maandag, maart 03, 2014

Karen Doonan: De Ontkoppeling van de Man in MENSELIJKE MANNEN & in MENSELIJKE VROUWEN


Karen Doonan
De Ontkoppeling van de Man in MENSELIJKE MANNEN
2 Maart 2014

Velen van jullie in deze tijd mogen extreme emoties ervaren, de Nieuwe Maan samen met de Nieuwe Aarde energieën streven er te allen tijde naar om de leringen van vervorming te be/verlichten die binnenin het menselijke ras functioneren. Ik heb dit blog in twee delen geschreven, de ene adresseert de ontkoppeling van de mannelijke energie binnenin de menselijke man en de andere de ontkoppeling van de mannelijke energie in de menselijke vrouw. Dit is op vele niveaus noodzakelijk, want de leringen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid streven ernaar om deze leringen eruit vandaan te filteren en menselijke mannen en menselijke vrouwen werden GELEERD om elkaar eruit vandaan te filteren. Daarom zou het schrijven van een blog welke beide behandeld ernaar streven om deze beide leringen van brandstof te voorzien. Als je een menselijke man bent lees dan alsjeblieft eerst dit blog, als je een menselijke vrouw bent lees dan alsjeblieft de blog getiteld, "De ontkoppeling van de man in menselijke vrouwen". (staat onder dit artikel)
NU is de tijd om deze frequenties te ontbinden, om jullie toe te staan dat te zien hetgeen jullie GELEERD werd om eruit vandaan te filteren, zoveel wordt aangenomen door zowel de menselijke man als de menselijke vrouw in relatie tot elkaar, en deze aanname is een gereedschap van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. In deze tijd streeft de mannelijke energie er in WAARHEID naar om volledig binnenin en op de planeet Aarde te verankeren, voor velen in de menselijke vrouwelijke gestalte is dit hoogst triggerend want menselijke vrouwen werden GELEERD om menselijke mannen te vrezen en dit is opzettelijk, want het moet verankerd zijn dat zowel de vrouwelijke als de mannelijke energie binnenin BEIDE menselijke gestalten functioneert. Het is geen WAARHEID om slechts in één helft van de energie te leven die voor jou beschikbaar is. Vele menselijke mannen werden ook ONDERWEZEN om de mannelijke energie te vrezen en de mannelijke energie is in WAARHEID NIET wat jullie GELEERD werd om te verankeren, jullie werden GELEERD om de VERVORMDE mannelijke energie te verankeren, dit is in WAARHEID een volledige andere frequentie ten opzichte van de mannelijke energie. Dit blog streeft ernaar om jullie de vervorming te laten zien zodat je dit kunt ontbinden en de verankering van de mannelijke energie in WAARHEID toestaat.
Op de planeet Aarde worden menselijke mannen GELEERD dat om succesvolle menselijke mannen te zijn zij agressief, dominant en in controle moeten zijn. Zelfs als je niet bewust relateert met deze vervormingen zal je door hen beïnvloed zijn. Het mag zijn dat je opgroeide in een zeer dominante huishouding, het kan zijn dat je niet kunt relateren met jouw vader en hoe je grootgebracht werd. Deze leringen streven ernaar om je de één of andere soort van "veiligheid" te geven, in die zin als je geen enkele agressie of controle ten toon spreidt dan ben je op de één of andere manier gebalanceerd. Wat het doet is dat het een ANGST binnenin jou inprent en verankerd voor de mannen die dit ten toon spreiden en dit zal steeds weer opnieuw getriggerd worden, voor een menselijke vrouw komt dat in jouw leven om iedere van deze karakteristieken ten toon te spreiden en de onbewuste en onderbewuste angst zal triggeren die jij ook hebt. Dit is waarom de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ernaar streeft om menselijke vrouwen te onderwijzen dat om "mee te komen" in een mannelijke gedomineerde omgeving, dat zij het "spel" ook moeten spelen en hun menselijke mannelijke tegenpartij na moeten bootsen.

De macht van de mannelijke energie is de kracht en zachtaardigheid die het zoekt om met de vrouwelijke energie te balanceren, beide delen creëren een heel evenwicht. Op de planeet Aarde wordt verdeling op alle niveaus onderwezen. Vele mannen geloven dat zij een angst lopende hebben dat zij te vrouwelijk zijn, hen werd GELEERD om het "goddelijke vrouwelijke" te verankeren maar dit zal de vervormde mannelijke energie verder triggeren welke hen GELEERD werd om van binnenuit de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te verankeren. Herinner je, jullie werd vanaf het moment dat jullie je eerste ademteug namen op deze planeet GELEERD wat het omvat om de menselijke gestalte te zijn die je incarneerde om te zijn, dus als je de menselijke mannelijke gestalte genomen hebt wordt jou op alle momenten GELEERD wat het betekend om een menselijke man te zijn. Op geen enkel punt werd jullie ooit GELEERD wat het betekend om een gebalanceerd mens te zijn die een bepaalde gestalte genomen heeft en dit is in het open zicht van het menselijke ras verborgen. Het feitelijke menselijke voertuig waarin je incarneerde dient een doel voor de voortzetting van het menselijke ras, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zal ernaar streven om jou te leren dat je voor vele andere redenen incarneerde in de menselijke mannelijke gestalte, die er te allen tijde naar streven om angst te triggeren en om jou ingedamd en onderdrukt te houden.
Het moet opgemerkt worden dat de uitbreiding van de mannelijke energie in WAARHEID op de planeet Aarde zowel jullie eigen energie als dat van de menselijke vrouwen zal triggeren die in jullie leven zijn. Het is niet van belang welke rol de menselijke vrouw speelt, de leringen werden diep op het cellulaire niveau verankerd, de menselijke man nooit uitdagend hoe hij de wereld beziet zoals de menselijke vrouw ook nooit uitgedaagd hoe hij de wereld beziet, BEIDE menselijke gestalten nemen aan dat de andere menselijke gestalte dezelfde zienswijze hanteert. Dit werkt er te allen tijde aan om BEIDE menselijke gestalten te ontkrachten want het streeft ernaar om in te dammen en te onderdrukken zowel door, rondom als binnenin elkaar.  
De mannelijke energie streeft er nu in WAARHEID naar om binnenin de planeet Aarde te verankeren en het menselijke ras streeft ernaar om balans te bereiken, en velen ontdekken een enorme grote weerstand tegen deze energie. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat een gebalanceerde man op de één of andere manier meer vrouwelijk is dan zijn ongebalanceerde menselijke mannelijke compagnon. Noch is het WAARHEID om aan te nemen dat menselijke vrouwen weinig werk te doen hebben, inderdaad vele menselijke vrouwen zullen de volgende fase van hogere dimensionale frequenties extreem uitdagend beginnen te vinden. Menselijke vrouwen werden GELEERD om te wisselwerken met de VERVORMDE mannelijke energie door het terug te houden en zich ervan te ontkoppelen, dit duwt hen volledig in/naar hun vrouwelijke energie, dat ernaar streeft om te allen tijde vanuit de mannelijke energie te FUNCTIONEREN. Dit is verschuldigd aan diens VERVORMING en is niet aan ook maar iets anders verschuldigd, dit wordt in de externe wakende wereld gemanifesteerd als de menselijke man die tot zwijgen gebracht is, de menselijke man die ontkracht is omdat hij een menselijke mannelijke gestalte genomen heeft en omdat het menselijke ras in het algemeen ernaar streeft om de "rotzooi" van de wereld aan de voeten van de man neer te leggen.
Dit triggert een enorm groot schuldgevoel en verontrusting binnenin de menselijke man die ernaar streeft om de menselijke vrouw met zijn acties en zijn woorden te sussen. Dit werkt er feitelijk aan om de menselijke vrouw gigantisch te triggeren die op alle momenten binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid GELEERD werd om de mannelijke energie te wantrouwen. Haar werd GELEERD het op alle momenten van alle momenten te bevechten, maar aangezien zij alleen maar de VERVORMDE mannelijke energie als referentie heeft wanneer zij in WAARHEID de mannelijke energie ontmoet, zal zij gigantisch getriggerd worden. Om in balans te zijn is om balans binnenin te vinden, om volledig van de leringen te onthechten die ernaar streven om te onderwijzen, "Ik ben een menselijke man en daarom moet ik A doen". Dit ziet erop toe dat je geblinddoekt in/naar een energetische ruimte loopt welke ernaar streeft om jouw pad hier op de planeet Aarde te verlichten. Je kwam om BALANS te ervaren, je kwam hier niet om de vervorming op elke van diens vormen te ervaren. Balans is niet jouw seksualiteit, jouw menselijke gestalte of jouw voorafgaande levenservaring. BALANS IS GEWOON, het is Zijn en de LIEFDE welke IS toestaan vrijelijk door, rondom en binnenin jou te stromen.
Kx 

**************************

Karen Doonan
De Ontkoppeling van de Man in Menselijke Vrouwen
2 Maart 2014

Zoals ik in de voorafgaande blog verklaard heb, wordt dit blog geschreven om de ontkoppeling van de man van binnenuit de menselijke vrouw te adresseren, als je in de menselijke mannelijke gestalte bent kan het behulpzaam zijn om allereerst het bovenstaande blog te lezen. De leringen die diep verankerd zijn in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid door zowel menselijke mannen als menselijke vrouwen streven ernaar om de desbetreffende gestalten er bij elkaar uit vandaan te filteren, daarom is één blog geschreven om te adresseren, aangezien beide ernaar zouden streven te triggeren en niet om te be/verlichten om te ontbinden.
Velen in de menselijke vrouwelijke vorm zijn in deze tijd hoogst getriggerd door de hogere dimensionale frequenties die ernaar streven op en binnenin de planeet Aarde en het menselijke ras te verankeren. Te allen tijde werd jullie in de menselijke vrouwelijke gestalte binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid GELEERD om de menselijke man te ontkrachten. Jullie werden GELEERD om hen te "bemoederen", om hen tot zwijgen te brengen en om hen te "verzorgen". Het GELEERDE verzorgen streeft ernaar om hun angst van de vervormde mannelijke energie te triggeren die hen GELEERD werd om te verankeren en streeft er te allen tijde naar om jullie uit de vrouwelijke energie vandaan te halen om te wisselwerken met de vervormde mannelijke energie welke jullie GELEERD werd te verankeren binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid.
Het is geen WAARHEID in deze tijd om de mannelijke energie af te wijzen niet meer dan dat het WAARHEID is om de menselijke man af te wijzen, maar velen van jullie mogen dit in deze tijd onbewust doen, ernaar strevend om de stroming van de mannelijke energie in WAARHEID terug te houden en niet op een bewust wakend geestesniveau te begrijpen waarom. De loutere omvang van de Nieuwe Aarde energieën streven ernaar om jullie te helpen alles te be/verlichten dat geen WAARHEID is, want je kunt alleen dat ontbinden wat je kunt zien. Vele menselijke vrouwen lopen blind in deze tijd, niet in staat zijnde om te zien hoe hun reacties de mannen triggeren en gelovend dat om meer "lief te hebben" alles zal oplossen. Wanneer is spreek over de LIEFDE welke IS spreek ik niet over de romantische "liefde" welke ONDERWEZEN werd binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Om deze definitie van liefde te gebruiken zal ernaar streven om de afstand verder te verbreden tussen jou en de menselijke mannen in jouw leven in deze tijd.
De menselijke man zoekt naar dat waar de menselijke vrouw naar zoekt, beide menselijke gestalten werden GELEERD dat de manifestatie van deze energie anders is en dit is hoogst vervormd. De LIEFDE welke IS is de hoogste frequentie die er bestaat, het is het werkelijke weefsel van het universum. Het is acceptatie, het is uitbreiding en het is WAARHEID. Er is verder geen definitie daartoe en velen streven ernaar om door te gaan te definiëren. Om lief te hebben gebaseerd op wat 'zou moeten" gebeuren is om blind te lopen in de leringen van de vervorming. Het moet opgemerkt worden dat de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ernaar streefde om de "verlichte" man te definiëren alsook de 'verlichte" vrouw, velen van jullie filteren deze lering eruit vandaan. Ernaar te streven om alleen om te gaan met menselijke mannen die een bepaald "verlicht' gedrag ten toon spreiden, dit is hoogst vervormd en wordt niet ondersteund, leert dit een soort van hiërarchie welke de vervormde mannelijke energie steeds maar weer opnieuw triggert. ALLEN ZIJN ÉÉN, ALLEN ZIJN GELIJK, te allen tijde in de menselijke vrouwelijke gestalte wordt JOU GELEERD dat de man een hogere incarnatie is dan de menselijke vrouwelijke incarnatie die jij gemanifesteerd hebt. ALLEN ZIJN GELIJK is een galactische WAARHEID.
Er zijn vele leringen die ernaar streven om ofwel de menselijke vrouw of de menselijke man boven elkaar te plaatsen, zij LOPEN in WAARHEID NAAST ELKAAR, WEDERZIJDS VAN ELKAAR HOUDEND EN ELKAAR ONDERSTEUNEND. De angst welke jullie GELEERD werd om te verankeren in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid in relatie tot de menselijke man zal ernaar streven om jullie in alle momenten van alle momenten te ontkrachten want jullie maken deel uit van de mannelijke creatie, je kunt niet alleen maar in één helft van jou energie bestaan. Om de mannelijke energie in WAARHEID te verankeren zal jou toestaan om volledig de vrouwelijke energie te omhelzen, want zij zijn beide helften van ÉÉN EVENWICHT. De vervormde mannelijke energie welke jullie GELEERD werd te verankeren houdt jullie helemaal tegen bij het vinden van balans.
In deze tijd op de planeet zullen de emoties beginnen te overstromen van binnenuit het menselijke ras. Het is nu tijd om de wapens neer te leggen welke jullie GELEERD werd om te hanteren en volledig los te laten. Om te accepteren dat jullie de vervorming GELEERD werd en er nu naar te zoeken om balans binnenin ZELF te vinden. Als je de leringen loslaat en terug in/naar balans komt zal je zien dat de menselijke mannen en menselijke vrouwen BEIDE WAARHEID en de LIEFDE welke IS zoeken, dat aan hen GELEERD werd om in competitie met elkaar te zijn om te voorkomen dat DE ÉÉN OF DE ANDER balans bereikt, aldus het volledige menselijke ras door elkaar, rondom elkaar en binnenin elkaar ontkrachtend.
Het is alleen door te werken om BALANS te vinden met beide energieën en dit toe te staan te manifesteren als SAMEN werkend op deze planeet, dat het menselijke ras de Nieuwe Aarde toe kan staan volledig in de externe wakende werkelijkheid geboren te worden. Dat wat ernaar streeft om jullie voor de WAARHEID te verblinden is de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid welke GEEN plaats heeft in het UNIVERSUM van 3.
Aan jullie wordt gevraagd om VERTROUWEN en GELOOF in het proces te hebben dat zich nu rondom jullie, door jullie en binnenin jullie ontvouwt, terwijl jullie nu kracht verkrijgen en jullie je in WAARHEID herinneren wie JULLIE ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen