zaterdag, maart 15, 2014

Karen Doonan - ALLES is Frequentie en de Scheiding van Werelden Begint NU + Audio boodschap van GOD


Karen Doonan
ALLES is Frequentie en de Scheiding van Werelden Begint NU
14 Maart 2014

Het werd lang verkondigd dat de Nieuwe Aarde werkelijkheid een AFGESCHEIDEN werkelijkheid is van die van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en zoals velen van jullie nu ervaren zal dit zich nu manifesteren op een menselijk wakende bewuste externe werkelijkheid. De bekwaamheid die velen van jullie hebben om te wisselwerken met de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid op ieder niveau zal nu volledig ontbinden, dit zal jullie "drijvende" zien in de leegte totdat jullie een RESONANTIE kunnen vestigen met de hogere dimensionale werkelijkheid die jullie in/naar jullie externe wakende werkelijkheid dromen. Dit is wat ik benoemd heb de "overlapping", de energetische ruimte waar de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zichtbaar is onder de transparante Nieuwe Aarde werkelijkheid. Het is ondertussen in deze ruimte dat het onontbeerlijk is om AL jullie energie in/naar de Nieuwe Aarde te plaatsen zodat jullie kunnen beginnen de Nieuwe Aarde werkelijkheid uit te harden, ondertussen de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid TOESTAAND om volledig onder jullie als het ware te ontbinden.
De beweging in/naar de Nieuwe Aarde werkelijkheid is PERSOONLIJK en UNIEK en is niet ÉÉN solide pad, hiermee bedoel ik dat er niet slechts één werkelijkheid is die beschikbaar is om te ervaren. Dit is in direct contrast met de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid waar het knechtschap van de karmische dimensionale tijdlijnen erop toezagen dat jullie een zeer inperkende en onderdrukkende werkelijkheid leefden welke HELEMAAL GEEN uitbreiding op wat voor niveau van jullie Wezen dan ook toestond. Dit stond jullie op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau toe om jullie menselijke logische verstand toe te staan om contexten te verankeren zoals "levenslot", "boeken over het leven" enzovoorts. Deze zijn GECREËERDE werkelijkheidsconcepten en zijn geen WAARHEID, daarom worden zij niet ondersteund in de Nieuwe Aarde werkelijkheid.

Voor diegenen van jullie die de overlapping van de BEYOND THE LOOKING GLASS RADIO SHOW op woensdag 12 maart ervoeren, is dit een voorbeeld van de verschillende werkelijkheden die er bestaan. Voor diegenen die de uitzending konden bereiken, dan de werkelijkheid waar jij momenteel binnenin bestaat overlapt de werkelijkheid waarin de Radio Show en diegenen binnenin bestaan die ook deelnamen. Voor diegenen die moeilijkheden hadden en de show niet konden bereiken is dit een voorbeeld van het proberen om voorbij een frequentie te reiken waar jij op dit moment binnenin bestaat. WANT ALLES IS EEN FREQUENTIE. Diegenen die nu de uitbreiding van de UNIVERSUM VAN 3 Nieuwe Aarde energetische frequenties toestaan door hen heen te stromen, zullen nu gewaarworden dat deze overlappingen in alle "secties' van hun menselijke levenservaring tevoorschijn beginnen te komen.
De "scheiding" van werelden begint nu in WAARHEID, de geboorte van de Nieuwe Aarde werkelijkheid die JIJ GECREËERD hebt zal nu in jouw externe wakende werkelijkheid beginnen te manifesteren en dit zal nu snel op gang komen, iets dergelijks is de uitbreiding die zich nu voordoet in het UNIVERSUM VAN 3. Ik zou jullie in deze tijd willen begeleiden om in GELOOF en VERTROUWEN van JULLIE ZIEL te lopen, dat wat jullie ervaren is een weerspiegeling van de frequentie die jullie/jij MOMENTEEL diep binnenin jouw menselijke voertuig lopende hebt. Proberen om jouw externe wakende werkelijkheid te veranderen zal jouw frequentie VERLAGEN en erop toezien dat je terug beweegt in/naar de chaos welke de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is, maar aangezien dit nu aan het ontbinden is zal je ook niet volledig in deze werkelijkheid lopen.
Het menselijke logische verstand zal beginnen te triggeren tijdens dit proces want het VERWACHT om twee werkelijkheden te zien, in vele gevallen zal het proberen te onderwijzen dat er twee afgescheiden planeten MOETEN zijn en dit is hoogst vervormd. ALLES IS NU in dit MOMENT, opgelegde frequentie op frequentie op frequentie. Verbeeld je dat je een bubbel (zeepbel) blaast en dat andere bubbels zich beginnen te vormen rondom en door de bubbel heen die je net gecreëerd hebt. Dit is een analogie van wat er ENERGETISCH gecreëerd wordt door deze Nieuwe Aarde hogere dimensionale uitbreidende energieën.
Kx

***
Boodschap van GOD voor de Mensheid - 14 Maart 2014
(Audio)
Karen: Ik heb een audio channeling aangenomen welke werd geupload als een podcast en HIER gevonden kan worden. Dit is een boodschap van God en is een directe communicatie met betrekking tot de energieën terwijl zij nu beginnen te verhogen en hoe LOS TE LATEN om de Nieuwe Aarde te omhelzen welke nu GEBOREN WORDT.
Cobie: Net zoals de vorige keer is dit een Engelstalige channeling, waarvan ik vind dat als je de Engelse taal redelijk machtig bent deze goed te volgen is.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/           
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen