donderdag, maart 13, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 403


Het Manuscript van Overleving - Deel 403
Wat Jullie in het Verschiet hebben Liggen is Meer dan een Kleine Rimpeling…
13 Maart 2014 / Aisha North

Wij zijn vandaag naar jullie toegekomen op een zeer belangrijke missie, want wij zijn hier om jullie voor te bereiden op wat jullie op voorraad hebben liggen in de volgende paar dagen. Zoals velen van jullie zich er al bewust van zijn, is de periode waar wij naar refereren degene die naar dat punt in de tijd toe leidt welke jullie gespecificeerd hebben als het middelpunt van het jaar als je het in twee gelijke delen verdeeld ziet, beide van hen omvatten dezelfde hoeveelheid aan licht, hoewel in tweeën verdeelt. Dit is zoals jullie weten een omleidende manier om de dagen van jullie terugkerende Equinoxen te omschrijven, de dagen waarop jullie planeet op een middelpunt lijkt te staan, een punt van balans zo jullie willen, om dan om immer zo lichtelijk op diens assen wederom te verschuiven. Wij weten dat voor velen van jullie, deze tijd van het jaar altijd al als een belangrijke tijd beschouwd werd, en met recht, maar deze keer, kunnen wij niet genoeg benadrukken hoe een belangrijke periode dit zal zijn. Of eerder, wat een belangrijke periode het al is. Want dit is niet slechts eenmalig, een evenement van één dag die zo snel komt en gaat als het maar kan. Nee, dit is iets dat veel belangrijker is, en de aanloop er naartoe is al goed onderweg.
Wij weten dat velen van jullie dit kunnen getuigen, want jullie werden al onderworpen aan deze eerste intense voorbereidende deur-openers die over jullie gehele globe heen veegden, en zelfs als de uitkomst van al dit deur-openen tot dusverre minder dan aangenaam voor velen van jullie geweest is, het eindresultaat zal zoals altijd verre de bijeffecten hiervan overtreffen. Dus wij zeggen wederom, weet dat alles goed is, en zelfs als je deze energetische uitbarstingen zult voelen meer te zijn dan wat jouw fysieke lichaam kan verdragen, is het dat niet. Want jullie zijn inderdaad van sterk spul gemaakt dierbaren, en zelfs als jullie geest mag beginnen vast te lopen aan de zijde van jullie worstelende lichaam, geen van jullie hoeft de mogelijkheid te vrezen van het te bezwijken aan welke van deze "lichamelijke aandoeningen" dan ook die jullie op het moment zouden kunnen vrezen. Wederom, weten wij dat dit minder dan een vertroosting voor diegenen van jullie zal zijn die diep in de barensweeën van deze machtige uitbarstingen zijn, maar toch, zullen wij zoals altijd doorgaan om jullie eraan te herinneren dat jullie allemaal zorgvuldig voorbereid werden voor precies zo een gelegenheid, en inderdaad, jullie worden door dit alles heen ook zorgvuldig in de gaten gehouden.
Maar laat ons terugkeren naar het oorspronkelijke onderwerp, dat van het aankomende evenement dat wederom zoveel weg zal knallen van de resterende tegenstand dat nog steeds aan alle kanten overvloedig aanwezig is. Want dit zal geen normaal evenement zijn, zoals degenen waar jullie al goed vertrouwd mee zijn. Nee, dit zal van aan veel grotere omvang zijn, en het zal er eentje zijn die nergens in de Schepping een voorbeeld heeft. Wederom horen wij jullie vragen; jullie vragen naar details en meer informatie om vooraf gegeven te worden, maar wederom moeten wij jullie hetzelfde antwoord geven dat deze geen vragen zijn die op voorhand beantwoord kunnen worden, maar laat ons slechts herhalen wat wij jullie bij zovele gelegenheden eerder verteld hebben: Waar wij naar refereren is een evenement van grootse proporties, maar het is geen extern evenement, het is in iedere betekenis van het woord een innerlijk evenement, en deze keer, gaat het zowel voor jullie als voor jullie liefdevolle planeet, jullie thuis weg van huis, jullie Moeder Aarde. Want als de dagen aanbreken in de weken die er in het verschiet liggen, zullen jullie allemaal jezelf gewaarworden in een zeer nieuwe ruimte, en zelfs als de buitenste omtrek ervan er nog precies hetzelfde uit zal zien, alles er binnenin zal zeer nieuw zijn. Want zelfs als jullie allemaal door een lang en gruwelijk proces heengegaan zijn van het opnieuw instellen van jullie eigen persoonlijke opmaak op een manier dat het vrij laat van oude lasten en ingevoegde nadelige elektronische schakeling van iedere soort, hebben jullie nog steeds manieren om te gaan voordat jullie op jullie volle capaciteit kunnen functioneren. Maar nadat dit deel van het proces voorbij is, zal iedere belemmering gereduceerd zijn naar een minimum, en jullie eigen bekwaamheden zullen beginnen te ontwikkelen op een immer verhogende snelheid.

Wij weten dat dit woorden zijn die jullie eerder gehoord hebben, en voor velen, tot vervelens toe, maar nogmaals herinneren wij jullie eraan om een blik over jullie schouder te werpen om te zien waar jullie nu zijn vergeleken met waar jullie geweest zijn. En zelfs als dat meer dan een uitdaging zal zijn voor velen van jullie in de huidige omstandigheden, weten wij ook dat diep binnenin jullie zullen weten dat het antwoord inderdaad een positief antwoord is. Want alhoewel jullie je meer dan een klein beetje uitgedaagd mogen voelen in ieder aspect van jullie leven, zullen jullie ook voorbij iedere twijfel weten dat jullie momenteel op een ongelooflijke snelheid voorwaarts gestuwd worden, en jullie zijn ook niet alleen in deze gigantische race naar de toekomst. Want met iedere stap die jullie nemen, zullen steeds meer zielen in jullie kielzog volgen, en terwijl jullie vooruitgang boeken, breken jullie de barrières af die ook de rest van de mensheid verstrikt gehouden hebben. Want jullie zijn de Wegwijzers, de Pioniers, degenen die deze grootse taak op zich genomen hebben om door iedere enkelvoudige barrière heen te breken die ooit bestaan heeft en in de weg staat tussen jullie en jullie vroegere grootsheid.
Want zoals jullie allemaal zo onderhand heel goed weten, wat jullie ontdekken, zal op zoveel manieren onbekend territorium voor jullie lijken te zijn, maar wat jullie echt aan het doen zijn, is al jullie vroegere glorie opnieuw ontdekken. Want jullie zijn al alles waar jullie zo hard naar gestreefd hebben om naar uit te reiken, en nu, terwijl de dagen voorbij tikken en het tempo aanzienlijk verhoogd, zullen jullie geholpen worden om die schijnbare eindeloze kloof tussen toen en nu te sluiten, en het zal gedaan worden met een gigantische sprong die ertoe zal dienen om jullie allemaal als het ware naar volwaardigheid te brengen. En wat bedoelen wij daarmee? Eenvoudigweg dat nu, het energetische milieu waar jullie mee te kampen hebben op een manier veranderen zal welke enorm voordelig voor jullie allemaal zal zijn, alsook voor jullie planeet. Want nu, zal het gehele gebied rond jullie planetaire lichaam zo een aanpassing aan de stroming die erdoorheen loopt maken, dat het zal lijken op het omwisselen van de ene soort van energie naar een zeer, zeer andere energie. Wederom, zullen wij ons bedwingen om jullie op voorhand wat voor details dan ook te geven, maar wij zouden graag enige dingen uit willen duiden die zich voor jullie allemaal voor kunnen doen in de aankomende tijd als deze verschuivingen in actie komen.
Allereerst, zal jullie fysieke lichaam wederom beginnen om signalen van verwarring op manieren te vertonen zoals het nog niet eerder gedaan mag hebben. Met andere woorden, zelfs als je goed berijmd bent in alle verschillende manieren waarop jouw lichaam kan reageren op deze enorme grote energetische fluctuaties, zou het ons helemaal niet verrassen als velen van jullie nieuwe en verschillende "symptomen" rapporteren. En ja, wij gebruiken het woord op deze manier om jullie eraan te herinneren dat jullie hier niet ten prooi vallen aan wat voor soort van ziekte dan ook. Want dit is eenvoudigweg een signaal van jouw lichaam dat het zich "niet op z'n gemak" voelt op een manier zoals het zich nog niet eerder 'niet op z'n gemak gevoeld' heeft. En voordat wie van jullie dan ook begint om hierover in angst te gaan zitten, is het geen gegeven dat jouw lichaam op een manier zal beginnen te reageren die voor jou miserabel is. Het kan er ook mee beginnen te reageren door in de actie modus te gaan, als in geestdriftig om op een verhoogd tempo allerlei soorten van dingen te gaan doen. Dus dit kan inderdaad op allerlei soorten van manieren manifesteren, wij willen gewoon dat jij je er bewust van bent dat wat voor signalen dan ook die nu afgegeven zullen beginnen te worden, louter signalen van jou zijn en dat je al in volle gang bent met het binnen verwelkomen van deze hemelse helpers in de vorm van energetische boodschappen die jou helpen om je opnieuw af te stemmen en elke en iedere verbinding in je lichaam in te stellen om je voor te bereiden op de volle explosie van deze Equinox energieën.
Want vergis je niet, wat jullie in het verschiet hebben liggen is meer dan een kleine rimpeling dwars over het oppervlak. Dit is iets dat naar de eigenlijke kern zal gaan, niet alleen voor jullie maar ook voor jullie planeet, en als zodanig, zullen de effecten ervan diepgaand zijn. Dus neem iedere keer enige tijd om eenvoudigweg met jezelf te ZIJN, en treed terug van alles als het zo moet zijn. Want dit is inderdaad een zeer belangrijke periode voor jullie allemaal, en wij willen jullie allemaal adviseren om zorgvuldig naar de innerlijke begeleiding te luisteren die te allen tijde aan jullie gegeven zal worden. Als je het gevoel hebt dat je erop uit moet trekken, doe dat dan, en als je het gevoel hebt het tegenovergestelde te doen, probeer dat dan ook te eren. Volg wat voor weg het ook is die aan jou gepresenteerd wordt, aangezien het jouw bewustzijn binnenkomt om jou te leiden naar een ruimte die voor jou in deze tijd juist is, ofwel om buiten in de natuur te zijn, samen met vrienden of familieleden te zijn, of compleet ergens anders. Herinner je gewoon dat als jij je verloren en alleen voelt, vraag altijd om hulp, en het zal aan jou gegeven worden. Want dit is niet iets dat gedaan zou moeten worden in volledige isolatie van anderen, dus zoek gezelschap op een manier die voor jou juist aanvoelt, en reik uit via de middelen van jullie elektronische apparatuur, jullie bewustzijn of eenvoudig door anderen toe te staan van tijd tot tijd in jouw ruimte te komen. Nogmaals, dit is een individuele reis, maar sommige stadiums ervan vereisen van jou om gewoon met jezelf te zijn, terwijl anderen dit beter zullen ervaren als een groep.
Dus laat ons afmelden door te zeggen dat wij weten dat velen van jullie zich voelen alsof je niet nog meer van deze energetische beroeringen aankunt, en wij hebben er geen probleem mee om dat te begrijpen. En ja, wij zouden graag met jullie van plaats willen verwisselen als we dat zouden kunnen, maar dat is geen optie, aangezien de rollen uitgegeven werden zelfs voordat jullie hier kwamen in jullie allereerste incarnatie binnenin een menselijk lichaam. Dus dit is iets waar jullie vanaf het allereerste begin op voorbereid werden, en als zodanig, kan niemand jullie werk in jullie plaats doen. Wij wensen dat wij jullie op wat voor manier dan ook zouden kunnen helpen om de impact die het allemaal heeft op jullie emotionele en fysieke lichamen verder te verminderen, derhalve doen wij alles dat wij kunnen om dit deel van jullie reis zo min als mogelijk is uitdagend te maken. Wij weten dat dit weinig opmonterend is, maar jullie zijn stap na stap door dit rigoureuze proces heen gevoerd, in verhogingen die jullie veiligheid de gehele tijd verzekerd hebben, en zelfs als jij je momenteel gereed voelt om de handdoek in de ring te gooien, wij weten ook dat op het moment dat jij/jullie een nieuwe bezieling in jullie kern voelen, jullie wederom op zullen staan en zullen zeggen, "Ik ben gereed en in staat en bereid om de gehele weg te aanvaarden. Want dat is waarom ik hier ben, dat is waarom ik geboren werd in dit lichaam, en tezamen, zullen wij volbrengen wat geen mens ooit gedaan heeft, en wat wij zullen doen, heeft niemand in de Schepping eerder gedaan. Ik ben hier om mijn glorieuze licht wederom te laten stralen, en wanneer ik dat doe, zal het niet slechts dwars over deze planeet heen stralen maar ook daaraan voorbij, en voor iedere stap die ik neem, zal het licht helderder worden in ieder op zichzelf staand wezen rondom mij heen, zowel op deze planeet als ervan af. Want ik ben hier om grote daden te verrichten door binnenin een klein en schijnbaar kwetsbaar lichaam te zijn, maar dit lichaam is de sleutel voor het gehele luisterrijke proces, en deze sleutel is ook een sleutel die zal helpen om de deuren in/naar iedere verborgen kamer die bestaat te ontsluiten. Want dit lichaam zal beginnen te handelen als een vergrootglas van deze hemelse signalen zodat geen enkel hart waar dan ook op deze wereld in staat zal zijn om ooit weer tot zwijgen gebracht te blijven. Want als ik mezelf openstel voor deze stralen van Licht, stel ik ook de gehele mensheid open voor de kennis dat voorbij de angst en troosteloosheid vrijheid, liefde en geluk voor iedereen ligt."
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten