zondag, maart 02, 2014

Aartsengel Michael - Een Spiritueel Weerzien Vieren - Ronna Herman - Maart 2014


 
Aartsengel Michael
"Een Spiritueel Weerzien Vieren"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-03-2014 (Maart 2014)

Geliefde meesters, laat ons bij elkaar aansluiten tijdens deze heilige tijd en wij delen onze hoop, dromen en aspiraties voor de toekomst. Ja, wij hebben ook grote hoop en visioenen over wat voor wonderen er gewrocht zullen worden door jullie en voor jullie, het Sterrenzaad van de planeet Aarde.
Sluit jullie ogen gedurende een moment en haal diep adem terwijl jullie je gewaarwording settelen in jullie Heilige Hartcentrum. Visualiseer nu, als je wilt, dat in dit tijdloze moment, wij allemaal samenkomen om ons te verblijden, herinner en herstel onze Goddelijke relatie, één met elkaar. Zie binnenin jullie geestesoog, en voel de emotie van herkenning van binnenuit jouw Heilige Hart opwellen, terwijl jullie grote spirituele familie, verleden, heden en toekomst, naar voren komt om jullie te begroeten. Kijk terwijl schitterende Facetten van onze Vader/Moeder God, en alle schitterende, stralende Wezens van overal uit dit Sub-universum, omlaag naar de piepkleinste elementale Wezens, zichzelf in hun luisterrijke glorie presenteren terwijl zij voort stromen om tussen jullie in te wandelen. Er zijn geen beperkingen hier, niemand is buitengesloten, want in deze grote bijeenkomst in de hogere dimensies is er ruimte voor iedereen - iedere ziel die ooit geïncarneerd geweest is op de Aarde is aanwezig in zijn/haar Etherische lichamelijke gestalte, alsook alle kostbare Wezens van overal uit dit zonnesysteem en galaxy. Want zie, het is een grootse hereniging herinnerend aan de tijd toen jullie allemaal in viering bijeen kwamen voordat jullie de vele lange verblijven in de fysieke wereld, op de planeet Aarde, begonnen.
Heb geen twijfel, geliefden, dat jullie welkom zijn en dat jullie bij deze bijeenkomst horen. Wij zien jullie in al jullie glorieuze straling - jullie unieke, aura kleurpatroon straalt voort voor allen om te zien, en de zoete tonen van jullie speciale trillende boventonen … jullie persoonlijke Ziel Lied … voegen toe aan de hemelse muziek van de sferen, vermengend en versmeltend in Eenheid. Je migreert vanzelfsprekend naar diegenen die dezelfde kleuren en boventonen als jij uitstralen - diegenen wiens hemelse klanken volmaakt met die van jou vermengen, want deze zijn jouw dierbaarste en innigste zielkameraden, van wie je zo lang geleden gescheiden werd. Laat je gedachten een poosje ronddwalen: wat voor nieuwe inzichten komen er naar de gedachten, wat voor woorden van wijsheid stromen voort, wat herinner jij je dat van groot belang voor jou is? Sta de mogelijkheid toe om jouw bewustzijn te betreden en dat je voortaan toegang zult hebben tot nieuwe informatie, geavanceerde gedachtepatronen, creatieve ideeën en wijsheid, welke opgeslagen werden in Lichtpakketten binnenin jouw Heilige Geest, erop wachtend om aangestoken te worden tijdens deze belangrijke en memorabele tijden.


Terwijl jullie vermengen en samen stromen, versmeltend met groep na groep, zullen jullie het voordeel verkrijgen van hun ervaringen en specifieke inzichten, alsook jouw eigen wijsheid aan hen aanbieden. Zie jezelf tussen de geliefde meesters inzitten die jou na aan het hart liggen, terwijl zij jou in liefde en mededogen omringen, en jouw auragebied overgieten met hun uitstraling. Een ieder op diens beurt biedt diens speciale eigenschappen aan: waarheid, geloof/vertrouwen en bescherming; heldere gewaarwording en verlichting; dankbaarheid en inschikkelijkheid; overzichtelijkheid en bescheidenheid; concentratie en toewijding; vreedzaamheid en evenwichtigheid; en transmutatie en zuivering, om er slechts een paar te noemen. Deze zijn slechts enige van de eigenschappen en kwaliteiten van de zeven Stralen van jullie zonnesysteem waar wij zo vaak over gesproken hebben. Aan welke van deze eigenschappen ontbreekt het jou? Wat is jouw "zwakheid in de Geest?"
Nogmaals, keer naar binnen en neem oprecht een inventaris op van jouw sterke en zwakke punten - geen oordeel, lieve harten … observeer alleen maar. Wij bieden jullie een grootse kans aan om in te tappen op de Goddelijke Stroom van God Licht, de Bron van waaruit alle zegeningen stromen. Neem alles dat je kunt bevatten op dit moment; echter, wij vragen jullie om alsjeblieft te gebruiken wat je neemt om anderen te helpen ontwaken en hun geboorterecht opnieuw op te eisen.
Het is onze grootste wens dat iedereen op de Aarde ontwaakt en zich de Vonk van de Goddelijkheid herinnert die iedere Ziel binnenin bij zich draagt. Het is wezenlijk belangrijk dat je de barrières, grenzen en inperkingen verwijdert welke jullie, de één van de ander, scheiden. Wij visualiseren jullie, elk en iedereen, dat jullie je lichaam, geest en ziel genezen en terugkeren naar het heiligdom en de harmonie van de Spirit. Wij zien jullie Aarde terugkeren naar diens zuivere schoonheid wederom met sprankelende, heldere wateren, frisse, zuivere lucht, en rijke, vruchtbare grond. Wij zullen iedereen aanmoedigen en helpen die bereid is om voor het dieren en natuur koninkrijk te zorgen en deze te behartigen, als jullie je herinneren dat aan jullie het rentmeesterschap gegeven werd van deze grote geschenken van de Schepping. Wij bieden begeleiding, richting en hulp aan jullie aan iedere keer dat jullie naar een hoger niveau van gewaarwording/besef verhuizen en naar buiten het onbekende binnen stappen. Wij geven jullie vertroosting en verzorging terwijl jullie vele dingen in jullie levens loslaten die jullie dierbaar zijn. Wij helpen jullie tot het maximum dat de Heilige Universele Wet toestaat bij jullie inspanningen om jullie tekortkomingen en onevenwichtigheden te overwinnen. Wij zien jullie onvolmaaktheden niet, geliefden, alleen jullie uitstraling en diens intensiteit.
Wij kijken toe als je bedeesd en dan soms geestdriftig, naar binnen en naar boven reikt richting de hogere dimensionale frequenties; terwijl jullie een glimp opvangen en voelen, mogelijk slechts gedurende een moment, de wonderbaarlijke vreugde van de Eenheid. Zoals diegene van jullie die dit wonder ervaren hebben, jullie weten dat je nooit meer hetzelfde zult zijn … je zult immer hunkeren om terug te keren naar die staat van gelukzaligheid. Jullie worden tot aan de limieten van jullie fysieke uithoudingsvermogen gepusht terwijl jullie oude energie coderingen loslaten welke niet voor jullie hoogste goed zijn; terwijl jullie, door bewuste en onbewust instemming, het mutatieproces versnellen. Jullie laten je dierlijke instinctieve natuur achter je; jullie verfijnen en laten jullie menselijke negatieve impulsen, verslavingen en beperkingen los terwijl jullie alle aspecten van jullie Wezenlijkheid integreren in/naar een volledige bewuste Zelf-meester van het fysieke vlak. Wederom, worden jullie Spirituele Wezens van Licht in het tenue van het menselijke vlees.
Voordat jullie aan je grote avontuur begonnen, zovele eonen geleden, lieten jullie het grotere deel van jullie tenue van Licht achter in veilige bewaring van jullie IK BEN Aanwezigheid, net zoals jullie ons toestonden om veel van jullie werkelijke identiteit van jullie geheugen af te schermen. Jullie stemden ermee in om slechts een deel van jullie talenten en wijsheid met jullie mee te nemen in/naar iedere incarnatie, het overblijfsel opgeslagen binnenin de hartkern van je God Zelf. Geestdriftig en vreugdevol nam je deel als een medeschepper aan het grote drama dat zich op de planeet Aarde gedurende de vele eonen van tijd ontvouwde, terwijl je met alle rijke verscheidenheden, welke de materiële wereld aan te bieden had, experimenteerde en deze ervoer. Maar terwijl de Aarde en de mensheid in/naar de dichtere frequentiepatronen van Licht en schaduw verzonken van de lagere vierde en de derde dimensies, werden jullie levens zo pijnlijk en stressvol dat jullie in/naar haatdragendheid, angst, kwaadheid en een gevoel van afscheiding verhuisden, en daar zijn jullie gebleven gedurende deze vele duizenden aan jaren. Maar die tijd loopt nu op z'n einde terwijl de ketenen van angst en beperking wegvallen, en een ieder van jullie stoutmoedig door de mist van de illusie heengaat in/naar het stralende Licht van de waarheid van Zelf-besef. Word een waarnemer vanaf een hogere uitkijkpost terwijl je oude herinneringen getransformeerd zijn in/naar het Licht, terwijl wij het verleden als nieuw genezen en weven.   
Ongeacht de verschijningsvormen of de omstandigheden, ofwel het laagste of het hoogste; een ieder van jullie is een prachtige, unieke Vonk van God, een gezegende Creatie. Jij bent een gebroken Straal van Licht voort gestuurd vanuit één van de grote Stralen van expressie, welke uitstraalde vanuit de God geest om voor onze Vader/Moeder God meer van hun immer-ontvouwende uniekheid te ervaren en tot uitdrukking te brengen. Dit is de magie en het wonder van jullie lange aardse verblijf …  de Opperste Schepper die zich tot uitdrukking brengt en zichzelf via jou ervaart, een gezegende Vonk van ZICHZELF. Herinneren jullie het je nu?
Alle aspecten van de Schepping op jullie Aarde zijn aan het ontwaken, de Minerale en Dieren Koninkrijken, alsook de Deva en Elementale Koninkrijken, en zij nemen hun gepaste rollen weer aan als de bewakers en verzorgers van het Koninkrijk van de Natuur. De walvissen en dolfijnen, zijn de archief bewaarders voor de geschiedenis van de planeet Aarde, en zijn de kosmische telepathische communicatoren tussen de Aarde en deze galaxy, zij zijn verlangend om hun relatie met de mensheid te herbevestigen. Jullie zijn het vergeten; echter, zij hebben dat niet. Zij hebben bereidwillig en liefdevol de mensheid door de eeuwen heen gediend, om alleen maar vermoord en verminkt te worden. Alsjeblieft help om deze gruwel te stoppen, geliefden. De dolfijnen en walvissen resoneren met het element van het water, en daarom zijn zij zeer bewust van jullie emotionele frequentiepatronen. Zij hebben samen met jullie door de eeuwen heen geleden. Vele gezegende zielen hebben hun energieën met deze prachtige Wezens vermengd, en proberen om jullie bewust te maken van hoe kostbaar en belangrijk zij zijn in het ingewikkelde schema van de evolutie.
De oproep is voort gegaan voor diegenen van jullie die het zich herinneren; diegenen van jullie die hier in het begin waren om zich in de fysicaliteit te herenigen om te ontwaken jegens jullie eigen luister en afstamming, en om je te herverbinden met jullie broeders en zusters, de walvissen en de dolfijnen. Er is een weerzien in de hogere rijken, maar net zo belangrijk, vinden er vele grootse herenigingen plaats op jullie planeet. Jullie werden herenigd met vele dierbare leden van jullie zielfamilie, sommige van jullie intieme zielkameraden, en groepen met wie je gereisd hebt vanaf het begin van de tijd, en met wie jullie wonderbaarlijke ervaringen hebben gehad. Weet dat deze herenigingen geschenken zijn die jullie verdiend hebben, een kans om te delen, te ondersteunen en van de harmonie en schoonheid te genieten van jullie verenigbare zielkameraden.
Zullen jullie, vanaf deze dag voorwaarts, proberen onze aanwezigheid meer volledig te bespeuren in jullie alledaagse leven? Als je dat doet en je geeft ons toestemming, kunnen wij een meer actieve rol nemen in het jou helpen over de tijden van onzekerheid, verdriet en stress heen te komen. Terwijl je streeft naar harmonie, kunnen wij meer liefdevolle energie richting jou sturen en een buffer van bescherming rondom je heen plaatsen. Zal je gedurende een moment stoppen voordat jij jezelf of iemand anders uitscheld en denkt, "Hoe zou een filter van liefdevolle energie deze situatie veranderen? Wat is het goede in deze gebeurtenis en hoe kan ik de hoogste uitkomst realiseren?" Geef het geschenk van liefde en mededogen, geliefden - niet meer materiële geschenken. Maak van dankbaarheid en het geven van dank een integraal deel van je alledaagse gedachte gewoontes. Zoek naar de Vonk van Spirit in de ogen van diegenen die je ontmoet en erken die Vonk met een glimlach of een vriendelijk woord. Verhuis uit de isolatie en afgescheidenheid in/naar een altijd-uitbreidend gevoel van Eenheid en Eensgezindheid met anderen. Je zult niet zo snel zijn om te oordelen of te bekritiseren wanneer je beseft dat zij vanuit dezelfde Bron kwamen … zij zijn een ander kostbaar facet van de Goddelijkheid.
Laat ons nu de kwestie adresseren van Nieuwe Tijdperk filosofieën versus religieuze filosofieën, zodat jullie tot een beter begrip mogen komen van wat spiritualiteit is en wat het niet is. Er is veel vrees, haatdragendheid en kritiek onder diegenen die volgers zijn van een specifieke gevestigde religieuze filosofie en diegenen die de zogenoemde Nieuwe Tijdperk concepten omhelzen. Helaas, hebben religieuze overtuigingen geleid naar isolatie en afgescheidenheid in plaats van Eenheid, en er zijn conflicten en oorlogen door de eeuwen heen geweest uit naam van God of een bepaald religieus geloof. De Schepper omhelst niet, ondersteund of veroordeelt geen enkele religie. Alle Wezens zijn heilig en gezegend in het aanzicht van onze Vader/Moeder God, en er zijn vele paden die terug leiden in/naar de Eensgezindheid.
Een persoon die afgestemd is op diens Hogere Zelf weet dat er schoonheid en waarheid in alle religies is, maar zij zijn zich er ook bewust van dat spiritualiteit niet over dogma, ethische codes, of een bepaalde stijve moraliteit gaat. Spiritualiteit transcendeert alle religies en verbindt iedere ziel met diens eigen Goddelijke waarheid. Spiritualiteit houdt van het leven en omhelst het, en veroordeelt niet of wijst wie dan ook af. Spirit functioneert binnenin het raamwerk van de heilige Universele Wetten en deze zijn onveranderlijk. En de kern van deze Wet is Liefde … Liefde van Zelf en Liefde voor alle Scheppingen van God. Spiritualiteit gaat niet over het zijn van paragnostisch, zoals het innerlijk zien, helderziendheid, en innerlijk horen (helderhorendheid) of telepathische bekwaamheden. Deze bekwaamheden zijn jullie natuurlijke geboorterecht, jullie zijn hen slechts vergeten en deze bekwaamheden zijn verschrompeld door er geen gebruik van te maken. Jullie extra zintuiglijke waarnemingen zullen op natuurlijke wijze terugkeren terwijl jullie de statische en negatieve energiepatronen uit jullie auragebied opruimen en je opnieuw verbinden met jullie Spirit Zelf. Je kunt een religieus menselijk wezen en niet spiritueel zijn, maar je kunt niet werkelijk spiritueel zijn als je niet bereid bent om het goede in iedere religie en ieder persoon te omhelzen, een ieder in ere te houden en toe te staan om hun spiritualiteit op hun eigen unieke manier tot uitdrukking te brengen. Je zult de Vonk van de Goddelijkheid in iedereen en alles zien, en je zult binnenin jezelf alle wonderbaarlijke eigenschappen van de Schepper incorporeren en manifesteren als je een levend voorbeeld wordt voor anderen om na te bootsen.  
Terwijl jij je geleidelijk aan afstemt op jouw IK BEN Aanwezigheid, door ieder hoger niveau van jouw OverZiel Zelf, zal je meer van de Essentie van onze Vader/Moeder God integreren. Dan is het wanneer jouw werkelijke Goddelijke Zelf zal beginnen voort te stralen in al diens glorie. Het is nu aan het gebeuren, geliefden. Jullie zien en bespeuren het in jullie zelf en in velen van diegenen rondom jullie heen, terwijl jullie aantallen met grote sprongen stijgt. Spirit bewandelt de Aarde, geliefden, en JULLIE zijn het.
Weet dat er voorbij iedere maatstaf van jullie gehouden wordt,
IK BEN Aartsengel Michael. 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten