zondag, maart 16, 2014

Karen Doonan - De Terugkeer naar de ONSCHULD voor het Menselijke Ras in WAARHEID


Karen Doonan
De Terugkeer naar de ONSCHULD voor het Menselijke Ras in WAARHEID
15 Maart 2014

Velen van jullie mogen vanochtend wakker geworden zijn (in een lineair context) en een overweldigend gevoel van opluchting gevoeld hebben, voor velen van jullie mogen er tranen geweest zijn die zich net vormden aan de rand van jullie visie en nochtans mogen jullie geen "rationele" verklaring hebben over hoe jullie je op dit moment voelen. Het is in deze tijd onontbeerlijk dat jullie beginnen te begrijpen dat de scheiding van de werelden een ECHT EVENEMENT is en dat de frequenties van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid weinig of geen invloed zullen hebben op jullie energie handtekening vanaf deze scheiding voorwaarts. De scheiding van de werelden zal beginnen "uit te harden", bij gebrek aan een beter woord, in jullie externe wakende werkelijkheid gedurende de komende lineaire dagen. ALLE ZIELEN hebben een keuze gemaakt en deze keuze zal nu aan jullie getoond worden op een menselijk bewust wakend geestesniveau.
Voor diegenen van jullie die enige paniek of verontrusting naar boven mogen voelen komen moet het herinnerd worden dat ALLEN ÉÉN ZIJN en dat niemand wie dan ook verliest, deze ervaring, in die zin dat het de ervaring is van het zijn in de menselijke gestalte op deze planeet, LIJKT jou van anderen te scheiden maar het is ALLEEN de ervaring op het niveau van de menselijke gestalte welke afgescheiden is, ALLEN ZIJN ÉÉN. De Nieuwe Aarde energieën verhogen en breiden nu uit en de beweging die door jullie op een menselijk bewust wakend geestesniveau nodig is zal aan jullie getoond worden. Dit mag zich manifesteren als een wanhopige "drang" om iets te doen of je te verbinden, en aan jullie wordt gevraagd om deze "drang" te eren want je wordt door jouw Ziel op alle momenten van alle momenten gegidst.

Zoals ik herhaaldelijk geblogt heb is het Universum bij ONTWERP en zijn er geen toevalligheden, dit is een lering van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, daarom zijn de signalen en symbolen die herhaaldelijk aan jou getoond worden door jouw ZIEL daar om voor jou het volgende niveau van beweging te BEVESTIGEN welke jou gevraagd wordt toe te staan om te stromen en je wordt gevraagd om DE STROOM TOE TE STAAN. Denk eraan dat op alle momenten van alle momenten jij een keuze maakt, te proberen om de stroming van de Nieuwe Aarde terug te houden of te proberen een LOGISCH pad te volgen zal erop toezien dat je in een soort van crisis met ZELF terecht komt, want er is GEEN logica op de Nieuwe Aarde. Terwijl het zin mag maken voor jou op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau om "een plan te volgen" wordt dit nu teniet gedaan binnenin de Nieuwe Aarde, want aan jou wordt nu gevraagd om de geboorte van wonderen toe te staan. Op ZIEL niveau heb jij jouw binnenkomst op de Nieuwe Aarde AL GECREËERD, je hebt eonen lang besteed om dit te creëren omdat je op een menselijk bewust wakend geestesniveau wist dat dit moment zou arriveren, en aldus bereidde jij jezelf erop voor, ALLES IS NU, ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Daarom ben jij op dit moment jouw energie handtekening aan het UILIJNEN met jouw CREATIE en STA je dan de geboorte en de manifestatie van deze FREQUENTIE TOE in, door en binnenin jouw menselijke voertuig om dit op een menselijk bewust wakend geestesniveau te ervaren. Velen van jullie kunnen nu de uitbreiding van deze energieën VOELEN, het kan zijn dat je in deze tijd meer slaap en meer voedsel nodig bent, en wederom wordt jou gevraagd om dit toe te staan te stromen. De leringen van de oude 3d Aarde mogen nu beginnen om helemaal geen zin meer te maken voor jou op wat voor niveau dan ook en dit moet opgemerkt worden. Want NIETS van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid kan in/naar de Nieuwe Aarde werkelijkheid geboren worden.
Het Universum en ALLEN vragen dat je eenvoudig LOSLAAT en ADEMT gedurende de komende paar lineaire dagen, terwijl de energieën nu verhogen en het menselijke ras nu terugkeert naar de ONSCHULD op de Nieuwe Aarde. Deze onschuld is wat afgenomen werd door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, want jij werd geboren in een menselijke gestalte om het WONDER VAN DE PLANEET AARDE via het menselijke voertuig te ervaren. Kinderen bekijken de wereld als een wonder, zij benaderen ieder moment met een VERBIJSTERING en een verwondering hetgeen een reflectie van hun onschuld is. Een vriendelijke herinnering is dat JIJ EEN KIND VAN HET UNIVERSUM BENT en dat deze onschuld jouw GEBOORTERECHT is, dit wordt nu in WAARHEID aan jou/jullie teruggegeven via de hergeboorte van de TUIN VAN EDEN op en binnenin de planeet Aarde.
HAAL ADEM EN BEN want ALLEN ZIJN ÉÉN en JULLIE ZIJN. 
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen