zaterdag, maart 29, 2014

Aartsengel Zadkiel - Laat Jouw Licht Stralen - April 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Laat Jouw Licht Stralen"
April 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag komen wij samen met Heer Sananda, Meester van het Licht en het Christus Bewustzijn. Wij zullen de grote invoer van de hogere energie bespreken om de persoonlijke kwaliteiten te verfijnen en te perfectioneren die jullie wensen voort te stralen voor jullie eigen vooruitgang en voor het profijt van iedereen.
Zoals wij eerder met jullie besproken hebben, nodigen grote hoeveelheden van hogere trillingsenergie jullie uit naar een hoger niveau van bewustzijn. Wanneer je deze energie gebruikt, verheft het jou naar een hoog trillingsniveau. Het is als het hoogste punt van een golf te berijden, alleen is dit een onophoudelijke stijging naar een hoger niveau.
Dit is een kans om het Licht te gebruiken om jouw eigen energiegebied te verfijnen en om deze persoonlijke kwaliteiten uit te stralen die een hoger bewustzijn vergezellen.
Deze zijn kwaliteiten die alle grote Wezens van Licht uitstralen, en zij werden door Sananda geperfectioneerd in zijn aardse incarnatie als Yeshua (Jezus).
Eén van de grootste kwaliteiten is Liefde. Dit breidt zich naar alle andere kwaliteiten uit, want wanneer je vanuit een niveau van universele Liefde leeft, doordringt het al jouw gedachten, intenties en handelingen.

Een universele Liefde is een trillingsniveau van de hoogste orde. Het is een begrip en een gevoel dat alles en iedereen voortkomt vanuit dezelfde Bron. Het is de gemeenschappelijke draad die de gehele Schepping aan elkaar bindt.
Dit begrip van de link van het ontstaan transcendeert individuele of groepsverschillen en staat de trilling van Liefde toe om ieder deel van jouw Wezen te doordringen. Wanneer dit gebeurt, worden gedachten en gevoelens van verschillen en verdeeldheid getransformeerd door het Licht. Het is alsof jouw focus zich verschoven heeft. Een zachte bries heeft wat voor vroegere verschillen dan ook weggedragen, en jij bent achtergelaten met de vreedzaamheid van Liefde voor alles(n).   
Wanneer dit zich voordoet en jij je op jouw gevoelens van universele Liefde focust, neemt jouw Licht toe. Het straalt op een vreedzame en kalmerende/gelijkmoedige manier uit jou vandaan waar het ook is dat je gaat. Diegenen om jou heen ontvangen het voordeel van jouw liefdevolle trilling, en hun eigen frequentie kan meegevoerd worden door jouw liefdevolle energie.
Wanneer dit gebeurt, voer jij een grote dienstverlening voor de mensheid uit zonder wat voor verwachting dan ook van wat er zich zal voordoen. Je deelt eenvoudig jouw Liefde en Licht voor het grootste goed van iedereen.
Dit is een voorbeeld dat vele grote spirituele meesters en leiders voor de mensheid neergelegd hebben. Zij gaan te werk met een trilling van Liefde voor iedereen. Omdat zij te werk gaan vanuit een zeer hoog niveau van Goddelijke Liefde binnenin, zijn zij in staat om dit vrijelijk te delen zonder enige zorg over hun eigen zelfwaarde. Zij hebben een zelfgeactualiseerd niveau van zijn.
Een nauw gerelateerde kwaliteit van Liefde is mededogen. Met deze kwaliteit, voel je een groter inlevingsvermogen voor andere individuen en voor groepen. Je voelt de worstelingen en beproevingen die anderen ondergaan en wenst voor hen grote kracht en doorzettingsvermogen bij het overwinnen van wat voor uitdagingen dan ook die zich voordoen.
Het is geen gevoel van betreuren/medelijden maar eerder een groot begrip van wat zij ervaren. Het is het begrijpen van wat zij voelen zonder jezelf toe te staan om verstrikt te raken in hun bezorgdheden. Je kunt je bewust zijn van hun gevoelens en ervaringen terwijl je een hogere visie voor hen vasthoudt.
Het is een gevoel van hen in het Licht te houden. Het is het vasthouden van de ruimte voor hen wanneer zij uitdagingen ondergaan. Het is het zien van hun innerlijke Licht en het je focussen op die kwaliteit zodat het kan groeien en tot bloei kan komen. Het is het zien van hun innerlijk potentieel en het kennen van de grootsheid welke in het centrum van hun Wezen verblijft.
Mededogen leidt naar vriendelijkheid. Dit is nauw gerelateerd met de Gouden Regel, in die zin dat je vriendelijkheid voort plaatst naar al diegenen waar je mee in contact komt. Het mag een glimlach zijn, een vriendelijk woord, of een liefdevolle gedachte die je naar hen toestuurt.
Soms kan de kleinste handeling van vriendelijkheid iemand hoop en bemoediging geven om voorwaarts op het pad te gaan. Het zijn deze handelingen en woorden waarvan je zou willen dat iemand die aan jou zou geven als de situatie andersom zou zijn. Nochtans, is jouw innerlijke motivatie dat jij jouw gevoelens van Liefde voor iedereen wilt delen.
De grote meesters van het verleden waren in staat om deze kwaliteiten uit te stralen omdat zij hun eigen Goddelijke Vonk gevoed hadden tot aan het punt waar het een onophoudelijke bron van voeding en Liefde was. Zij bleven gecentreerd ongeacht de externe omstandigheden. Zij wisten dat zij met de Schepper verbonden waren, en dit stond hen toe om vrijelijk tussen anderen in te bewegen en de kwaliteiten van Liefde, mededogen en vriendelijkheid te delen.
Geliefden, jullie zijn de meesters van vandaag. Wij zouden jullie aan willen moedigen om een focus op jullie eigen Goddelijke Vonk te handhaven. Als je dit doet, zal je vanuit een hoger perspectief leven en weten dat je veilig bent in jouw eigen verbinding met de Schepper. Dan ben je in staat om jouw Licht te laten stralen en vrijelijk de kwaliteiten van Liefde, mededogen en vriendelijkheid met anderen te delen.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt. 

WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst.
…en Wij omringen jullie met Liefde
 En zo zij het.   

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten