zaterdag, maart 15, 2014

Heer Maitreya: Zielen Ondersteunen in het Tijdperk van Liefde - 12 Maart 2014 / Natalie Glasson


Heer Maitreya
Zielen Ondersteunen in het Tijdperk van Liefde
12 Maart 2014 / Natalie Glasson

Zegeningen van de Christus schenk ik aan jullie en zij activeren van binnenuit jullie wezen, laat de Christus actieve energie van Liefde diens weg door jullie wezen en werkelijkheid weven, ieder aspect van jullie zelf penetrerend met de zuivere liefde van de Schepper.
Ik wens jullie hartchakra te zegenen met het Christus Bewustzijnslicht om diens doel aan te sporen. Jullie hartchakra werkt ontzagwekkend hard in deze huidige tijd en verschuift en laat zoveel onnodige energieën los, het is momenteel een centrum van activiteit maar meest belangrijk is het een centrum van verandering, waarheid, erkenning en goddelijke verschuivingen. Sta mij toe om met jouw hartchakra te werken om de aanwezige liefde te versterken als het hart alles dat niet langer meer nodig is naar de oppervlakte brengt, het gooit alle negatieve patroonvorming van het verleden eruit om vrijheid naar jouw wezen te brengen, terwijl het jou helpt bij het verhuizen van de trillingen van jouw wezen om uitgelijnd te zijn met de nieuwe dimensionale trilling van licht. Een dergelijke gigantische opruiming welke geleidt wordt door de hartchakra kan pijn en lijden van het verleden veroorzaken om terug te keren voor erkenning of om opnieuw te activeren, in deze staat van evolutie zijn erkenning en mededogen belangrijk terwijl gehechtheid en identificatie met de energieën alleen maar meer lijden zullen veroorzaken. Geliefden laat mij met jullie hartchakra werken, hun grote proces van opschudding ondersteunend terwijl ik het Christus Bewustzijnslicht diep in jullie hartchakra schenk, ik ben hier om jullie eeuwig ten dienste te staan.
Je mag wensen te zeggen;
"Heer Maitreya, ik roep voort uw heldere gouden energie om nu bij mij aanwezig te zijn. Veranker alstublieft het Christus Bewustzijnslicht diep in mijn hartchakra, en laat uw licht door mijn gehele wezen heen transporteren. Gaat u alstublieft door het volume van Christus Bewustzijn dat mijn wezen en hartchakra penetreert te verhogen om de liefde en de genezende trilling van mijn hartchakra te versterken. Terwijl mijn hartchakra alle onnodige energieën, gewoonten en patronen naar de voorgrond brengt om mijn noodzakelijke ascentie verschuivingen te helpen, vraag ik om de liefdevolle ondersteuning van Heer Maitreya en het Christus Bewustzijn om de energieën met gemak en volmaaktheid op te ruimen. Laat de liefde van mijn hart vergroten met zo een intensiteit dat alle onnodige energieën onmiddellijk ontbinden in de aanwezigheid van mijn hartchakra. Het is mijn begrip en overtuiging dat ik door de noodzakelijke verschuivingen van mijn ascentie heen ga met een prachtig en vreugdevol gemak. Dank u wel."

Sta jezelf eenvoudigweg toe om een gouden gloed te voelen welke zich binnenin jouw hartchakra opbouwt. Je kunt jezelf aan dit en mijn ondersteuning herinneren in tijden van verschuivingen of als er wat voor pijn dan ook naar boven komt om genezen en erkend te worden.
Terwijl je hartchakra een diepe reiniging ervaart en begeleidt, is het waar dat jouw volledige wezen zich ontwikkelt en daarom door formidabele verschuivingen, activeringen en genezingsprocessen heengaat. Je mag dit meer helder in jouw werkelijkheid en ook in jouw emotionele lichaam herkennen. De liefde die aan het groeien is op de Aarde, en meer belangrijk binnenin jullie wezens, veroorzaakt een enorme sterke en intense zuivering, zodat alles dat je binnenin jezelf nog niet opgemerkt hebt naar het oppervlak zal komen alsof een licht geschenen wordt op jouw gehele wezen en dat je geleidelijk aan door al jouw energieën heen moet sorteren om te begrijpen wat je wenst los te laten en wat je binnenin jouw wezen wenst te behouden. Het kan ook zo zijn dat energieën waarvan je geloofde dat je die in het verleden genezen had opnieuw tevoorschijn mogen komen voor verdere genezing. Als steeds meer liefde binnenin jouw wezen manifesteert en activeert, is het alsof het licht dat op jou geschenen wordt verbreedt en dieper penetreert en aan jou meer van jezelf demonstreert. Soms kunnen energieën binnenin jouw wezen zo ingebed zijn dat zij vele niveaus van genezing vereisen voordat zij compleet uit jouw wezen ontworteld zijn. Terwijl energieën naar boven komen om genezen te worden zo doen jullie emoties en mentale staten dat ook, deze zijn aldus vertrouwd voor jou, wat verwant is aan oude vrienden en dat je soms in hen terug kunt linken zonder het te beseffen. Het doel van de oude emoties en mentale staten die tevoorschijn komen is om jouw staat van liefde en innerlijke vreedzaamheid te versterken. De oude emoties en mentale staten vragen aan jou of je hen kunt erkennen en niet door hun aanwezigheid verlokt wordt, maar in plaats daarvan ga een diepere staat van vreedzaamheid en liefde binnen waar je liefdevol de oude emotionele en mentale staten negeert.  
Ik ben me ervan bewust dat velen van jullie deze diepe zuivering welke naar boven komt al begrijpen en door mogen gaan minder te worden in de jaren die er in het verschiet liggen, maar ik vraag aan jullie om met mededogen en besef aan diegenen te denken die niet een soortgelijk begrip mogen hebben. Er zijn heel veel mensen op de Aarde die nog niet volledig ontwaakt zijn om bewust te zijn van de verschuivingen en de genezingsprocessen die zich in dit jaar en de aankomende jaren voor zullen doen. Zij hebben er geen idee van waarom zij gebombardeerd worden met negatieve situaties in hun werkelijkheid of negatieve staten van de geest/gedachten en emoties die zonder enige reden naar boven lijken te komen. Veel mensen vinden op natuurlijke wijze hun weg erdoorheen, en laten los en genezen vaak zonder het zich te realiseren, specifiek omdat zij niet beseft hebben hoezeer zij zich door de jaren heen ontwikkeld hebben. Er zijn sommige mensen die het niet kunnen helpen om nochtans in de oude negatieve emotionele en mentale staten te duiken, deze in hun werkelijkheid projecterend hetgeen pijn en lijden bij hen veroorzaakt als zij erin verwikkelt raken en niet in staat zijn om vrij te breken. Voor diegenen van jullie die door de opruiming van oude energieën heengaan, jullie begrijpen hoe moeilijk het kan zijn, dus om hier doorheen te gaan zonder spirituele gereedschappen, gidsen en een bewust besef kan een uitdagend en schijnbaar eindeloos proces zijn.
Het tijdperk van Liefde zal in jouw wezen met zo een diepte penetreren dat er niets anders over zal blijven binnenin jouw wezen en energieën, dan alleen Liefde. In het begin mag het liefdes zuiveringsproces moeilijk schijnen te zijn, maar als meer liefde activeert binnenin jouw wezen zal je steeds meer vertrouwen in de Liefde plaatsen totdat je zo ondergedompeld en gefocust bent op Liefde dat het zuiveringsproces enorm rustig zal worden, omdat je eeuwig in Liefde zult dansen.
Wetende dat wij allen één zijn, kunnen we elk en ieder persoon als een deel van ons eigen wezen her/erkennen. Je kunt diegenen van soortgelijke geestesstaten erkennen als een deel van jouw wezen maar er is ook een noodzaak om diegenen te erkennen die zich nog niet bewust zijn van hun ascentie als een aspect van jouw wezen. Je mag beseffen dat binnenin jouw wezen er gebieden zijn die nog niet geactiveerd of overspoelt zijn met Liefde. Hoe meer jij je focust op het activeren van Liefde en Waarheid binnenin jouw wezen, hoe meer zielen op de Aarde zullen ontwaken. Het is ook belangrijk te beseffen dat je veel mensen kunt helpen die mogen ervaren wat voor hen een hel op de Aarde lijkt te zijn aangezien zoveel negatieve energieën tevoorschijn komen en zij onzeker zijn over hoe hen te genezen, het is om deze zielen in jouw hart vast te houden met een gigantisch mededogen en liefde. Niet omdat jij jouw ascentiepad volgt en daarom meer ontwikkeld bent, maar omdat jij het besef hebt om dat aldus te doen, het besef om een verschil te maken.
Het Christus bewustzijn heeft een doel in dit aanrekende moment van het vasthouden van alle wezens die worstelen met het liefde zuiveringsproces in de diepe genezende, koesterende en ondersteunende energieën van het Christus Bewustzijn. Ik wens om jullie te vragen om in dit proces van genezing te helpen en om velen van hun negatieve emotionele en mentale staten van het verleden te bevrijden. Het is een eenvoudig proces dat jullie zal helpen bij het ondersteunen van een wereld genezend- en verschuivingsproces alsook het activeren van de grotere aanwezigheid van Liefde binnenin jullie wezen.
Ik vraag je wanneer jij je daartoe geleid voelt om een staat van meditatie te betreden en om diep adem te halen,
Verbeeld je een gouden gloed van Licht in jouw hartruimte en laat het uitbreiden om een krachtige bal en cocon van Liefde en Christus Bewustzijn binnenin jouw hartruimte te creëren.
Doe een beroep op mij, Heer Maitreya, om een gouden cocon van ondersteuning rondom jouw volledige wezen heen te creëren, jou liefde en bescherming aanbiedend waar je aan kunt ontlenen.
Als er mensen in jouw werkelijkheid zijn die lijden kan je hen oproepen om genezen, gereinigd en bevrijdt te worden van de kwelling van hun oude energieën, als zij dat aldus wensen.
Stel je hen voor dat zij binnenin jouw cocon van Christus Bewustzijn in jouw hartruimte bestaan en laat hen genezen worden.
Laat hen dan los uit jouw hartruimte en vraag mij, Heer Maitreya, om jouw hartruimte te reinigingen en te genezen.
Deze oefening kan voor de gehele mensheid die lijdt gedaan worden door te vragen om jouw hartruimte op dezelfde manier binnen te gaan, weet dat jouw Liefde nooit eindigend en eeuwig uitbreidend is. Dit is zo een prachtige beoefening welke velen zal ondersteunen, inclusief jij zelf.
Als laatste wens ik met jullie een korte invocatie te delen om jullie te helpen om in deze tijd dienstbaar te zijn;
"Geliefde Heer Maitreya, Gechristende Wezens en het Christus Bewustzijn, ik doe een beroep op jullie liefdevolle en actieve trilling van Liefde om de Aarde en elke liefde te penetreren, ons allemaal toevoegend om met enorm gemak, geluk en volmaaktheid door het liefdeszuiveringsproces heen te gaan. Laat ons allemaal in staten van Liefde verblijven terwijl we alles loslaten dat niet langer meer nodig is en ons niet langer meer dient. Omring alsjeblieft specifiek diegenen in Liefde die het moeilijk vinden om henzelf van pijn en lijden te bevrijden, help iedereen om Liefde op een dieper niveau te omhelzen. Dank u wel."
Met Gechristende Zegeningen,
Heer Maitreya 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten