donderdag, maart 27, 2014

Aartsengel Michael - Alles op Aarde is ÉÉN Verbonden "Vat van Liefde" - 27.03.2014


Boodschap van Aartsengel Michael
Alles op Aarde heeft een Ziel
Alles op Aarde is ÉÉN Verbonden "Vat van Liefde"
27 maart 2014/ Rita Pulmans

"Jullie zullen meer en meer ontwaken via jullie harten. Zo zullen jullie je Heilige Harten in vereniging brengen met AL WAT IS." 

Geliefde zielen, liefdevolle harten.
Het is verlichtingstijd! Jawel, het is nu, "The time to remove the old stuff!" Het is nu tijd om de oude rommel op te ruimen.
Geliefde kinderen van het Licht, en dat zijn jullie allemaal, zonder uitzondering. Ik Aartsengel Michael kom tot jullie vandaag om deze uitzonderlijke boodschap te brengen. Samen met Mijn collega's Aartsengel Gabriel, de boodschapper van God, en Aartsengel Rafael, de goddelijke genezer, zullen wij intens werk verrichten vandaag.
Waarom vandaag geliefde zonnekinderen, daar jullie als het ware in een "tussentijd" beland zijn. Daarom kunnen jullie wel een stootje in de goede richting gebruiken.
En wij de goddelijke gezondenen zijn er. Wij de Aartsengelen zijn jullie heel nabij. Zo nabij dat wij nu op Aarde zijn, om jullie werk te verlichten.
Wij vliegen van her naar der (AEM zegt dit breeduit lachend en grappig bedoeld, want engelen kunnen overal tegelijkertijd aanwezig zijn). Dit om jullie in je wensen bij te staan. Dit om jullie te begeleiden.

Lieverds vraag ons dan ook.
Vraag ons elke dag.
Vraag ons ieder moment.
Vraag ons elke seconde bij manier van spreken.
Wat wil ik Aartsengel Michael hier mee zeggen geliefden. Dat jullie niet beschroomd mogen zijn, om ons meermaals te vragen om hulp. Om bijstand, om inzicht, om wat dan ook!
Bij gevaar voor eigen leven of dat van de ander. Bij het zien van bijvoorbeeld een auto-ongeval vraag ons dan ook geliefden (dit maar als voorbeeld).
Zo ook doen jullie een prachtige taak misschien op dat moment, om een ziel (overleden persoon) te helpen de weg te vinden naar het licht.
Begrijpen jullie geliefden! Dat jullie hulp meer dan welkom is.
Alles is ÉÉN, begrijp dit goed geliefde harten.
Niets gebeurt zonder iets. Alles gebeurt in samenhang met en naar elkaar. Alles op jullie steeds prachtiger wordende Aarde gebeurt in samenhang met al dat is. Met al wat bestaat. Jullie zijn onderling, of zal ik AEM zeggen "bovenhands", verbonden met ALLES geliefden. Dit is een waarheid als een koe. Daar zijn jullie ook mee verbonden, met jullie zusters en broeders de dieren.
Meer en meer gaan en zullen jullie begrijpen dat jullie geen "soortgenoten" meer dienen te eten.
Meer en meer zullen jullie gaan zien dat jullie in de ogen van de dieren ook jezelf waarnemen.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier mee geliefde harten. Dat alles hier op Aarde een Ziel heeft. Dat alles hier op Aarde ÉÉN verbonden "vat is van liefde". Althans dat zou het moeten zijn.
Laat jullie liefde zien geliefde harten. Dit voor Moeder Aarde. Doe haar niet langer het leed aan van vervuiling allerhande! Neem jullie verantwoordelijkheid hierin.
Alles is ÉÉN! Jullie zullen dit meer en meer gaan voelen.
Door het ruisen van de wind in het blad van broeder boom. Jullie zullen voelen hoe de planten, bomen en de dieren jullie "aanspreken", tot je spreken. En jullie zullen elkaars taal begrijpen.
En hoe zullen jullie dit doen geliefden? Door jullie harten, geliefde harten, via jullie liefde. Jullie zullen meer en meer ontwaken via jullie harten. Zo zullen jullie je heilige harten in vereniging brengen met AL WAT IS.
Geliefde zielen, voelen jullie ook de vreugde dewelke wij de Aartsengelen jullie brengen? Voelen jullie ook de vreugde en gepaard gaand hiermee de bewustzijnsverruiming die wij de aartsengelen jullie vandaag brengen?
Voelen jullie ook onze heerlijke warmte en onmetelijke liefde voor jullie? Want jullie geliefde mensenkinderen zijn diegene die het hier zullen waar maken. En wat zullen jullie hier waar maken geliefde harten.
Vrede en Liefde op Aarde naar al wat leeft! En daar horen vooral jullie zelf bij. Daar zullen jullie alvast jullie werk mee hebben geliefden.
Maar werken voor God is niet vermoeiend. Werken voor de Almachtige loont. Brengt zoden aan de dijk. (R: daadwerkelijk hulp verschaffen) Geeft rust en liefde. Zal jullie in een andere dimensie doen belanden en jullie Aarde zal zich "uitrekken, uitstrekken" vanuit een ongelofelijke rust. Wetende dat alles omkeerbaar is. NU dit moment. NU in deze seconde, terwijl jij deze mooie boodschap leest, rechtstreeks aan u gegeven door Vader/Moeder God.
Ontvang geliefden deze woorden van God en voel de energie die jullie harten verblijdt. Het geeft je kracht om verder in je waarheid te staan en deze uit te dragen. De waarheid geliefden is dat alles ÉÉN is. Zo ook zijn jullie ÉÉN met God.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken zonder poespas.

© Copyright Rita Pulmans
Channeling van Rita Pulmans.
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten