROUWEN op ZELF is onontbeerlijk in deze tijd. Rust, water en slaap zijn jullie gereedschappen van transformatie, want de energieën WETEN hoe JULLIE te balanceren op een menselijk bewust wakend niveau, net zoals Jullie ZIEL dat weet. Het menselijke logische verstand heeft GEEN REFERENTIE punt voor alles dat nu geboren zal worden in de externe wakende werkelijkheid van het menselijke ras en mag bij tijden proberen om de stroming te stoppen en proberen om jullie te leren dat er iets "vreselijks" op het punt staat om te gebeuren.
Inderdaad je mag verhoogde emoties hebben op dit moment/in deze tijd, je mag de behoefte voelen om te huilen of om op verhoogde niveaus los te laten, dit mag komen als golven van emoties of perioden van intens huilen of inderdaad intense vreugde. Proberen om op een logische manier uit te werken WAAROM je deze emoties ervaart zal op dit moment/in deze tijd TEGEN je werken! VERTROUW dat het proces zich ontvouwt, want ALLES is bij ONTWERP in het UNIVERSUM van 3.

Ik heb eerder vandaag een aanvullende podcast (engelstalig) geupload om te helpen de kwestie van "bandbreedte" te adresseren en te verhuizen uit één bandbreedte en in/naar een andere, want jullie gaan nu over in/naar de hogere dimensionale frequenties die aan jullie ontkend werden op een menselijk bewust wakend geestesniveau binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Dit is een ervaring waar jullie geen referentiepunt voor hebben anders dan op ZIEL niveau en de droomtijd platform zal nu uitbreiden en dit accommoderen. Pogingen door jouw menselijke voertuig om te slapen zouden in ere gehouden moeten worden want veel van de begeleiding zal om te beginnen via het droomtijd platform zijn. Dit is op vele manieren behulpzaam want het menselijke logische verstand speelt geen rol op het droomtijd platform en het gebruik van symbolen en tekens zal door jullie ZIEL en de rassen/rijken gebruikt worden om te begeleiden en om door te gaan jullie te ondersteunen terwijl jullie nu dit overgangsproces binnentreden op een extern wakend bewust MENSELIJK NIVEAU.
Het moet opgemerkt worden dat voorafgaand aan dit moment dit een energetische opwaardering was, dit zal zich nu MANIFESTEREN in/naar de externe wakende werkelijkheid welke genoemd wordt jullie menselijke leven op deze planeet en ik refereer jullie naar mijn eerdere blog met betrekking tot het ervaren van dat waar jullie menselijke logische verstand voortdurend naar zal refereren als zijnde "onmogelijk". NU is de tijd om volledig los te laten en ZELF TOE TE STAAN om op een MENSELIJK bewust wakend geestesniveau dat te ervaren wat velen van jullie GELEERD werd iets te zijn dat ooit alleen spiritueel ervaren kon worden. Je incarneerde NIET op/naar deze planeet om alleen maar een "deel" ervaring te hebben, WAARHEID moet volledig geleefd worden op een bewust wakend menselijk niveau en niet als iets dat besproken wordt en alleen toegang tot verkregen wordt op een dromend of meditatief niveau.
Voor velen van jullie zal dit bevestiging zijn van de begeleiding welke herhaaldelijk aan jullie getoond werd, voor vele anderen zal dit een tijd zijn van massale verwarring want er is veel vervorming in de leringen die gepresenteerd werden dwars over ALLE niveaus en secties van de menselijke maatschappij heen. Wederom zou ik duidelijk willen verklaren dat GEEN ENKELE van de leringen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde op wat voor niveau dan ook, het frequentieniveau is te laag om te resoneren en daarom worden zijn niet op de Nieuwe Aarde ondersteund.
Ik wens ook duidelijk te verklaren dat op geen enkel punt het menselijke voertuig de planeet VERLAAT tenzij de beslissing op ZIEL niveau gemaakt is om over te gaan, dit is meer algemeen bekend als sterven in alledaagse termen. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ONDERWEES op vele niveaus dat ascentie een fysiek vertrek van de planeet Aarde was om naar een andere planeet te gaan. De planeet Aarde verblijft in ALLE dimensionale werkelijkheden in het NU, het is jouw FREQUENTIE die zal bepalen welke werkelijkheid jij betreedt en ervaart op wat voor gegeven moment dan ook in dit jouw menselijke levenservaring op deze planeet. Als je wenst om jouw externe wakende werkelijkheid te veranderen dan moet je de frequentie veranderen die jij door jouw menselijke voertuig heen vertaald, de manifestatie die tevoorschijn komt als de menselijke levenservaring zal dan dienovereenkomstig veranderen. Dit zal in WAARHEID aan jou getoond worden terwijl je nu begint te verankeren en de stroming van de Nieuwe Aarde energieën begint toe te staan om volledige multidimensionaliteit op een menselijk bewust wakend geestesniveau te ervaren.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen