donderdag, maart 13, 2014

Karen Doonan - Creativiteit en Stroming op de Nieuwe Aarde - 13 Maart 2014


Karen Doonan
Creativiteit en Stroming op de Nieuwe Aarde
13 Maart 2014

De Nieuwe Aarde wordt nu volledig geboren en wordt besproken in de "Beyond the Looking Glass" radio-uitzending waar ik een verdere analogie gebruik over waar het UNIVERSUM wenst dat jullie je energieën in deze tijd plaatsen. Terwijl de oude 3d Aarde begint te ontbinden en ineen begint te storten is het ONONTBEERLIJK dat jullie je energieën in de Nieuwe Aarde gutsen want dat is waarvoor jullie hier zijn om GEBOREN te laten worden in/naar jullie externe wakende werkelijkheid. Terwijl de oude 3d Aarde werkelijkheid begint te ontbinden zal het zeer luid schreeuwen, het zal drama's creëren om je erin terug te trekken en het zal diens uiterste best doen om je te overtuigen dat je daar "onafgemaakte" zaken hebt. Dit wordt nu volledig ontkracht met de geboorte van de Nieuwe Aarde, er is niets dat dient in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en aan jullie wordt gevraagd om AL jullie energieën in/naar de creatie van de Nieuwe Aarde te gutsen en waarvoor JULLIE persoonlijk en collectief hier zijn om geboren te laten worden in/naar voornoemde werkelijkheid.
Voor velen van jullie mag dit eraan werken om ieder residu te belichten waar jij je met respect aan vast mag houden, aan VERDRIET, ACHTERLATING/IN DE STEEK LATEN en VERRAAD, deze lagere dimensionale GECREËERDE VERVORMDE frequenties werden diep binnenin jullie menselijke voertuig verankerd gedurende de uiteenlopende levensspannen waar je in/naar incarneerde in een menselijke gestalte op en binnenin deze planeet. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid probeert je te overtuigen dat het concentreren op de creatie van jouw dromen op de één of andere manier diegenen in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid "in de steek laat", want welbeschouwd als ALLEN ÉÉN ZIJN zou dan niet iedereen proberen om ieder ander met zich mee te nemen? Nou, nee, voor vele redenen en deze redenen zijn veelvoudig maar fundamenteel omdat om een nieuwe werkelijkheid te creëren en een nieuwe manier van Zijn/Bestaan, moeten allereerst diegenen van jullie die hier kwamen om te helpen om dit geboren te laten worden actief beginnen deze WAARHEID TE LEVEN om WAARHEID te LATEN ZIEN. ALLES is een frequentie en diegenen die binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde paradigma's zijn KUNNEN JULLIE NIET HOREN, zij zijn doof gemaakt door de karmische dimensionale vervormde frequenties, sommigen van hen hebben gekozen om door te gaan met dit huidige leven totdat zij deze incarnatie beëindigd hebben. Het is niet mogelijk om eenvoudig naar een ander menselijke voertuig te kijken en hun ZIEL keuze vast te stellen, en de ZIEL keuze echoot niet altijd op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Diegenen die ervoor gekozen hebben om de planeet Aarde op een menselijk fysiek niveau te verlaten zullen verklaren dat zij willen leven, maar op ZIEL niveau als de keuze van de fysieke overgang uit de menselijke gestalte vandaan gekozen werd dan is dit wat zich voor zal doen.


Terwijl de Nieuwe Aarde energieën nu de Nieuwe Aarde werkelijkheid beginnen uit te harden zullen steeds meer van jullie de push voelen om de creatie van jullie dromen te beginnen, er zal een natuurlijke ontkoppeling van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zijn maar het residu zal ernaar streven om aan jou/jullie te trekken. Het moet duidelijk verklaard worden dat je NIEMAND in de steek laat, want ALLEN ZIJN ÉÉN en diegene die ervoor gekozen hebben om in een karmisch leven te blijven hebben dit op ZIEL niveau gekozen om JULLIE bij het ascentieproces te helpen. Om energie verstandig uit te breiden moet je in staat zijn om "iets" met "iets" te verglijken, als iedereen op de planeet Aarde tegelijkertijd "ontwaakte" dan zou er geen vergelijking zijn en daarom zou er geen uitbreiding kunnen zijn. Door WAARHEID TE LEVEN en door jouw DROOM in jouw externe wakende werkelijkheid te creëren laat je het "onmogelijke" zien (zoals gedefinieerd door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid) MOGELIJK te zijn en omdat dit manifest is in een "solide" wakende externe werkelijkheid is er geen debat, geen discussie, jij bent de LEVENDE WAARHEID en daarom het BEWIJS, zo je wilt, dat de droom mogelijk is. Dit helpt diegenen binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid om langzaam los te laten, denk eraan zij ascenderen ook hoewel in relatie met diegenen die genoemd worden "wakker" te zijn op een veel langzamere frequentie uitbreiding. Het is GEEN WAARHEID om aan te nemen dat diegenen die "slapende" zijn geen deel uitmaken van het ascentieproces. ALLEN ZIJN ÉÉN, ALLES IS GEWOON.
Als diegenen van jullie die hier zijn om de Nieuwe Aarde werkelijkheid geboren te laten worden ermee beginnen om jullie energieën in/naar de CREATIE van jullie DROMEN in WAARHEID te schenken, dan zullen jullie op natuurlijke wijze jullie energie handtekening uitbreiden en verdiepen, ik leg voor jullie neer 1 + 1 = 3 en vraag dat jullie dit opzoeken bij de FOBONACCI sequentie en begrijp dat een KOSMISCHE SPIRAAL van energie de creatie van de Nieuwe Aarde is, als je persoonlijk uitbreidt dan BREIDEN ALLEN UIT en het breidt geometrisch uit, dit veranderd de externe wakende werkelijkheid van het menselijke ras en staat voor meer toe om tevoorschijn te komen op en binnenin de planeet Aarde. De planeet Aarde moet een hoge energetische handtekening zijn om andere levensvormen op een "solide" niveau te ONDERSTEUNEN en ook om de ruimte vast te houden voor verdere verbetering op alle niveaus van de menselijke levenservaring.
Dit zit op ZIEL niveau en dit zal nu door jullie heen in/naar jullie HART stromen en verankerd worden op een menselijk bewust wakend geestesniveau, dit staat jullie toe te creëren en om ONDERSTEUNING te hebben op een wakend bewust geestesniveau, sta de verbindingen toe tevoorschijn te komen in jullie externe wakende werkelijkheid en in diegenen die hier zijn om jullie op alle niveaus te ondersteunen. WIJ WERKEN ALS EEN TEAM WANT ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON. De Nieuwe Aarde ondersteund niet het "alleen" en "afgescheiden" leven, deze zijn GECREËERDE VERVORMDE paradigma's gecreëerd om verder VERDRIET, ACHTERLATING/IN DE STEEK LATEN en VERRAAD te triggeren. Dus de beweging in/naar de Nieuwe Aarde zal erop toezien dat jullie op een menselijk bewust wakend geestesniveau DIEPE en UITBREIDENDE verbindingen ontwikkelen met diegenen die jullie zouden benoemen als zijnde FAMILIE, hetgeen ZIEL familie, ZIEL verbinding is, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
Dit zal creaties zien die op dit moment geen referentiepunt hebben zoals 1 + 1 = 3, met dien verstande dat voor iedere twee energie handtekeningen die wisselwerken er een DERDE AANVULLENDE energie handtekening is die gecreëerd werd en die de uitbreiding van de twee energetische handtekeningen ondersteund. Wederom kunnen diegenen van jullie die met de heilige geometrie werken de wiskunde hiermee doen, ALLES IS UITBREIDING OP ALLE MOMENTEN VAN ALLE MOMENTEN. Dit is in directe tegenstelling met de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid welke ingedamd en onderdrukt was op alle momenten van alle momenten.
Het is nu tijd op UIT TE REIKEN naar diegenen rondom jullie heen, om JULLIE ENERGETISCHE BRIEF UIT TE STUREN en te accepteren dat ALLEN ÉÉN ZIJN en dat ALLES GEWOON IS, op een menselijk bewust wakend geestesniveau is de overgangsperiode voor velen van jullie nu compleet. Aan jullie wordt gevraagd om de verbindingen toe te staan, hen te accepteren en MET HEN te werken in alle momenten van alle momenten.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen