zondag, maart 23, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 405

Het Manuscript van Overleving - Deel 405
 
Jullie Moeten de Wil Verzamelen om Open en Leergierig te Blijven
23 Maart 2014 / Aisha North

Jullie zijn nu slechts gedurende een korte tijdsperiode blootgesteld geweest aan deze gloednieuwe energetische frequenties, maar nu al, tonen jullie allemaal signalen van de diepe verandering welke plaatsgevonden heeft. Voor sommigen van jullie, wordt dit ook op talrijke soorten van manieren duidelijk, terwijl voor anderen, de diepe veranderingen nochtans merkbaar moeten worden voor de buitenste lagen van jullie wezen.
Laat het ons uitleggen. Zoals jullie je al bewust zijn, is de totaliteit van jullie wezen inderdaad ongelooflijk ingewikkeld, en zelfs als een kleine minderheid van jullie al in staat geweest is om zich opnieuw te verbinden met iedere enkelvoudige laag van jullie, zal voor de meesten van jullie dit proces een beetje langer nemen. Nogmaals, dit is op geen enkele manier een race of een competitie of wat voor bewijs dan ook van bekwaamheid of dapperheid, het is eenvoudig een teken van de verschillende rollen die jullie spelen in dit enorme grote en ingewikkelde proces. Want jullie zijn allemaal precies waar jullie bedoeld zijn om te zijn, en voor sommigen, zal dit vroegtijdige toegang omvatten tot hun volledige opslagruimte van kennis dan voor de meesten, terwijl voor anderen, het betekent dat zij gegidst zullen worden op een ietwat andere manier.
Nogmaals, er zal hier niets aan het toeval overgelaten worden, dus het werk dat uitgevoerd wordt door ieder op zichzelf staand betrokken individu in dit gehele omdraaiende proces kan niet geëlimineerd of vervangen worden door iemand anders, eenvoudig om het feit dat jullie allemaal jullie eigen unieke programmering dragen dat specifiek afgestemd is om die ene toegewezen opening in dit enorme grote orkest op te vullen. Dus net zoals een violist niet van plaats kan verwisselen met een slagwerker, ongeacht hoe vaardig een musicus hij of zij ook is, niemand van jullie kan eenvoudigweg beslissen om van plaats te verwisselen met ieder gegeven persoon die betrokken is bij dit enorme grote galactische orkest op wat voor tijdstip dan ook. En dus, dringen wij er wederom bij jullie op aan om jullie notities niet op de verkeerde manier met elkaar te vergelijken, als in het vergelijken van jullie "succes" of het schijnbare gebrek daaraan met anderen. Want jullie zijn allemaal een succesverhaal in iedere betekenis van het woord, maar als jullie allemaal voorwaarts gaan, doen jullie dat aldus op een gespecificeerd tempo en in een zeer specifieke richting, ongelijk aan dat van wie anders dan ook. Dit betekent niet dat jou pad van tijd tot tijd niet zal corresponderen met dat van iemand anders, maar wanneer het dat doet, doet het dat dus omdat het bedoeld is om zo te zijn. Dus wanneer jij bij jezelf gewaarwordt dat je schijnbaar afwijkt van de algemene richting die anderen nemen, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat je de verkeerde richting opgaat, dat je de boel tegenhoudt of achterop raakt. Met dien verstande, zolang als je diep binnenin weet dat jij jouw eigen innerlijke begeleiding volgt.

Want zoals wij jullie eerder verteld hebben, ben jij degene met de handen aan het stuur en de voet op het pedaal, en dus, als je ervoor kiest om de signalen die jouw Hogere Zelf nu onophoudelijk naar jou toestuurt te negeren, zou je geschikt kunnen zijn om ergens in een doodlopende straat verstrikt te raken. Maar dit is geheel iets anders, en wij zijn er zeker van dat jullie allemaal het verschil zullen weten tussen het in ere houden van jullie eigen pad en tegen jullie eigen innerlijke weten in te gaan. Het kan ook zijn, in dit stadium van de voortgangen, dat velen van jullie bij jezelf gewaarworden abrupt een afslag te nemen die voor jou misschien een verassende zijstraat is, tenminste vergeleken met de keuzes die anderen rondom jou heen maken. En wij zouden niet verrast zijn als velen van jullie zullen vinden dat deze schijnbare stille, onbetekenende straat plotseling een snelweg blijkt te zijn richting een zeer intrigerende bestemming, eentje waarvan je zelfs niet wist dat je er een verlangen voor had om deze te bezoeken.
Met andere woorden, dit is nu veranderd in een zeer ander "balspel", om een frase te gebruiken waar velen van jullie vertrouwd mee zijn. Want nu, is het krachtveld binnenin jullie allemaal en inderdaad de totaliteit van het zwaartekrachtveld welke niet alleen jullie omvat, maar ook deze gehele planeet, is tot zo een graad veranderd, dat er vele, vele nieuwe kansen in/naar het bestaan komen zelfs terwijl wij spreken. Want nu, zijn er gloednieuwe rijbanen geopend, wegen die gedurende eonen niet bereisd werden, maar liggen daar nu en wenken naar jullie om een kijkje te komen nemen. En al deze nieuwe wegen of snelwegen en zijwegen, zo jullie willen, leiden naar enige zeer, zeer interessante samenlopen van omstandigheden, plaatsen van belang, maar niet simpelweg voor het uitzicht. Met andere woorden, jullie zullen allemaal over gloednieuwe wegen geleid worden die jullie naar toegangspoorten brengen, die wederom voor geopend en voor iedereen toegankelijk verklaard zijn. Met dien verstande, zolang als jullie ervoor kiezen om deze nieuwe en voor jullie uitermate onbekende wegen te nemen.
Want er zijn geen tekenen die jullie in de richting wijzen van deze nieuwe en onbereisde wegen, of eerder, er zijn duidelijke tekenen te volgen, maar zij zijn niet zo duidelijk en op dezelfde manier gemarkeerd welke de meer "normale" levenspaden afbakenden. Dus nu, zal jullie gevraagd worden om diep te zoeken en om zelfs meer intensief te luisteren, en wij zouden jullie er ook graag aan willen herinneren om niets af te danken dat als het ware bij de eerste aanblik geen belletje doet laten rinkelen. Met andere woorden, jullie moeten de wil verzamelen om open en leergierig te blijven, en om bereid te zijn naar signalen te luisteren die eerst onduidelijk of onbekend schijnen te zijn. Want veel van de oude en meer bereisde paden zijn nog steeds daar, wenkend naar diegenen van jullie die meer toegenegen zijn om het bekende boven het onbekende te kiezen, en als zodanig, past het jullie allemaal om niet eenvoudig vooruit te lopen zonder zelfs de tijd te nemen om aandachtig rond te kijken voordat jullie over de volgende stap beslissen. Want daarginds, verduistert door het één of andere oppervlakkige raadsel, zou een belangrijke passage kunnen liggen welke jouw eigen reis exponentieel zal versnellen, en dus, is dit inderdaad een tijd voor evaluatie, herwaardering en overzichtelijkheid.
En waarom zijn deze belangrijke paden zo verborgen, horen wij jullie vragen. Het antwoord is eenvoudig deze: zij zijn niet verborgen, maar aangezien jullie nochtans gewend moeten raken om de totaliteit in te nemen van jullie omgevingen via de zintuigen die niet eenvoudig omvat worden binnen het bereik van een menselijke geest, zijn jullie nog steeds heel erg geschikt om te overzien wat meer duidelijk zal worden als jullie jezelf trainen om volledig wakker te worden. Want dit is het waar het allemaal over gaat, het ontwaken van de sluimerende zintuigen, de zintuigen die daar al de gehele tijd geweest zijn, maar verwaarloosd geraakt zijn als een resultaat van de herprogrammering waar jullie allemaal aan hebben geleden, de herprogrammering die gedaan werd om ervoor te zorgen dat jullie je allemaal zoveel kleiner en minder ongelooflijk voelden dan wat jullie werkelijk zijn. Dus wij zullen wederom de parabel gebruiken van de ongebruikte spier, en dus moeten jullie beginnen om deze nog steeds half sluimerende spieren te trainen. Want net zoals in een fysiek lichaam, zal jullie natuurlijke instinct zijn om deze spieren te begunstigen die al op de volle capaciteit werken, en dus, als jullie er niet bewust voor kiezen om een verbintenis aan te gaan met deze nog steeds eerder zwak aanvoelende en ongetrainde delen van jullie wezen, zullen jullie letterlijk informatie mislopen dat jullie zou kunnen helpen om jullie eigen proces te versnellen.
Dus wij zeggen weer, help jezelf om volledig te ontwaken door niet toe te geven aan de verleiding om eenvoudig naar voren te treden zonder zelfs maar de tijd te nemen om te gaan zitten en jouw omgevingen in iedere richting te verkennen. En wanneer wij zeggen iedere richting, refereren wij niet eenvoudigweg naar een 360 graden veeg rondom de horizon. Wij refereren ook naar de andere richtingen, als in omhoog en omlaag en bovenal, binnenwaarts. Want jullie zijn waarlijk multidimensionale wezens, maar nochtans, hebben jullie zeer weinig training in het bestaan en dergelijke, en dus, zonder een inspanning te maken, zullen jullie doorgaan te bestaan op een enkelvoudig niveau zoals jullie dat altijd gedaan hebben. En dat is waarom wij zeggen dat het ongelooflijk belangrijk is dat jullie de tijd nemen om het feit te erkennen dat nu, alles inderdaad veel meer ingewikkeld geworden is. En laat dat jullie niet verleiden in het denken dat het teveel zal zijn en dat het daarom beter is als jullie je ogen ervoor sluiten. Want als jullie dat doen, zullen jullie achter deze dunne en onnozele illusie zien waar jullie gedurende al jullie levens naar gestaard hebben, en wanneer jullie je ogen in iedere betekenis wel openen - en met iedere betekenis hebben jullie dat, niet slechts degenen die gedefinieerd worden binnen de grenzen van een menselijk bestaan - dan en alleen dan zullen jullie in staat zijn om werkelijk op jullie volle potentieel te leven.
Want jullie zijn allemaal ingericht met een ongelooflijke schare aan bekwaamheden, maar nochtans, liggen zij daar onontdekt, zoals lang vergeten schatten in een diepe kast. Maar nu, werd deze deur opengeworpen, maar als je doorgaat te denken dat je deze schat kunt vinden door eenvoudig dezelfde oude jij te zijn, zal je zeer waarschijnlijk precies voorbij die deur lopen zonder zelfs maar op te merken dat het er is. Want denk eraan, wij kunnen jullie niet dwingen om jullie eigen verborgen schat te vinden, wij kunnen simpel doen wat wij altijd gedaan hebben, jullie herinneren aan diens bestaan. Maar als jij jezelf toestaat een zoeker en een verkenner te worden in iedere betekenis van het woord, in die zin dat je onophoudelijk jezelf pusht voorbij dat wat jij al denkt dat je weet, dan zal je zeker jezelf gewaarworden in verbijstering te staren naar de schatten die er recht voor je liggen. En dan, zal je weten dat je deed waarvoor je hier kwam om te doen. Want je bent gekomen om de wonderen opnieuw te ontdekken welke JIJ zijn, en zelfs als je al veel vreugde in het ontdekken van de waarheden die voorbij de oude versies van jou gevonden hebt, is er nog steeds zoveel meer om te vinden.
Dus laat deze kans niet aan jullie voorbij gaan, aangezien jullie allemaal ingesteld en klaar zijn om werkelijk compleet te worden voor de allereerste keer ooit in de vroegste van kansen. Maar als je de oproep van binnenuit negeert om te zoeken naar die meer ongrijpbare weg, zou je voor de verleidingen kunnen vallen om je vooruit te haasten het eerste goed platgereden pad af dat je vinden kunt. Maar dat brengt jou niet in de juiste richting, want wat jij zoekt, ligt een klein beetje meer verborgen dan dat. Want welbeschouwd, is het voor jou om te vinden, niet voor iemand anders om er eenvoudigweg op iedere gegeven dag overheen te struikelen.
Dus wij zeggen nogmaals, ga en zoek, en je zult vinden. En ja, het zou je enige frustraties kunnen brengen onderweg, want het is niet zeker dat de eerste kans die je tegenkomt de enige echte weg is om te gaan. Wij weten dat dit in sommigen meer dan een klein beetje irritatie zal veroorzaken, want jullie kunnen al bespeuren dat jullie tergend dicht in de beurt zijn om deze schijnbare ongrijpbare schatkamer te ontdekken, maar wij hopen wel dat jullie enige vertroosting zullen vinden in de wetenschap dat dit ongeduld dat jullie voelen, inderdaad een bepaald teken is dat jullie volledig aan de taak zijn toegewijd. En dus, wat je doet, zal er zeker toe dienen dat je niet toegeeft aan het eenvoudig meelopen met iemand anders zonder deze alles belangrijke persoonlijke keuzes te maken die je moet maken om JOU te vinden.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten