maandag, maart 03, 2014

Aartsengel Michael: Jullie zijn de Weg, De Waarheid en het Leven - 2 maart 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Jullie zijn de Weg, De Waarheid en het Leven. Bewandel deze!
2 maart 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Geliefde Lord Michael, Prins van Licht.
Ik persoonlijk, vind het een erg moeilijke tijd. En ik geloof dat ik dit niet alleen zo aanvoel. Dit ervaren veel mensen zo, als ik om me heen kijk. Het zijn best wel turbulente tijden geliefde lord, dewelke wij als mens doormaken op Moeder Aarde nu op dit moment van transformatie, transcendentie en vernieuwing.
Ik heb zojuist gelezen dat wij hulp mogen verwachten, dit vanuit Sirius, ook vanuit de elementalen wereld, zoals de natuurwezens, de dragons, ook van de meesters en de engelen wereld. Deze hulp krijgen wij vooral nu, tijdens deze heftige periode van transformatie, is dit zo?
Ondanks al deze hulp, voelen wij ons soms toch nog verlaten, hebben wij het gevoel dat we het helemaal alleen moeten doen. Het is wel erg heftig allemaal, vooral nu met deze krachtige uitbarstingen, deze erupties, van zonnevlammen en bijbehorende energieën.
Wat kunnen we doen om dit te alles goed te "overleven"? Daar vooral ons fysieke lichaam het soms erg te verduren heeft. Zo voel ik het momenteel toch aan. Het is zwaar op sommige momenten, letterlijk en figuurlijk! Hoe kunnen wij onszelf nog beter helpen en bijstaan? Er zijn zoveel mensen met problemen en ascentiesymptomen. Soms in een ernstige vorm.
Heel graag uw hulp en uw raad geliefde Lord Michael! 

Aartsengel Michael:
Lieverds, lieverds,
Ik Aartsengel Michael begrijp uw noodkreet, want dit is wat het is wat jullie momenteel uitzenden lieverds.
Daar de "harde tijd" die nu aangebroken is, jullie frêle lijfjes als het ware bombardeert. Lieverds, dit is geen bombardement van on-liefde, maar van liefde! Deze liefdestrilling is zodanig sterk geliefden, dat dit overal doordringt, alles doordrenkt, en zo de onvolkomenheden loswrikt, losmaakt, los triggert. Daarom is het ook voor velen onder jullie die in een nog "onvolmaakt" (R: ziek) lichaam zitten, of een lichaam met letsel, dat dit erg voelbaar is.

Nu is het aan jullie geliefde harten, om los te laten! Alles wat los getriggerd wordt te laten gaan!
Daar geliefde harten, dit lostrillen van oude gegevens en pijnen, het los triggeren van jullie pijnen, en ongezonde gegevens, dewelke vastzaten, vastzitten; dat jullie deze ervaren als zijnde nog bestaand. Maar laat mij Aartsengel Michael zeggen lieverds, dat deze zich reeds in los-triggering-toestand bevindt. (AEM glimlacht bij het woord.)
Stellen jullie jezelf voor dat jullie een drilboor hanteren. Jullie lichaam trilt mee, ondanks dat jullie geen drilboor zijn. Jullie gaan mee in de trilling. Maar geliefden zijn jullie dan de boor? Nee toch, begrijpen jullie geliefde harten wat ik AEM hiermee tracht te zeggen. Juist, dat de liefdestrillingen van de drilboor jullie echt wel bereiken en dat jullie door de harde trilling en het geluid van de boor soms wel ernstige hinder kunnen ondervinden, begrijpen jullie?
De (uw) liefdestrilling zal eens samen trillen met de onze, maar vooraleer zullen jullie geliefden, je oude trillingspatronen van onliefde dienen te verwijderen.
Wat betreft de bijstand die we jullie kunnen verlenen geliefde harten, antwoord ik AEM, met ja en met nee. Wat bedoel ik AEM hier nu mee lieverds.
Met ja: jazeker wil ik jullie raad geven en jullie begeleiden en bijstaan.
Met nee: jullie zullen het zelf mogen doen geliefde harten!  
Waarom vertel ik jullie dit zo maar en dit zonder omwegen. Daar er geen omwegen meer genomen kunnen worden. Het is eenrichtingsverkeer, zonder zijweggetjes dit keer. Op deze eenrichtingsweg gaan jullie recht af op jullie doel en dit is transcenderen, dit samen met onze geliefde Moeder Aarde. Er is geen keuzepatroon of mogelijkheid. Het is "alles of niets".
Waarom vertel ik dit jullie zo "cru" geliefden, omdat dit jaar, een grand-cru jaar inhoudt geliefden. En ook omdat de waarheid geen omwegen meer duld. De waarheid dient onder ogen gebracht te worden en bekeken, zodat jullie deze kunnen volgen; dit pad van de waarheid. Daar deze waarheid, geliefde harten, niet meer kan omzeild worden.
Loop het af dit pad van waarheid, zie het voor je. Loop het af in onderscheidingsvermogen, dit om de waarheid te herkennen. Herken eerst en vooral de waarheid in jezelf geliefden. Leef ik in waarheid, leef ik in waarheid met mezelf, kijk hiernaar geliefde harten, dit zeg ik AEM jullie met aandrang. En jullie zullen ontdekken lieverds hoe de waarheid jullie bevrijden zal. Zie hoe de waarheid om en nabij jezelf er is, of niet aanwezig is.
Leef jij met de leugen rondom en in jou? Ga dan geliefden terug op het juiste pad en wandel met mij, Aartsengel Michael mee. Daar zal ik jullie begeleiden en leiden. Daar zal ik jullie bijstaan geliefden, dat is wat ik AEM jullie tracht te zeggen. De andere keuze is dus geen optie meer.
Zie ook geliefde harten, hoe er op dit pad van waarheid er geen doornen liggen. Er geen obstakels zijn eens jullie je doel bereikt hebben. En wat is dit doel geliefden, juist ja, in waarheid leven! Dit naar jezelf, Moeder Aarde, je buur, je kinderen, je....noem maar verder op, en overdenk wat dit precies inhoudt, in waarheid leven....
Juist geliefde harten, in waarheid leven is leven in liefde, gaande op het pad des levens. Zoals onze broeder Jezus deze mooie woorden uitsprak, beschreven in jullie heilig boek. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Dit is wat leven geeft geliefde zielen, dit is wat de weg ernaartoe geeft.
Leven: de waarheid is liefde en deze waarheid is leven. En geliefden, dood is het zeker niet, nog minder een doodlopend straatje. Het is een straatje zonder einde. Daar er achter de horizon nog steeds de zon schijnt. Meer nog, daar is je liefdespad naartoe gelopen. naar je hart van liefde. Daar schijnt voor altijd de zon.
Daarom geliefden, kom uit je donkere kelders en bunkers. Verschans jullie niet langer in je donkere holen van onmacht, onkunde, onvertrouwen , on-liefde, ongenoegen, onvrede.  Maar ga het lichtende pad der liefde. Volg je innerlijke Licht lieverds! Geloof in je zelf! Vertrouw in en op jezelf. Heb liefde met en voor jezelf! Heb jezelf lief! Houdt nog even vol geliefde moedige harten!
Daar, als jullie de donkere tunnel van het ego gepasseerd zijn, zullen jullie Ons ontmoeten. Jullie zullen verwelkomd worden door je Hoger Zelf en door de goddelijke wereld. Dit niet in de stof geliefden maar in je hart. In jullie Heilige Hart. Daar zul je ons vinden. Daar vind je ook je waarheid geliefden. Jullie zullen met raad en daad bijgestaan worden door ons, en diegenen die reeds "horen" zullen duidelijke instructies ontvangen.
Geliefde harten, dit is wat ik Aartsengel Michael jullie kom brengen. Dat je nog meer en meer je best kan doen, om het rechtmatige pad te bewandelen. Mediteer, ontspan, neem rust, en loop jezelf vooral niet voorbij deze dagen. Wees lief voor jezelf en doe jezelf enkel goede dingen "aan." Vermijdt zoveel als mogelijk drukke steden, harde en luide gesprekken, negatieve woorden en omstandigheden. Zoek de rust op, in de natuur, met een verwendag voor jezelf of in en tijdens een meditatie.
Maar geliefden zoek vooral de rust op in de liefde van je Heilige Hartcentrum. In je bron, intens dicht bij je Vader/Moeder je goddelijke Bron. Jouw veilige haven, tijdens de storm. Niet enkel alleen dan geliefden, maar voor altijd en voor eeuwig. Ga in deze rust ook slapen lieverds, doe dit door een gerust gemoed te hebben.
Overzie telkens even je dag en plaats vreugde en liefde in de evt. tegengekomen liefdeloze zaken. Herstel deze onmiddellijk, door affirmaties/voorstellingen hoe het zou zijn, was, als je in liefde bent, of was gebleven. Houdt dit beeld vast vooraleer je in slaap valt. Daar het onderbewuste jou de zaken kan uitspiegelen in astrale dromen en daar die soms niet zo aangenaam zijn, dit als men vanuit onzuivere gedachten in slaap valt.
Geliefden dat is wat ik Aartsengel Michael jullie vandaag te brengen heb.
Ga verder in vrede jullie pad van waarheid.
Behouden aankomst!
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.


© Copyright Rita Pulmans 
Channeling van Rita Pulmans.
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten