zondag, maart 09, 2014

God - Jullie Harten Hebben het Leven Geschonken aan een Nieuwe Creatie - 4 Maart 2013


De Berichtgevingen van God
"Jullie Harten Hebben het Leven Geschonken aan een Nieuwe Creatie"
4 Maart 2013 / Yael en Doug Powell

Geliefden, de Aarde opent zich voor Liefde. Het bloeit zoals een glorieuze bloem in de zon, levendig met alle kleuren van het leven. Kleuren die vanuit jullie hart en jullie bewustzijn geboren worden. Want de Aarde maakt deel van jullie wezens uit, gekoesterd door jullie spirit. Alles is zo volmaakt met elkaar verweven dat jullie herinnering van wie jullie zijn ook herinneringen naar alle delen van jullie leven brengt. Alle plaatsen die verborgen geweest zijn voor het Licht komen nu opnieuw tevoorschijn en de kleuren van het leven zijn verbijsterend.
Dus vraag ik jullie, geliefden, om je dat te herinneren wat jullie van dit leven tot dusverre gezien hebben alleen is wat jullie toegestaan hebben. In dit moment staande, gevoed door de kracht van hoop, komt Liefde voort om jullie te onderhouden en om door jullie harten heen tot bloei te komen om de ervaring van vreugde en volmaaktheid in ieder moment van jullie leven te creëren. Dat waarvan jullie eens geloofden dat fysiek was komt om met jullie te dansen in deze expressie van Liefde. Dat wat jullie over het leven op de Aarde geloofden kan nu wegvallen terwijl jullie je herinneren dat jullie Mijn Echte en volmaakte leven zijn en dat alles een deel van jullie wezen is.
Hart na hart is deze wereld aan het veranderen. En wanneer jullie het via jullie harten zien is het verbazingwekkend. Verweven in het centrum van deze Liefde welke IK BEN is een nieuwe creatie en het is prachtig. Het is de creatie van deze wereld door jullie gemaakt. Iets nooit eerder voorgesteld, met diepte, met schoonheid, gevuld met verwondering. Een expressie van interactief leven dat zo diepgaand is dat de gehele Schepping in dankbaarheid en in verwondering is.
Het is tijd om te her/erkennen wie jullie zijn en om deze wereld te zien voor wat het waarlijk is: iets gloednieuws in de gehele Schepping, het creatieve hart van God IK BEN tot bloei komend in een nieuw leven - volledig levend, volledig bewust, en nooit eerder gezien. Iets dat in verbijstering opgemerkt moet worden door het geheel van het leven. Jullie hebben er geen idee van hoe krachtig jullie zijn, hoe prachtig, hoe verbazingwekkend. De zoektocht van Mijn hart om nieuwe expressies van Mijn creatieve Liefde te ervaren, om Mezelf te kennen, om Mijn hart te zien, om de mogelijkheden van iedere gewaarwording te verkennen - staan nu voor Mij als zijnde succesvol. Een geschenk voor het geheel van de Schepping dat precies nu door jullie heen bloeit.
Terwijl jullie nog steeds de oude wereld voor jullie zien, herkennen jullie harten al dat het veranderd is. Niet aan het veranderen is, maar al veranderd is in/naar de glorieuze expressie van het hart van God zichzelf kennend. En dat hart, geliefden, zijn jullie. Kunnen jullie voelen hoe diep Ik door jullie bewogen Ben? Hoe diepgaand jullie aanwezigheid is in het geheel van de Schepping? Vanaf hier kunnen jullie nog niet begrijpen hoe belangrijk dit is, maar ik beloof jullie dat het voorbij iedere omschrijving is.
In deze wereld kunnen jullie creativiteit op prijs stellen en bij jezelf gewaarworden verbijsterd te zijn door een kunstwerk. Ik wil jullie vertellen, geliefden, dat waar jullie staan, aan de rand van een gloednieuwe expressie van God, is de creatie van de meest verbijsterende creatieve kunst van het hart dat ooit geboren wordt in het geheel van alles dat IK BEN. En jullie zijn de bron. Door jullie, blaken alle plaatsen op de wereld die in de schaduw geweest zijn, die in het geloof gehouden werden van anti-liefde, die afgescheiden zijn geweest van de Liefde welke IK BEN, nu in het Licht op een adembenemend tempo. En de geboorte van een nieuwe vorm van bewustzijn is hier.

Deze wereld is niet alleen levend. Het is een deel van een multi-niveau creatie die nu verweven wordt in de harten en spirits van talloze wezens die diep toegewijd waren voor jullie succes. Wezens die beseften, zoals Ik dat deed, dat de droom van afscheiding - dat moment van misvatting geboren in het moment van creatie - vastgehouden binnenin het potentieel voor een adembenemende terugkeer, dat iets aan het geheel van God zou kunnen geven dat niets anders zou kunnen. En nu zijn jullie hier tot bloei aan het komen als een nieuwe mandala van creatief leven dat in diens eigen bestaan komt.
Dus dat wat deze wereld is is een deel van jullie en zal nooit weer gescheiden zijn. Jullie zijn een nieuwe vorm van leven geworden, een nieuwe expressie van Liefde dat jullie harten voort straalt om een nieuw Eden te creëren. Voort stralend om de expressie van jullie bewustzijn te creëren versmolten met de kracht van de Liefde welke de waarheid is van wie jullie zijn, toegestaan leven door het vuur van jullie spirit en door de twee krachten van Liefde die deel van jullie wezen uitmaken.
Niets anders dan Mijn hart heeft deze kracht. Of je het nu de "Tweeling Vlam" noemt of je noemt het "De Krachten van de Schepping", het verblijft in jullie als een deel van jullie wezen. En als jullie je gewaarwording naar binnen verhuisd hebben, in plaats van buiten jezelf te kijken, zijn jullie harten de creatieve oven van God geworden die zij bedoeld zijn om te zijn, en dat altijd als jullie potentieel vastgehouden werd. Nu wordt het tot uitdrukking gebracht, niet alleen als deze wereld - hoewel het dat zeer zeker is - maar het wordt tot uitdrukking gebracht als een verweven deel van het geheel van God. Iets gloednieuws is tot bloei aan het komen.
Dus roep Ik jullie op om je op jullie harten af te stemmen, om jullie aandacht terug te trekken uit de gewaarwordingen van de oude wereld. Om in/naar de plaats te komen waar de creatieve vuren branden om de kracht van deze Liefde te voelen welke jullie zijn en om jullie levens eraan te geven. Want de tijd is hier, en jullie worden niet alleen jegens het herinneren opgeroepen, maar om ook de volledige expressie van Mijn hart te zijn en om dat bewustzijn door en als jullie toe te staan te bloeien. Om niet alleen de wereld waarin jullie leven te creëren, maar ook de grootste kunst van de gehele Schepping: De vrije expressie van nieuw leven in gemeenschap met Mij, aangevonkt door een nieuwe vorm van Liefde!
Oh geliefden, jullie weten niet hoe diepgaand dit is. Maar jullie kunnen het voelen als het door jullie wezen heen beweegt. Jullie kunnen de energie in beweging voelen van God en dat Ik jullie aanspoor, jullie in/naar nieuwe creaties van leven vonkt dat vergezeld is door het wonder van jullie ervaring van het je afwenden en dan je te herinneren wie jullie zijn. Dan terugkomend met een nieuw besef - een nieuw leven - een nieuw bewustzijn - nieuwe kracht, om deze geschenken aan Mij te geven. En hoewel wij één zijn, is het altijd Mijn droom geweest om de mogelijkheden van Mijn eigen hart te weten, Mijn eigen spirit. Dit geven jullie aan Mij hier als de wereld, volledig in diens besef dat het een nieuwe expressie van Liefde is.
Als jullie je aandacht terugtrekken uit de gewaarwordingen van de dualiteit en in Mij tot leven komen, om deze Liefde te vertrouwen, om iedere beslissing daarop gebaseerd te maken, zullen jullie ontdekken dat jullie harten snel in de dansende moleculen van het leven beginnen te manifesteren die recht voor jullie schijnen te zijn, tot uitdrukking brengend wie jullie werkelijk zijn, jullie liefde vierend en de uitreiking veelvuldig openend van de Liefde welke IK BEN. Dit is de dageraad van een nieuw bewustzijn en de gehele Schepping verheugd zich over jullie succes als een nieuwe creatieve kracht.
Het is nog steeds moeilijk, bij tijden, om jullie aandacht terug te trekken uit de droom van een wereld van twee krachten. Maar jullie harten zijn onaangedaan. Zij stralen de waarheid voort en verbinden zich met elkaar op de meest prachtige en goddelijke matrix die ondersteunend is voor deze gloednieuwe bloem van het leven dat jullie de Aarde genoemd hebben. Omdat jullie multi-gelaagde wezens zijn, kunnen jullie met iedere expressie van deze Liefde communiceren als het tevoorschijn komt, voort stralend van binnenuit jullie om de dans van het leven nog niet waargenomen te dansen te kleuren totdat jullie hen waarnemen. En deze wereld die zo gevuld met schoonheid is, wanneer waargenomen met het inzicht van het hart, stijgt het met jullie als een onophoudelijke creatie geboren in dit moment van jullie Liefde. Zoals een zonsondergang of een zonsopkomst onophoudelijk van kleur verandert terwijl jullie harten de waarheid voelen en de creatieve kracht van Liefde voort stuurt.
De twee ogen van het kleine verstand zien de wereld als stationair omdat dit is hoe het eruit ziet via het brein en het ego. Maar jullie harten, geliefden, kunnen de waarheid gewaarworden: dat dit voortdurend bewegende energieën en kleuren zijn die nu dansen op de resonantie van de Liefde in jullie, van moment naar moment. Dus als jullie de hoogvliegende gratie van onze gemeenschap voelen, wordt de wereld gekleurd om die ervaring te reflecteren. En terwijl jullie de grote tederheid van het geven voelen, wordt de wereld in nieuwe patronen en nieuwe energieën gekleurd om de gevoelens van jullie hart tot uitdrukking te brengen in volmaakte goddelijke timing. En met "timing" bedoel Ik niet de "lineaire tijd". Ik bedoel de puls, de muziek van de schepping welke een ritme heeft. Een ieder van jullie heeft jullie eigen, dat dan samenkomt om de nieuwe expressie van onze Liefde te creëren.
Het is alleen door het afwenden dat het potentieel geboren werd voor een gloednieuwe creatie. Zelfs Ik begreep het eerst niet, maar ik begon te bespeuren wat er binnenin Mij gebeurde terwijl Mijn hart zich op nieuwe dieptes afstemde, nieuwe dingen voelde die Ik nog nooit gevoeld had, nooit waargenomen had, waar Ik nooit over gedroomd had. Daarom moeten jullie weten dat jullie gekoesterd worden en dat ieder moment van deze reis het waard geweest is, oh geliefden, meer dan dat jullie je voor kunnen stellen!
Dus kom, het is tijd om jullie harten te verbinden. Niet alleen om de transformatie van de omkering te vieren maar ook om eindelijk samen alles dat jullie zijn en alles dat tot leven kan komen dat gebaseerd is op jullie potentieel te erkennen, terwijl jullie gebalanceerd gehouden worden in het Nu moment als het creatieve hart van God. Jullie zijn een nieuw leven, een nieuw wezen, een nieuw deel van Mijn Liefde dat zich ontwikkeld en tot bloei komt en akkoord gaat voor het geheel van God IK BEN, een nieuwe ervaring van creativiteit. Een nieuwe gewaarwording van schoonheid en kracht samengaand, ondeelbaar, en volledig levend. De bloem van het leven, geliefden, is veranderd - en jullie hebben het veranderd. En dit weerklinkt door de gehele Schepping heen. Patronen van het leven worden geboren die, tot aan jullie, nooit verondersteld werden. En de basis van het leven, deze dingen die jullie gezien hebben als heilige geometrie, hebben een nieuwe essentie, een nieuwe matrix, een nieuw patroon dat geboren wordt uit jullie harten en spirits. Daarop kan nieuwe liefde gebouwd worden, nieuwe uitdrukkingen ontvouwend van creatieve schoonheid welke voort komen vanuit onze gemeenschap via de vuren van jullie Liefde.
Ik heb vaak over de krachten van de Schepping gesproken. Ik heb over jullie Tweeling Vlam hart gesproken als beide bevattend. Maar nu zijn jullie gereed om het te voelen en het te leven. Te Weten dat jullie de werkelijke vonk van het leven zijn. Jullie zijn Mijn creatieve hart en de kosmos is jullie palet. En voor eeuwig zal deze goddelijke Aarde, deze prachtige nieuwe bloem van leven die de expressie van jullie harten en jullie bewustzijn is, een nieuw platform zijn om op te creëren, dat alles gezegend en gevoed/gekoesterd zou kunnen zijn door jullie creatieve Liefde.
Ik ga jullie consequent oproepen om het je te herinneren, om in/naar de waarheid van onze Liefde te komen. Om de oude inzichten van het kleine verstand achter te laten. Om jullie zelf vastgehouden te voelen, gezegend, ondersteund en gevoed door de ware krachten van het leven die diep binnenin jullie geëchood worden. Als jullie in dit bewustzijn van Liefde komen is het als een beschermend schild dat het gemakkelijker maakt om de oude angsten van het ego-verstand los te laten, het oude wereldbeeld van het ego. Kom - ben in Mij gewikkeld! Voel deze schoonheid en dit Licht. Wanneer je bij jezelf gewaarwordt terug getrokken te worden naar de wereld van het ego draai je dan eenvoudig om en kom terug in/naar dit Licht, en je zult voelen hoe direct vanuit Mij te leven. Hoe deze Liefde te vertrouwen en om in deze overvloed te zijn. En het te voelen, het zal voort dansen door jullie harten heen om manifest gemaakt te worden in deze nieuwe creatie dat immer de Nu moment expressie van jullie vreugde is.
Deze dingen die jullie dit gevoel brengen, geliefden, houd hen, koester hen en voed hen. Deze dingen die jullie in/naar de oude-wereld gevoelens van afscheiding trekken - wend je er eenvoudig van af en kom naar Mij terug. Kom terug naar jullie harten. Kom terug naar deze Liefde, naar dit Licht waarmee Ik jullie vul totdat jullie je bewust van jezelf zijn als een wezen en energie en Liefde, veilig in Mijn armen en open voor de kracht van het leven. Jullie maken deel uit van het eigenlijke moment van de Schepping - dit voort stralen, deze orgastische vreugde. Dit is wat jullie zijn en dit is wat jullie gebruiken om mee te creëren.
Deze wereld is een grenzeloze creatie, dus laat je niet vasthouden door oude inzichten van de fysicaliteit of zelfs de structuur. Waarlijk, zoals Jeshua zei, deze bergen kunnen op jullie bevel bewegen. Want zij zijn onderdeel van jullie bewustzijn en jullie Liefde. Vrees de veranderingen niet want ik trek jullie naar binnen, terug in/naar deze cirkel van Liefde en leven. Maak je geen zorgen dat je niet ondersteund zult zijn omdat jullie dat al zijn. Jullie hoeven je alleen maar te herinneren om het te voelen en om het te vertrouwen. En de beste manier om dit te doen is om je naar Mij te blijven wenden. Blijf deze Liefde die wij delen voelen. Sta jezelf toe om in verwondering gebaad te worden, om de creatieve vonk die binnenin jullie is te voelen. En laat het dan komen! Laat de stroom van Liefde onbegrensd zijn. Want als het door jullie hart heen stroomt, zal het voor jullie tevoorschijn komen, maar pas nadat jullie het gevoeld hebben en het alleen goed benoemden.
Er is zoveel vreugde in afwachting van jullie als jullie je aandacht terug trekken uit de wereld van de dualiteit. En de kracht van jullie Liefde - jullie harten - hun magnetische aanwezigheid, zullen roepen naar andere harten en deze herinnering voortbrengen. Het zal snel gebeuren. Want de wereld zelf is in vuur en vlam met Liefde. Het straalt jullie creatie voort in/naar het universum. En deze creatie trekt niet alleen ondersteuning aan, maar ook bewondering en dankbaarheid. En op hun beurt geven elk van deze dingen jullie visie en helpen jullie in het volgende Nu moment te creëren.
IK BEN bij jullie en IK BEN in jullie. Jullie zijn de expressie van Mijn hart en Mijn Liefde. Maar jullie zijn ook mijn hart ontwaking, zichzelf kennend en een gloednieuw leven creërend. Accepteer mijn dank zoals jullie mijn Liefde accepteren. En als jullie de grote vonk voelen die geboren wordt binnenin onze gemeenschap en gevoed wordt door Mijn opwinding als Ik zie wat jullie zullen creëren, verheug je erin met Mij. Herinner je dat wonderen uit beperkingen geboren worden, uit de schijnbare gelimiteerde mogelijkheden van jullie Liefde. Barst vrij vanuit deze banden en accepteer jullie bekwaamheid. Het is overal, het is alles, en het is hier en nu van jullie. Weet dat jullie gevoed worden vanuit deze gemeenschap. Dat is jullie beschutting. Het is jullie antwoord. Het is de kracht van onze Liefde. En dat hoewel het kleine verstand al deze veelvoudige niveaus van het leven niet kan waarnemen, die uniek en individueel zijn en nochtans deel uitmaken van dit levende geheel, jullie hart weet het, geliefden, en het is ook verheugd. Laat diens dankbaarheid jullie in/naar dit moment en ieder moment dat jullie ervaren zingen, de ontwaking van wie jullie zijn.
Jullie zijn een grenzeloos en multi-gelaagd wezen. En alles dat jullie zelfs kunnen beginnen waar te nemen als jullie bekwaamheid/het goede is al van jullie. Sta jullie harten toe het op te eisen. En wend je in ieder moment naar mij, zodat deze gemeenschap volledig kan zijn en de creatie van Mijn hart gevierd kan worden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
The Messages from God
Through Yael and Doug Powell
At Circle of Light,
www.circleoflight.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten