dinsdag, maart 25, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 20 Maart 2014


 
Een Uur met een Engel - 20 Maart 2014
Aartsengel Michael
"Lente Betekent de Tijd van Wedergeboorte en Ontwaking"

Geoffrey West: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt". Ik ben Geoffrey West en ik val deze avond in voor Graham Dewyea.
Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid van Aartsengel Michael binnen te brengen, terwijl wij Aartsengel Michael weer terug verwelkomen. Deze avond zal Michael ons inzichten aanbieden over wat het betekent om wereldwijde en soevereine burgers van de Planeet Aarde te zijn. Hij zal ook enige updates aangaande uiteenlopende huidige gebeurtenissen en de aankomende Tsunami van Liefde aanbieden.
Hiermee, geef ik de dingen aan jullie over, Steve, Linda en Michael.
Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En, Aartsengel Michael, voordat u begint en uw openingscommentaar geeft, zouden wij kunnen bespreken waar vandaag over gesproken zal worden en dat we daarvoor met een plan kunnen komen, alstublieft?
Aartsengel Michael: Ja. Wat zou je graag willen doen, lief hart?
SB: Wel, ik plande oorspronkelijk om de wereldwijde burgers eerst te bespreken, maar ik denk dat het beter zou kunnen zijn om die discussie als laatste te doen en in plaats daarvan eerst de lente Equinox te bespreken, de nadering van de Tsunami van Liefde, de Reval, en Vlucht 370, en dan zo'n 15 tot 20 minuten bewaren voor de discussie over wereldwijde burgers. Zou dat voor u werken?
Aartsengel Michael: Ik ben zeer flexibel. En wanneer wij over elke van deze onderwerpen spreken, terwijl wij wat voor aantal van onderwerpen dan ook behandelen, begrijp dat waar wij over spreken in elke van deze arena's is wat het betekent om een wereldwijde burger te zijn.
SB: Dat is maar al te waar.
Aartsengel Michael:  Wat het betekent om een burger van Terra Gaia te zijn. Dus laat ons beginnen waar het ook is dat je kiest.
SB: Prima. Dank u wel, Heer. De lente Equinox begon gisteren. Het gaat door tot morgen. Wat kunnen we ervan verwachten?
Aartsengel Michael: Laat ons bij het begin beginnen. Groeten. Ik Ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde en zou ik mogen zeggen, in diepe eerbiediging en waardering voor Gaia, Brenger van de Lente? Wat betekent de lente werkelijk, behalve het begin van het nieuwe, van de nieuwe tijd van wedergeboorte, van een cyclus van wedergeboorte, van herontwaking, van grote ontwaking?

En dit is precies wat er aan het plaatsvinden is, niet alleen op Gaia en in de koninkrijken, de uiteenlopende koninkrijken, alle koninkrijken - boven en beneden, tussen haakjes; het vindt ook plaats in de harten van de menselijke wezens, van de hybriden, en ook van de sterrenzaden.
Denk aan hoe, in vele gebieden van het noorden specifiek, waar jullie aan denken als de meest-noordelijke-oorden, hoe ernstig deze Winter geweest is en hoe, zelfs in het zuiden, veel van het gedrag van de weerpatronen onregelmatig was. De ontwaking van het land, het begin van een nieuwe cyclus, van evenwicht, van wording, is vaak moeilijk.
Specifiek mensen merken het niet altijd op. Zij merken niet noodzakelijkerwijs de knoppen aan de boom op, worstelend vanuit de bevroren takken om nieuw leven te vormen, of de knoppen van de bloemen die naar boven worstelen door de bevroren grond heen om zichzelf in schoonheid en een kleurenorgie te verkondigen, of het herontwaken van de velden, en specifiek de Aarde, de grond, de grond als het doorploegd wordt.
Zo is het ook met deze energie van deze specifieke Equinox. Het is een sensatie voor velen van jullie dat jullie erdoorheen drukken. En als de grond hard is, dan is op vele manieren het bevroren gevoel van een diepe winter nog steeds bij jullie, in jullie lichamen, in jullie geesten, in jullie emoties, en ja, ietwat zelfs in jullie zielen.
Maar erdoorheen duwen en nieuw leven en nieuwe aanvangen verkondigen is precies wat jullie aan het doen zijn. En jullie zullen het Licht van de Centrale Zon, het Licht van de Liefde via de Moeder/Vader/Ene op jullie neer voelen stralen, jullie ontdooien, jullie herstellen, jullie verjongen, jullie wordt nieuw leven inblazen.
Jullie vastberadenheid, ja, zelfs jullie geduld en jullie heldhaftigheid, om herboren te worden in deze nieuwe cyclus als een collectief en als individuen is tamelijk verbazingwekkend. Er zijn cyclussen van allerhande dingen, en jullie, dierbare harten, zijn op zoveel manieren in het begin van een nieuwe cyclus, een nieuwe tijd.
En het is een radicale aanpassing. En het is een sensatie voor velen van jullie om gesleept te worden en getrokken te worden door wat jullie verlaten en eisen achter te laten, en een gevoel van verdriet, van rouw, zelfs van een lichte bitterheid aangaande wat jullie gedwongen worden om in te steek te laten en achter te laten zodat jullie opnieuw geboren kunnen worden. En tezelfdertijd is het een gevoel ven opwinding en van zuivering en van het onbekende binnen te ploegen, in/naar een nieuw seizoen van bestaan.
En terwijl wij veel informatie en vele visies gedeeld hebben, vele gereedschappen aangeboden en gedeeld hebben, is het nog steeds onbekend. Aan jullie werd een grote hoeveelheid van inzicht gegeven over wat er in het verschiet ligt, maar zoals het sneeuwklokje of de narcis of zelfs een vogel die naar het noorden vliegt, weten jullie niet echt, volledig, hoe het aan gaat voelen als jullie door de Aarde heen in/naar het licht van een nieuwe dag duwen. Het is meer schitterend, meer hart en ziel vervullend dan dat jullie je voor kunnen stellen.
Maar er is een beroering, een draadje van nervositeit, van verontrusting, terwijl jullie dit doen. Dus, weet, wij begrijpen dit en wij begrijpen deze tijd van verschuiving voor jullie, en wij beschutten jullie. Wij plaatsen onze handen, onze armen, onze energiegebieden rondom jullie heen om jullie te beschermen, om jullie te koesteren, om de winden van verandering tegen te houden van jullie te laten buigen. Wij eren jullie en wij eren jullie veranderingen. Wij eren jullie bereidheid, jullie vastberadenheid, jullie veerkracht, jullie kracht, jullie inschikkelijkheid. Maak je gereed voor het nieuwe seizoen, de nieuwe cyclus. Het is voor jullie aanstaande.
SB: Dank u wel, Heer. Misschien zouden we nu naar de nadering van de Tsunami van Liefde kunnen gaan. Ik denk de eerste vraag die ik heb is, ik persoonlijk ben extreem druk en heb geen tijd om wat dan ook te doen, net zoals andere mensen. Ik ben gewoon iedere dag druk, iedere minuut druk. En soms heb ik geen tijd om veel van de oefeningen te doen rondom de Tsunami van Liefde zoals ik dat graag zou willen. Zal dit mijn ervaring van de Tsunami van Liefde verzwakken?
Aartsengel Michael: Houd je de bereidheid vast om het scherm te zijn, om de zuiverheid te zijn, om alles dat niet van heelheid, van licht, van liefde, van vreugde is weggespoeld te hebben uit jouw leven?
SB: Oh, absoluut, Heer.
Aartsengel Michael: Wel, dan ben je in voorbereiding. Je houdt deze energie vast.
Welnu, zeg ik, daarom ben je volledig vrijgesteld van te doen zoals de Moeder gevraagd en voorgesteld, begeleid heeft? Natuurlijk niet. Zij stelt ons niet vrij! Maar zij geeft ons allemaal wel een grote hoeveelheid van vrijheid van handelen, mijn geliefde vriend. Je weet dit. Dat is de betekenis van Liefde, nietwaar? Het is die vrijheid van handelen. Het is die bekwaamheid om te doen, en om te dienen, en om in jouw hart te zijn tot het beste van jouw vermogen, op elk en ieder gegeven moment.
Als je gewaarwordt dat je niet vrij of beschikbaar bent om de meditaties te doen, te verankeren en om het anker te zijn - omdat dat ook een deel is wat er op dit moment gebeurd; velen van jullie worden gevraagd, uitgenodigd, begeleid om deze energie vast te houden, ja, zoals Gabrielle gezegd heeft, om de golfbreker te zijn, en om de omgeving, als het ware, te initiëren voor de Tsunami.
Het komt snel naderbij, en ik ben er zeker van dat de meesten van jullie ( en dit is in combinatie met waar wij net over gesproken hebben in termen van de Equinox) de verschuiving van de Aarde voelen, van het zand, van de energie onder jullie voeten en rondom jullie lichaam - jullie zelf gereed verklarend, bereid, en in staat van gelijkwaardigheid. Je voorbereiden zoveel als je kunt is natuurlijk doorslaggevend belangrijk.
Weet dat er vele broeders en zusters zijn die de voorbereiding doen alsook voor het collectief, en velen meer zullen zich bij hen aansluiten. Maar denk niet dat welk wezen dan ook veronachtzaamd wordt voor het ontvangen van deze zegening, dit geschenk, rechtstreeks van de Moeder.
SB: Laat mij u een ietwat andere vraag stellen. Er zijn, tijdens bepaalde tijden zoals oorlog, noodgeval mensen die de barricades of wat dan ook bemannen. Er zijn andere mensen die noodzakelijke dienstverleningen doen, essentiële dienstverleningen. En zij kunnen niet, bijvoorbeeld, zoals andere mensen dat wel kunnen dekking zoeken.
De mensen die nu noodzakelijke dienstverleningen uitvoeren - en dat omvat mensen zoals ouders en leraren - u zegt, hoop ik, dat zij in staat zullen zijn om ieder beetje deel te nemen aan de Tsunami van Liefde net zoveel als al de mensen die de tijd hebben om iedere dag de meditaties en alle oefeningen te doen. Is dat juist?
Aartsengel Michael: Ja. Welnu, je hebt een zeer goede analogie in zoverre naar voren gebracht aangezien waar jij over spreekt zijn diegenen die op de barricades zijn, diegenen die de torentjes bemannen, de ouders, de leraren, de alledaagse werkers. De reden voor de meditaties is gewoon om hen te helpen verankeren en voor te bereiden, en dat is waarom er velen zijn die helpen met de voorbereiding. Zij doen het niet louter voor zichzelf; zij zijn als jullie spirituele Rode Kruis of noodgeval werkers. Dus zij spelen hun rollen terwijl anderen doen wat jullie zouden noemen essentiële dienstverleningen.
Het doel van de verankering is aldus dat de intensiteit van de golf niet zorgt dat jij je aldus overweldigd of weggeveegd voelt. Dat is de intentie en het doel. Maar allen zullen ontvangen. Heb daar geen twijfel over. De Moeder is niet selectief en kiezend in deze onderneming.
Alles, alle dieren, alle bomen, alle mineralen, alle rotsen, alle bergen, alle rivieren, ieder grassprietje, ieder menselijk wezen, iedere ouder, ieder kind, iedere zuigeling zal gepenetreerd worden. Nu, de Moeder zal nooit de intensiteit van Haar Liefde van zo een omvang maken dat het pijn zou doen of schade toe zou brengen. De energie die zij stuurt in deze Tsunami van Liefde heeft diens eigen intelligentie, dus het zal zich individueel matigen en moduleren.
Dat is het wonder van hoe Zij creëert. Het zal voor ieder persoon passend zijn. Maar dat is ook waarom wij gezegd hebben tegen u dat het in golven komt; dat het komt en zich terugtrekt, en weer komt en zich terugtrekt, en weer komt. Omdat voor velen het verscheidene penetraties mag nemen.
Welnu, wij spreken niet - laat ons zeer duidelijk zijn; Zij coacht zelfs mij zoals we gaan, lief hart - we spreken niet over eindeloze penetraties. Wij spreken vandaag over radicale verschuiving en transformatie, maar het zal niet zijn tot de omvang dat iemand zo omvergeworpen is dat zij zich ziek over overmand voelen.
Het idee is Liefde, Gelukzaligheid, Extase, het kennen van vreugde, het zijn van Liefde, van het zijn in het hogere rijk. Maar de toegangspoort daar naartoe is niet via benadeling. Dat is niet de manier van de Moeder. Dus het is niets om te vrezen.
Sommigen hebben gezegd, waarom het gebruik van dit woord "Tsunami"? Omdat wij willen dat jullie weten dat het jullie allemaal zal penetreren. Het is alleen in zoverre een verwoestende kracht als het pijn, verdriet, rouw, zwaarte, hebzucht, controle, ellende vernietigt - de lagere trillingen van waar jullie aan gedacht hebben als de oude derde. Het zal jullie overspoelen, maar het zal jullie niet naar buiten naar de zee spoelen en jullie daar drijvend achterlaten. Het zal jullie baden. Zal het jullie sterker baden dan het roze licht waar jullie broeders en zusters van de sterren jullie en Gaia mee baden in dit precieze moment? Ja.
Er zijn vele dingen onbekend, ja, zelfs voor ons, door het gehele universum heen, door het gehele multiversum heen, door het gehele omniversum heen. Maar het ene ding dat wij wel met absolute zekerheid weten is dat de Liefde van de Moeder net zo zacht en zo sterk is als het behoefte heeft om te zijn.
Jouw volgende vraag? Wel, het is tweevoudig, is het niet, lieve Steve? "Het is, "Wel, wanneer?" en, "Weet u het zeker?"
SB: [Lacht] Oké! [Vrij vaak "leest" Aartsengel Michael "mijn lijstje met vragen" en anticipeert hij op mijn vragen.] Ik wil het kanaal niet overstuur hebben, maar oké.
Aartsengel Michael: Ja, wij zijn zeker. Dit is geen variabele. Dit is zo zeker als de lente, zo onmiddellijk als de Equinox. Dus, zonder met mijn overeenkomst met het kanaal te sjoemelen, vertel ik jullie dat de tijd Nu is. Het verschuivende zand in de dieptes van het Universum en het Hart van de Moeder is al begonnen.
SB: Oké. Dank u wel. Ik voel me diep gegeneerd om een Aartsengel te haasten, maar er zijn veel vragen in de gedachten van de luisteraars en ik weet dat zij willen dat ik hen stel.
Wat is het belang - naar de Reval kerend - wat is het belang van het Indonesische initiatief, en hoe past het met de Reval en de wereldwijde valuta reset?
Aartsengel Michael: Het is meer een nationaal initiatief. En er is enige misleiding geweest en enige iets aan prachtig ethisch gedrag, maar het is een initiatief, nogmaals, om te proberen en daarin te slagen om een herwaardering voort te brengen - en ik zeg dit in termen van principes - van wat, niet alleen wat valuta is, maar wat samenwerking is en wat een wereldwijde gemeenschap kan bereiken.
Nu, is er zelfbelang bij betrokken? Ja. Is dat acceptabel? Ja. In elk van deze, aan het oppervlak, vele van deze uiteenlopende initiatieven, soms grinniken wij, omdat er deze puinhoop is, en jullie hebben het zeker gezien, van zelfbelang, en dit gevoel, wederom, van bepaalde spelers op bepaalde niveaus aan het oppervlak. Ik zeg het niet op een kleinerende manier. Ik zeg het op een manier dat ons aan het grinniken maakt. Ja, Aartsengelen grinniken welzeker.
Wij kijken ernaar en sommige betrokken denken dat dit de dingen voorwaarts zal bewegen in een richting welke ons individueel tot voordeel zal strekken en ons rijk zal maken. En jullie zien dit in iedere discussie van de herwaardering, of het nu de dinar of de dong is, [Zimbabwaanse dollars], Chinese valuta, VS valuta - het is niet van belang. Al deze initiatieven hebben deze gemeenschappelijkheid.
En iets daarvan - wederom, aan het oppervlak, met bepaalde spelers - is de aantasting, omdat wij ernaar kijken en het weten.
En diegenen die er echt begrip van hebben, of het nu een wereldwijd perspectief is van economische of politieke of financiële of spirituele zaken, er is een begrip van dat wat het werkelijk bereikt, en het onderliggende doel, niet alleen in de wereldwijde betekenis of de regionale betekenis maar in de spirituele betekenis, is de echte organisatie van waar jullie aan gedacht hebben als hiërarchieën, van machtsstructuren, van controle en hebzucht.
Dus, zal het Indonesische initiatief een effect hebben? Ja. Heeft het diens basis in zelfbelang? Tot enige omvang. Zal het de dingen in beweging zetten? Ja. Zal het vertragen? Nee.
SB: Oké. Dank u wel, Heer. Andere mensen hebben mij gevraagd, zullen de dinars, de dongs en de Zimbabwaanse dollars allemaal geaccepteerd worden bij de banken wanneer de aanvankelijke Reval aangekondigd is?
Aartsengel Michael: Niet noodzakelijkerwijs. Niet alle financiële instituten in hun huidige opmaak zijn toegerust om om te gaan met - wij nemen aan dat dit werkelijk is dat je vraagt - internationale valuta. Dus, als je Zimbabwaanse dollars naar Zimbabwe zou brengen, ja, dan zullen de banken in staat zijn om met jou te handelen. Maar dat is niet werkelijk de wortel van jouw vraag. Het is ook dat een grote hoeveelheid van deze, hmmm…, wisseltransacties wederom gedaan worden met politieke agenda's, financiële agenda's, enige intrige, hetgeen wij amusant vinden op dit punt omdat de gekke streken over het algemeen opgehouden zijn. Dus nee, niet alle banken of instituten zullen voorbereid zijn om eenvoudig hun klanten of cliënten binnen te hebben lopen en een automatische omwisseling te verwachten, specifiek in de minder bevolkte gebieden.
SB: Wel, één van de vragen kwam van een man in Quebec. Ik neem aan dat hij niet in de buurt was van een grote stad. En dus wist hij hoofdzakelijk niet wat te doen met zijn Vietnamese valuta. Zou hij naar een grote bank in een grote stad moeten gaan?
Aartsengel Michael: Ja, dat is correct. Dit kanaal heeft ook navraag ontvangen die zij niet voorbereid was om te beantwoorden. Maar ik kan dat wel. Of het de voorkeur heeft om eenvoudig rechtstreeks naar een bank te gaan of om deel uit te maken van waar jullie aan denken als organisaties of groepen. Als je al verbonden bent met een groep, zouden wij aan willen bevelen, energetisch, spiritueel en financieel, dat je bij die groep blijft en niet eenvoudig handelt als een op zichzelf staand individu, onafhankelijk.
Nu mag je verder gaan!
SB: Wel, feitelijk raadde u me aan om direct naar een bank toe te gaan. Is dat omdat de bank waar ik naartoe ga goed bedreven en medewerkend en veilig en stabiel is?
Aartsengel Michael: Ja. En jij maakt geen deel uit van een grotere groep.
SB: Oh, wel, Ik… Ik weet niet wat u bedoelt met "grotere groep", maar ik maak deel uit van de 'General's group, Dinar Recaps'.
Aartsengel Michael: En je zult daarmee omgaan en dan omgaan met jouw eigen zaken die voor je liggen. Wij suggereren niet dat individuen niet omgaan met hun financiële instituten of de weg voorbereiden. Maar jij kunt jezelf niet noodzakelijkerwijs in dezelfde categorie of situatie plaatsen als de meeste mensen omdat jouw rol aanzienlijk anders is.
SB: Ja, ik weet dat het dat is. Werden de historische waarborgsommen geïncasseerd?
Aartsengel Michael: Zij zijn begonnen.
SB: Oké. De welvaartsprogramma's - is er wat voor een update dan ook wat er met hen gebeurt?
Aartsengel Michael: Zij stromen. Zij zijn meer zoals een stroom die door het ijs heen breekt, druppelend door het ijs heen in plaats van de stroming van de Nijl, maar zij zijn begonnen. En daar zijn vele zeer gelukkige ontvangers.
SB: Oké. En een persoon die op de kandidatenlijst staat om een ontvanger te zijn van de Welvaartsprogramma's, zouden zij een telefoontje van hun bank ontvangen of een brief van hun bank, of klopt er iemand aan?
Aartsengel Michael: Het zal een gehele variëteit van manieren zijn. Sommigen zullen een brief ontvangen, sommigen zullen een telefoontje ontvangen, sommigen zullen eenvoudig geld op hun rekening vinden.
SB: Oké. Dat is behulpzaam. Een prominente Lichtwerker heeft gezegd dat er meer dan waarschijnlijk een vakantie van de banken zal zijn gedurende drie tot vijf dagen, mogelijk voor tien zakendagen, maar dat is twijfelachtig. Daarom is het slim om iets aan geld achter de hand te hebben omdat je niet in staat zult zijn om debet of kredietkaarten te gebruiken. De financiële centrums van de banken zullen gesloten zijn terwijl zij de overschakeling maken van volmacht valuta naar valuta welke gesteund wordt door kostbare metalen. Het werd ook geadviseerd om enige voedselvoorraden bij de hand te hebben samen met extra water. Is dat noodzakelijk, Heer?
Aartsengel Michael: Nee.
SB: Nee, ik dacht al dat het dat niet was.
Aartsengel Michael: Dat is het korte antwoord. [lacht] Nu, begrijp, deze informatie komt naar voren vanuit een genereus en bezorgd hart, en hiervoor juichen wij het individu toe.
Het enige doel van jullie financiële instituten, specifiek zoals zij in dit moment bestaan, is geld verdienen. Zij zullen niet dichtgaan. Zij mogen 24/7 werken. Zij mogen vele, vele mensen inhuren om hen te helpen. Zij zullen niet dichtgaan.
Zullen zij misschien voor een aantal uren offline zijn? Zelfs zolang als misschien een dag? Ja. Maar niet allemaal, en niet allemaal tegelijkertijd. Dus, nee, dat zal niet gebeuren.
Is het verstandig om altijd een klein beetje voedsel en een grote hoeveelheid aan water voor handen te hebben, op voorraad, beschikbaar? Ja. Maar maak het begeleidend aan jouw behoeften en aan jouw consumptie patronen, en beschikbare ruimte. Wij spreken niet over Armageddon. Wij spreken niet over tijden van duisternis. Wij spreken niet over tijden van schaarste. Wij spreken over de geboorte van Licht en Liefde. Wat dan ook, lief hart, er zal op de straten gedanst worden.
SB: Ik kan niet wachten. U heeft deze vraag enige tijd geleden beantwoord, maar ik hoop  op een opfrisser hier. Wat zou u graag van Lichtwerkers willen zien wat betreft de Reval? Is het aan te bevelen dat zoveel als mogelijk een valuta kopen, en - en ik ben er niet zeker van dat u deze vraagt wilt beantwoorden, maar - welke valuta zou u aanbevelen.
Aartsengel Michael: Wel, je hebt het juist. Ik ga geen specifieke valuta suggereren.
SB: Okay.
Aartsengel Michael: Wat is ga zeggen is dit: Als je een klein beetje extra hebt, en een klein beetje extra betekent iets anders voor elk en iedereen van jullie, en geliefden, ik weet hoe nabij/innig de financiën voor velen van jullie zijn.
Welnu, de keuzes werden op de tafel gelegd, dus ik hoef niet te herzien wat deze keuzes zijn. Maar kijk er op een speelse manier naar, niet als een wanhopige zet. En velen van jullie hebben ernaar gekeken als een wanhopige zet, en dat is niet de energie die jullie hierachter willen hebben zitten of erbij betrokken willen hebben. Omdat dit over vrijheid gaat en wat Geoffrey gezegd heeft, soevereiniteit. Dit gaat niet over het doen van iets omdat jij je zo overweldigd voelt.
En dan neem dit geld, zijnde de dong, de dinar, de Zimbabwaanse dollar, het is niet van belang. Neem het, houd het vast - ja, wij willen dat jullie het fysieke papier hebben dat in vele gevallen eruitziet als speelgeld - en speel ermee. Houd het vast en droom. En zoals ik jullie al zo vaak gevraagd heb, droom groot.
En denk hieraan als een representatie, als een minuscule representatie van jullie spirituele valuta, jullie waarde, jullie individuele waarde. De term die ik zou willen gebruiken, jullie individuele tegoeden zijn groter dan al het geld en de valuta op Aarde.
Laat dat inzinken. Maar dan neem dit geld, koester het, speel ermee, geniet ervan, houd het toegenegen bij jou en droom. Maar als je het kunt, doe het niet vanuit wanhoop maar vanuit een gevoel van waarde en verdienendheid.
SB: En wat aangaande, Heer, het goede dat er van dit geld kan komen, van Lichtwerkers die het delen?
Aartsengel Michael: Het maakt deel uit, niet het volledige, maar een deel - omdat de Aarde door zal gaan om gedurende een poosje valuta te hebben - het maakt deel uit van hoe jullie de macht verschuiven en de maatschappij genezen/herstellen. Omdat het de menselijke harten zijn waar wij over spreken, de lichamen - verhongering eerst, beschutting, medische zorg in de breedste zin van het woord. Het verandert alles, en het komt vanuit dat genereuze hart dat niet handelt vanuit wanhoop maar vanuit generositeit.
Welnu, ik zeg vanavond tegen jullie wat ik op een aantal manieren eerder tegen jullie gezegd heb: Eerst, geliefden, zorg voor jezelf. Zorg voor je behoeftes. Dit gaat niet over egoïsme. Dit gaat over het erkennen wat ik net tegen jullie gezegd heb, dat jullie valuta oneindig is.
Het gaat ook over het plaatsen van jezelf voorbij de financiële zorg voor de rest van je leven. Het gaat over het zorgen van de financiële verplichting, van rekeningen, van schulden, van dat zwaard van Damokles dat aldus boven zovelen van jullie hangt. En dan gaat het over het zorgdragen van jouw familie, jouw kinderen, jouw biologische familie en jouw zielfamilie.
En wanneer dat eenmaal verzorgd is, gaat het over het zorgdragen van de wereld. Het gaat over het opbouwen van de steden van licht en de portalen van Liefde. Het gaat over een einde brengen aan de werkelijke dingen die verwoesting veroorzaken, oorlog, verplaatsing - geen beschutting, geen voedsel, geen onderwijs, geen hoop. Het goede dat hieruit voortkomt - dat is waarom ik tegen u gezegd hebt dat wij soms grinniken, omdat daar deze individuen zijn die dit als een financiële investering gedaan hebben, denkende dat zij, de rijken, rijker worden - maar wat er gebeurde was dat de kat uit de zak gelaten was en de Lichtwerkers het in elkaar gezet hebben. En dat verandert het aangezicht en het weefsel van waar jullie aan denken als jullie maatschappijen. Omdat jullie niet alleen te werk gaan op een hoger octaaf maar vanuit een plaats van de Goddelijke Kwaliteiten.
Dus de elementen van hebzucht, van lust, van controle zijn verdwenen. En zelfs, in de oude opzet van de dingen, de meest begerige zal de meest genereuze worden.
SB: Mag ik twee andere kwesties toevoegen aan wat u nu net zei? En deze zijn gebaseerd op wat u mij een tijdje geleden verteld heeft. En dat is om de mensen de raad te geven om voldoende geld achter te houden om hun belasting van 2015 te kunnen betalen hoewel belastingen in 2015 niet verplicht hoeven te zijn. Als zij dat niet zijn, is dat goed. Maar als zij dat niet zijn, heb je te maken met zoveel geld dat als je niet een adequate hoeveelheid achteruit houdt voor de belasting dan zou je in moeilijkheden kunnen komen.
En ten tweede, u adviseerde mij om een eventualiteiten fonds achter de hand te hebben. En als ik het zelf mag zeggen, wanneer mensen rijkdom vergaren doen zij dingen die niet alleen een prijskaartje hebben maar ook onderhoudskosten en reparatiekosten en al het andere daarvan. Dus de kosten van het iets doen is niet slechts om het te kopen, maar het mag je hogere onderhoudskosten brengen, reparatiekosten, allerhande andere kosten waar je vooraf niet aan gedacht mag hebben. Dus heb ook een adequaat eventualiteiten fonds.
Aartsengel Michael: Ja. Plan voor jou leven, niet louter jouw periode van feestviering. Ben voorzichtig. Aan de andere kant, vertellen wij jullie, informeren wij jullie, dat jullie spirituele valuta oneindig is, en over het andere vertellen wij jullie, ben voorzichtig, denk vooruit, denk na over wat je wenst te doen en wenst te bereiken, en de veiligheid, het zekerheidsgevoel, omdat het een emotioneel gevoel is dat je derhalve 10, 20, 30 jaren wenst te hebben.
SB: Dit is zeer goed, Heer. Dank u wel. Ik ga nu snel naar Vlucht 370, en dan hopelijk een kort gesprek over het wereldwijde burgerschap.
Ashira zei dat Vlucht 370 geëxplodeerd was, maar hij vertelde niet wat de oorzaak van de explosie was. Anderen hebben gezegd dat het een geheim marinewapen was dat gebruikt werd om teweeg te brengen dat het desintegreerde. En recentelijk vertelde een prominent kanaal dat het vliegtuig te lijden had van hydraulisch falen, in een ongecontroleerde staat was, en het risico liep voor onmiddellijke vernietiging; werd middenin de vlucht uit de lucht opgeveegd, werd aan boord van een gigantisch ruimteschip van Sirius genomen, dat claimde deel uit te maken van de Vloot van de Federatie onder het Ashtar commando wiens volledige rapport vanaf een bepaalde website beschikbaar is.   
Nu, Ashira zei dat zij een paar mensen naar boven haalden die nog steeds in de vorm wilden blijven, maar de rest - zij gingen over. Wat is de waarheid, Heer?
Aartsengel Michael: Dit is geen actie - laat ons het op deze manier uiteenzetten - dit is geen actie waar jullie sterren broeders en zusters diep bij betrokken zijn geweest. Dit is een actie van waar wij naar zouden willen refereren, of Gabrielle naar zou refereren, als van geweld, van sabotage, van misleiding. En het is doorgegaan.
Dus er zijn leugens op leugens op leugens. En wat er zich voordoet … dit is een vreselijke situatie. En het is voor velen pijnlijk. Maar wat het ook voor de mensheid doet, het brengt naar boven wat wij zouden noemen gedeeld mededogen en verdriet/rouw. Omdat als je naar het verdriet en de verwarring en het meedogende component zou kijken van wat gevoeld wordt en uitstraalt vanuit de harten van het collectief, individuen over de gehele planeet heen, het is niet in uitlijning met de situatie zelfs inclusief diegenen die in het vliegtuig waren en die geleden hebben en de families die achtergelaten werden en het verlies leden van hun geliefden.
Dus het heeft zich geïntensiveerd en aan de wereldwijde gemeenschap laten zien, in een tijd wanneer er veel strijd en conflict op de grond is, de andere zijde van de weegschaal, waar jullie de wereldwijde gemeenschap in medeogen bij elkaar zien komen en genezing voor velen sturen. Het brengt ook de wereldwijde gemeenschap tezamen zeggende, "Wij verlangen, wij eisen de waarheid." Omdat er aanzienlijke onwaarheden zijn geweest, op iedere stap van de weg. En wat er zich nu voordoet, onder de, waar jullie aan denken, verantwoordelijke agentschappen van vele landen, is dat zij zoeken naar zondebokken. Zij zoeken naar situaties om dit aan op te hangen.
De waarheid zal naar buiten komen, maar de functie van deze handeling van geweld werd op vele manieren gekaapt, niet door jullie sterren broeders en zusters maar door het Gezelschap van de Hemel om verscheidene zeer belangrijke, kritieke, tijdige lessen te leren. Het schip werd niet aan boord van een moederschip ergens anders naartoe meegenomen. Dat is valse hoop.
SB: Waar is het schip, Heer? Is het in vele stukken opgeblazen, of ligt het op de bodem van de oceaan?
Aartsengel Michael: In alle opzichten, het is niet intact. Wij kunnen jullie niet de totaliteit geven omdat dat onze overeenkomst zou breken.
SB: En dan zou u ons natuurlijk ook niet kunnen vertellen welke natie het deed?
Aartsengel Michael: Het is niet zozeer een natie alswel individuen die onafhankelijk handelen.
SB: Goed. Ik weet niet zeker of ik verder zou moeten gaan te proberen om meer details te krijgen, of … ofwel …
Aartsengel Michael: Doe dat alsjeblieft niet.
SB: Oké, dan laten we het daarbij. Laat ons dan naar de wereldwijde burgers toegaan. Het is vrij duidelijk voor mij, en het was vrij duidelijk van de discussie gisteren met Aartsengel Gabrielle, dat wij moeten groeien van het zijn van nationale burgers naar het zijn van wereldwijde burgers, soevereine burgers van de Planeet Aarde. En ik weet niet zeker of ik of anderen mensen die luisteren begrijpen wat het betekent om een wereldwijde burger te zijn en wat een wereldwijd burger doet. Kunt u ons daarmee helpen, alstublieft?
Aartsengel Michael: Ja, ik kan jullie hiermee helpen, of ik kan eenvoudig het platform aan Geoffrey overgeven, die volledig begrijpt wat het betekent om een burger…
SB: Zeker!
Aartsengel Michael: … van Gaia te zijn.
SB: Wat het ook is dat u graag zou willen.
Aartsengel Michael: In dit licht heeft hij veel bij te dragen. Laat ons zeggen om een wereldwijde burger te zijn is feitelijk vrij eenvoudig. Het is te denken, te handelen, te gedragen, te geloven en lief te hebben, en te assimileren op een wereldwijd niveau.
Wij stellen niet aan u voor dat jullie in de steek moeten laten wat wij zouden noemen jullie nationale of sociale of culturele preferenties, maar het heeft er behoefte aan om her/erkend en gevierd te worden, dat dat alles is dat zij zijn. Zij zijn preferenties. Zij zijn loyaliteiten, op dezelfde manier dat je in een familie loyaliteiten hebt.
Jullie hebben loyaliteiten met één broer omdat je aan hem de voorkeur geeft boven jullie oudere zuster of jullie jongere broer. Het is hetzelfde soort van loyaliteiten. Je hebt de voorkeur voor dit soort van nationale muziek, of je voelt een loyaliteit voor het land dat jou gekoesterd heeft, jou vertroetelde, en jou beschermde. De cultuur die jou aantrekt, de waarden van die cultuur die jou aantrekken. Maar zij moeten niet overschreven worden. Deze voorkeuren overschrijven niet jouw verantwoordelijkheden als een wereldwijde burger.
Een ieder van jullie is een volledig lid van Gaia en van de Intergalactische Raad. Dit brengt eer en verantwoordelijkheid met zich mee. Wij zullen bij een andere gelegenheid meer hierover spreken.
SB: Dank u wel.
Aartsengel Michael: Ga met onze liefde, en ga in vrede, lief hart.
SB: Heel veel dank, Heer. Vaarwel.
Aartsengel Michael: Vaarwel.

[Einde]

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten