zaterdag, maart 22, 2014

De Raad van Negen - Tijd voor Overdenking en Geneugte - 22 Maart 2014


De Raad van Negen
Tijd voor Overdenking en Geneugte
22 Maart 2014 / Elizabeth Ayres Escher
 
 
Groeten, dit is de Raad van Negen, één van de Intergalactische Raden die het Ascentieproces van Gaia en de mensheid overzien. Wij zijn hier om jullie met een brief te presenteren terwijl jullie tevoorschijn komen vanuit de krachtige energieën van de recente Equinox en de volle maan.
Velen van jullie hebben tegen elkaar opgemerkt dat de afgelopen maanden, inderdaad, de afgelopen drie maanden enige intense, vreemde en ongemakkelijke energie bevat hebben. Weet dat dit gedaan werd door Kosmische Intelligentie, voor het doel om meer van jullie toe te staan om enige van de diepste vastgehouden zwaarmoedigheden, schaamte en geheimen los te laten, soms van levensspannen die op de planeet doorgebracht werden. Wij begrijpen dat velen van jullie het gevoel hebben dat jullie zowel letterlijk als figuurlijk door de kosmische wringer (het beeld naar voren brengend van een ouderwetse wasmachine) heen gehaald zijn.
Terwijl jullie de noodzaak hiervan in vraag mogen stellen, herinneren wij jullie eraan dat jullie je ballast of spullen niet nodig zijn in de Nieuwe Wereld. Inderdaad, om je vast te klampen aan versleten overtuigingen, gedachtevormen, emoties, pijn, kwaadheid, verdriet, oordeel en wat je ook maar hebt, is om jullie proces te vertragen of het tot een krassende stop te brengen.
Er zijn genoeg mensen in de wereld die niet bereid zijn om het veeleisende proces van het ascenderen in een fysiek voertuig te ondergaan. Hun keuze is al op een zielniveau voor hen gemaakt. En voor jullie om in oordeel te spreken tegen hun schijnbare onvermogen om te 'ontwaken" is te schreeuwen naar het beeld in de spiegel. Want deze zielen handelen als spiegels en als een contrast voor jullie allemaal die WEL besloten hebben om te ontwaken en nu, soms enthousiast, maar vaak in verbijstering rondkijken.
Wij horen jullie gedachten, "Wat is mijn missie? Waarom kan ik mijn tweelingvlam niet vinden? Waarom heb ik geen geld? Zou ik in deze relatie moeten blijven?"


Laat de menselijke behoeften, wensen, verlangens en verwachtingen los. Je kunt gedurende een lange tijd blijven staren in de Spiegel en niet in staat zijn eraan voorbij te gaan vanwege jouw behoefte om te controleren wat er met jou gebeurt voordat het gebeurd. Velen van jullie zij zeer geoefend in zelf-ongeloof-in-het-eigen-succes en beschuldigen dan "iemand anders" voor jullie problemen en gebrek aan vooruitgang. Zelf-oordeel of oordeel van zelf zoals gereflecteerd door een ander is en zal altijd zelf-verslaand zijn.
Onze schrijfster herinnert ons nu aan iets dat zij geleerd of zich onlangs herinnerd heeft tijdens de cursus van het bijwonen van vele teleconferenties met Geascendeerde Meesters, de Elohim en Engelachtige Aanwezigheden. Lichtwerkers die vele levensspannen op Gaia doorgebracht HEBBEN, hebben ook levensspannen of rustperiodes tussen levensspannen in meestal doorgebracht op Venus, onder het voogdijschap van Sanat Kumara en de Heilige Kumara's. Bij het horen spreken van Sanat Kumara tijdens de recente Equinox Viering voelde zij haar hart opengaan met een geweldige liefde voor de grote Meester.  
Enige jaren geleden, las onze schrijfster ook dat Sanat Kumara van Venus kwam om te leren hoe een Planetaire Logos te zijn. En nu heeft hij zijn taak volbracht, en heeft de leidsels van de positie overgegeven aan Heer Guatama Boeddha. Nochtans, is hij zwaar betrokken bij het overzien van de evolutie van de planeet en de mensheid. En hij doet het vanuit de LIEFDE welke hij is, net zoals jullie dat doen.
Beseffen jullie dierbaren dat jullie niet hier zouden zijn als het niet was voor jullie enorme grote capaciteit om lief te hebben en om liefde te zijn? Herinner je dat wanneer jij je een klein beetje down voelt (of heel veel!) En leer om jezelf tijd toe te staan om te reflecteren over wat je bereikt HEBT in jouw leven.
Het proces van Ascentie gaat over het je eigen maken van jouw emoties en gedachten; hen niet ontkennen en doorgaan hen terug omlaag in/naar jouw onderbewustzijn te duwen. Wat voor velen deze dagen verontrustend is, zijn deze zeer oude elektromagnetische energieën (ook bekend als emoties / gedachten) en dat zij opnieuw tevoorschijn komen terwijl de onverbiddelijke golven van kosmische frequenties de uienschillen van ieders emotionele en mentale lichamen afstrippen, inclusief die van de planeet zelf. Niets kan nog langer verborgen blijven. Als je wat voor geheimen dan ook hebt, zullen zij ontsluierd worden dus je kunt net zo goed met jezelf en met ieder ander die erbij betrokken is in het reine komen en het maar gedaan hebben. Diegenen die lang aan de macht geweest zijn, zijn sommigen van diegenen die de grootste hoeveelheid aan vreselijke geheimen hebben waarvan zij lang gehoopt hebben dat zij verborgen zouden kunnen blijven, maar het mocht niet baten. De geheimen zijn uitgekomen; de mensen hebben de bekwaamheid om de wereld in een ogenblik te omcirkelen en onderzoek te verrichten over alle aspecten van het leven. Zelfs meer opzienbarend is, dat de meeste van de "geheimen" al die tijd verborgen geweest zijn in het open zicht; het is gewoon dat de meeste mensen afgeleid geweest zijn door hun eigen problemen en beproevingen, dat zij niet zagen of niet bereid waren om het te zien, te horen of te weten wat er werkelijk gaande was.
Als de geheimen en oude herinneringen naar de oppervlakte komen, is het belangrijk om hen als zand door jullie vingers heen te laten lopen, zonder oordeel, zonder nauwkeurig onderzoek, zonder de behoefte om je zelf of anderen te be/veroordelen. Vele Lichtwerkers zijn klem komen te zitten met het dirigeren van hun rechtvaardige verontwaardiging over alle "misstanden" in de wereld, zelfs terwijl zij beginnen te beseffen dat zij zelfingenomen geweest zijn met het op de eerste plaats laten gebeuren van deze dingen, als zij niet zelf de daders waren tijdens de één of andere tijdlijn. Ja, jullie hebben ALLEMAAL duistere en lichtrollen gespeeld, dus als jullie jezelf ertoe kunnen brengen om op te houden met het oordeel en er afstand van te doen, zullen jullie je eigen voortgang groots ondersteunen. En als jullie er nog steeds op reageren dragen jullie bij aan de voortzetting van de matrix en diens illusie. Jullie vrees en kwaadheid voeden het.
Wij adviseren jullie niet om weg te kijken. Kijk, maar oordeel niet. Ieder persoon is hier voor diens eigen lessen en reis. Jullie kunnen niet weten wat het omvat. Dus leer om vanuit een kalme en gecentreerde plaats te observeren. Voel mededogen voor diegenen die lijden. Je bent niet hier om wie dan ook te redden. Je bent hier om jouw lichtquotiënt te verhogen, aldus je bijdraagt aan het stijgen van de trillingsniveaus van de planeet. Als je betrokken bent bij het "redden" van iedereen rondom jou heen, verspil je de kans om waarachtig te dienen en om deel uit te maken van het brengen van de Hemel naar de Aarde.
 
 
Ascentie gaat helemaal over het in staat zijn om meer licht vast te houden en om het toe te staan door jullie lichamen heen de Aarde onder jullie voeten in te stromen. In staat te zijn om te handelen als een buis/kanaal voor meer en hogere trillingsfrequenties, staat jou toe om een fijn-afgestemd instrument te zijn voor de Spirituele Hiërarchie. En één meester, die binnenin een geweldige hoeveelheid aan licht vasthoudt zal dat licht uitstralen, zich er niet aan vasthoudend, maar het delend met de omgeving voor diegenen die profijt kunnen hebben van de overvloed … hetgeen meer waarschijnlijk de bloemen en de bomen zijn, de elementen, de dieren en het omringende land dan de mensen die het bewonen.  
Een andere gedachte over het spenderen van tijd in andere inter-planetaire systemen, is dat velen van jullie op deze planeet gearriveerd zijn en gewoon vergaten hoe lang het duurt voor echte verandering om zich te manifesteren in de zware dichtheid van de frequentie niveaus van Gaia. Ja, de frequentie is omhoog gegaan, maar de mensheid heeft er niet altijd op een positieve manier op gereageerd. Er is momenteel veel weerstand en verwarring dat naar boven komt als de dingen die altijd in het verleden gewerkt hebben nu niet langer meer werken.
Terwijl jullie doorgaan met het je meester maken van jullie eigen energieën, groeien jullie verantwoordelijkheden en jullie rol zal zich uitbreiden. Echter, werk eerst aan jezelf. Jij bent de enige, met de hulp van jouw eigen ziel en Hogere Zelf, die echte verandering naar jullie wereld kan brengen. Verandering komt van binnenuit. Onenigheid komt naar boven wanneer een persoon of een groep probeert om een ander of een andere groep te veranderen om tegemoet te komen aan hun eigen nauwlettende vastgehouden overtuigingen. En soms wordt het conflict opzettelijk gecreëerd om een wig te drijven tussen uiteenlopende individuen en groepen van mensen. Want zie, dierbaren, de mensheid is van nature niet gewelddadig. Zij zijn zo geworden wat verschuldigd is aan omstandigheden en conditionering. Het is een gewoonte die van sommigen een lange tijd zal vergen om af te schudden en het zal dus niet allemaal in één keer gebeuren. Dus, nogmaals, verplicht jezelf met te beginnen van het loslaten van die conditionering en deze haken die jou verbonden houden aan de verouderde energiefrequentie van de matrix.
Ja, je kunt het aldus wensen, maar er is nog steeds veel van de schaduwwereld dat uitgespeeld moet worden zodat de duistere energieën losgelaten kunnen worden. Heb geduld en focus je op jouw eigen proces. Open je hart en leef jouw dromen. De werelden kunnen en zullen gedurende een poosje zij aan zij op de planeet bestaan. Hoe lang, dat is onzeker en hangt zeer af van de bekwaamheid van diegenen die ervoor gekozen hebben om ingewijden te worden in dit leven als tot hoe zij op hun pad van zelfmeesterschap te werk gaan.
Dankbaarheid en liefde zullen jullie ver dragen bij deze inspanning. Onze schrijfster heeft ontdekt dat wanneer zij begint te voelen dat haar energieën een klein beetje "van slag" raken, zij zich kan focussen op het gouden licht binnenin haar hart of dat zij zich de liefde kan herinneren die zij voor de Lichtwezens voelt, de tedere gevoelens welke zij met haar dieren deelt … en dan hervindt zij haar centrum, en is alles binnenin weer goed. Het is niet van belang of er grote drama's rondom haar heen plaatsvinden. De kalmte heerst en zij kan observeren zonder te reageren. Wat haar eens in een depressieve stemming gegooid zou hebben, veroorzaakt nu nauwelijks dat er een wenkbrauw opgetrokken wordt. Zij kan kijken zonder de behoefte om te oordelen. Zij kan naar mensen kijken wanneer zij, misschien, onvolmaakt zijn, maar zonder zich verplicht te voelen om zich er via een reactie mee te verbinden. En zij beseft dat om in staat te zijn haar gemoed aan te passen door wilskracht, dit haar een grotere vrijheid geeft dan dat zij ooit eerder in haar leven ervaren heeft. Oefening baart kunst. Zij beseft dat zij nog niet "gearriveerd" is, maar zij heeft ook het geduld en de positieve houding ontwikkeld om nochtans hoe ver zij in een relatief korte tijd vooruit gegaan is te waarderen.
Waar jij ook bent op jouw reis, of je nu wel of niet het Pad van Initiatie binnengegaan bent dat bekend is als de Ascentie, een ieder van jullie gaat door geconfronteerd te worden met uitdagingen. Hoe zou het anders kunnen zijn, dierbaren? Als jullie zouden willen bestaan zonder inspanningen, hadden jullie in de Lichtwerelden kunnen blijven, maar jullie kwamen hier in de wetenschap als vrijwilligers dat jullie een inspanning zouden moeten maken om de achterwaartse energieën van de planeet en diens mensen te overwinnen. En aldus gaan jullie vooruit, misschien niet zo snel als jullie zouden willen … maar zelfs dat is een oordeel. Sta toe en laat alle verwachtingen los, alle gevoel van behoefte om dingen te hebben gebeuren wanneer je wilt dat zij gebeuren, of het nu NESARA is, disclosure, de gronding van de etherische steden van licht op het oppervlak van de planeet… Al deze dingen zullen gebeuren, maar voor NU, laat los en ben het beste dat je kunt zijn, in het moment. Sta de creativiteit toe om te stromen. Als je gemotiveerd bent, creëer projecten en werk met gelijkgestemde individuen. Zo niet, sta jullie zelf toe te rusten, en neem momenten om eenvoudig jullie lichamen toe te staan te verjongen.
Het ascentieproces ondergaan terwijl je nog steeds in een fysiek lichaam bent is een veeleisende taak; laat niemand je ook maar iets anders vertellen. Jullie zullen vele uitdagingen ontmoeten en meester worden, en dat aldus te doen zal veel wijsheid en vertrouwen in jullie vermogens vergaren. En deze meesterschap van iedere taak, zal jullie stap na stap toestaan in jullie eigen tempo te groeien, meer vaardigheid te verkrijgen met het omgaan en manipuleren van de energieën zoals de alchemisten die jullie waarlijk binnenin zijn.
Begrijp, dierbaren, dat de behoefte om te weten voorafgaand aan wat er gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren een gefixeerdheid is van het logische en het rationele verstand. Velen van jullie hebben opgemerkt, misschien met enige consternatie, dat het lijkt alsof jullie verstand een vakantie genomen heeft gedurende de laatste paar maanden of zo. Dit heeft zich voor onze schrijfster voorgedaan. Ten dele is het omdat het mentale deel (mannelijke energie) overheersend geweest is binnenin het leven van de meeste mensen, specifiek in de Westerse wereld en deze opkomende naties die het voorbeeld volgen in het ontwikkelen van de industrie en wetenschap als de bepalende factoren bij het beslissen waar de maatschappij naartoe zou moeten gaan. Door sommigen die geloven in het imperialisme van machtige en geheime groeperingen om de wereld te regeren werd het vooruitgang genoemd. Anderen die met meer verlichte ogen kijken hebben de schade gezien welke ongebreidelde industrie en hebzucht kunnen wrochten op/aan het milieu en de gewone mensen die vaak weinig voordeel ontvangen van de winsten die gegenereerd worden door commerciële belangen.  
Ja, de mannelijke energie, welke weerspiegeld wordt in de overwegend patriarchale samenleving over de gehele planeet heen, heeft een lange tijd gedomineerd. Voor het nu voort gaan van de ascentie van de planeet, is het tijd voor de komst van het goddelijk vrouwelijke en dus zijn de vrouwelijke energieën in het proces van het "terugkeren" en in/naar balans te komen MET de mannelijke energieën. Dit proces van terugkeren naar Heelheid wordt in de worstelingen weerspiegeld welk ieder individu, iedere familiegroep, corporatie, naties ondergaan, sommigen met weerstand en anderen met volledige en enthousiaste acceptatie.
Eén stadium van ascentie doet zich voor wanneer de mannelijke/vrouwelijk energieën uiteindelijk gebalanceerd zijn, met de hogere geest en het hartcentrum open samenwerkend met elkaar in eenheid/eensgezindheid. Dan kunnen de energieën geabsorbeerd worden in het fysieke lichaam, alle drie "lagere" lichamen in volledige uitlijning brengend. Met dat voltooid, is de ziel niet langer meer vereist en wordt opnieuw opgenomen in de Monade en het Hogere Zelf, de IK BEN Aanwezigheid … en de ingewijde begint aan een ander stadium van de reis in/naar heelheid. Het is stap na stap, op een tempo genomen welke onderweg toestaat voor zelf-reflectie, groei en genieten, alsook als momenten wanneer de uitdagingen bijna onoverkoombaar lijken te zijn. Geef nooit op, dierbaren, want jullie werden allemaal goed voorbereid op deze uitdagingen en jullie kunnen hen met opgeheven hoofd en zelfverzekerd tegemoet treden. Alles dat jullie nodig zijn is het noodzakelijke vertrouwen, een bereidheid om je over te geven aan de begeleiding van jouw innerlijke gids, jouw hartcentrum (zetel van de Ziel) en jouw Hogere Zelf. Je hebt alles dat je nodig bent binnenin.
Wij wensen jullie al het goede. Doe een beroep op ons als Gechristende Intergalactische Wezens, op het Broederschap en Zusterschap van het Licht, op de Engelen en Aartsengelen, op de elementalen die hunkeren om met een vreedzame mensheid te werken. Wij zijn altijd een ademteug verwijderd en binnenin jullie hart. Leer te spelen met de Stralen van God, om je te verrukken bij het ontdekken van nieuwe methodes van het benaderen van jullie meesterschap. Laat de behoefte los om binnen de lijntjes te blijven en kleur jullie wereld met enthousiasme, vreugde en dromen. Reflecteer op wat jullie bereikt hebben en maak je geen zorgen over wat er gaat komen. Blijf in het moment en voel de vreugde van binnenuit jezelf naar boven opwellen als je de liefde aanschouwt dat het gehele bestaan ondersteunt. Ben en verheug je en sta het toe jou naar nieuwe niveaus op te tillen als jouw dagelijkse jij meer van jouw Zelf wordt, hier en nu.
Wij eren jullie en houden jullie in de hoogste achting. Wij zijn jullie broeders en zusters in het Licht en altijd met liefde voor jullie.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher and http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten