woensdag, maart 26, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 26 Maart 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 26 Maart 2014
Jullie Hebben het GEDAAN...
Jullie Hebben aan Jullie Contract VOLDAAN.
Jullie ZIJN Er.
Wees Blij, Wees Blij, Wees Blij!
 
 

Blossom: Wel, hallo! Ik vind het zó leuk om weer de gelegenheid te hebben om met jullie te kunnen praten. Het voelt alsof het maanden geleden was, maar op de keper beschouwd hebben we nog maar vijf weken geleden met elkaar gecommuniceerd. De tournee vraagt al mijn aandacht en ‘channelingszaken’ lagen ver buiten mijn aandachtsveld. Daarom leg ik mijn Liefdevolle Vertrouwen bij jullie neer en vraag aan jullie om een boodschap te brengen, waarvan JULLIE VOELEN dat het ons Hoogste goed dient en het meest passend is in deze tijd. (Mits jullie er zijn natuurlijk … in mijn wereld is het bijna middernacht!)
Federatie van Licht: Liefste Blossom … Wij hebben veel Liefhebbende Energie naar jouw Wezen gestuurd, terwijl jij in jouw land rondtoerde op de wijze die bij jouw Wezen hoort.
Dank je wel daarvoor. Ik probeerde ook ‘Hallo’s’ naar jullie uit te zenden! Er is veel waarover de lezers met jullie willen praten … maar ik geef er de voorkeur aan om jullie de leiding te geven. Ga alsjeblieft door …
Waarmee we van wal willen steken … bij wijze van spreken … gaat over de Energie van het zelf, dat jullie Hoogste doel dient … die … op zijn beurt … de Hoogste visie dient die ten goede komt aan het geheel.
Ben er niet zeker van dat dit logisch klinkt … Ik bid u, ga door!
Wij hebben opgemerkt dat velen van jullie wereld kijken naar allerlei dingen die in hun ogen als ‘opmerkenswaard’ worden beschouwd … maar dat in onze ogen … niet zijn! We begrijpen dat wij een heel ander gezichtpunt innemen en een heel andere agenda hanteren met betrekking tot dat wat wij willen doorgeven. We zijn ons er terdege bewust van dat velen ons graag willen horen praten over de kwestie van het vliegtuig dat volledig uit het zicht verdween. In onze ogen … willen we graag zeggen, dat het niet aan ons is om het eens of oneens te zijn met anderen, die verklaringen wilden geven over waar dit voertuig zich bevindt. Er zitten veel tegenstrijdige aspecten aan dit verhaal en we gaan ervan uit dat elke opinie die wij zouden kunnen hebben … wat we in volledige WAARHEID niet hebben … alleen maar meer onrust zou toevoegen aan wat er momenteel al is … en dit … vinden wij … draagt niet bij aan het doorgeven van wat wij beschouwen als LICHTWERK.

Wij willen graag praten over dat wat de ziel verheft en op deze manier van dienst zijn. Want, geliefde zielen … is het niet zo dat er over deze zaak meer dan genoeg gespeculeerd en geanalyseerd wordt? En, mogen we hieraan toevoegen, … als jullie al dat materiaal over dit ‘gebeuren van de verdwijning’ bij elkaar zouden optellen … met alle Liefde en respect … zijn jullie dan ook maar iets wijzer geworden? Hoe zou het aan die brij toevoegen van onze mening jullie kunnen helpen? En, in alle Waarheid … zouden jullie eens willen overwegen dat er over de toedracht vele Waarheden kunnen zijn … en niet slechts één geldig antwoord?
We willen hierbij nog eens herhalen dat er veel van wat vanuit een bepaald standpunt gezien als een Waarheid beschouwd wordt … niet noodzakelijkerwijs bijdraagt aan wat wordt beschouwd als het verstandigste.
Ik wachtte erop dat jullie de zin na ‘verstandigste’ zouden afmaken ... maar er kwam niets meer. Toen realiseerde ik me … dat jullie klaar waren … denk ik! Ik moet deze zin nog eens bestuderen wanneer we klaar zijn. Dus … verder … wat komt er nu?
Wat nu komt is het opwindende nieuws dat wij vermeldenswaard vinden.
Wat kennelijk iets anders is dan wat ‘wij’ beschouwen als vermeldenswaard, zoals jullie eerder zeiden.
Sommigen begrijpen heel goed waarover wij het liefst praten … anderen niet. Maar is er niet een gezegde in jullie wereld dat je het niet ALTIJD iedereen naar de zin kan maken?
Inderdaad. Dat is, wat jullie en ik wel hebben geleerd, al die jaren maar al te waar gebleken.
Nou dan, met veel Liefde vanuit ons Wezen, bieden wij jullie deze WAARHEID aan.
Al vele jaren lang zijn we steeds meer nader tot elkaars hart gekomen … over en weer. Wij beschouwen onze relatie met diegenen van jullie die ons KENNEN … als een sterke en ons VERTROUWEN en onze vriendschap waard …
Zeker, we zijn er ons bewust van dat er mensen zijn die nog twijfelen en niet zeker zijn van onze intenties en wij zenden deze zielen onze diepste LIEFDE … in de WETENSCHAP dat, wanneer we op deze wijze doorgaan … omdat WIJ ZOVEEL VAN JULLIE HOUDEN … zij ook uiteindelijk binnenin zich zullen VOELEN … WAT WIJ ZIJN.
Veel van wat wij jullie overdroegen werd ‘vaag’ gevonden. Maar zij die ONS KENNEN en ook zichzelf KENNEN … hebben een dieper begrip en een WAAR VOELEN dat wat wij willen uitdragen … vanuit de HOOGSTE intentie komt … om een openheid van het hart te bewerkstelligen en een ‘snappen’ van datgene dat van een HOGERE plek komt … dan dat wat komt van de huidige dimensie waarin jullie verblijven.
Deze dimensionale stroom was voor velen een ‘luis in de pels’ … omdat de Energieën die elkaar kruisen tussen die dimensies soms zorgen voor verontrusting en verkeerde interpretatie.
Maar wij zeggen jullie nu … jullie WORDEN DE WAARHEID VAN JEZELF en daardoor wordt het steeds minder waarschijnlijk dat jullie in de war raken, want jullie stijgen op naar HOGERE ENERGIEËN VAN JEZELF.
Het is alsof jullie een nieuw pak aantrekken … mogen we het zo stellen?
Door velen van jullie wordt de oude huid afgeschud. Jullie zullen dit binnenin jezelf kunnen VOELEN. Jullie VOELEN je meer in lijn met het WETEN, op een VOOR HET ZELF overtuigende wijze … dat jullie ver hebben gereisd en nu eindelijk de verandering in jullie Wezen VOELEN … en de oogst van het werk aan het zelf dat jullie tot nu toe hebben verricht, kunnen binnenhalen.
Er is een duidelijk verschil dat jullie zullen kunnen herkennen. Het is niet een egoïstisch ‘wat ben ik geweldig’-gevoel. Maar wel een zelfverzekerd GEVOEL dat diep in het hart ligt … en het zelf merkt absoluut op dat dit het is waaruit het voortkwam … Die bevestiging dat JE HET GAAT SNAPPEN … en … dat JE ERGENS UITKOMT.
Je zult niet langer nog trachten te ‘zoeken’ naar aanknopingspunten … zoeken naar KENNIS. Men gaat in de geest tevreden WORDEN met het simpelweg in zelfverzekerde harmonie doen wat men beloofd had … en, liefste zielen … JULLIE ZIJN ZÓ’N PRACHTIG SCHOUWSPEL AAN HET SCHEPPEN!
De kleuren, die nu UITSTRALEN van jullie Energievelden, tonen ons het succes … de zegevierende luister. Het altijd aanwezige Licht, dat JULLIE ZIJN … schijnt NU zo helder op jullie planeet dat het … zonder twijfel … een zegevierende overwinning is.
Het kan niet meer ontkend worden dat DE LICHTDRAGERS hebben gewonnen … zij hebben deze GODDELIJKE PLANEET AARDE opgelicht naar de volgende fase van LEVEN … en DEZE FASE, geliefden … is er EEN die JULLIE zelf lang, lang geleden hebben geschapen.
HET IS HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL.
En wij zijn ons er heel erg bewust van hoe lang en moeilijk die vele tijdperken waren … waar jullie dapper doorheen gingen. Waar jullie je toortsen HOOG bleven houden … zelf als er geen manier ‘leek te zijn’ om hen brandend te houden.
Maar …
JULLIE HEBBEN HET GEDAAN …
JULLIE HEBBEN AAN JULLIE CONTRACT VOLDAAN.
JULLIE ZIJN ER.
WEES BLIJ, WEES BLIJ, WEES BLIJ!
Hoera! Dit is inderdaad erg opwindend nieuws en het komt zomaar uit de lucht vallen. Het maakt me erg blij en terwijl ik dat opschrijf … voelde ik een tinteling van Waarheid door mijn aderen stromen. Het roert me diep, om eerlijk te zijn … klinkt fantastisch!! Toch … mag ik zo brutaal zijn om te vragen … wat dit in menselijke termen precies betekent … in termen van een verschil dat voor ons tastbaar is?
Maar zie je dat dan niet?
Jullie … meest gezegende zielen van VERENIGDE GODDELIJKE ENERGIE ... jullie zoeken niet het tastbare bewijs.
Nee?
Jullie DENKEN slechts dat jullie tastbaar bewijs NODIG HEBBEN. Maar IN WAARHEID … het bewijs dat DIT ALLES WERKELIJKHEID IS … ALLES WAAROVER WIJ SPREKEN … is niet iets dat aangeraakt of bewezen kan worden op een niveau van ‘eerst zien, dan geloven’.
HET BEWIJS dat jullie zochten … is precies datgene waarover we spreken.
DIE TASTBARE VERANDERING BINNENIN JULLIE!
En hoe meer jullie deze … o zo miraculeuze metamorfose … erkennen, des te beter jullie HET SNAPPEN … en wat zullen jullie langzaam maar zeker beginnen te lachen, wanneer jullie WAARLIJK, VOLLEDIG BEVATTEN WAAROM HET ALLEMAAL GING.
Ik moet zeggen … dat ik het op een bepaald niveau niet meer weet … maar een innerlijk stuk van mij ‘snapt het’ helemaal. Ik WEET dat dit concept voor velen niet nieuw is … maar op één of andere manier … is de wijze waarop jullie het precies hier, precies nu zeggen … voor mij … logischer dan ooit tevoren. Misschien omdat het binnenin mij plaatsvindt (eindelijk) en ik daarom in staat ben om het beter te begrijpen. Zeggen jullie nu dat dit bij velen gebeurt?
Ja, dat zeggen we. Steeds sneller … OMDAT HET NU TIJD IS.
KIJK MAAR TOE HOE MET REGELMAAT GEWELDIGE SPRONGEN IN HET ONBEKENDE ZULLEN PLAATSVINDEN.
JULLIE VERTROUWEN IN JEZELF EN JULLIE KENNIS VAN DE WAARHEID DIEP IN JEZELF … HEEFT JULLIE GELEID TOT DIT MOMENT IN JULLIE TIJD … WAARIN ERG VEEL AAN JULLIE ZAL WORDEN ONTHULD.
Ik moet wederom zeggen … men zou dit kunnen opvatten met een ‘Ja, ja … dat heb ik al eerder gehoord!’ en toch is het … terwijl jullie deze woorden doorgeven … door de Energie die ervan uitgaat, alsof ik het voor de eerste keer hoor. Ik bedoel … niet lachen … maar ik denk dat ik jullie echt geloof!!
Wij vragen jullie met betrekking tot deze woorden niet om ze te geloven. Waar het om gaat is dat het ervaren van de WAARHEID van de woorden iemand in staat stelt om te WETEN dat zij van WAARHEID zijn. Tenzij men iets ervaart van zichzelf … kan men alleen maar aannemen dat het een WAARHEID is. Maar als de WAARHEID OP ZIJN PLEK VALT … zal de ziel, door het toestaan van dat weten, de regie nemen over dit begrijpen … op een veel Hoger niveau van begrip … op het volgende niveau van die ziel.
Dat is Swahili voor mij. Moet zeggen … ik heb ervan genoten om weer in jullie Energie te ZIJN … ik zit nu, door de integratie met jullie, in een heel HOGE trilling … Heel erg bedankt.
De dank wordt in LIEFDE geaccepteerd … maar is geen noodzakelijke factor. Want wij begroeten deze kans om met jullie allemaal op deze wijze ‘contact te hebben’ met opperste vreugde.
We naderen elkaar steeds meer … en komen dichter en dichter bij … de GODDELIJKE ontdekking.
Heel intrigerend … Goddelijke ontdekking? Ben niet zeker hoe ik dat moet opvatten … ik bedoel, vanuit welk oogpunt?
We moeten het wellicht dan zo zeggen … BIJ HET ONTDEKKEN VAN DAT WAT GODDELIJK IS … VAN DE HOOGSTE ORDE.
O, LIEFSTE ZIELEN … NEEM EEN MOMENT … EN STA JEZELF TOE OM DE ENERGIE TE VOELEN WAARMEE WE DEZE WOORDEN AANBIEDEN … VERWACHT NIETS … MAAR WEET DAT HET ALLERHOOGSTE WONDER WORDT VERWACHT.
WIJ ZIJN BIJ JULLIE ZOALS JULLIE BIJ ONS ZIJN.
VELEN ZIJN BIJ JULLIE … ZOALS JULLIE BIJ HEN ZIJN.
ER KIJKEN WAAKZAME OGEN OP JULLIE NEER … WAAR DOORHEEN ALLEEN EN ALTIJD … DE GROOTSTE LIEFDE VOOR JULLIE EN JULLIE PLANEET STRAALT.
WIJ ZIJN ÉÉN.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE.
Da’s wederzijds! Hartelijk bedankt … ik neem weer contact op bij mijn terugkeer, zo rond wat wij ‘PASEN’ noemen.
Blijf vreugde brengen, Blossom Goodchild, terwijl je reist door het land van De Rots.
O, ik zal mijn uiterste best doen! Voor nu Dag, Dag.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten