woensdag, maart 12, 2014

ALLE Aardse Entiteiten Hebben Besloten om te Ascenderen - 11 Maart 2014 / Brenda Hoffman


ALLE Aardse Entiteiten Hebben Besloten om te Ascenderen
11 Maart 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Sommigen geloven dat ascentie betekent om de Aarde te verlaten en het overblijfsel van dit leven op een tweeling of een verre planeet te leven. Anderen geloven dat velen hun wezen/bestaan in dit leven zullen verschuiven terwijl zij van de Aarde zijn. Geen van de beide concepten is volledig juist. Want jullie zullen verhuizen naar een andere plaats - maar die plaats is binnen de omgeving die jullie nu Aarde labelen.
De Aarde is aan het verschuiven, zoals alle entiteiten van de Aarde erboven, erop en eronder dat doen - en zij breiden uit in termen van wat jullie visueel zien, voelen en wat jullie ervaren. Velen van jullie wensen om andere planeten en dimensies te verkennen gelovend dat jullie alles over de Aarde weten dat er te weten is. Iets dergelijks is niet waar.
Hoewel de mensen vele delen van de fysieke wereld onderzocht hebben, zijn er plaatsen en entiteiten die nochtans ontdekt moeten worden. Wat een beetje gelijk is aan te denken dat je naar Parijs moet reizen voordat jouw leven compleet is en je de schoonheid van jouw kleine gemeenschap mist - smachtend naar iets dat niet kan zijn, terwijl je mist wat er is.
Velen van jullie wensen om aan dimensie springen te doen en naar andere planeten te reizen. Iets dergelijks maakt deel uit van jullie missie/rol. Anderen zijn niet geïnteresseerd dat te doen aangezien zij nuances ontdekken van hun huidige leven die hun interesse vangt - en hun rol.
Wij wensen om diegenen te helpen die geen interesse hebben in het reizen naar andere plaatsen of dimensies en die begrijpen hoe belangrijk hun rol is. Voor diegenen van jullie die ruimte/tijdreizigers zijn, geloof dat jullie rolmodellen voor iedereen zijn.

Sommigen van jullie ontdekken dat het verkennen binnenin meer fascinerend is dan dat jullie je voorgesteld hadden. Jullie verkennen nieuwe emoties, gevoelens en entiteiten binnen jullie bekende cirkel. Zoals het ontdekken van de vriendelijke, oudere vrouw die aan het einde van de straat woont hoewel je gedurende jaren vlakbij haar gewoond hebt.
Diegenen van jullie die planeet springers zijn hebben moeilijkheden dit te begrijpen want jullie hebben emoties en verbindingen voor vele jaren lang verkend. Maar als je begrijpt dat velen hun menselijke en niet menselijke wisselwerkingen doelbewust achteruit hebben laten gaan om te passen in de sociale modellen, zullen jullie beseffen dat anderen geen aandrang gehad hoeven te hebben om hun wereld te verkennen zoals jullie dat gedaan hebben.
Misschien houden diegenen waar wij over spreken niet van een bepaald ras of een bepaalde religie - niet omdat het is wie zij zijn, maar omdat zij door hun maatschappij getraind werden. Terwijl jullie voorbij het concept van liefde van diegenen van de Aarde of andere dimensies verkennen, zullen anderen aantekenen in Emoties 101.
Jullie kunnen niet verwachten dat volgende week op een dag iedereen van elkaar zal houden en dat als een resultaat, entiteiten vanuit andere dimensies en plaatsen vreedzaam tevoorschijn zullen komen. Als entiteiten vanuit andere plaatsen en dimensies morgen tevoorschijn zouden komen, zouden de meeste Aardebewoners zeer bang zijn - inclusief diegenen van jullie van het Licht. Inderdaad, veel mensen gaan verder met moeilijkheden te hebben met mensen die niet denken zoals zij of eruit zien zoals zij dat doen.  
Terwijl jullie voorbij het begrip van mensen en gerelateerde entiteiten verkennen, zijn velen in jullie gemeenschap nog maar net begonnen dat te doen. Sta hen toe te verwerken wat zij moeten verwerken zonder hen te vernederen voor het zijn van trage leerlingen. Weet dat verschuivingen van deze aard een proces ZIJN.  
Misschien denken jullie dat dit type van ascentie generaties zal nemen. Helemaal niet. Misschien maanden of een paar jaren, maar alles gaat op een sneller tempo vooruit dan dat jullie je nu voorstellen.
Laat ons naar de ascentie terugkeren. De ascentie is anders dan wat jullie nu in het leven roepen. Want diegenen waarvan jullie geloven dat zij van andere gedachtepatronen en overtuigingen zijn dan jullie open, verwelkomende, "juiste" gedachtepatronen en overtuigingen zijn ook aan het verschuiven.
Hoewel het eerst toescheen alsof velen niet van het Licht zouden zijn, veranderde iets dergelijks de afgelopen paar maanden. Mettertijd wanneer jullie de Aarde in dit leven verlaten, zullen velen vrijelijk andere dimensies en planeten verkennen met de ondersteuning van diegenen in Emoties 101, 102, 103 enzovoorts.
Het Licht breidt zich veel sneller uit dan dat wij of jullie dachten dat mogelijk was.
Niemand wenst te wachten op de Nieuwe Aarde. Die paar die dat wel doen zullen in de nabije toekomst vertrekken. Want inderdaad, er zijn meerderen opgetogen over de Nieuwe Aarde dan dat oorspronkelijk waar was en men besloot om van de Aarde te zijn tijdens en onmiddellijk na de overgang. Diegenen van jullie die dit stuk lezen zijn toegewijd om de Nieuwe Aarde te verkennen in al diens vertakkingen van liefde, vreugde en vrede/vreedzaamheid.
Diegenen die in de nabije toekomst vertrekken zijn niet kwaadaardig of wat voor term jullie ook wensen te gebruiken om hen te scheiden van de goedheid van jullie. Zij vervulden hun rol van het introduceren van de Nieuwe Aarde en wensen nu vanuit andere dimensies te observeren of te ondersteunen.
Er zijn geen "good guys" en "bad guys" in deze overgang - alleen miljarden aan entiteiten die hun rol verkennen en vervullen. Een rol die de afgelopen paar jaren dramatisch verschoven is. Jullie allemaal waren opgetogen om het Nieuwe Aarde niveau 101 te verkennen. Jullie hebben sindsdien besloten dat jullie afstudeer ascentie klassen wensten te nemen - en aldus hebben jullie dat gedaan.
Misschien geloven jullie dat diegenen die beginnen met Emoties 101 trage leerlingen zijn. Helemaal niet. Zij zijn precies waar zij moeten zijn om jullie te helpen jullie rol te vervullen. Want inderdaad, als jullie je niet af hoeven te scheiden van diegenen die niet geloven zoals jullie doen, of overgeplaatst worden naar een tweeling Aarde, hebben jullie veel meer energie om jullie rol te vervullen. Ascentie is door jullie liefde wereldwijd geworden.
Velen van jullie zijn in ongeloof als jullie lezen over de liefde en de vreugde van de Nieuwe Aarde, want zoiets werd gedurende zo een lange tijd beloofd - echter, oorlogen en religieuze verdeeldheden gaan door en angst is ongecontroleerd. Alles is goed.
Niemand zou in 1957 voorspeld hebben dat een Zwarte man de president van de Verenigde Staten zou kunnen zijn … en nog minder dat hij twee keer gekozen zou worden. De maatschappij, jullie wezen en de emoties van iedereen zijn sneller aan het verschuiven dan dat 60 jaar geleden waar was.
Jullie groeien snel in/naar jullie nieuwe wezen. Sta jullie zelf toe dat te accepteren. En sta jullie zelf dan toe te accepteren dat anderen net zo snel verschuiven - ondanks de indicatoren voor het tegendeel in jullie dagelijkse nieuws. Verwacht wonderen. Aangezien het wonder van jullie aan het uitbreiden is, aan het groeien is, aan het verdiepen en aan het worden is. Aldus is het waar voor iedereen op de Aarde in deze tijd.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2013, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten