zondag, maart 30, 2014

De Arcturiaanse Groep - Energie is de Essentie van Alle Dingen, want het Is Goddelijk Bewustzijn…


De Arcturiaanse Groep
Energie is de Essentie van Alle Dingen, want het Is Goddelijk Bewustzijn…
30 Maart 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten dierbaren,
Wij zien velen die beginnen om verandering in hun levens te accepteren en deze te begrijpen … sommigen zeggen zelfs, "Waarom dachten we hier niet eerder aan?" De mensen verliezen de angst voor verandering hetgeen een groot deel van de evolutie is, dat is hoe het werkt. Wees nooit bang om iets nieuws uit te proberen en als je dan gewaarwordt dat het niet werkt, is dat prima, de hemel komt niet naar beneden vallen. Leren om open te staan voor nieuwe ideeën en verandering op alle niveaus staat een individu toe om op dezelfde wijze op alle niveaus te ontvangen--de innerlijke deur opent zich.
Velen van de zogenoemde "oudere generatie" gaan door met zichzelf terug te houden door het geloof dat er geen betere manieren zijn van de dingen te doen dan dat hun levenservaringen hen geleerd hebben. Zij zijn comfortabel geworden in de routine, weigerend om zelfs andere manieren van het bekijken van de wereld te overdenken en missen kansen voor spirituele groei. Jezelf toestaan om nieuwe ideeën te overdenken betekent niet levens te leven zonder vreugde of plezier in het werk en activiteiten, noch betekent het dat jouw huidige manier van doen en zien, ofwel wereldwijd of persoonlijk, verkeerd is en veranderen moet. Open staan betekent eenvoudig een bereidheid om weerstand los te laten en niet zo opgesloten te zitten in wat bekent en vertrouwt is zodat iedere verandering mogelijk is.
De Arcturiaanse Groep wenst te spreken over energie. Energie is de essentie van alle dingen, want het is Goddelijk Bewustzijn en de inhoud van alle vorm. Energie op diens zuiverst, is wit Licht en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig met het bewustzijn van ieder individu. De halo van licht welke gezien wordt rondom heiligen en meesters is eenvoudig hun energiegebied, zo gevuld met zuiver Licht dat velen het kunnen zien.
Energie, zijnde het Alomtegenwoordige Bewustzijn kan nooit verloren raken, en verandert alleen van vorm. Jullie zijn je bewust van en ervaren te allen tijde energie, maar jullie zijn je er niet altijd bewust van wat jullie voelen. Je mag een zwaarte voelen op plaatsen zoals oude slagvelden die nog steeds de trilling van angst en lijden vasthouden. Kroegen/dranklokalen dragen vaak een zeer zware driedimensionale energie welke onmiddellijk gevoeld kan worden. De meesten hebben de vreedzaamheid en lichtheid van een kathedraal of een eenvoudige landelijke kerk ervaren waar de gebeden van velen door de tijd heen bijna een "aanwezigheid" van lichtenergie gecreëerd hebben. De genezende energie van de natuur in een onontgonnen woud of naast een stromende stroom wordt door bijna iedereen gevoeld en is de reden dat deze krachtige en heilige plaatsen beschermd moeten worden.

Alle mensen ervaren energie maar begrijpen niet altijd wat het is dat zij voelen. Kanalen zeggen vaak, "De energie is nog niet op z'n plaats," voor dit of dat te gebeuren. Dit betekent dat het niveau van de uitlijning van de benodigde energie om een specifieke gebeurtenis in de manifestatie te brengen nog niet bereikt is. Alle levende dingen voelen energie en interpreteren het op het niveau van hun staat van bewustzijn. Wetenschappers zullen het zeer vaak interpreteren als fysiek, psychiaters als emotioneel, en intellectuelen als ideeën en hersenkracht … deze zijn interpretaties gebaseerd op hun staten van bewustzijn--hun geloofsysteem. Dieren zijn zeer ontvankelijk voor energie en bespeuren gemakkelijk en reageren op de angst, kwaadheid, liefde, of wat het ook maar is dat er door anderen geprojecteerd wordt … door mens of dier.
Kleur en de heilige Stralen, zijn facetten van Bronenergie, zuiver Licht waarvan een ieder unieke trillingskwaliteiten draagt maar nog steeds in en van Licht. Terwijl de evolutie naar immer verdiepende niveaus beweegt, zullen nieuwe kleuren die nog nooit eerder gezien zijn manifesteren. Iedere aura heeft variërende kleuren die de energie van het individu representeren. Dit is waarom individuen aangetrokken worden tot of er het beste uitzien in bepaalde kleuren, en dit is waarom paars als een aristocratische kleur beschouwd wordt (de volmaakte vermenging van rood-fysiek en blauw-mentaal). Oude genezing tempels (en sommige genezers van nu) gebruiken kleurentherapie om de trillingsfrequenties aan te passen.
Maak gebruik van de Violette Vlam (zevende straal) zoals onderwezen door Adamu/St.Germain want het is de trillingsenergie van transmutatie. Overstroom jezelf ermee en stroom het naar de wereld en anderen als je daartoe gegidst wordt (zonder je te hechten aan wat voor doel of intentie dan ook). Gebruik dit gereedschap vaak in jouw meditatie en innerlijke werk aangezien de Violette Vlam dichtere energieën in/naar de lichtere transmuteert, alles ontbindend dat geen wet heeft om het te ondersteunen. Alle energie is Licht, maar diens frequenties worden verlaagd door de gedachten en overtuigingen van het onontwikkelde derde dimensionale bewustzijn, het aldus in/naar een langzamere, dichtere trilling bewegend … Licht versus donker--dualiteit.
Het menselijk oog is, nu nog, niet in staat om de lichtere snellere frequenties waar te nemen en dit is waarom de meesten hun Gidsen of diegenen in Lichtlichamen niet kunnen zien en geloven dat het materiële/fysieke alles is dat er is. Dit zal veranderen.
Vanwege EENheid, trekt ieder trillingsniveau naar zichzelf gelijksoortige … ideeën en mensen van een gelijke frequentie aan. Dit is wat ervoor zorgt dat relaties werken … niet hoe je eruit ziet, geld, status of wat anders dan ook dat de wereld mag geloven. Relaties worden opgebouwd binnen een ietwat zelfde niveau van resonantie. Dit is waarom velen aangetrokken worden naar diegenen van het Licht, zij zoeken hun eigen Licht maar weten niet dat het binnenin is en dus kijken zij naar buiten naar anderen.
In deze krachtige tijd van verandering worden de trillingsfrequenties van jullie fysieke, emotionele en mentale lichamen lichter, wat het waarom is dat velen fysieke symptomen hebben die de behoefte vereisen om te gaan liggen en te rusten. Het loslaten van oude dichte energieën opgeslagen door levensspannen heen in de fysieke, emotionele en mentale lichamen neemt een overvloed aan fundamentele fysieke energie, velen uitgeput achterlatend zonder een overduidelijke reden. Vertrouw het proces, rust wanneer je dat nodig bent, en drink heel veel schoon water. Dit proces zal op het één of andere punt voltooien, de opruimingen, de integratie van lichtere energieën en de DNA activeringen waar jullie gereed voor zijn volgend.
Energie is al deze dingen, en MEER, veel MEER. Energie is de trillingsfrequentie expressie van het Goddelijke, en terwijl jij je immer dieper in/naar waarheid ontwikkelt, zal jouw persoonlijke energiegebied lichter en helderder worden, meer representatief van de werkelijkheid van jouw ware essentie.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 3/30/14 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten