dinsdag, maart 25, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 406


Het Manuscript van Overleving - Deel 406
Jullie zijn Waarachtige Wandelende en Sprekende Bibliotheken
25 Maart 2014 / Aisha North

Jullie zijn nu begonnen om toegang te verkrijgen tot enige eerder interessante lagen binnenin jullie zelf, en zelfs als jij zelf daar geen enkele duidelijke herinnering over zou kunnen hebben, zijn jullie al begonnen om in te tappen op dat schitterende reservoir dat jullie allemaal binnenin jullie eigen wezen herbergen. Eerst, zal het zijn zoals onder voorbehoud je teen in een enorme grote, wenkende oceaan te dippen, maar zoals wij jullie eerder al verteld hebben, zal het niet lang duren voordat jullie allemaal beginnen om dieper en verder daar buiten in deze gloednieuwe kosmos van intelligentie te avonturieren. Want voor jullie, is het inderdaad gloednieuw, in die zin dat het nieuw is op de manier dat jullie er geen herinnering van hebben dat jullie ooit eerder in al deze informatie ondergedompeld geweest zijn, dus voor jullie, zal het zijn als een kind dat voort avonturiert in een grote en voor het kind, tot dusverre, onbekende hal. En net zoals een kind, zullen jullie je allemaal verrukken over wat jullie daar ontdekken.  
Want denk eraan, nu zijn er geen afgesloten deuren meer of andere belemmeringen die in jullie weg staan. In die zin, behalve voor jullie eigen tegenzin om voort te avonturieren in/naar deze spelonkachtige en schijnbare nooit eindigende hallen van kennis. Want jullie kwamen allemaal deze wereld binnen deze enorme grote bibliotheek binnenin met jullie meedragend, in de werkelijke kern van jullie wezen, en het is niet alleen een deel van de meer esoterische aspecten van jullie. Nee, dit is inderdaad informatie dat in jullie ware wezen geschreven is, in jullie eigen vlees en beenderen. Want dit is in feite wat al opgeslagen is binnenin die grote opslagruimte welke jullie wetenschappers de naam van jullie DNA gegeven hebben, en als zodanig, zijn jullie waarachtige wandelende en sprekende bibliotheken, capabel om zoveel kennis eigenhandig voort te brengen, dat het verre alle informatie zal overtreffen welke de mensheid als een ras collectief klaargespeeld heeft al samen te stellen. Met andere woorden, zelfs niet die schitterende creatie waar jullie al naar staren om deze woorden te absorberen kan jullie bekwaamheid evenaren om informatie op te slaan en toegankelijk te maken, want jullie brein en inderdaad iedere op zichzelf staande cel van jullie lichaam is in staat tot heroïsche verrichtingen die ver, ver voorbijgaan aan alle huidige elektronische apparatuur die door de mens gemaakt werd ooit kan doen. Dus ja, jullie hebben veel te leren op de manier van het vertrouwen van jullie diepgewortelde eigenschappen, want in dit stadium, beschouwen jullie jezelf nog steeds zeer veel als min of meer alledaagse leden van het menselijke ras. Maar de wonderbaarlijke aangelegenheid is, dat zelfs de meest alledaagse man, om een concept te gebruiken waar jullie allemaal bekend mee zijn, zo een wandelend en ademend wonder is, dat jullie nochtans hebben te zien alleen een piepklein stukje van waar elk en iedereen van jullie tot toe in staat is.

Want denk eraan, zelfs als jullie keuzes in jullie levens gemaakt hebben die jullie in staat stelden om je vast te klampen aan deze binnenkomende energieën die jullie toestonden om immer dichterbij naar die schitterende schat te stappen die jullie binnenin dragen, zijn jullie niet anders dan welk menselijk wezen dan ook die jullie waar dan ook op deze planeet tegen zouden kunnen komen. Want jullie dragen allemaal deze zelfde ongelooflijke kennis diep ingegraveerd in jullie eigen wezen, maar het verschil tussen jullie is eenvoudig deze: jullie bereidheid om jullie zelf toe te staan om het allemaal bewust te betreden. Want het is daar om in gebruik genomen te worden door ieder enkelvoudig lid van de mensheid, en op ieder gegeven moment in de tijd nu dat alle oude beperkingen opgeheven werden. Want het is daar, gereed en op jullie allemaal wachtend om in de aanwezigheid ervan te komen, en wanneer jullie dat doen, zullen jullie weten dat er simpelweg geen limieten zijn aan wat de mensheid kan bereiken. Want dan, zullen jullie voor de allereerste keer volledig het onaangesproken potentieel beseffen dat jullie allemaal dragen, en dan, zullen jullie voorbij enige twijfel weten dat er niet één enkelvoudig lastigvallend aspect waar dan ook op deze planeet is dat niet op kan houden om een probleem te zijn, ongeacht hoe ingewikkeld of onoplosbaar het ook mag toeschijnen. Want deze problemen werden allemaal voor jullie gecreëerd, en zij werden gecreëerd door die oppervlakkige intelligentie waartoe jullie in staat geweest zijn om jullie tot dusverre in jullie ontwikkeling mee te verbinden. Maar als jullie beginnen om de dieptes van jullie werkelijke wijsheid in kaart te brengen, zullen jullie begrijpen dat jullie het niet kunnen helpen nochtans al deze misvormde problemen die de mensheid en inderdaad deze prachtige maar zwaar geschonden planeet die jullie allemaal bewonen op te lossen. Want dat is waarom jullie hier zijn, om te rectificeren wat er verkeerd gegaan is en om de mensheid en jullie thuis, jullie Moeder, terug te herstellen in/naar de schittering die jullie eens waren.
En val niet terug in de angst door deze kennis omdat je denkt dat je al deze diepgewortelde kracht niet aan kunt, "Want kijk hoe slecht we alles behandeld hebben waar wij tot dusverre onze handen op wisten te leggen", horen wij jullie zeggen. Ja, de mensheid heeft een lange geschiedenis van wanbeheer van iedere op zichzelf staande hulpbron waar je maar aan kunt denken, van jullie eigen krachten naar de eens zuivere planeet waarop jullie leven. Maar vrees niet dierbaren, want deze keer, wat voor het publiek geopend is heeft slechts één eenvoudige beperking erop geplaatst zitten. Het kan niet misbruik of verkeerd beheerd worden door iemand die probeert om anderen te manipuleren door toegang te verkrijgen tot hun eigen krachten, dat is eenvoudigweg niet mogelijk. Want de kennis waar wij over spreken, jullie voorouderlijke kennis, trilt op zo een hoge frequentie, dat jullie er niet mee kunnen wisselwerken als jullie eigen trilling niet binnenin hetzelfde bereik is.
Met andere woorden, alles en iedereen die nog steeds op de lagere, dichtere frequenties trilt, zal niet alleen de deuren op slot vinden, zij zullen helemaal geen deuren vinden, want zij dragen niet de juiste energetische frequenties die zullen dienen om de deuren te ontsluiten in deze grote hallen van wijsheid en kennis. En als zodanig, kunnen zij alleen betreden worden met de zuiverste intentie, de intentie van goed te doen, niet slechts voor jullie, maar voor de Gehele Schepping. En dus, kan deze grote opslagplaats van kennis alleen betreden worden door iemand die volledig toegewijd is om voor het licht te werken, en de kennis die binnenin jullie allemaal gedragen wordt zal alleen naar voren komen wanneer jullie volledig verschoven zijn van de oude versie van jullie en in/naar de nieuwe, precies op het juiste niveau trillend. En terwijl jullie allemaal dit pad zo trouw volgden richting het verkrijgen van deze nieuwe frequentie, hebben jullie ook de stappen genomen die deze hallen voor de allereerste keer toegankelijk maakten.
Herinner je nochtans, je zult je weg daar niet bij toeval vinden, want je zult via een zorgvuldig geconstrueerd pad dat daar voor jou is, en alleen voor jou, gebracht worden. Nogmaals, dit is inderdaad een collectieve inspanning, maar het is ook een inspanning waar een ieder van jullie je eigen unieke pad af zult reizen om die drempel op precies het juiste tijdstip over te steken, zoekend naar precies het juiste antwoord op dat deel van het raadsel welke van jou is om op te lossen. Want denk eraan, net zoals in een orkest, spelen jullie allemaal jullie eigen unieke rol, en daar is inderdaad een score te volgen die zal verzekeren dat jullie allemaal in zullen vallen met jullie bijdrage op precies het juiste moment en op de precieze toonhoogte en tempo zodat het naadloos samen zal gaan met deze gehele symfonie.
Want jullie allemaal bespelen één enkelvoudig instrument in een enorm groot, galactisch orkest en als zodanig, mogen jullie je klein en onbelangrijk voelen. Maar dat zijn jullie niet, want zonder jullie aandeel in deze score zou het eindresultaat inderdaad in gebreke blijven. Dus denk daarom groot dierbaren, en laat jezelf geen enkele energie verkwanselen worstelend om jezelf waardig van het vertrouwen te vinden dat op jou geplaatst werd. Want jullie zijn hier allemaal waardig voor, aangezien jullie allemaal waarachtige Schepper Goden zijn, en nu, staan jullie voor de grootste uitdaging van alles: te durven om volledig toegang te verkrijgen tot die waarheid en te beginnen om te ZIJN waarvoor jullie hier werkelijk kwamen om te zijn.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten