dinsdag, maart 11, 2014

Boodschap van GOD aan de Mensheid - 10 Maart 2014 / Karen Doonan


Boodschap van GOD aan de Mensheid
10 Maart 2014 / Karen Doonan

Geliefden, ik gebruik de context van GOD om met jullie te communiceren want het menselijke logische verstand heeft geen referentiepunt voor mijn energieën dus gebruik Ik de context zodat jullie je uit kunnen lijnen met mijn energieën en jullie deze energie toe kunnen staan om door jullie HART ruimte verwerkt te worden, want het HART KENT DE WAARHEID. Ik kom om via dit kanaal te spreken en om over mijn eerdere communicaties uit te weiden want de energieën beginnen nu te verhogen en uit te breiden, en de snelle geboorte van de dromen van het menselijke ras beginnen nu gestalte aan te nemen en beginnen te vormen. Dit is een persoonlijke en unieke ervaring en de loslating is het onderwerp dat ik op dit moment met jullie wens te bespreken. Want binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werd jullie op alle momenten van alle momenten GELEERD om je VAST TE HOUDEN, of dit nu is aan dat wat jullie materieel verzameld hebben of aan diegenen die jullie menselijke leven op deze planeet met jullie delen, alles is een vasthouden aan uit ANGST om los te laten en dit streeft ernaar om jullie terug te houden van de uitbreidende beweging die nu voor jullie beschikbaar is op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau.
Ik trek jullie aandacht stevig naar "voor jullie beschikbaar", het is niet automatisch wat verschuldigd is aan de dichtheid van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid frequenties welke jullie GELEERD werden diep binnenin het cellulaire niveau van jullie menselijke voertuig te verankeren. Het mag toeschijnen dat daar diegenen rondom jou heen zijn die aan het verschuiven en verhuizen zijn en nochtans sta jij stil. Als je dit in deze tijd ervaart vraag Ik jou om binnenin te kijken, ALLES IS GEWOON en JIJ BENT. Alles is MOGELIJK, aan jullie werd inderdaad ONmogelijk GELEERD en dit zal de volledige uitbreiding in/naar de stroming van de universele energieën tegenhouden, want de stroming is constant, het mag af- en toenemen maar de STROMING is OP ALLE MOMENTEN VAN ALLE MOMENTEN beschikbaar. Het houdt nooit op want energie IS GEWOON en is in een onophoudelijke beweging en toch op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau werd jullie GELEERD dat het leven ophoudt, dat het leven stopt, dat het stilstaand is en deze frequentie zal op dit moment TEGEN jullie werken. Want de beweging op vele punten in dit overgangsproces mogen lijken te vertragen, het menselijke logische verstand interpreteert de grote beweging als geen beweging want het kan het niet zien op een zeer menselijk wakend geestesniveau en nochtans VOELEN jullie het en dit zal ervoor zorgen dat jullie energie handtekening uitbreidt en dan samentrekt omdat jullie je stevig vasthouden aan dat wat jullie GELEERD werd om je aan vast te houden. Uitbreiding kan niet plaatsvinden als jij je blijft vasthouden aan jouw energie handtekening uit angst om los te laten.

"IK MOET", is een symbool van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid want de keuze om met wat te wisselwerken op ieder moment van ieder moment is van JOU en van JOU alleen, Ik kan dit in deze tijd niet voldoende voor jullie onderstrepen. Het verdedigen van deze frase laat de diepte zien waarop deze frase binnenin jullie menselijke voertuig verankerd werd. NIETS op deze planeet is in steen gebeiteld, NIETS in de menselijke levenservaring is solide en onveranderbaar, inderdaad verandering verschijnt ieder moment van ieder moment maar jullie werd GELEERD om dit eruit vandaan te filteren door jullie focus naar dat wat constant lijkt te blijven te brengen. Zelfs in jullie alledaagse verschijningsvorm geliefden is niets "hetzelfde". Als jullie mijn woorden hebben gelezen is jullie haar gegroeid, zijn jullie nagels gegroeid en zijn jullie in frequentie verhuisd en toch filteren jullie dit allemaal eruit en is jullie focus op het volgende moment, jullie focus is op "Hoe doe ik?" en dit werkt eraan om jullie te verblinden voor de groei en uitbreiding die voor jullie op alle momenten van alle momenten beschikbaar is.
De gestage toename van de Nieuwe Aarde energieën zijn werkzaam om dat te verlichten wat jou terughoudt, niet om jou te "straffen" want niemand zit in oordeel over jou geliefde, jou werd dit onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid GELEERD om jouw energie handtekening in te dammen en te onderdrukken. Terwijl je geloofd dat je "niet zou moeten" of dat je "niet kunt" dan zal jij je onbewust stevig vasthouden aan jouw energie handtekening als een manier van te proberen de stroom van universele energieën te controleren. Voor velen van jullie zal dit zo automatisch zijn dat het niet geregistreerd wordt op een menselijke bewust wakend geestesniveau en toch is het er en de Nieuwe Aarde energieën zijn hier om dit te onderstrepen zodat je de indamming kunt ontbinden en volledig in/naar de uitbreiding in WAARHEID verhuisd.
De loslating is de bevrijding van de zelf verankerde inperkingen welke jullie GELEERD werden diep binnenin het menselijke voertuig te verankeren waarin jullie incarneerden. ADEM door de menselijke levenservaring en VOEL door de menselijke levenservaring, de stilte is daar zodat jullie de stilte kunnen HOREN, want onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werd jullie GELEERD om de stilte te VREZEN. Dit is de leegte, de inhoud waaruit je jouw wakende werkelijkheid creëert en het is op alle momenten van alle momenten voor jou/jullie beschikbaar. De LIEFDE welke IS gutst nu dwars over, binnenin en rondom de Planeet Aarde, het is koesterend/voedend en ondersteunend hoewel dat op een menselijke bewust wakend geestesniveau, dat wat jullie GELEERD werd, ernaar mag streven om jullie anderszins te leren.
Ik loop bij ALLEN terwijl de Nieuwe Aarde zich nu begint te vormen en te manifesteren in diens materiële gestalte op en binnenin de Planeet Aarde. De Tuin van Eden verwelkomt jullie om er binnenin te avonturieren en om jullie te herinneren dat jullie ALLEMAAL kinderen van het universum zijn die een menselijke gestalte op deze planeet in deze tijd genomen hebben.
Ik stuur uit de coderingen:
333 333 333 111 222 111
999 999 999 999 999 999
SCHARLAKENROOD
TURQUOISE
AQUA
PLATINUM
DIAMANT
DELTA OMEGA DELTA PI
111 444 888 999 11 11 11

Terwijl de uitbreiding nu in WAARHEID houvast neemt wordt jullie gevraagd om volledig met JULLIE DROOM in WAARHEID uit te lijnen en om de focus op de NIEUWE AARDE werkelijkheid te plaatsen. Dit staat voor snelle uitbreiding toe, jullie zaaien niet langer meer de Nieuwe Aarde in, velen van jullie BEWANDELEN NU DE NIEUWE AARDE IN WAARHEID.
Ik Ben de energieën van GOD en strek mijn HART in WAARHEID uit naar jullie HART want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON IN WAARHEID.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
(c) Karen Doonan, all rights reserved
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and this article remains intact and in its original format which is written. NO permission is given to change the format and this article must remain FREE to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen