donderdag, maart 27, 2014

Jeshua - Jouw Eigen Keuzes Maken - Maart 2014 / Pamela Kribbe


Jeshua
"Jouw Eigen Keuzes Maken"
Maart 2014 / Pamela Kribbe

Dierbare vrienden, ik groet jullie allen vanuit het hart. Voel mijn hart, want ik ben met jullie verbonden. Adem mij in. Er is een broederschap tussen ons, een gelijkgestemdheid tussen jullie en mij en een grotere groep van zielvrienden, van Lichtwerkers. Sommigen kennen jullie, anderen kennen jullie niet, tenminste niet in de aardse betekenis, maar er is een affiniteit, een grotere eenheid waarvan jullie deel uitmaken. Voel die vereniging binnenin jullie zelf.
Jullie allemaal proberen een evenwicht te vinden tussen jullie Aarde wezen en jullie Ziel wezen. Aan de ene kant, ben je een Aarde mens, geboren in een lichaam met een aanleg richting een bepaalde persoonlijkheid, en jullie zijn grootgebracht in de culturen en de tradities van de Aarde. Aan de andere kant, is daar de grotere werkelijkheid van jullie Ziel, jullie kosmische nalatenschap. Jouw Ziel is veel ouder dan dit op zichzelf staande leven en heeft een overvloed aan ervaring in uiteenlopende incarnaties opgebouwd. Daar bovenop, als een Ziel, maak je deel uit van een grotere spirituele familie welke, benevens jullie aardse familie, deels op Aarde en deels op andere werelden woont.  
De versmelting van jouw Ziel met jouw aardse zelf is vaak verwarrend voor jullie. Hoe integreer je beide? Velen van jullie voelen de werkelijkheid van jullie Ziel. Je voelt iets door je heen stromen dat "niet van deze Aarde" is, iets dat niet toegeschreven kan worden aan jouw opvoeding, genen, of culturele achtergrond. Er is iets unieks en onpeilbaars dat van jou "jij" maakt. Gevoelige mensen kunnen glimpen van hun ziel opvangen, omdat zij intuïtief verbonden zijn met een innerlijke wereld voorbij tijd en ruimte, en zij willen vaak volledig van die wereld zijn. Zij voelen dat hun Thuis, hun Bron, daar is, en zij hebben het juist. Echter, omdat jullie als een menselijk wezen leven, hier en nu, is het noodzakelijk om de verbinding met jullie Ziel en belichaming "handen en voeten" te geven. Je zou niet de verbinding tussen jouw Ziel en de Aarde moeten scheiden, eerder precies het tegenovergestelde: plaats jezelf steviger in die verbinding, en doe het met enthousiasme en passie. Dan heb je werkelijk jouw Aarde Zelf en jouw Ziel Zelf geïntegreerd.
De reden dat dit vaak moeilijk voor jullie is, is dat velen van jullie Lichtwerkers voorrang geven aan jullie Ziel boven jullie aardse persoonlijkheid. Jullie nemen aan dat jullie Ziel het beste weet wat te doen. Echter, hoewel jij als een aarde mens jezelf zou moeten laten inspireren door jouw Ziel, ben jij degene, en zou je dat moeten zijn, die de keuzes vaststelt en de beslissingen maakt. Jij bent degene die uiteindelijk jouw leven creëert, en laat me dat uitleggen.

Jullie vragen je vaak af: "Wat zou ik nu moeten doen? Hoe zou ik deze situatie moeten behandelen? Wat betekent dit voor mij?" Jullie zijn geneigd om buiten jullie zelf naar de antwoorden te zoeken, en daarmee bedoel ik, buiten jullie aardse persoonlijkheid. Als je nu nog niet zover vooruit op het pad van innerlijke ontwikkeling bent, dan zoek je naar een persoon buiten jezelf om jou het antwoord te geven; iemand waar je tegenop kijkt, iemand waarvan je denkt die de noodzakelijke expertise in de kwestie heeft. Dus jouw vraag neigt te zijn: "Kunt u mij vertellen wat te doen?" Wanneer je dat doet, maak jij jezelf klein - zover als het inzicht en kennis gaat - door de andere persoon boven jezelf te plaatsen. Echter, wanneer je spiritueel volwassen wordt, dan neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en jouw keuzes. Je kunt nog steeds een ander persoon consulteren, iemand die je hoogst waardeert, die je respecteert, en je kunt het advies van deze persoon vanuit alle kanten evalueren, maar jij zelf beslist wat je met dat advies doet. Dat is de manier van de volwassen Ziel, een volwassen persoon.
Welnu, jullie weten allemaal dat jullie niet zouden moeten leunen op een ander persoon voor jullie keuzes, maar jullie doen dat nog steeds heel veel in jullie relaties met jullie spirituele gidsen en jullie Ziel. Bijvoorbeeld, je vraagt je af: "Wat zou ik in deze situatie moeten doen? Wat is voor mij de beste keuze?" Vanuit jouw verlangen naar zekerheid, wend jij je naar een spirituele bron voor advies: naar jouw gidsen, leraren, of engelen aan de andere zijde, of naar jouw eigen Hogere Zelf. Of je consulteert een spiritueel medium om jou te voorzien met "hogere" informatie, of je probeert op eigen kracht met jouw Ziel in contact te komen, jouw Hogere Zelf, of jouw gidsen. Maar kijk een klein beetje nauwkeuriger naar wat dat betekent. Jij maakt, in feite, dezelfde handeling als wanneer jij je tot een ander persoon wendt om om hun advies te vragen: je zoekt buiten jezelf naar antwoorden.
Natuurlijk, je kunt zeggen: "Ja, maar de spirituele bronnen weten het echt beter dan ik dat doe; zij hebben een beter overzicht of perspectief; mijn gidsen zijn verder ontwikkeld dan ik dat ben; mijn ziel beweegt zich in een hoger dimensie, dus is het goed om me voor advies daarnaar te wenden." Maar nogmaals, je onderwaardeert jouw "kleine" aardse persoonlijkheid wanneer je dat doet. Je beschouwt jouw aardse persoonlijkheid vaak niet het slimste/wijste en hoogste deel van jezelf te zijn, en dat jij je naar de één of andere "autoriteit" moet wenden die de situatie beter begrijpt en wat je zou moeten doen met jouw leven. Dit is een vergissing, en dat is mijn boodschap van vandaag.
Allereerst, de Ziel is niet volmaakt - het ontwikkelt zich ook. Het is een dynamische werkelijkheid welke onophoudelijk verrijkt wordt door ervaringen. Zeker, de ziel heeft een perspectief dat het perspectief van een menselijk wezen overstijgt en heeft vaak een grotere visie. De Ziel begrijpt ook dieper, en heeft een groter overzicht van de gehele puzzel, terwijl jij op de Aarde een paar puzzelstukjes in jouw handen hebt en niet het grotere plaatje ziet. Maar het belangrijke punt is, ja, het is goed om jouw Ziel te voelen, je ermee te verbinden, het te consulteren, en om informatie te krijgen van die multidimensionale, ontwikkelende, dynamische bron. Maar jij bent het uiteindelijk, het aardse zelf die jouw aardse naam draagt - die unieke zelf die jij hier en nu bent - die de keuze maakt! In alles dat je doet is een moment van keuze, hetgeen volledig de jouwe is en dat altijd zal zijn. Noch jouw Ziel, nog een gids, noch de wijste leraar op Aarde - zelfs God niet - kan dit voor jou doen. In feite, zal een spirituele leraar het niet van jou over willen nemen.
De noodzakelijkheid om jouw eigen keuzes te maken adresseert vooral jouw eigen unieke kracht: dat jij jouw aardse leven op jouw eigen manier creëert. En benevens dat, kan jij je nog steeds beroepen op allerlei soorten bronnen van kennis en wijsheid, aardse alsook kosmische. Maar de uitdaging voor jou is om deze externe bronnen aan jouw innerlijke waarheid te relateren en om te voelen wat juist voor jou is en wat niet. Er is niet zoiets als absolute kennis - alles is relatief. Wat in jouw leven waar is openbaart zichzelf in de relaties tussen jou en de wereld, en die relatie is uniek en anders voor ieder persoon. Het is niet van belang hoeveel informatie je van buitenaf jezelf ontvangt, wat belangrijk voor jou is is om deze informatie te evalueren en het met jouw situatie te relateren - jouw alledaagse werkelijkheid en jouw aardse bestaan - om te zien of het toepasbaar/geschikt is.
Voel jouw aardse persoonlijkheid met al diens facetten: het is vrees, pijn, hoop, vreugde en al deze emoties die zo diep en tastbaar het aardse, menselijke leven vormen. Deze emoties zijn vaak verwarrend, zelfs overweldigend, en je zoekt naar iets boven of buiten jezelf om je aan vast te houden. Maar ik zou graag willen benadrukken dat het antwoord en de fundering binnenin jou ligt, en niet in jouw Ziel of in jouw Hogere Zelf, maar binnenin jou. Jij bent feitelijk jouw Hogere Zelf en jouw Ziel, maar je bent een deel en niet het totaal. Je bent een aspect van jouw totale Zelf; jij bent het aspect dat hier en nu geïncarneerd is en die ervaringen verzamelt, en dat is waarom jij het beste weet wat goed voor jou is.
Daal af in jouw lichaam, hetgeen zo innig verbonden is met jouw aardse zelf. Laat jouw bewustzijn afdalen in/naar jouw lichaam op een comfortabele, ontspannen manier. Verbeeld je dat jouw bewustzijn een licht is, en dat licht is wie jij bent en die de keuzes maakt. Het kiest ervoor om volledig hier en nu te zijn, en af te dalen in/naar jouw borst, jouw onderlichaam, jouw bovenste benen en de knieën, en helemaal naar beneden naar jouw onderbenen en voeten. Voel het licht jouw lichaam volledig penetreren, en voel de kracht en vitaliteit van jouw lichaam. Voel hoe jouw lichaam veel meer is dan een combinatie van fysieke cellen: het is een levend, wijs, geïnspireerd wezen. En wie ben jij? Jij bent degene die zich met dit lichaam gedurende dit leven verbonden heeft. Jij bent prachtig en groot, en jij hebt je met dit wezen die nu jouw naam draagt verbonden. Voel de moed en de dapperheid dat het nam om dat te doen.
Je kwam hier als een straal van licht vanuit jouw Ziel, en je incarneerde in dit lichaam en deze persoonlijkheid, welke volledig nieuw zijn. Jij maakt deel uit van jouw Ziel, maar je voegt ook iets essentieels toe aan jouw Ziel, iets dat nieuw en uniek is, en dat ben jij. Jij bent een op zichzelf staand geheel; jij bent niet afhankelijk van krachten die groter dan jezelf zijn. Jij bent een creatie op zichzelf - beter gezegd: een schepper op zichzelf. Voel de waarde en de kracht en de schoonheid van dat te zijn. Mijn diepste wens is dat jullie je eigen waarde zullen her/erkennen en niet langer meer zullen spreken over een hoger of lager zelf, maar dat jullie je aardse zelf zullen erkennen als het anker van jullie bestaan, hier en nu. Vanuit dat zelf, kan je andere aardse bronnen, gidsen, leraren, therapeuten, adviseurs, artsen of jullie eigen Ziel consulteren op de manier van meditatie of innerlijke contemplatie, en al die informatie innemen, derhalve zal je dan jouw eigen overwogen keuzes maken.
En hoe doe je dat? Dat is waarschijnlijk jullie volgende vraag. Probeer het. Stel je voor dat je nu een vraag in jouw leven hebt die jou je wanhopig laat voelen, waarvan je denkt:"Ik weet echt niet wat te doen". Daal nu volledig af in/naar jouw aardse zelf, zeg jouw eigen naam, voel het licht van bewustzijn in jouw onderlichaam, in jouw wortelchakra. Stel dan de vraag aan jezelf en voel een antwoord van diep binnenuit naar boven komen: vanuit jouw fundering, jouw kern. Je weet het gewoon. Je hebt de innerlijke kennis en hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om jouw levensvragen te beantwoorden.
Het is in jou, jij bent het anker, het verzamelingspunt van kennis, ervaring, licht. En vanuit alles dat je in dit leven opgebouwd hebt maak je keuzes, gebaseerd op jouw kracht van het onderscheidingsvermogen. Bezit die kracht, die vrijheid. Dat is wat jou "groot" maakt en jou zelf-besef toestaat om te groeien, om te beginnen jouw eigen onderscheidingsvermogen en keuzes te vertrouwen, jouw gevoel van wat het beste voor jou is. Het gaat niet over het zeker weten van de dingen; het gaat over het durven vertrouwen van wie jij bent en wat je diep binnenin voelt. Je bent hier, niet om "volmaakte" keuzes te maken, maar om jouw eigen creatieve kracht te ervaren door vanuit de keuzes die je maakt te leren en te groeien.
Dat is waarom ik nu symbolisch aan jou een toorts van licht wil geven om tot uitdrukking te brengen dat je niet naar mij hoeft te kijken voor het licht. Het is in jou en ik wil je daar bewust van maken; ik wil het aan jou terug geven. In het verleden, hebben jullie te vaak buiten jullie zelf gezocht. Zie of je de toorts kunt accepteren die ik aan jou aanbied en maak het je eigen als iets dat van jou is. Kijk waar de toorts in jouw lichaam naartoe gaat, naar waar het diens natuurlijke rustplaats heeft. Het is daar waar jouw diepste weten over wat jouw pad is verblijft. Jij maakt de keuzes en jij leert door de keuzes die je maakt, en dat is precies hoe het zou moeten zijn in dit menselijke leven.
Onderschat niet de ware kracht van "jij", de belichaamde aardse jij. Het is de zeer intieme bron van wijsheid die je ooit zult hebben. Jij bent de schepper van jouw leven.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbe

Geen opmerkingen:

Een reactie posten