dinsdag, maart 25, 2014

Boodschap van GOD - 24 Maart 2014 / Karen Dover


 
Boodschap van GOD
24 Maart 2014 / Karen Dover

Geliefden ik plaats mijn energieën in de context van GOD en ik spreek met jullie via mijn kanaal. De energieën bouwen nu op, breiden uit en versnellen rap zodat jullie je volledig in/naar de geboorte van de Hemel op Aarde kunnen plaatsen en ertoe kunnen beginnen te ontwaken. Velen van jullie zijn zich nu meer dan bewust van de kracht die JULLIE in WAARHEID ZIJN, en velen van jullie gebruiken nu deze innerlijke kracht om volledig in WAARHEID te beginnen te creëren. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is nu volledig afgescheiden van de Nieuwe Aarde werkelijkheid en staat toe voor de geboorte van wonderen rondom, door en binnenin jullie menselijke levenservaring.
De constructie van jullie externe wakende werkelijkheid wordt op de frequentie gebouwd die jullie verankerd hebben in de kern van jullie menselijke voertuig, de "kern" van het menselijke voertuig was altijd ONTWORPEN om de HARTRUIMTE te zijn, maar jullie werd geleerd, binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, om het menselijke logische verstand in de kern van de menselijke levenservaring te plaatsen, dit heeft de ervaring in WAARHEID tenietgedaan, want jullie zijn niet hier om jullie menselijke levenservaring te denken, jullie zijn hier om te ERVAREN wat het menselijke leven is via het menselijke voertuig. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid referentiepunten werden nu volledig ontbonden en voor velen van jullie voegt dit toe aan de ervaring van jullie menselijke leven, want jullie zijn in staat om de indamming los te laten en te genieten van de uitbreiding.
Ik Ben hier om duidelijk en stevig te begeleiden dat de indamming een KEUZE is, als je ervoor kiest om voortdurend te zoeken naar referentiepunten die ontbonden werden, ontkracht je ZELF van binnenuit. De referentiepunten kunnen niet gevonden worden want zij waren een frequentie die handelde als een soort van buffer voor de externe dimensionale werkelijkheden waar jullie nu volledige toegang tot hebben. Begrijpen jullie mijn begeleiding?

De buffer werkt eraan om de hogere dimensionale frequenties uit te bannen om jullie tegen te houden van het volledig toegang verkrijgen tot de KERN van jullie menselijke levenservaring. Terwijl nu de HARTRUIMTE uitbreidt, en dat aldus snel doet, zijn jullie in staat om de volledige kracht van jullie Wezen op ALLE NIVEAUS van jullie Wezen uit te breiden en te ervaren. Voor velen van jullie mag dit vertaald worden als een energie die door jullie menselijke voertuig heenloopt dat verwant aanvoelt met een elektrische stroming, WEET dat dit in evenwicht zal beginnen te komen en diens evenwichtigheid zal vinden als je loslaat en BENT. Er in deze tijd aan werken om te proberen te plannen en om te navigeren is verwant aan het binnenstappen van een orkaan en te proberen je haar te kammen met velen van jullie die verontrust raken dat je "presentabel" moet zijn op alle momenten van alle momenten.
Ik begeleid duidelijk dat om een nieuwe werkelijkheid geboren te laten worden in een nieuwe dimensionale ruimte en een nieuw leven te creëren, bereikt wordt door uit alle waargenomen scenario's vandaan te stappen en in het LICHT van de WAARHEID te staan. Slechts omdat jullie menselijke ogen het pad niet kunnen zien waar jullie op lopen betekent niet dat er geen pad is, en slechts omdat jullie menselijke logische verstand geen referentiepunt heeft voor waar je "bent" op dit moment betekent niet dat je verloren bent, want je wordt op alle momenten van alle momenten door je ZIEL begeleid.
Het grotere plaatje van dit jullie menselijke levenservaring begint zich nu te ontwikkelen, zoals een fotograaf in een donkere kamer staan jullie de plaatjes toe te ontwikkelen en VERTROUWEN jullie erop dat zij volledig zullen ontwikkelen. Dit is de energetische ruimte waar velen van jullie nu in binnen gaan en voorbij gaan en uitbreiden. VERTROUW het proces dat jouw ZIEL je nu laat zien op alle niveaus van je Wezen.
Enorme grote veranderingen en verschuivingen in de energetische frequentie laten enorme grote externe wakende werkelijkheid opwaarderingen los op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau. Dit zal zich aan jullie beginnen te vertonen gedurende de komende 24/48 lineaire uren op een wakend menselijk bewust niveau. Ik vraag aan jullie om te VERTROUWEN en om te ADEMEN want dit is geen uitbreiding welke VOOR JULLIE gebeurd vanuit externe krachten, dit is in WAARHEID een ervaring die van BINNENUIT JULLIE stroomt en naar buiten in/naar jullie externe wakende levenservaring. Op alle momenten van alle momenten ben jij de navigator, de schepper, de architect en de bouwer. NU is het tijd om jullie HART en de LIEFDE in WAARHEID te volgen. Want ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
(c) Karen Dover, all rights reserved
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and this article remains intact and in its original format which is written. NO permission is given to change the format and this article must remain FREE to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen