donderdag, maart 06, 2014

Aartsengel Michael - Spaar Je Licht Niet, Schuif Je Lamp Niet Onder de Korenmaat! - 5 maart 2014


Aartsengel Michael
"Spaar Je Licht Niet, Schuif Je Lamp Niet Onder de Korenmaat!"
5 maart 2014 / Rita Pulmans
 
Rita:
Antwoord van Aartsengel Michael op de volgende vraag.
Geliefde Aartsengel Michael,
Er is een dame die een boodschap heeft gekregen (reeds in het verleden) over een gouden kruis, dat we kunnen visualiseren in de lucht via ons derde oog, maar vooral via ons hart. Om zo het Licht en de liefde en de vredesenergie naar die gebieden te zenden, te schijnen als het ware, die dit licht nodig hebben. Het is tijd, zo ook zegt deze dame, om onze krachten te bundelen.
Een andere dame vraagt hierover een boodschap aan jou. Kun je, wil je ons een boodschap geven hierover, geliefde lord Michael. Wat hebt u ons hier nog meer over te vertellen? 

Aartsengel Michael:
Geliefde harten, geliefden,
Ik Aartsengel Michael kan jullie bevestigen dat inderdaad jullie zelf! veel kunnen bewerkstelligen om de orde of de Vrede te handhaven, of zal ik Aartsengel Michael zeggen bekomen?
Dit past beter in dit "kader" daar er binnenin "the picture" een ander tafereel zou kunnen afspelen indien jullie dit niet zouden doen. Niet dat ik jullie wil angstig maken, verre van dat.
Wat ik Aartsengel Michael hier duidelijk wil maken is dat jullie geliefde zielen, werkelijk het verschil kunnen maken. Jullie geliefde zielen, zitten en kunnen binnen dit tijdschema waar jullie je in bevinden, een ander tijdschema plaatsen.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee te zeggen geliefden. Bekijk jullie leven in dit leven als een patroon, als een pad binnen een pad. Als een pad lopende van A naar B met "vaststaande feiten". Daar reeds alles is geprogrammeerd zeg maar, dit binnen jullie vrije wilskeuze.

Welnu, als er in de toekomst een dreiging zou zijn of zich reeds gevormd heeft, een oorlogsdreiging bv. dan kunnen jullie geliefden die afwenden, omturnen, verwijderen, neutraliseren, neutraal maken.
Dit door;
-gebed,
-visualisatie,
-positieve gedachten,
-je inzet op wereldvlak (door bv. geweldloze acties te ondernemen)
-via meditaties,
-door samenwerking.
En zeker inderdaad door visualisaties. Dit via je derde oog, maar dit door wel eerst langs en door je hartchakra gepasseerd te zijn.
Daarmee bedoel ik Aartsengel Michael dat jullie, geliefde zielen, bij visualisatie tijdens meditatie, dat jullie steeds via je hart mogen gaan, zodat je intentie, je wens, je visualisatie, je meditatie, je actie of whatever, telkens is doorspekt van en met liefde. Doorspekt van de Allerhoogste Liefde, vragend aan Vader/Moeder God, dit om toestemming hiervoor (voor je intentie). En vraag ook begeleiding aan, door de engelenwereld en/of jullie gidsen, deze van de Hogere Orden.
Hoe ga je hier te werk geliefde zielen.
Stem je af op je Hogere Zelf. Vraag een zuil van Licht aan mij Aartsengel Michael, dit ter bescherming van jezelf, daar somtijds het licht nog tegengestelde krachten kan aantrekken.  Iedere persoon is niet even "machtig", krachtig, om dit aan te kunnen zal ik Aartsengel Michael maar zeggen. Vergelijk het met een dimlamp en een ouderwetse gloeilamp. De één schijnt iets nuttiger dan de andere. Wat niet wegneemt dat de manier waarop, echt weer het verschil kan maken.
Daarmee bedoel ik, Aartsengel Michael jullie te zeggen, spaar je licht niet. Schuif je lamp ook niet onder de korenmaat! Maar durf te helpen, daar waar nodig.
Doe dit geliefden, daar mét bovenstaande raadgeving jullie weinig of niets kan gebeuren. Laat je Licht schijnen geliefden. Of dit nu met een lichtend kruis is of met een lichtende bol of wat dan ook, dit maakt niets uit. Wat wel uitmaakt is dat jullie hiermee aan de gang zouden willen gaan.
Het is wel een mooi gegeven om dit via een lichtend Christuskruis te doen, dat mag. Doch stel je doel, maak je intentie en werk zodanig met je eigen Licht via je hart, om vervolgens naar het gegeven "te stralen" dat jullie visualiseerden. Begrijpen jullie geliefden? Werk vooral via je heilige Hart, geliefde harten. Daar brandt de fakkel, daar brandt de lamp, daar brandt de vlam. Daar is je Christuslicht aanwezig. Het Licht dat sommigen onder jullie reeds via jullie derde oog kunnen waarnemen of zouden kunnen waarnemen.
Geliefde zielen, geliefde harten, als jullie op deze manier omgaan met het Licht, op deze manier het Licht zenden, stralen of gebruiken, dan is hierin altijd de liefde eerst langs geweest, dan is je Licht doordrongen van liefde, het is een LiefdesLicht.
Begrijpen jullie lieverds het verschil van visualiseren, een voorstelling maken, met of zonder liefde. Met het verstand of via je hart? Dit maakt het "hemelsbrede" verschil.
Zo geliefden, deze vraag is echt wel nuttig, omdat jullie je eigen werkelijkheid creëren en daar jullie, ondanks dat de weg vast staat en deze dienen te bewandelen, dat jullie die toch kunnen "veranderen". Dit door jullie vrije wil te gebruiken. En vooral door je Christusvlam te laten schijnen via je Liefdeshart.
Straal geliefden, straal jullie intense LiefdesLichten!
Ik Aartsengel Michael heb gesproken. 

Deze uitdrukking is ontleend aan de Bijbel:
"In Matteüs 5:14-17 staat: "Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel."

© Copyright Rita Pulmans
Channeling van Rita Pulmans.
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten