zondag, maart 09, 2014

Hilarion: Maart 9-16, 2014


 
Hilarion
"Het Geloof in de Mensheid en de Eigen Bekwaamheden  wordt tot het Uiterste Getest"
Maart 9-16, 2014 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Op het aangezicht van de planeet, vinden er vele veranderingen plaats. De weerspatronen creëren anomalieën in gebieden die normaal gesproken op stabiele weerscondities konden vertrouwen. De waterbronnen van de wereld worden gereinigd en hernieuwd door de inspanningen van vele mensen over de gehele planeet heen die samenwerken om energie aan het water toe te voegen en hulp te geven aan de water elementalen. Vele gebieden ervaren droogte en dit is een bezorgdheid voor diegenen die in deze plaatsen wonen. Andere gebieden van de wereld worden overspoeld met overmatig veel regen hetgeen overstromingscondities creëert. Het wildleven van de wereld ervaart tijden van verwarring en desoriëntatie en vele soorten vinden nieuwe gebieden van de wereld waarin te leven aangezien zij instinctief de energetische golven voelen die door de landstreken heen pulseren.
De mensen van de wereld ontvangen downloads van energie en Licht die hun individuele gebieden binnenkomen en veranderingen initiëren aan hun menselijke opererende systemen. Het bewustzijn van de mensheid ondergaat een opwaardering als op een dagelijkse basis nieuwe informatie vrijgegeven wordt in de atmosfeer. Iedere dag brengt nieuwe openbaringen die de wereldpopulatie van de wijs brengt en verbijstert. Terwijl de mensen worstelen om het onophoudelijke spervuur van informatie te absorberen dat geopenbaard wordt, gaan hun energetische gebieden door periodes van overweldiging heen en de behoefte aan rust en ontspanning wordt noodzakelijk. De noodzaak om de dagelijkse routine te vereenvoudigen om zich aan te passen aan de frequentie opwaarderingen word door vele individuen gevoeld en perioden van slaperigheid worden gedurende de gehele dag ervaren.

Er zijn vele persoonlijke uitdagingen die ervaren worden door de mensen van de wereld en hun geloof in de mensheid en hun eigen bekwaamheden wordt tot het uiterste getest. Deze zijn de ontwakende energieën die een groter besef brengen dat er iets meer van hen vereist is dan het blinde geloof dat diegenen waarop zij vertrouwden, om de operatie van de wereldsystemen te overzien, hun verwachtingen vervullen. De mensen van de wereld nemen de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen in hun eigen hoek van de wereld en eisen veranderingen die nodig zijn in de gebieden en dringen aan op de verantwoordingsplicht van hun verkozen vertegenwoordigers. Diegenen die hun macht misbruikt hebben worden uit hun posities ontzet en vele systemen van bestuur worden opgewaardeerd naar een meer rechtvaardige verstrekking van oprechtheid en gerechtigheid voor allen.
Op ieder persoon wordt een beroep gedaan om zichzelf in uitlijning te gedragen met hun hoogste integriteit door dat te doen wat juist en voor het hoogste goed van allen is. Door zich de innerlijke goedheid te herinneren welke binnenin hun hart leeft en hierop te vertrouwen ondanks externe invloeden die proberen om op uiteenlopende manieren invloed uit te oefenen op hun bewustzijn. Uiteindelijk wordt iedere actie, keuze en beslissing gemaakt tussen ieder persoon en de Schepper met de beste intenties. Te doen wat juist aanvoelt houdt je verbonden met je spirituele gevoel van richting en de uitlijning met het Goddelijke Plan ongeacht de ervaren uitkomst. Doen wat een persoon voelt dat juist is is alles dat van wie dan ook gevraagd kan worden.
Sterk blijven in je eigen waarheid, en integriteit en liefde en vergiffenis naar anderen sturen zonder te proberen hen te herstellen of te veranderen, creëert een pad naar verzoening en een voorwaarts gaande beweging voor allen. Het is belangrijk om de liefde te herinneren, want het is waar het uiteindelijk in alle situaties op neerkomt die je spirit, het gevoel van eerlijkheid, rechtvaardigheid en voornemen testen. Heb vertrouwen dat jouw verbinding met de hogere aspecten van jouw wezen zullen zegevieren door goede en uitdagende tijden heen.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten