woensdag, maart 19, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 404


Het Manuscript van Overleving - Deel 404
Jullie Zijn Hier Om Wonderen Te Creëren…
19 Maart 2014 / Aisha North

Wij zijn wederom samengekomen om jullie te begroeten, dierbaren, aangezien jullie inderdaad de brengers van het Licht zijn, de mensen van de dageraad, degenen die geschiedenis maken met elke en iedere ademteug die jullie nemen. Want terwijl jullie wederom bijeenkomen om na te denken over het feit dat jullie planeet een volgende omwenteling rondom jullie zon gemaakt heeft, worden jullie jezelf dus wederom in balans gewaar, waar de gelijkheid tussen het Licht en de duisternis, de dag en de nacht in evenwicht lijken te zijn. En dus komen wij vandaag naar jullie toe om jullie te herinneren aan de rol die jullie spelen in deze gigantische zoektocht naar vrijheid, naar ongebondenheid en naar liefde, naar eeuwigdurend Licht en naar de overwinning van al het oude. Want zonder jullie zou er geen lengen van de dagen zijn in de vorm van een altijd toenemende hoeveelheid aan licht dat op jullie allemaal neerschijnt.
Wij refereren natuurlijk naar iets dat veel minder tastbaar is dan het Licht dat jullie vriendelijk buur, de Zon, zo genereus aan jullie allemaal schenkt. Want het Licht waar wij naar refereren, is het Licht dat alle veranderingen waar jullie zo naar hunkeren binnenbrengt, het Licht dat de gehele weg in/naar jullie ware ziel gaat, en het Licht dat de gehele weg in/naar de ware kern van jullie planeet gaat. En, dankzij elk en iedereen van jullie, heeft dit Licht hier een thuis gevonden. En dus gaat het door te groeien en te vermenigvuldigen, en elk en iedereen van jullie handelt als een prisma voor dit binnenkomende Licht zodat het stukgebroken kan worden in/naar miljoenen briljante stralen, in alle richtingen versplinterend, diep penetrerend in de duistere hoeken van jullie wereldbol.
Want wij zijn gekomen om jullie wederom lof toe te zingen, en wij zijn slechts een kleine fractie van de hemelse schare die op dit precieze moment hetzelfde doet. Want zonder jullie, zou dat alles-belangrijke Licht niet in staat zijn om houvast te krijgen in dit schijnbare ongastvrije landschap. Want jullie zijn de ankers, jullie zijn degenen die door jullie ware tastbare lichaam dit niet tastbare Licht in staat kunnen stellen om manifest te worden. En het is de invloed van dit Licht dat door jullie heen gaat dat ervoor zorgt dat het allemaal gaat gebeuren. Want als jullie jezelf zo bereidwillig openstellen voor deze injecties van energetische deeltjes van verschillende golflengtes, handelen jullie als degenen die manifesteren, het is via jullie lichaam dat de veranderingen manifest worden. Want zonder jullie, zou het eenvoudigweg een potentieel zijn, maar een potentieel waar niet op ingetapt wordt. Denk eraan, materie is inderdaad energie dat met het bewustzijn wisselwerkt, maar in dit geval, is het energie dat met het bewustzijn en het fysieke lichaam wisselwerkt. Dit mag strijdig lijken te zijn met wat jullie tot dusverre geleerd hebben, maar dit is het geval. Want zonder jullie, zouden er geen veranderingen bewaarheid worden, aangezien jullie degenen zijn die de enige kans herbergen om hen met jullie aanwezigheid hier op deze planeet in dit precieze moment te laten gebeuren.

En dus, zouden wij graag enige tijd willen nemen om jullie allemaal eraan te herinneren dat zelfs als jij je kwetsbaar en onbelangrijk voelt, je niets van dat alles bent. Want jullie zijn ware scheppers in iedere betekenis van het woord, en als jullie je ademteug nemen, inhaleren jullie het potentieel, en als jullie uitademen, zorgen jullie ervoor dat het in het bestaan komt. Wij weten dat dit niet overeenkomt met het idee dat jullie hebben over het manifesteren in volmaakt detail, maar dit is in feite de eenvoudige maar immer zo efficiënte verklaring aangaande dit gehele proces. Onze taak is om de waarnemer en de intermediair te zijn, degenen die het volledige en gedetailleerde overzicht hebben en daarom jullie bij iedere op zichzelf staande stap van jullie ingewikkelde reis kunnen helpen. Want zoals jullie zo onderhand heel goed weten, hebben jullie geen gedetailleerde kaart waarmee jullie je route op voorhand kunnen te traceren. Of eerder, jullie hebben dat wel, maar het is ergens diep in jullie ziel ondergebracht, en het wordt niet aan jullie gegeven om het uit te printen en het te gebruiken als een navigatie apparaat in de gewone betekenis. Want jullie moeten met jullie eigen innerlijke kompas navigeren, en evenzo is deze gehele operatie iets dat op voorhand ingewikkeld gepland werd, maar tezelfdertijd is het iets dat in voordurende verandering is overeenkomstig met de ondernomen stappen door iedere enkelvoudige deelnemer op ieder gegeven tijdstip, en een voorbestemd pad volgen zou helemaal van geen enkele hulp zijn.
Dat is waarom jullie je zullen voelen alsof je in/naar onbekend territorium loopt iedere keer dat je een nieuwe stap neemt, en met recht. Want niemand is dit exacte pad eerder afgegaan, en daarom, moeten jullie in staat zijn om waarlijk binnenin te luisteren om jullie handelswijze te verkrijgen. En dat is wat jullie allemaal gedaan hebben, en dat is waarom jullie allemaal hier zijn op deze precieze plek op dit exacte punt in de tijd. Want jullie zijn hier om wonderen te creëren, jullie zijn hier om de hoeveelheid aan informatie te verhogen dat verstrekt en in gebruik genomen kan worden, niet slechts door jullie, maar door iedere op zichzelf staande ziel op deze planeet. Want herinner je, jullie doen dit voor het collectief, en zelfs als dit omvat dat elk en ieder enkelvoudig persoon van jullie jullie eigen unieke pad zullen moeten bereizen om dat aldus te doen, zijn jullie ook een zeer intrinsiek deel van deze gehele machinerie. Want jullie zijn inderdaad de kamwielen en raderen die dit gehele proces voorwaarts aandrijven, en jullie doen dat aldus op een immer verhogende snelheid, en dus zijn wij gekomen om jullie eraan te herinneren dat jullie wederom in het proces zijn van het zelfs meer versnellen van dit proces. Want als de dag van de Equinox aanbreekt, zullen jullie allemaal op de één of andere manier deelnemen aan een enorme grote bespoediging van het binnenkomende getijde van Licht, en zelfs als het voor sommigen zal toeschijnen bijna teveel te zijn, zal het alleen dienen om jullie allemaal naar zelfs hogere rijken te verheffen, en daardoor, zal jullie snelheid van manifestatie wederom exponentieel toenemen.
Dus wij zeggen wederom dank je wel voor alles dat jullie zijn en alles dat jullie doen, en weet dat jullie degenen zijn die al dit extra Licht binnentrekken door het waarachtige feit dat jullie het klaargespeeld hebben al zo een extreme hoeveelheid te hebben verankerd. Want jullie zijn degenen die het doen, wij zijn eenvoudig hier om jullie op iedere manier dat wij kunnen te helpen, en wij weten dat in de tijden die er in het verschiet liggen, dat wat jullie in staat zullen zijn om te bereiken door al dit opvangen van het Licht en het opnieuw te distribueren meer dan genoeg zal zijn om zelfs de grootste dromen uit te laten komen.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten