maandag, maart 24, 2014

Aartsengel Michael - Het is Nu een Aanbreken van een Kristallen Gouden Tijdperk - 23.03.2014


Aartsengel Michael
"Het is Nu een Aanbreken van een Kristallen Gouden Tijdperk"
23 Maart 2014 / Rita Pulmans
 
"Velen trekken reeds hun vernieuwde kleed aan, het Christuskleed, wat hen, jullie, oneindige ontembare vreugde zal brengen, daar jullie vanuit dit Christusbewustzijn je Meesterschap zullen ontdekken, beleven, uitdragen en intensiveren."
Rita:
Geliefde Aartsengel Michael, broeder in het hoogste Licht, mag ik je broeder noemen? Daar ik het gevoel heb, dat je steeds dichter en dichterbij komt, bijna alsof je mens zou zijn, zo heel dichtbij voel ik je. Of is het misschien andersom?
Is het waarschijnlijk zo dat wij, als mensheid, dat ook ik, als mens, steeds een trapje hoger  kom? Ik ben zo geestdriftig, in grote blijdschap, van een gevoel niet te omschrijven.
Ik voel de ene keer een enorme stilte, dan weer een prachtige energiestoot of een gevoel van heerlijke trillingen of een zachte streling.
Ook zie ik, als ik de lucht aanschouw, een "andere" lucht dan voorheen, ijler zeg maar, een "luchtigere" lucht, zoals een doorzichtige kristallen bel.
Ook zie ik en voel ik dat de zon werkelijk kristallen licht uitstraalt, een prikkelend licht, bijna niet te verdragen, zo intens. De zon is ook veel krachtiger in straling dan wat ik vroeger voelde. Toen was ze zacht en mild, nu is ze heftig en penetrerend.
Ook was het met de equinox "opruim tijd", opruim tijd van karma en oude patronen. Het heeft zich prachtig uitgewerkt bij mij, geweldig. Het was net of het allemaal gepland en geregeld was, bijna zoals in een film die reeds gemaakt is en waarnaar je kijkt en die al vaststaat, of hoe zal ik het zeggen. Er zijn ook zo'n wonderbare zaken te zien, steeds meer en meer. Is dit alleen bij mediamieke mensen of zien wij dit allemaal?
Het is een prachtige tijd, en ik weet dat alles maar ook alles, neen ik voel het, in vernieuwing is. Wat een opwindende tijd ook, wauw.

Aartsengel Michael:
Geliefde zielen, inderdaad het is een opwindende tijd, niet te vergelijken met geen enkele tijd uit het verleden. Alhoewel er reeds meerdere Gouden Tijdperken geweest zijn (en nog zijn, maar dit ga ik je nu niet uitleggen, hoe dit zit).

Zoals ik zei, er zijn reeds meerdere Gouden Tijdperken, vanuit het verleden bekeken vanuit jullie tijds perspectief bezien. Doch nu is het een aanbreken van een Kristallen Gouden Tijdperk.  Dit is een tijdperk met een extra sprankel van intens MoederLicht. Nee, geen sprankel maar een  hotspot Flame of love, een hotspot Vlam van Licht, die jullie Aarde vanaf nu meer en meer zal  indalen.
Het is een prachtige tijd die aanbreekt voor ieder mensenkind, zonder een uitzondering.
R: Zonder een uitzondering Aartsengel Michael? Daar ik meerdere keren hoor zeggen, dat diegenen die niet mee willen of mee kunnen transformeren, niet zullen meegaan naar hogere dimensies, zeg maar. Wat ikzelf moeilijk kan aannemen.
AEM: Geliefd mededogend hart, ja ik Aartsengel Michael mag je zo noemen, daar geliefde ziel jij iedereen wenst te zien instappen, in deze transformatietrein (hij zegt dit al glimlachend).
Dat is ook wat wij wensen geliefden. Dat is ook wat wij trachten te bereiken Dat is ook wat wij voor ogen hebben.
Wij vragen ons niet af of dit werkelijk zal gebeuren, neen. Wij zien dit reeds gebeuren. Wij zien dit reeds plaats grijpen. Wij zien reeds de Nieuwe Aarde met zijn nieuwe glansrijke "bevolking". Wij zien reeds het Christuslicht indalen in de donkere stukken.
R: (Terwijl ik deze woorden neerschrijf, begint de zon enorm te schijnen - zie foto). Ik ben zo ontroerd, heb werkelijk tranen in mijn ogen. En wij zien reeds hoe de goddelijke wereld ons tekenen geeft om ons te steunen en te bevestigen.
AEM: Geliefde harten, inderdaad, mijn geliefd kanaal heeft dit goed opgemerkt. Wij de goddelijke wereld geven jullie op deze manier, langs alle kanten schouderklopjes ter bevestiging van hoe goed jullie wel bezig zijn.
Ik Aartsengel Michel heb jullie reeds eerder gezegd, dat het licht reeds overwonnen heeft. De weegschaal helt over van links naar rechts, zodoende de negatieve ballast van zich afschuivend, de afgrond instortend. Het kritieke punt van overgang van oud naar nieuw is bereikt, meer nog zelfs, jullie zijn er overheen gestapt. Velen al hebben het oude van zich afgeschud en velen zullen volgen. Vele trekken reeds hun vernieuwde kleed aan, het Christuskleed, dat hen, jullie, oneindige ontembare vreugde zal brengen. Daar jullie vanuit dit Christusbewustzijn jullie Meesterschap zullen ontdekken, beleven, uitdragen en intensiveren.
Alleluja! Wees gezegend kinderen van de Nieuwe Aarde! Wees gezegend door ons, de hemelen. Gans het Universum staat in verwondering.
De negatieve krachten nemen de staart reeds tussen de benen, om alvast meer en meer aanstalten te maken om het onderspit te delven. Om dit wereldtoneel te verlaten. Want voor hen is geen plaats in de krachtige Christus energie. Voor hen is geen plaats, daar ze werkelijk met verschroeide vleugels komen te zitten.
Ik Aartsengel Michael spreek hier "oude taal naar oude geschilderde taferelen" van jullie zogenaamde donkere figuren, zoals duivels en demonen. Maar geliefde zielen, dit zijn beelden die jullie zijn opgedrongen. Er bestaat geen enkel monster zoals op jullie afbeeldingen te zien zijn, laat staan onder mijn beeltenissen geplaatst.
Wat wel bestaat geliefde zielen zijn demonische figuren die er kunnen uitzien zoals jij en ik.
R: wat bedoel je met ik, jezelf AEM?
AEM: Ik Aartsengel Michael bedoel dit laatste in "beeldspraak" zoals jullie mijn beeltenis vormen begrijp je?
R: Ja, ze kunnen zich tonen, voordoen, zoals "mooie engelen" zeg maar.
AEM: Je ziet hen niet verschijnen als duivels, dat zou makkelijk zijn nietwaar. Je ziet hen niet zodanig, maar je ziet ze als wolven in schaapskleren.
Begrijpen jullie geliefden, dat deze negatieve clan, zich zodanig heeft gemengd onder het menselijk ras, dat ze bijna niet te herkennen zijn. Doch nu is dit tij gekeerd. Nu zullen hun maskers verschroeien onder het Licht van de Christus. Nu zal hun ware gelaat getoond worden door de liefde van jullie harten vermengd met deze Christus energie.
Dit licht, deze intense liefde zal hun maskers afrukken, laten vallen. En zij zullen afdruipen een voor een, onder de Macht van de Liefde. Jullie zullen dit doen geliefden, jullie en niemand anders. Dit door de liefde te laten zegevieren op elk niveau van bestaan, in elk niveau van bestaan. Want zo zullen jullie ze herkennen. En zo zullen jullie ze verslaan. Zo zullen jullie begrijpen en weten dat hun ijzige harteloze tijdperk voorbij is. Dat de clan van duister heeft verloren van het Licht.
Zij zullen niet meer regeren, noch manipuleren, maar anticiperen, en vooruit rekening houden met wat er zal gebeuren. Namelijk meer en meer zich overgevend in het Licht van Waarheid en Liefde.
Geliefde ziel, mijn geliefd en liefdevol kanaal, hier voel jij je zo ontroerd door, daar wat jij voelt geliefde, "de Liefde van Vader/Moeder God de almachtige bron van liefde" is, die al haar kinderen geliefde, al haar kinderen terug, veilig en wel, onder haar mantel wenst.
Daarom geliefde ziel ben jij intens ontroerd door deze woorden. Daar jij de oneindige liefdesgloed voelt van de Goddelijke Moeder. Moeder van Licht en Liefde, de Grote, Grote Kosmische Moeder. Die liefde is zo groot, dat zelfs het donkerste van het donkerste eens en voor altijd zal aangeraakt worden door haar wonderLicht. Begrijpen jullie geliefden.
Deze liefde is zo oneindig barmhartig, dat niets teloor zal gaan.  Geen enkel wezen, geen enkele ziel.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken. 

R: Geliefde Michael, kan dit, U broeder te noemen?
AEM: Noem mij zuster, tante, nonkel, vriend, oom, kennis, vader, moeder, maakt niet uit geliefden. Wat ik voel hierin is dat jij geliefd hart, inderdaad voelt hoe dicht ik bij jullie ben.
Ik ben jullie geliefden, zeer nabij, nu en voor altijd.
AEM.
 

© Copyright Rita Pulmans
Channeling van Rita Pulmans.
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten