dinsdag, maart 18, 2014

De Arcturiaanse Groep - Er is Slechts Eén Leven en het is Goddelijk - 16 Maart 2014


De Arcturiaanse Groep
Er is Slechts Eén Leven en het is Goddelijk … het is het Enige Leven dat er Is
16 Maart 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten dierbaren,
Wederom komen wij om met jullie over ascentie te spreken. Allen zijn in andere fasen van het ascenderen in/naar de hogere dimensionale energieën. Niet allen zullen volledig ascenderen in deze tijd, want velen zijn nog niet gereed om de volledigheid van hun innerlijke ziel te omhelzen. Echter, allen ervaren het Licht dat over Gaia uitgegoten wordt in deze krachtige tijd en allen hebben de vrije wil keuze om erdoor te groeien of het af te wijzen.
Herinner je dit als je de vele veranderingen die binnenin jou en in de wereld plaatsvinden observeert. Verandering kan zeer verontrustend zijn voor diegenen die nog steeds stevig vasthouden aan levenslange leringen en overtuigingen die niet langer meer voor het hoogste goed werken, maar dat is de manier waarop de evolutie werkt … het is een geleidelijke (soms niet zo'n geleidelijke) verschuiving in/naar nieuw en meer ontwikkeld denken, zijn, en doen, en oude overtuigingen kunnen het niet tegenhouden als de meerderheid ontwaakt en immer meer Licht aan het universele bewustzijn toevoegt.
Aangezien allen scheppers zijn, kan de evolutie vertraagd worden, maar nooit gestopt want het is het doel van het leven. Door de vrije wil, kan een individu diens spirituele groei gedurende een tijdje vertragen of zelfs stoppen, zelfs levensspannen lang, maar de evolutionaire reis kan nooit permanent vertraagd worden … de ware aard van de mens is Goddelijk, en de hunkering om dit te herinneren raakt nooit verloren. Het is vaak diep binnen begraven door intentie of onwetendheid, maar kan nooit verdwijnen of er zou geen individu zijn. Men kan niet in wat voor manier, gestalte of vorm bestaan zonder de Goddelijkheid binnenin, aangezien het de inhoud van alle vorm is … Alles Dat Is.
De Arcturiaanse groep wenst te spreken over het leven. Wanneer je functioneert binnenin het driedimensionale geloofsysteem, wordt het leven in bepaalde gevallen beschouwd als heilig, (vrienden en familieleden) maar niet zo heilig (oorlog) in andere gevallen … volmaakt de afscheiding en de dualiteit van het derde dimensionale denken reflecterend. Er is slechts één leven en het is Goddelijk … het is het enige leven dat er is. Menselijkerwijze, kunnen wetenschappers iets creëren dat in leven mag schijnen te zijn in een fles, kloon, of testbuis, maar dit is alleen fysiek, een interpretatie van het "leven". Leven wordt alleen LEVEN, wanneer Goddelijke energie erin binnengaat wat het waarom is dat een fysiek lichaam zo snel desintegreert wanneer de ziel het eenmaal verlaten heeft.

Het is hier dat wij het onderwerp van abortus binnen moeten brengen welke een onderwerp geweest is, en dat nog steeds is, van vele discussies, veel verwarring, angst/smart en lijden voor velen. De beslissing om een ongeborene te verwijderen is een beslissing die niet luchtig ondernomen moet worden, maar weet dat de ziel die zou kiezen om binnen te komen en het kind te worden zich vanaf de andere zijde goed bewust is wat betreft of het kind wel of niet het hele termijn uitgedragen zal worden. Een ziel kan binnenkomen, komen en gaan door de gehele zwangerschap heen welke zal resulteren in een geboorte, maar gewoonlijk is er nog geen ziel gehecht in de vroege stadiums van een zwangerschap tenzij er een specifieke les voor de binnenkomende ziel te leren is.
Beslissingen van deze aard moeten alleen gemaakt worden na een eerlijke evaluatie van de intentie, want deze types van beslissingen dragen en slaan intense energie op voor diegenen die hen maken, en er wordt veel emotionele energie op beide manieren aan dit onderwerp uitgegeven. Er moet een OPRECHTE innerlijke overweging zijn van wat het beste en hoogste goed voor alle betrokkenen is … beslissingen zoals deze moeten nooit simpel gemaakt worden vanuit een plaats van egoïstisch gemak of vanuit angst en nooit als een middel van geboortecontrole.
Intentie is de spirituele sleutel bij het maken van beslissingen van wat voor soort dan ook omdat de intentie achter de beslissing de energie waarop het rijdt voorziet … ieder woord, iedere actie, of gedachte stroomt op de intentie die het voort plaatst. Herinner je dit dierbaren, want het is een wezenlijk belangrijk punt.
Het leven is eeuwig maar zielen kiezen ervoor om tijd door te brengen in gelimiteerde fysieke lichamen om spiritueel te groeien en te ontwikkelen binnenin de dichtheid van de derde dimensionale energie. De Aarde is een krachtige en moeilijkE plaats waarin te ontwikkelen en het is niet voor de lafhartigen. Onderschat nooit jullie moed dierbaren, want er zijn velen die zich op andere planeten ontwikkelen die er niet voor kiezen om in een plaats welke een dergelijke dichtheid draagt te zijn. Allen leren geleidelijk van de ervaringen van de Aarde en ontdekken uiteindelijk dat datgene dat zij gezocht hebben, binnenin ligt. Het is op dit punt dat zij beginnen om wat voor problemen dan ook op een hoger niveau te ontmoeten, karma verdwijnt en zij worden zichzelf gewaar anderen te helpen die worstelen met dezelfde en bekende kwesties. De Aarde wordt door velen geobserveerd die wensen te leren en te bestuderen hoe de mensheid hiermee omgaat om dit te doen.
Het leven kan nooit verloren zijn, er is niet zoiets. Een persoon die ofwel natuurlijk of onnatuurlijk vertrekt, gaat eenvoudig naar een andere dimensie. De meeste menselijke ogen kunnen nu nog niet de hogere frequenties van een Lichtlichaam waarnemen en geloven dat degenen die gestorven zijn eenvoudig dood zijn. Tijdens de slaap, verlaat iedereen diens lichaam, jullie trekken erop uit, studeren, en zijn werkzaam in het spirituele lichaam. Leven en dood zijn slechts twee aspecten van de dualiteit. Je bent meer levend aan de andere zijde dan dat je op de Aarde bent omdat aan de andere zijde, jij je herinnert wie en wat je bent en wordt je naar wat voor hulp en assistentie dan ook die je nodig mag zijn gegidst.
Daar zijn enigen die na het "sterven" doorgaan zichzelf uit te lijnen met alleen vertrouwde Aarde energie en vanwege dit zijn zij niet in staat om de lichtlichamen van hun gidsen te zien die wachtende zijn om hen te helpen. Deze zielen worden wat jullie noemen geesten … zielen die angstig zijn om verder en in/naar het dimensionale licht te gaan … sommigen zijn zich niet eens bewust van de noodzaak daartoe. Deze zielen hechten zichzelf aan de vertrouwde en vaak geliefde -- mensen, plaatsen en ervaringen van hun recente tijd op Aarde. Sommigen zitten stevig klem in een specifiek geloofsysteem en wachten erop dat hun geloof gemanifesteerd wordt … niet in staat zijnde en onwelwillend om de plaats waar zij zijn te verlaten. Sommigen creëren voor zichzelf vertrouwde omgevingen en levens in wat genoemd wordt het astrale rijk, vaak gedurende een lange tijd totdat zij geholpen worden door iemand anders (Lichtwezens of mensen die dit werk doen) of dat zij ontwaken aangaande hun behoefte voor verandering.
In het derde dimensionale geloofsysteem wordt door velen geloofd dat alleen sommige levensvormen van waarde zijn, en dat deze hoofdzakelijk menselijk zijn. Het moet begrepen worden dat ALLE levensvormen heilig zijn en in en van het Ene Leven zijn. Er is geen minder of groter leven. Zogenaamde "primitieve" maatschappijen werden geleerd om toestemming te vragen voorafgaand aan het nemen van levens voor voedsel … het leven erend en respecterend dat door het dier aan hen gegeven wordt. Dit idee wordt groots veronachtzaamd ten gunste van alles dat meer geld oplevert … een grotere, snellere benadering die geen respect draagt voor het betrokken dier … levens die gedachteloos genomen worden voor voedsel, modetrend, geld of macht. De Goddelijkheid heeft Zichzelf in oneindige vormen en variëteiten gemanifesteerd. Jullie zeggen, "Wat aangaande de kakkerlak of de muskiet, moeten wij hen toestaan te doen hoe het hen uitkomt?" Insecten zijn van dezen die een groepsziel hebben. De energie is Goddelijk, maar niet individueel. Wanneer een insect sterft, herenigd het zich onmiddellijk met diens groepsziel maar vraag jezelf oprecht, als mensen die het Leven respecteren, is het echt zo moeilijk om eenvoudig de spin naar buiten te brengen in plaats van het te doden?
Het leven schijnt beperkt en fragiel te zijn maar is in werkelijkheid eeuwig en ongelimiteerd. Je kunt niet sterven. Diegenen die verlichting zoeken van de druk van het leven door het nemen van hun eigen levens, gaan eenvoudig over en ontdekken dat zij niets opgelost hebben, want de lessen die zij bedoeld waren te leren moeten nu wederom tegemoet getreden worden op een ander tijdstip in een ander leven.
Incarnatie in/naar de derde dimensionale energieën van de Aarde is een zielkeuze gemaakt door een individu om zich te ontwikkelen en om te groeien binnenin de ontzagwekkende kwesties van de derde dimensionale energie. Levenslessen worden door iedere ziel gepland met hulp en spirituele begeleiding voorafgaand aan de geboorte. Levensgebeurtenissen zijn niet bij toeval zoals zij schijnen te zijn wanneer zij be/veroordeeld worden op hun verschijningsvormen, maar representeren noodzakelijke ervaringen voor de groei en evolutie van de specifieke ziel. Karma is geen straf, maar het balanceren van de energieën die oorspronkelijk gecreëerd werden door de ontwikkelende ziel en de mensheid in het algemeen. Er is niet langer karma meer nadat de ziel een bepaald niveau van spiritueel besef bereikt heeft, want dan is het individu in staat om met het leven op nieuwe en hogere manieren om te gaan, maar in deze tijd helpen velen van jullie om onpersoonlijk wereldkarma op te ruimen.
Alles is volmaakt dierbaren, in tegenstelling van de wereldconcepten van hoe alles moet lijken te zijn om "juist" te zijn. Vergeet nooit dat als je door jouw levenservaringen heen reist (sommige plezierig en sommige niet zo plezierig) dat je in deze tijd hier bent, in dit lichaam, in deze familie, om te leren en te groeien en niet om simpelweg een voorbijgaande ego-status te verkrijgen door het verwerven van geld, populariteit, schoonheid, goederen, of macht. Wees alert voor jullie verlangens dierbaren, want idealen zoals deze representeren de beperkingen van diegenen die nog steeds klem zitten in onwetendheid.
Er is niets kwaadaardigs of verkeerd aan het hebben van rijkdom. Dit is een onjuist concept welke nog steeds door sommigen vastgehouden en gepredikt wordt. Het geloof in het concept van afscheiding heeft geresulteerd in een universeel gevoel dat overvloed in al diens vormen buiten jullie is en dat jullie moeten worstelen en het moeten grijpen ten koste van alles zo goed als je kunt. Overvloed is jullie goddelijke recht door de deugdzaamheid van jullie Eenheid/Eensgezindheid met de Goddelijke volledigheid, een waarheid die gerealiseerd moeten worden en jullie staat van bewustzijn moet worden voordat het buitenwaarts kan manifesteren. Dit is het werk.
Maak jouw enige God de God binnenin jou, het toestaand vrijelijk naar buiten te stromen en in wat voor vorm dan ook welke nodig is zich te manifesteren. Dat wat volledigheid voor de één is hoeft geen volledigheid voor de ander te representeren, dus vergelijk niet. Dit besef zal helpen jullie te bevrijden van de nooit eindigende promotionele hype om dit te kopen, dat te doen, dit te hebben … en je zult gelukkig zijn.
Wij zijn bij jullie in EENheid en LEVEN…
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 3/16/14 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten