donderdag, maart 06, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 402


Het Manuscript van Overleving - Deel 402
Jullie Dagen als Echte Scheppers Staan op het Punt om in Alle Ernst te Beginnen…
6 Maart 2014 / Aisha North

Wij zijn vandaag naar jullie toegekomen om een volgend belangrijk stuk van informatie te delen, eentje die voor velen hen misschien zelfs eerst meer zal schijnen te verwarren, terwijl het voor anderen, het vanaf het begin overduidelijk zal lijken te zijn. En dan, zouden wij graag enige tijd willen nemen om dieper te graven in een ander onderwerp welke zwaar op veler harten weegt.
Dus laat ons deze brief beginnen door te spreken over de fluctuerende manier waarop jullie allemaal jullie werkelijkheid beginnen waar te nemen, en hoe jullie in en uit verschillende staten lijken te drijven, zonder wat voor overduidelijke reden dan ook hiervoor. Want wij denken dat velen van jullie nu kunnen rapporteren in een bijna onophoudelijke staat van voortdurende verandering te zijn, fluctuerend tussen extreme duidelijkheid en beneveldheid, tussen een golf van vreugde en wetenschap en een gevoel van uitputting en wanhoop, alles samenkomend in een soep van contrasterende en hoofdbrekende ingrediënten. Geen van hen schijnbaar verwant aan de anderen, en geen van hen lang genoeg blijvend om je in een staat van duurzaamheid te laten vallen. Wel, er is een gemakkelijke verklaring voor al deze verwarring, en dat is het effect van de doorbloeding van het ongeziene.   
Jullie zullen zo onderhand allemaal enige kennis van dit universum van jullie vergaard hebben, en jullie zullen geleerd hebben dat wat jullie eerder in jullie leven geleerd hebben, slechts een klein fragment van de waarheid is. Want wat jullie verteld werd, is wat de mensheid tot dusverre klaargespeeld heeft om bijeen te zamelen door rondom hen heen te kijken en door het innemen van alles dat zij via hun zintuigen kunnen registreren. En, zoals jullie weten, zelfs door gebruik te maken van de meest geavanceerde creaties die jullie tot dusverre volbracht hebben, hebben jullie het slechts klaargespeeld om een klein schraapsel van het oppervlak van de Gehele Schepping bijeen te schrapen. En dus, wat jullie als feiten geleerd hebben en als een eindeloze lijst van beperkingen, zal nu voor jullie allemaal ongeldig en leeg worden aangezien jullie al begonnen zijn om al deze ongeziene staten jullie echte kern weer binnen te laten filteren na eonen van afwezigheid. Dus wat jullie geweest zijn, zijn jullie niet meer, of liever, wat jullie eens waren, werd gedegradeerd naar een stille kleine hoek van jullie, terwijl de rest van jullie druk aan het werk is zichzelf weer op te vullen met al die lang verloren kennis, en zoals opgedroogde sponzen, slurpen jullie het op in/naar letterlijk ieder op zichzelf staand deeltje van jullie wezen.

Want die gapende leegte die jullie allemaal zo sterk binnenin gevoeld hebben, die leegte waar jullie zo een enorm groot deel van jezelf gevoeld hebben dat miste, die leegte wordt nu vanuit die Bron waar jullie van ontkoppeld waren aangevuld terwijl jullie de staat van het zijn van een mens binnengingen. Want zoals jullie allemaal zo onderhand heel goed weten, het worden van een mens betekend zoveel van JOU achterlaten, en dus, die roep van binnenuit die doorgegeven werd via die GodsVonk die jullie allemaal van Thuis meebrachten, die roep werd gehoord en dus, hebben jullie de keuzes gemaakt die jullie moesten maken om precies hier en nu te zijn. Die roep om weer ÉÉN te worden is zo sterk geweest, en in jullie allemaal, dat het een sterk verlangen gecreëerd heeft om die op zichzelf staande maar nochtans dat volledige verbonden wezen die jullie gewoon waren te zijn te worden. En ja, dat is ook de reden dat jullie allemaal op dit moment in de tijd hier zijn. Want jullie kwamen binnen, volledig het feit erkennend dat jullie geheugen wederom gewist zou zijn, net zoals het dat geweest is iedere enkelvoudige keer dat jullie instemden met de inperkingen van het zijn van een mens, maar deze keer, wisten jullie ook dat de taak deze keer zou zijn om je te herinneren wat je had vergeten.
En dit is precies wat jullie gedaan hebben, en dit is waarom de roep vanuit die leegte zo krachtig binnenin jullie allemaal vanaf het allereerste begin geweest is. Want sommigen van jullie, jullie hoorden die roep zelfs voordat jullie je er bewust van waren alleen maar een mens te zijn, en dus, hebben jullie je vanaf het allereerste begin niet op jullie plaats gevoeld. Voor anderen, is die roep niet opmerkzaam geweest tot op een later punt in jullie leven, toen het er op de één of andere manier mee begon zichzelf hoorbaar te maken, en jullie beseften dat het inderdaad tijd wat om jullie oren te spitzen en te luisteren. En aldus, werd die beslissing, die onherroepelijke beslissing gemaakt, en dus maakten jullie je op om op reis te gaan welke jullie door vuur en regen heeft geleidt, door ontberingen maar ook naar glorieuze momenten van vreugde en kameraadschap. En dus die reis, dat individuele pad welke jullie allemaal bereisd hebben om jullie allemaal naar dit punt te brengen, die reis zal nu wederom een zeer ander traject gaan nemen dan voorheen. Want nu, zullen jullie zien hoe jullie pad zal beginnen te wisselwerken met de paden van anderen op een veel meer directe manier, en jullie zullen beseffen dat jullie rol wederom zal verschuiven van het zijn van een op zichzelf staande entiteit op een zoektocht om weer heel te worden, in/naar het worden van een actief onderdeel in een cirkel van andere wezens, en allen werden opgeroepen om op alle soorten van manieren bijeen te komen, allen met hun eigen zeer speciale doel in gedachten, maar ieder enkelvoudig doel wel innig gelinkt aan dat van een ander.
Want nu, zullen jullie opgeroepen worden om naar voren te treden en waarlijk beginnen te creëren, niet alleen voor jullie, maar voor de Gehele Schepping, en dus, staan jullie dagen als echte scheppers op het punt om in alle ernst te beginnen. We weten dat dit grote vreugde in sommigen zal veroorzaken, terwijl het zelfs een grotere verontrusting zal veroorzaken in anderen, want de vragen die jullie zullen stellen, zijn; "Wat is mijn rol? En hoe zal ik weten wat ik worden moet? En wat als ik het misloop?" Wel, het antwoord daarop is inderdaad een simpel antwoord, en dat is eenvoudig deze: je weet al alles dat je moet weten, en alle bedoelde verbindingen werden al ingesteld. Dus wat er nu zal plaatsvinden, is eenvoudig een zacht/vriendelijk en geleidelijk opstarten van al deze diepgewortelde kennis en van al deze verbindingen.  
Dus maak je niet druk dierbaren, wederom zullen wij tegen elk en iedereen van jullie zeggen dat jullie precies daar zijn waar jullie verondersteld worden te zijn, en de antwoorden zullen de één na de ander naar jullie toekomen terwijl jullie gereed raken om hen in jullie menselijke geestesstaat te ontvangen. Voor sommigen, zullen zij al begonnen zijn om door te sijpelen, terwijl voor anderen, de timing nog niet juist is. En denk eraan, dit is geen competitie of een wedstrijd om de eerste te worden om het te weten. Nee, dit is in alle intenties en doelen een extreem ingewikkelde operatie, waar iedere op zichzelf staand persoon en iedere op zichzelf staande gebeurtenis innig gelinkt is aan al het andere. En dus, werd het juiste traject en de juiste timing voor ieder op zichzelf staand fragment zorgvuldig van tevoren berekend, en als zodanig, weet dat het allemaal voor jou duidelijk zal worden wanneer de tijd voor jou eenmaal juist is om op de één of andere manier actie te ondernemen. En denk eraan, soms betekend actie ondernemen eenvoudig te ZIJN op dezelfde plaats en om precies te doen wat je gedaan hebt. Want dat kan ook jouw rol zijn, maar het verschil is, deze keer, dat je zult weten waarom.
Dus ja, jullie allemaal hebben veel om naar uit te kijken in de tijd die er in het verschiet ligt, maar zoals altijd, zal het jullie fysieke lichaam zijn die bij tijden een pauze zal moeten nemen om zichzelf opnieuw aan te passen aan deze nieuwe omgevingen. Want herinner je, je bestaat niet in een vacuüm, je bestaat in een energetisch milieu, en jullie zijn nu allemaal gekoppeld aan iedere sectie ervan. Dus deze keer, zullen jullie allemaal iedere enkelvoudige fluctuatie in de energetische patronen veel sterker voelen als zij stijgen en vallen en rond verschuiven. En dus, zullen jullie doorgaan je gedurende het meeste van de tijd uit balans te voelen, aangezien jullie niet alleen wat er gebeurd via jullie menselijke zintuiglijke systeem op zullen pikken, jullie zijn ook begonnen om te wisselwerken met deze energieën op een veel complexere manier.
Dit is een onderwerp waar wij later naar terug zullen keren, want dit maakt allemaal deel uit van jullie nieuwe rol als multidimensionale wezens, en dus, is het een onderwerp van eindeloze interesse en inderdaad eindeloze mogelijkheden. Maar laat ons het nu laten voor wat het is en ons concentreren op hoe jullie een manier zouden kunnen vinden om jezelf in al deze energetische, mentale en inderdaad fysieke verwarring waar jullie middenin staan te stabiliseren. Zoals gewoonlijk, is het eenvoudige antwoord deze: sta jezelf toe om het gewoon door jou heen te laten gaan. Want hoe meer je weerstand biedt, hoe meer je zult worstelen, en wij zullen jullie wederom herinneren aan het oude beeld van buiten in het midden van de rivier te blijven en je te bedwingen van te proberen je aan de walkant vast te houden. Want dan, ongeacht hoe snel de rivier ook stroomt of hoe vaak het van richting verandert, als jij jezelf voort laat dragen met de stroming mee, zal het jou brengen waar je naartoe moet gaan zonder dat jij je nodeloos hoeft in te spannen. Maar op het moment dat je probeert om van richting te veranderen door tegen de stroming in te gaan, of je probeert in een ruimte te blijven die meer comfortabel aanvoelt voor jou op dat moment en de noodzaak om te blijven doorgaan teveel zal lijken te zijn om over na te denken, weet dan dat dit er alleen toe zal dienen om het ongemak te verhogen.
Want jullie zijn nu allemaal onderworpen aan veelvoudige lagen van energetische communicatie, en sommige van deze nieuwe lagen beginnen ermee om in jullie dagelijkse levens door te sijpelen, en zij zijn geschikt om bijkomende verwarring in jullie te creëren. Want jullie zullen beginnen dit gehele proces te zien vanuit dat verheven gezichtspunt, waar alles kristal helder zal worden, en jullie weten dat achter deze muur van uitputting en verwarring een echt Nirvana gereed ligt en op jullie wacht. In feite, zijn sommigen van jullie al naar dit Nirvana toe geweest en jullie hebben die eerste en bedwelmende smaak ervan gekregen, en aldus kunnen jullie getuigen voor de sensatie van een volledige beëindiging van alle ongemak, of zij nu zijn van een mentale of een meer fysieke aard. Terwijl voor anderen, jullie hebben het op z'n minst klaargespeeld om voldoende boven dit energetische rafelen van de tijd uit te komen om een diepe ademteug te nemen die jullie je rustig hebben doen laten voelen, en ook gelijkmoedig en gereed om voor zo lang als dat het duurt door te gaan.
Dat is omdat jullie het letterlijk klaarspeelden om jullie hoofd boven de wateren te krijgen op de manier van het achterlaten van wat voor oude inzichten dan ook van wat echt is en wat illusies zijn en dus, hebben jullie het klaargespeeld om iedere treuzelende angst los te laten als tot wat er met jullie zal gebeuren en inderdaad met deze gehele planeet in de aankomende tijd. Want dan, zullen jullie eenvoudig weten dat alles goed is, en het zal doorgaan dat voor eeuwig te zijn. Terwijl voor anderen, het omroeren van al deze andere lagen van energetische dichtheid gediend zullen hebben om jullie van tijd tot tijd onder te trekken, en het zal jullie op diens beurt hebben laten voelen alsof jullie verdrinken in verdriet, zorgen en inderdaad vrees voor de toekomst. Nogmaals wij berispen niemand voor het vallen in deze diepe zakken van troebel water onderweg, want dat is alleen zoals verwacht. Want wij weten ook heel goed dat deze slechts zakken van verontreinigde wateren zijn die jullie spoedig zullen verlaten, en jullie zullen wederom beginnen om duidelijk/helder te zien.
Ja, wij weten dat dit een onderwerp is dat zelfs meer verwarring en onenigheid onder jullie mag veroorzaken, maar nogmaals, wij zijn hier om jullie eraan te herinneren dat zelfs als dit proces zelfs meer chaotisch mag lijken te zijn dan voorheen, dit eenvoudig is omdat jullie jezelf in staat gesteld hebben om je zelfs dieper te verbinden in deze multi-gelaagde "cake" van de Schepping, en dus, zal jullie menselijkheid nog steeds proberen om naar binnen te gaan en het terugbellen (dial back) naar waar het nog steeds naar kijkt als zijnde "normaal" te resetten. Met andere woorden, velen van jullie zullen nog steeds terugvallen naar het kijken naar dit gehele proces door de ogen van het verstand van een mens, en jullie zullen proberen om alleen die enkelvoudige laag te selecteren waar jullie al vertrouwd mee zijn. En dus, zullen jullie je zelfs nog meer rusteloos voelen door deze toenemende ingewikkelde matrix van signalen die jullie systeem binnenkomen. Maar al met al is het eenvoudig een fase waar jullie je spoedig van zullen leren te ontkoppelen, en aangezien jullie al stevig herverbonden werden aan dit andere, meer multi-behendige deel van jullie wezen, zullen jullie weldra leren om jezelf te vertrouwen als een reiziger op meervoudige niveaus/vlakken.
Want dit is eenvoudig een proces van het je herinneren wie je werkelijk bent, en zelfs als deze periode van het echte herinneren verwarrend is, het zal weldra beginnen op z'n plaats te vallen, en dus, hebben wij iedere reden om te verwachten dat een ieder van jullie in staat zal zijn meer comfortabel te drijven in deze altijd toenemende overstroming van Licht. Want jullie zullen allemaal beginnen te leren om jullie zelf naar het oppervlak op te trekken iedere keer dat jullie bespeuren dat die oude laag van dichtheid probeert om jullie onder dat kristal heldere oppervlakte te slepen en omlaag in/naar de modderige dieptes. En dan zullen jullie waarlijk begrijpen dat de toekomst inderdaad voor jullie allemaal stralend is, ongeacht hoe hard welke externe gebeurtenis ook mag proberen om de wateren op wat voor manier dan ook troebel te maken. Want denk eraan, wat jullie door jullie menselijkheid bespeuren is letterlijk één dimensionaal, en als zodanig, is het ingeperkt tot die oude versie van jullie wereld, en inderdaad die oude versie van jullie. Maar nu, zijn zowel jullie als jullie wereld geslaagd van die oude school van singulariteit, en jullie zijn alweer begonnen om de klassen te volgen in het worden van volledige vlotte multidimensionale leden van het multiversum. En zoals voor alle nieuwelingen, zal deze eerste periode er misschien voor zorgen dat jullie je zelfs minder klaar voelen dan voorheen, maar wij weten dat binnenkort, jullie van dit alles zullen houden zoals vissen van het water houden.
Want dat is wat jullie echt zijn, volwassen leden van de geavanceerde zwemmersclub. Want jullie zijn geen vreemden voor deze wateren, en zelfs als deze gigantische, oneindige oceaan van de Schepping veel, veel groter is dan jullie kleine vijver, weet dat zolang als dat je besloten hebt om weer te beginnen met zwemmen, je geen probleem zult hebben met het navigeren van deze hoge zeeën van eindeloos potentieel. Want jullie zullen niet verdrinken, jullie zullen allemaal tot bloei komen, want op het moment dat jullie jezelf volledig onder durven te dompelen in deze wateren, zal het allemaal naar jullie terugkomen, en jullie zullen je daar samen met de rest van ons uitleven.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

1 opmerking:

  1. Lieve Cobie, wat een fijne,inspirerende, bemoedigende channeling toch weer! Ik ben er echt blij mee, tussen alle vermoeiende dagelijkse schommelingen heen. Ongelooflijk zoveel channelingen je vertaalt. Dat moet wel dag- en nachtwerk zijn! Weer heel hartelijk dank voor al je inspanningen.
    En veel Kracht, Licht en Liefde, Minie.

    BeantwoordenVerwijderen