donderdag, maart 13, 2014

Het Team - Vormveranderende Transformatie - 13 Maart 2014 / Peggy Black


Peggy Black en het 'Team'
"Vormveranderende Transformatie"
13 Maart 2014

Wij zijn hier, het proces welke velen de evolutie gelabeld hebben observerend en ondersteunend. Wij erkennen dat jullie persoonlijk hier zijn in de fysieke gestalte om het proces te ondersteunen en te helpen. Als jij onze woorden leest, ben jij je hier bewust van. Dit nieuws is niet nieuw voor jullie, wat wij in deze overdracht aanbieden weten jullie al, wij herinneren jullie er slechts vriendelijk aan, alsook bevestigen wij wie jullie zijn/jij bent.
Echter, wij zullen jullie eraan herinner dat wanneer je eenmaal een gestalte aangenomen hebt in deze dimensie en werkelijkheid, je beïnvloedt wordt door de trillingen en de energieën van dit dichte gebied van bestaan.
Als multidimensionale wezens, zijn jullie capabel met het bespeuren van trillingsenergie welke in al diens vele vormen aangeboden wordt. Velen vervallen in/naar of stemmen overeen met het niveau van bewustzijn dat door het collectief gegenereerd wordt. Vele individuen leven, ervaren deze dichte werkelijkheid, en breiden nooit uit in/naar hun goddelijke ontwaking.
Herinner je allereerst, jij bent een wezen van energie die toevallig een lichaam heeft. Het vergt een ongelooflijke focus en moed om wakker en bewust te blijven terwijl je aan het zwemmen bent in het ongelooflijke gebied van energie en trillingen. De eerste neiging is om de trillingen te evenaren die aangeboden worden, specifiek wanneer zij intappen op de één of andere overtuiging of de één of andere lering die aan jou gegeven werden en deze triggeren.
Bijvoorbeeld, als jouw ouders angstig waren over hun financiële succes, hebben zij mogelijk deze angstige gevoelens in woorden en acties verkondigd alsook in de gegenereerde trillingen door hun gevoelens van ongerustheid en zorgen. Jij als een kind nam deze beïnvloedende trillingen, deze ongerustheden en zorgen aan als een deel van het leven. Je kunt dit principe op iedere beperkende handeling, gedachte of overtuiging die je bij je draagt toepassen.

Dit is voor iedereen waar. Denk eraan, soort zoekt soort. Alles is een trilling van energie, bewegend en stromend, wisselwerkend en reagerend, vermengend en afbreuk doen aan. Dit gebied van trillingen wordt vergeleken met een energie oceaan. Alle emotionele trillingen stromen in/naar deze oceaan, sommige zijn giftig, sommige zijn zuiver en schoon en sommige worden geschonken vanuit de magnetische en dynamische krachten van jullie galaxy en het grotere universum.
Wat gemeenschappelijke kennis aan het worden is, is dat deze energetische magnetische dynamische krachten onophoudelijk jullie Aarde thuis bombarderen en beregenen met opgeladen deeltjes vanuit de Zon en jullie Melkweg. Deze opgeladen deeltjes of trillingen brengen zichzelf als zonne vlammen, gamma stralen, plasma stralen of een geomagnetische voortdurende wijziging tot uitdrukking.
Deze galactische geschenken beïnvloeden de evolutie van het bewustzijn voor de mensheid. Deze magnetische invloeden hebben een impact, emotioneel alsook fysiek, op jullie menselijke lichaam. Jij als een individu zult anders reageren wat van vele factoren van jouw eigen persoonlijk dynamiek afhankelijk is. Er zijn, nochtans, gemeenschappelijke gedeelde veranderingen. Jullie mogen gevoelens van uitputting ervaren, stemmingswisselingen, verontrusting, diepe depressie, lichamelijk kwalen die van de ene plaats naar de andere in jullie fysieke gestalte zonder een duidelijke oorzaak rond bewegen. Jullie kunnen ook verwarring ervaren, gejaagdheid, rusteloosheid en moeilijkheden om degelijk te slapen.  
Jullie fysieke lichaam reageert op deze geomagnetische en elektromagnetische krachten. De pijnappelklier, welke jullie kosmische verbinding en kosmische antenne is, is gevoelig voor deze magnetische energieën. De pijnappelklier is een hormoonklier, zoals de hypofyse, de schildklier, adrenalineklier en de pancreas. Deze klieren reguleren en scheiden hormonen af welke jullie lichaamsfuncties reguleren. De pijnappel scheidt melatonine af hetgeen jullie slaappatronen en het circadiaanse ritme (24-uurs ritme van waken en slapen) regelt, alsook scheidt het hormonen af voor jullie fysieke en spirituele groei en ontwikkeling in/naar een galactische burger.
Ieder aspect van jullie fysieke lichaam ondergaat een dynamische verandering, een vormveranderende transformatie. Dit gebeurt binnenin iedere cel van jullie lichaam. Zonne en galactische deeltjes en trillingen verschuiven jullie lichaamscodes, activeren sluimerende genen in jullie DNA en veroorzaken chemische veranderingen in jullie structuur. Jullie voelen deze versnelling persoonlijk.
Een ander aspect en verandering die er plaatsvindt binnenin het lichaam zijn de energie meridianen. Zij breiden zogezegd uit om een hogere frequentietrilling te dragen. Je zou kunnen zeggen dat jullie herbedraad worden. Mettertijd zullen jullie je er bewust van worden dat meer energie portalen en chakra's geopenbaard worden. Deze opwaardering verbindt jullie meer volledig met jullie goddelijke multidimensionale zelf en biedt de integratie van al jullie gaven en bekwaamheden aan. Sommige van de verschuivingen binnenin zullen gemakkelijk om te integreren zijn en anderen mogen iets van een uitdaging bieden. Denk eraan om om goddelijke ondersteuning te vragen; denk eraan om deze versnelling die naar jullie toekomt gemakkelijk en met gratie gevuld te visualiseren. Gebruik je energie gereedschappen, ruim oude patronen en emoties op.
De geomagnetische en elektromagnetische trillingen die door de kosmische krachten aangeboden worden interfacen ook met het magnetische gebied van jullie Aarde. Dit triggert vele van de dynamische veranderingen die jullie in deze tijd gewaarworden. De mensheid en de Aarde zijn aan het verschuiven in/naar een snellere, pulserende trilling van de hogere dimensies.
Deze informatie komt naar voren in vele vormen en vanuit vele trajecten. Iedereen is aan boord voor deze formidabele veranderingen in het bewustzijn. Het is aan het gebeuren of jij je er nu bewust van bent of niet, of je het nu verwelkomt of er tegenaan duwt. De mensheid zit in een proces van kosmische alchemie welke jullie fysieke lichaam transformeert van de op koolstof-gebaseerde matrix en blauwdruk naar een precieze, voltooide en elegante kristallijne matrix en organisme.
Velen mogen gewaarworden dat deze verschuiving fysiek uitdagend is, je zou hiervan getuige kunnen zijn in anderen. Jij als een mens hebt een vormveranderend gebied dat jou omringt; wij noemen dit jouw energie handtekening. In jouw persoonlijke groei en ontwikkeling alsook de beproevingen en uitdagingen onderweg, heb je een soort van energetische bepantsering of blokkade gecreëerd. Deze energetische bepantsering heeft de neiging om te blokkeren wat er aangeboden wordt. Als jouw persoonlijke circuits uitgezet zijn vanwege de één of andere angst zal het moeilijker voor jouw lichaam zijn om deze opwaarderingen aan het systeem te accepteren.
Binnenin jou is alles dat je moet opwaarderen, het is een deel van wie je bent als een multidimensionaal wezen. Je bent hier om deze verschuiving van op koolstof gebaseerd naar op kristallijne gebaseerd te verankeren. Jij hebt de noodzakelijke sleutels om ieder aspect aangaande de beperkingen in jouw genetische codes te ontsluiten. Er is sluimerend DNA dat erop wacht om geactiveerd te worden.
Jouw taak is om meedogenloos met jezelf en jouw beperkte overtuigingen te zijn. Wees een waakzame strijder in het besef van hoe te interfacen met de beperkingen van de collectieve matrix. Het is waarlijk een kleverig web van misplaatste energie, overtuigingen en emoties. Ontkoppel je iedere dag van dit kleverige web zo vaak als nodig is, specifiek wanneer jullie nieuws of iemand anders een verhaal met je deelt dat ieder vorm van insnoering voort brengt.
Sta jouw bewustzijn toe om diens persoonlijke macht/kracht te claimen om boven dit verhaal of deze gebeurtenissen uit te stijgen, wetende dat jij de kracht kunt zijn voor het verschuiven van die werkelijkheid. Iedere keer dat je dit doet help je meer licht in/naar het collectieve gebied en veranker je het en stel jij jezelf open om ontvankelijk te zijn voor de zegeningen en de magnetische geschenken die aan jou alsook aan de mensheid aangeboden worden. Denk eraan jij bent de alchemist alsook het portaal voor alle veranderingen die naar voren komen.
Sta jezelf toe deze verantwoordelijkheid te bezitten met grote vreugde en eer. Jouw werk en dienstverlening is een waardevol onderdeel van alles dat aan het ontvouwen is. Iedere keer dat je een beperkte overtuigen verschuift, enige oude persoonlijke angsten of beperkingen transformeert, is iedere cel in jouw lichaam daar bewust van en reageert. Begin je te verbinden met jouw pijnappelklier, jouw DNA, de cellen van jouw lichaam; er is waarachtig bewustzijn binnenin alle aspecten.
Verbeeld jezelf dat je deze subtiele veranderingen verwelkomt, verbeeld jezelf dat je meer bewuste lichtenergie in/naar jouw bloedstroom uitnodigt, in jouw organen, in/naar alle plaatsen waar je spanning, pijn, en een fysieke slechte werking vasthoudt. Gezamenlijk zullen jouw multidimensionale besef en jouw lichaamsbewustzijn de verbazingwekkende vormveranderende veranderingen die zich voordoen verwelkomen. Verwelkom het energie geschenk van de zonne vlammen (1), gamma stralen, plasma stralen of geomagnetische voortdurende wijzigingen.
Neem waar hoe jij op deze galactische geschenken reageert. Alles is met elkaar verbonden, dus als je uitbreidt en transformeert, biedt jij dit portaal van ontwaking aan anderen aan. De buitengewone kristallijne transformatie wordt een deel van jouw energie handtekening welke de ontwaking in anderen waar je dagelijks mee wisselwerkt triggert.
Wij erkennen jullie voor jullie waarachtige luister. Deze zijn opwindende tijden en jullie zijn hier in de fysieke gestalte, wakker en bewust, berijden het snijvlak van alles dat bedoelt is geopenbaard te worden. Denk eraan dat jullie de ondersteuning van de hemelse rijken hebben terwijl jullie hier volgens opdracht zijn. Doe een beroep op ons alsook op alle goddelijke wezens van Liefde en Licht om te ondersteunen en te helpen bij wat er zich aan het ontvouwen is. Jullie zijn voorbij iedere maatstaf geliefd en worden voorbij iedere maatstaf gewaardeerd.
Het Team

Voetnoot:
Bijna -X Zonne Vlam: Zonnevlek AR1996 barstte uit op 12 Maart om 23:34 uur en produceerde een M9-categorie uitbarsting die bijna het X-territorium doorkruiste.   http://www.spaceweather.com/

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten