woensdag, maart 26, 2014

De Raad van Negen - Op Het Pad - 26 Maart 2014 / Elizabeth Ayres Escher


De Raad van Negen
"Op Het Pad"
26 Maart 2014 / Elizabeth Ayres Escher
 

Groeten, wij zijn de Raad van Negen,
Wij komen vandaag om de snelle vooruitgang te adresseren van diegenen die de meer geavanceerde stadiums van Ascentie ondergaan. Dit doet zich voor vanwege de formidabele inspanning door diegenen die hierbij betrokken zijn met het ontvangen van de lichtcodes en frequentie opwaarderingen welke geabsorbeerd worden door jullie planetaire lichaam en jullie individuele fysieke gestalten terwijl de Kosmische golven op de kusten van jullie blauw-groene planeet beuken.
Bijgevolg, ontwaken er steeds meer mensen. Dit is overduidelijk voor diegenen die gedurende decennia op het pad van ontwaking geweest zijn. Plotseling graven mensen, die nooit overwogen zouden hebben om naslagwerk te verrichten over omstreden onderwerpen, nu in allerlei soorten van trajecten, en zoeken naar antwoorden, stellen alles over hun levens en wat er gaande is in de wereld in vraag.
Het is belangrijk dat hoewel JULLIE op het pad geweest zijn gedurende een omvangrijke tijdsperiode, jullie niet de antwoorden voor deze individuen hoeven te hebben. Laat hen hun eigen antwoorden op eigen kracht zoeken. Wij herinneren jullie eraan dat de Nieuwe Wereld geen goeroe-leerling relaties heeft. Individuen worden verantwoordelijk gehouden voor hun eigen studies en worden aangemoedigd om veelvoudige manieren van verkenning na te streven, zonder zich te settelen op "de Weg", aangezien het pad om te volgen voor ieder persoon verschillend zal zijn. Alleen de Ziel en de toezichthoudende Monadische Aanwezigheid weten wat het doel van dit leven is en hoe dat individu het zou kunnen vervullen. De timing en de richting zal voor een ieder verschillen, dus is het het beste om jullie "voortgang" niet met anderen te vergelijken.
Jullie zullen het bespeuren wanneer jullie bij een nieuw stadium in jullie persoonlijke ontwikkeling aangekomen zijn. Het pad dat minder versleten is is vaak meer passend voor sommigen, terwijl anderen meer comfortabel werken in het leefmilieu van een groep; alleen jij kunt bepalen wat voor jou het beste is … en besef dat jouw voorkeuren kunnen veranderen wat afhangt van diegenen waarmee je verbindingen ontwikkelt en jouw eigen innerlijke duwtjes en ingevingen als jouw intuïtie met jou "spreekt".
Wij moedigen alle Lichtwerkers aan, ofwel ervaren of net beginnend, om jullie onderscheidingsvermogen te gebruiken en om te leren zwaar te vertrouwen op jullie eigen intuïtie met betrekking tot waar als volgende naartoe te gaan.


Weet dat de Galactische Federatie, de Geascendeerde Meesters en andere wezens van het Licht jullie niet op voorhand kunnen vertellen wat er staat te gebeuren, aangezien die kennis de uitkomst zou beïnvloeden en het resultaat zou veranderen. Begrijpen jullie dit, dierbaren? Jullie wetenschappers hebben dit effect tijdens experimenten waargenomen. De gedachten die door de deelnemers vastgehouden worden kunnen de verwachte uitkomst veranderen. Ook, om te openbaren wat er staat te gebeuren, zelfs morgen, is als een voorafgaande kennisgeving aan diegenen die nog steeds in tegenwerking zijn voor de komst van de Lichtkrachten op deze lang verduisterde planeet. Dus leer om geduld te hebben, luister binnenin, test de wateren, experimenteer en leer de bekwaamheid van je intuïtie en innerlijke begeleiding te vertrouwen om jou de weg, stap na stap, te laten zien.
Het pad eist aanpassingsvermogen, flexibiliteit, vasthoudendheid en vastberadenheid, geduld, doorzettingsvermogen, vertrouwen, geloof, mededogen en een grote bereidheid om onvoorwaardelijk lief te hebben. De Ascentie zal niet als een stukje chocolade cake op een dienblad aangeboden worden. Echter, met openheid van geest en hart, ZULLEN jullie synchroniciteiten beginnen te zien en zullen jullie deelnemen aan de kansen die voor jullie tevoorschijn komen als jullie alert blijven EN bereid zijn om buiten de grenzen te stappen waarbinnen jullie lang gespeeld hebben, ondertussen in de derde dimensie levend.
Besef ook dat geen enkele enkelvoudige weg iedereen zal passen. Getalenteerde en ervaren Lichtwerkers hebben het "ascentie" materiaal voor anderen gecreëerd om te volgen, maar het past niet altijd … zoals onze schrijfster zeer tot haar voorbijgaande ontsteltenis ontdekte. Nochtans is zij het zeer gewoon om haar eigen weg te gaan en als een resultaat verwacht zij het van anderen die in haar voetstappen volgen.
Jullie zouden deze stappen die op een individuele basis genomen worden kunnen zien als een middel om diegenen uit te sorteren die waarlijk aan het proces toegewijd zijn en diegenen die eenvoudig bekoord zijn geraakt door spirituele verworvenheid en verblind door spirituele trots. De valkuilen op het pad zijn vele en zijn ontworpen om de bekwaamheid van de ingewijde te testen om werkelijk de vereiste kwaliteiten voor meesterschap te belichamen, alsook de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
Weet ook, dat wanneer het toeschijnt dat je struikelt dat het niet het einde van de wereld is; je hebt noodzakelijkerwijs niet "gefaald". Klop jezelf eenvoudig af, denk na over de uitkomst van jouw 'vergissing' en ga voorwaarts. Groei in de spirituele dimensies zal vaak chaotisch lijken te zijn wanneer gezien door de ogen van iemand die meer comfortabel is met een gestructureerde leeromgeving. En deze chaos en de resulterende verwarring zullen groeien als het individu niet in staat is om voorbij diens zelf-opgelegde grenzen te gaan van begrip en onbekwaamheid om zich aan te passen.
De vijfde dimensie en hogere frequentie werelden zijn meer vloeibaar in hun bestaan. De dingen blijven niet altijd hetzelfde en zijn ernstig minder "concreet" dan wat jullie ervaren hebben in de lagere vertraagde dichtheidsfrequenties van de derde dimensie, vooral aangezien het voor de meeste mensen op de planeet Aarde bestaat. Terwijl jullie in frequentie stijgen, zullen jullie veranderen; het is onontkoombaar. En jullie zullen op onverwachte en onvoorspelbare manieren veranderen terwijl jullie nastreven om jullie persoonlijke "ster", richting de hogere vlakten van bestaan, te volgen. Je zult niet in staat zijn om jezelf als het ene of het andere te categoriseren, specifiek als je de energieën van jouw Hogere Zelf aanneemt, aangezien je een multidimensionaal wezen bent. Uiteenlopende "aspecten" van zelf zullen voorrang nemen op anderen wat afhankelijk is van de betrokken omstandigheden. Deze benadering tot het leven vergt enige gewenning, dus ascentie of descentie van de geest in/naar het fysieke lichaam, zoals dit momenteel plaatsvindt op de planeet Aarde, wordt alleen in opslagen ondernomen, om zowel het lichaam als de geest toe te staan zich aan de veranderingen aan te passen.
Als je morgen bij het ontwaken in/naar een Lichtlichaam zou veranderen, dan zijn de kansen dat je niet langer meer belichaamd zou zijn. Iets dergelijks was het patroon dat voor de meeste ingewijden in de "voorbije" tijdperken bestond toen er zowel de individuele als de massale ascenties zich voordeden. Het fysieke lichaam werd achtergelaten en het Lichtlichaam verdween in/naar de ongeziene rijken. Wat zich nu voordoet op GAIA is het begin van de fysieke ascentie, de hemel naar de Aarde brengend door het Hogere Zelf toe te staan om volledig het fysieke voertuig binnen te gaan EN daar te blijven, de leiding hebbend over de levensstroom missie hier. Dit proces is een ingewikkeld, delicaat en langdurig proces, vooral voor diegenen die eerst gaan. Zij hebben zich, voor het overgrote deel, op een dergelijke gebeurtenis voorbereid, gedurende levensspannen en gedurende decennia in dit leven.
Er zijn zielen die in deze wereld geboren werden gedurende de laatste dertig jaren die momenteel ontdekken dat wanneer zij ontwaken, het proces zich vrij snel voordoet. De ene dag werken zij in een bedrijfswereld; de volgende, zijn zij Reiki aan het bestuderen op een strand in Mauï of zitten ze middenin het opbouwen van een coöperatieve gemeenschap in Centraal Amerika. Dit kan en is ook aan het gebeuren met oudere personen, diegenen die succesvolle carrières hebben gehad en plotseling ontdekken dat er iets groots uit hun levens mist. Voor ieder individu is het 'wakker worden belletje' en het proces net even anders, net zoals het doel dat is voor hun aanwezigheid hier. En het is aan het betrokken individu om deze dingen, de waaroms en de waarvoors op eigen kracht te ontdekken.
Het pad van ascentie is er één waar het individu loslaat wat niet langer meer voor hem/haar werkt, hij/zij ondergaat een periode of periodes van opruiming, wordt zelf-bekrachtigend en verkrijgt en gebruikt de benodigde gereedschappen om de uitdagingen die langskomen onderuit te halen. En langskomen zullen zij; iedere ingewijde zal dagelijks op de één of andere manier uitgedaagd worden om te zien of zij creativiteit kunnen gebruiken om wat voor obstakels dan ook te overwinnen.
Velen van diegenen die in deze tijd en gedurende de laatste zes decennia of zoiets op deze planeet incarneerden, hebben dat aldus gedaan vanuit een verlangen om te helpen bij het bevrijden van deze planeet van de duisternis hetgeen het in een achteruitgaande en geïsoleerde plaats gehouden heeft van de rest van de Galaxy en het Universum. Dit is een taak welke oorspronkelijk ondernomen werd door liefde, maar wat in het proces van incarnatie door velen vergeten werd. Nu beginnen de mensen het zich te herinneren, soms vaag, dat er iets is dat zij zouden moeten doen dan wat zij op het moment aan het doen zijn. Terwijl de frequentieniveaus van de planeet stijgen, zullen meerderen ontwaken, maar wanneer dat zich precies voor zal doen hangt af van ieder betrokken individu. Want met ascentie, als ieder persoon de wens om te ascenderen erkend, moeten zij ook de noodzaak erkennen om verantwoordelijkheid aan te nemen voor hun eigen pad en de zelf-vastberadenheid accepteren welke van al diegenen geëist wordt die een hoog station in de spirituele rijken zouden willen bereiken.
Ascentie is geen manier om aan de wereld te ontsnappen als je niet gelukkig bent. Als je hoopt dat het dat is, zal je erbarmelijk getest worden totdat jij je opent voor het besef dat jouw Ziel de schepper van jouw wereld is, niet jouw "menselijke" zelf. En jouw ziel weet zeer goed wat er precies nodig zal zijn om de menselijke conditionering, armoede/behoeften en gemis/wensen los te laten, zodat het individu werkelijk de handen uit de mouwen steekt en het werk doet dat vereist is door het ascentieproces.
Initiatie (ascentie) is zelfmeesterschap en is niet volledig ogenblikkelijk. Wanneer je arriveert bij het oprechte zelfmeesterschap, zal jij je openen tot waarnaar gerefereerd werd als magie, de bekwaamheid om ogenblikkelijk te manifesteren wat het ook is dat je op het moment nodig bent. Echter, dit kan ALLEEN plaatsvinden wanneer de tijd juist is en het menselijke ego niet langer meer in commando van het fysieke voertuig is; dan, en alleen dan, wanneer "jij" als een ziel-bezield individu gereed en voorbereid bent, zal je in staat zijn om "wonderen" te ervaren als je in waarheid een heilige alchemist wordt. Deze geschenken zijn verzegeld totdat iedere ingewijde gereed en grondig getest is, want de Broederschappen en Zusterschappen van het Licht willen GEEN herhaling van het misbruik van de creatieve energieën zoals dat zich voordeed op Atlantis en Lemuria.
De hogere werelden hebben veel te bieden, maar het is hier, op Gaia, waar jullie getest worden, individueel, voor jullie persoonlijke initiatief, creativiteit, en vastberadenheid en de wil om jullie persoonlijke bergen (uitdagingen) te verhuizen om in staat te zijn om werkelijk de mensheid te dienen. En die dienstverlening begint met zelf, het leren van zelfrespect, het loslaten van zelfoordeel, het loslaten van alle conditionering dat van "buitenaf" jou uit heeft gestraald. Met andere woorden, jij creëert jouw eigen leeromgeving, vanuit een zielniveau, terwijl je op het pad voortgaat. De delicate kunst van "luisteren" naar jouw innerlijke begeleiding is noodzakelijk en de lessen zullen zichzelf steeds opnieuw herhalen totdat je het "doorkrijgt" en bereid bent om deze zeer noodzakelijke overgave aan een hogere wil in plaats van die van jouw menselijke persoonlijkheid te accepteren.
Ascentie is een uitdagend proces maar hoogst belonend. En met deze mogelijkheid om fysiek te ascenderen, hebben jullie de lat voor jullie zelf hoger gelegd. Ieder persoon die slaagt in het creëren en belichamen van een Lichtlichaam op de planeet zal het gemakkelijker maken voor diegenen die hen volgen, maar er zullen altijd uitdagingen om te overwinnen zijn. Die Lichtwerkers die in de ranken zijn, die in de beurt zijn of al een stap in hun ascentieproces ervaren hebben waar zij andere dimensies en werkelijkheden door wilskracht kunnen ervaren, plaatsen een patroon of pad voor anderen om in hun voetstappen te volgen. Zij zijn de frequentieniveaus aan het resetten die nodig zijn om dezelfde resultaten te verkrijgen. Ieder individu die slaagt verlaagt niet noodzakelijkerwijs de lat maar zal helpen bij het verhogen van de frequentieniveaus van de volledige planeet. Als een resultaat, hebben de mensen die in staat zijn zich aan te passen aan de stijgende trillingsniveaus dat aldus gedaan vanwege HUN voorbereidingen, merendeels onbewust en op innerlijke niveaus gedaan (de etherische vlakten tijdens de droomtijd). Diegenen die zich niet voorbereid hebben (wat verschuldigd is aan hun zielagenda NIET in dit leven te ascenderen) zullen eenvoudig vertrekken en zichzelf levend gewaarworden op een andere wereld. Er is geen einde aan de geest aangezien alles energie is.
Sommigen hebben dit proces de scheiding van werelden genoemd en aldus is het, hoewel zij aanvankelijk niet "fysiek" zullen scheiden. Eerder zal de scheiding door frequentie en uitlijning met de energieën zijn. Gedurende een vrij lange tijd, zullen de twee werelden (of meer) tegelijkertijd zij aan zij bestaan. Dit fenomeen zal de mensen aanzienlijk in verwarring brengen als zij zich niet bewust zijn of bereid zijn om te zien en vooral, te voelen wat er zich voordoet. Dit stadium is voor sommigen al bereikt en zij zullen het weldra te moeilijk vinden om door te gaan en aldus de één of andere manier vinden om de planeet te verlaten. Er is geen reden om deze individuen te be/veroordelen aangezien hun zieldoelen van die van jou zelf verschillen. Zij zullen opnieuw in de Nieuwe Wereld incarneren wanneer en als het de wil van hun Ziel en Hogere Zelf is om dat te doen, in een nieuw en meer aanpasbaar fysiek voertuig, afgestemd op de hogere energieën die daar aanwezig zijn.
Wij moedigen al diegenen aan die het gevoel hebben dat zij aan het ascenderen zijn om ieder gevoel van valse trots of om jezelf met anderen te vergelijken die nog steeds in slaap mogen schijnen te zijn los te laten. Potentieel zouden zij je kunnen verassen en jou overstijgen bij het verkrijgen van een vlot tempo wanneer zij eenmaal ontwaken, aangezien iedere ziel de capaciteit heeft zich aan te passen en de geschenken en genades die zij in andere belichamingen verdienden te bewerkstellingen, of dat nu hier was of in andere planetaire systemen. Terwijl jullie in frequentie omhoog gaan, worden deze "geschenken" uitgepakt en aan een ieder van jullie geopenbaard om hen te gebruiken voor het hoogste goed van allen, inclusief zelf terwijl jij je ontwikkelt. Met groeiend vertrouwen en initiatief zal je spoedig ontdekken dat je, inderdaad, een kracht bent waar rekening mee gehouden dient te worden.
Er is veel dat wij zouden kunnen zeggen, maar wij zullen dit voor nu beëindigen, aangezien onze schrijfster haar welverdiende rust en ontspanning voor de dag nodig heeft. Ondertussen, neem het ter harte dat wij hier zijn om een ieder van jullie te helpen, net zoals jullie broeders en zusters van het Licht, net zoals de leden van het Ashtar commando en de Galactische Federatie van het Licht, net zoals de Geascendeerde Meesters van Gaia, net zoals de Aartsengelen en de legioenen van engelachtige wezens, net zoals de elementalen en vormeloze machten/krachten, iedereen die ernaar verlangt om deze prachtige wereld haar plaats te zien innemen tussen de Gechristende Sterren Naties.
Wij sturen jullie onze zegeningen en lenen onze energieën vrijelijk om het jullie te vergemakkelijken en jullie te begeleiden als de toestemming gegeven is aangezien dit een planeet van de vrije wil blijft. Jullie zijn een ieder een soeverein wezen en als zodanig respecteren wij, bewonderen en adoreren wij een ieder van jullie terwijl jullie voort avonturieren op een schitterende reis van ontdekking.
Naar een ieder van jullie sturen wij onze liefde. Wij zijn in afwachting van de tijd om te komen wanneer wij zij aan zij door de prachtige met bloemen gevulde valleien van de Nieuwe Wereld kunnen lopen en naar de schitterende gouden steden van Licht staren die daar precies nu geconstrueerd worden. Wij bieden jullie nu een goedendag aan. Kijk uit naar ons om jullie in de etherische tempels te begroeten terwijl jullie slapen geliefden.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher and http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten