zondag, maart 30, 2014

Aartsengel Metatron - Waar is de Liefde? - 26 Maart 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Metatron
Waar is de Liefde?
26 Maart 2014 / Natalie Glasson

Geliefde bakens van Licht en Liefde op de Aarde, Ik adresseer jullie vanuit mijn waarheid sprekend tegen alle aspecten van jullie wezen. Ik blijf een aanwezigheid en ben ondersteunend voor de Aarde en de mensheid in dit ascentieproces, alle verschuivingen van ascentie overziend en ondertussen een dieper gevoel van eenheid voor allen met de Schepper verzekerend. Jullie kunnen een beroep op mij doen om jullie te helpen bij alle ascentie processen binnenin jullie wezen en op de Aarde, aangezien ik een groter plaatje bezit van wat zich moet manifesteren en jullie in het Licht van de Schepper ter ondersteuning kan overgieten om jullie verder te helpen.
Weet dat terwijl mijn doel geweest is en doorgaat dat te zijn gefocust te zijn op de eenheid met de Schepper en alle aspecten van de Schepper, hetgeen betekent een harmonie met de Schepper te her/erkennen, wens ik om nu over het belang van Liefde te spreken.
Velen, in feite misschien allen, spreken over het belang van Liefde, zelf-liefde, liefde voor allen(s) en onvoorwaardelijke Liefde en derhalve gaat het door de focus te zijn van de huidige spirituele groei en ascentie. De acceptatie van Liefde is de sleutelles en de trilling om in dit niveau van ascentie te verwerven. De kennis van Liefde en diens belangrijkheid op zovele niveaus is altijd op de Aarde aanwezig geweest, maar in deze werkelijkheid wordt nu aan jullie gevraagd om Liefde te ervaren, een zeer persoonlijke Liefde, de Liefde binnenin jullie wezen. Aan jullie wordt gevraagd om jullie liefde te geven zonder wat voor verwachtingen dan ook van Liefde dat naar jullie terugkeert, ondertussen de kennis bezittend dat jullie Liefde heilig is en voortkomt vanuit de bron van de Schepper, derhalve is er een overvloedige hoeveelheid aan Liefde voor jullie om uit te putten en dit bestaat binnenin. De ervaring van Liefde is nu kritiek; het is het belangrijkste en de sleutelles van de huidige ascentie. Velen van jullie hebben de kennis van Liefde en hoe het geïntegreerd kan worden in/naar jullie werkelijkheid en zelfs hoe het jullie wezen zal beïnvloeden, maar nu is de tijd om de theorie in jullie werkelijkheid te plaatsen en het volledig te ervaren.

Jullie allemaal zijn vanzelfsprekend liefdevol; Liefde is jullie natuur, het is de energie waar jullie energetisch mee gecreëerd werden en het zijn de bouwblokken van alles dat jullie zijn als een fysiek wezen, ziel en zoveel meer. Als jouw waarheid, kan jouw oorspronkelijke essentie en jouw goddelijke zelf het niet helpen anders te zijn dan Liefdevol, er is niets dat de liefdestrilling uit jou vandaan kan halen zelfs wanneer jij jouw liefdestrilling niet her/erkent is het eeuwig en niet-aflatend aanwezig. Met dit in gedachten kijk je misschien naar jouw eigen wezen, naar de werkelijkheid en de werkelijkheid van de Aarde en merk je op dat Liefde niet altijd aanwezig aanvoelt of schijnt te zijn. Als liefde jouw natuurlijke energie is, dat waarvan je gecreëerd werd als een energetisch wezen, en eeuwig is, dan mag jij je afvragen, waar is de Liefde? Dit is een zeer krachtige vraag omdat het jou terug zal brengen naar het bewuste besef van Liefde als je het toestaat.
Je wenst misschien om in meditatie of stille tijd te zitten, in jouw geest herhalend of luidop gedurende op z'n minst 10 minuten, "Waar is de Liefde?" Jouw wezen en energie hebben een natuurlijk vermogen om jou te ondersteunen en jouw terug naar jouw centrum te brengen. Wat het ook is dat er met jou gebeurt, wat het ook is dat je creëert of ervaart of wat jouw mentale gedachten ook zijn, jouw wezen, wanneer je het toestaat, zal jou als vanzelfsprekend naar jouw centrum brengen en trekken, terug naar de ruimte en de energie van Liefde binnenin jouw wezen. Door deze vraag over jezelf en innerlijke wetenschap te stellen, focus jij je niet op het gebrek aan Liefde binnenin jouw wezen of op de Aarde maar het is aldus meer zonder te zoeken dat je vraagt om gegidst en teruggetrokken te worden naar de ruimte en het bestaan van Liefde binnenin jouw wezen. Dit is verwant aan een veilige ruimte binnenin jou welke verbonden is aan alles dat het universum van de Schepper is, aan jou aanbiedend een overvloed van bewustzijn, begeleiding, gereedschappen en waarheid. Het is belangrijk je te herinneren dat alles dat je binnenin de veilige ruimte ontvangt niet van jou persoonlijk is maar de stroom van de Schepper is, waaruit je alles vandaan kunt halen dat goddelijk gepast is. Met deze oefening zal je als vanzelf gegidst worden in/naar de ruimte van Liefde binnenin jou en kan je er oneindig in rusten. Je mag een verschuiving in jouw besef/gewaarwording opmerken, een dieper gevoel van tevredenheid of vreedzaamheid komt naar boven en symboliseert dat je deze ruimte bereikt hebt.
Terwijl je altijd de Liefde van de Schepper binnenin jouw wezen kunt vinden, ontdekken en ervaren, kunnen wij onszelf nog steeds afvragen, waar is de Liefde? Met deze vraag wens ik het waarom te adresseren, dat als wij allemaal vanzelfsprekend liefdevolle wezens zijn wij naar de liefde binnenin onze wezens moeten zoeken. We zouden kunnen vragen waarom en waar ging de liefde naartoe? Wanneer wij Liefde ofwel op de Aarde of de innerlijke vlakten ervaren, en hiermee bedoel ik het uitzenden en uitstralen van Liefde, zijn wij vanzelfsprekend in contact en uitgelijnd met de Schepper en alles dat onze waarheid is. Met deze uitlijning en onze expressie van Liefde zijn wij in staat om de Schepper helemaal door ons heen te brengen, alles dat de Schepper is te laten manifesteren in onze werkelijkheid en zoveel prachtige ervaringen zoals goede gezondheid, overvloed, geluk, synchroniciteiten, wonderen, diepe verbindingen van vereniging, uitgebreid begrip en een besef van de waarheid te laten creëren. De Liefde die wij tot uitdrukking brengen creëert een sjabloon en een fundering voor de expressie en de ervaring van de Schepper. Dit is het waarom, dat wanneer wij ons verbinden in de Liefde van ons wezen en de Schepper het zo goed aanvoelt, zo gelukzalig en vertrouwd, vaak kan alles in jouw werkelijkheid aldus onvertrouwd aanvoelen en dus brengt Liefde jou terug naar deze waarheid. Met dit besef mag jij je afvragen waarom ieder persoon niet vanzelfsprekend de Liefde eeuwig ervaart als je altijd naar jouw centrum teruggebracht wordt? Alles buiten jou voelt meer tastbaar en echt aan, want als het vanuit eeuwige Liefde gecreëerd was zou er geen enkele vorm van noodzaak zijn. Wederom stellen wij de vraag waarom Liefde niet eeuwig in alles aanwezig is? Het voor de hand liggende antwoord is dat het eeuwig aanwezig is, maar dat het jullie bekwaamheid is om Liefde te her/erkennen en misschien zelf diens belangrijkheid gewaar te worden, hetgeen verloren raakte. De Liefde van jouw wezen en de Schepper is nooit verloren geraakt geweest, maar na vele levensspannen op de Aarde, zoveel verschillende energieën en situaties ervarend, heeft iedereen nieuwe gedachten, overtuigingen en gewaarwordingen geadopteerd welke zij voort dragen, de meeste worden vanuit pijn of lijden geboren en zijn onjuist uitgelijnd met Liefde.  
Heb je ooit over jezelf nagedacht te bestaan als een zuiver wezen van Liefde en toen dit zuivere wezen van Liefde gevraagd wanneer het voor het eerst pijn of vrees voelde?, waarom het dergelijke energieën voelde en hoe het zich voelde aangezien je nooit eerder pijn of vrees ervaren had maar alleen Liefde? Zou een dergelijke energie een verslaving kunnen worden en een energie om je mee te identificeren? Daarom heeft het jouw geloof, besef en her/erkenning van Liefde vervangen. Dit is een krachtige oefening om in jouw eigen stille tijd te bereiken:
Stel jezelf voor als een zuiver wezen van Liefde aldus stralend en glanzend.
Vraag jezelf: Wanneer voelde mijn wezen van Liefde voor het eerst pijn of vrees?
                        Hoe voelde dat aan?
                        Wat creëerde een dergelijke ervaring?
Dan vraag mij, Aartsengel Metatron en de Engelen van Liefde en Genezing, ondersteund door jouw Ziel om naar voren te komen en deze energie uit te wissen en te genezen zodat alle andere voortgaande ervaringen van pijn en vrees uitgewist, ontbonden en voor eeuwig genezen zijn.
De krachtige focus nu is om de gewoonte van gewaarwording, her/erkenning, dankbaarheid en het begrip van Liefde te hercreëren, het proces van het vanzelfsprekend teruggetrokken te worden naar jouw ruimte van Liefde binnenin jouw wezen toe te staan en aan te moedigen, zelfs als het een honderd keer per dag is totdat jij van jezelf gelooft waardig te zijn om in eeuwige Liefde te bestaan. Dat is zo een krachtige verklaring aangezien het misschien de sleutel tot de vraag van 'Waar is de Liefde?' is. Het is altijd aanwezig maar misschien neem jij jezelf gewaar als niet waardig zijnde om aanwezig te zijn bij en in Liefde. Weet alsjeblieft dat ik jullie allemaal adresseer, zelfs mezelf, en er is altijd meer Liefde dat je kunt her/erkennen en door jouw wezen heen en tot uitdrukking kunt brengen.
Een genezing welke ik wens te ondersteunen is om jezelf te vergeven voor iedere vorm van gebrek aan Liefde in jouw werkelijkheid en wezen en om jezelf te vergeven voor dat eerste moment toen je werkelijke vrees en pijn ervoer. Vergiffenis is zo een diepe en diepgaande genezer welke iedere energie kan transformeren maar jou ook toestaat om jezelf volledig te accepteren.
"Ik vergeef nu volledig en absoluut iedere en alle vormen van gebrek aan Liefde, iedere en alle vormen van vrees, pijn en lijden, iedere en alle vormen van het onwaardig voor Liefde voelen en iedere en alle vormen van verslaving aan alles dat geen Liefde is. Met de hulp van mijn Ziel en mijn Engelen, genees ik mezelf volledig en absoluut en houd onvoorwaardelijk van mezelf. Ik kies er nu voor om in eeuwige Liefde te bestaan en ik zal deze overgang met gemak in mijn wezen en werkelijkheid maken. En zo zij het."
Weet alsjeblieft dat ik volledig en eeuwig in Liefde bij jullie aanwezig ben,
Aartsengel Metatron 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten