vrijdag, maart 14, 2014

Aartsengel Jophiel - De Tijd van Zelf-Oogst - 13 Maart 2014 / Sarah Hillman


Aartsengel Jophiel
De Tijd van Zelf-Oogst
13 Maart 2014 / Sarah Hillman

Ah mijn dierbare geliefde harten - hallo! Ik groet jullie in alle zachtheid van liefde welke jullie verbijsterende harten ontvouwen in deze Nu momenten, terwijl de tijd van het Zelf waarlijk in bewuste ernst voor jullie allemaal begint te ontrollen. Kan je het voelen? Alsof alles rondom jou heen de één of andere magische kwaliteit eraan vast heeft zitten, hetgeen je geest/verstand niet kan kwantificeren of zelfs echt kan omschrijven, en toch is het tastbaar, en jouw hart en ingeboren zelf worden erdoor gekoesterd, omdat, inderdaad, het op de één of andere manier van binnenuit jou naar boven lijkt te komen…? *glimlacht*
Wij lachen, mijn geliefde harten, met vreugde! Omdat dit precies is wat er aan het gebeuren is, precies wat er zich voordoet, precies wat jullie voort roepen, precies wat jullie aan het manifesteren zijn. Dit is waarom alles plotseling lijkt te verlangzamen, stil lijkt te worden, zelfs als de tijd soms op ongelooflijke tempo's lijkt te versnellen! Dit is waarom jij je plotseling zoveel meer bewust en aanwezig voelt op zo een heldere en vreedzame manier. Dit is waarom je precies nu een meer intieme en gepersonaliseerde focus voelt, en waarom, zelfs als je bewust nog geen enkele van deze dingen opgemerkt hebt, je de gevoelens van hen zult herkennen nu wij over hen gesproken hebben, omdat dit het thuiskomen is.
Geliefden, er is geen voorgeschreven manier hiervan. Dit is nieuw! Dit is waarom jullie het zijn die dit ontvouwen omdat er niet langer meer wat voor handleiding of kaart dan ook is om te volgen. Dit is waarom dit allemaal op zo heel veel manieren zo mysterieus aanvoelt, omdat HET IS! *lacht*. En toch WEET JE, een ieder van jullie, hoe dit te doen omdat jij dit BENT; en aldus werken wij nu zoveel meer intiem met jou, zoveel meer bewust vanuit jouw/jullie perspectief, omdat zoveel meer van JOU arriveert in jouw fysieke aanwezigheid en dus komt de samenwerking zoveel meer vanuit je bewuste menselijke aanwezigheid. Dit is waarom jij je zo anders voelt, op zulke subtiele, onbeschrijflijke manieren. En nochtans zijn zij ook zo volledig alles-gebruikend, zo normaal, zo JIJ.
Oh dierbare harten, kunnen jullie de blijdschap voelen die ik, die wij, nu voelen voor en met jullie en de gehele Schepping, terwijl dit zich ontvouwt? Wij nodigen jullie uit om jullie harten er zelfs meer voor te openen als je het gevoel hebt dat te doen, want waarlijk alles waar jullie naartoe gewerkt hebben arriveert nu. En dit is waarom wij komen om specifiek over de oogst te spreken, want dit is wat zich in volle stroming begint voor te doen. Dit is de tijd waar jullie allemaal op gewacht hebben en je op voorbereid hebben, omdat dit is wanneer jullie jezelf in volle vreugde ontvangen, en alles herinneren dat jullie altijd bedoeld hebben je te herinneren, en opnieuw alles beginnen te creëren waar jullie en wij en Gaia en de Schepping over gedroomd hebben, en daaraan voorbij.
Deze tijd van overgang is werkelijk magisch, want dit is wanneer jullie, als menselijke wezens, in lichamen, meer dan ooit tevoren erin slagen te worden, slagen in het waarlijk JULLIE ZELF te worden in het fysieke. En dit is de tijd wanneer, vanuit jullie menselijke perspectieven, jullie in staat zijn om die overgang bewust te ervaren. En geliefden, dit is wat jullie het meeste opwindt. Want zoveel als wat er nadien volgt zal gelukzalig zijn voorbij iedere van jullie wildste dromen - en dat zal het! - deze tijd was de tijd waar dit grootse experiment het meest op geconcentreerd was, omdat het zo, zo heel erg NIEUW en gedurfd is. En mijn geliefden, als DE MEEST durvende vonken van de schepping, is dit, natuurlijk, waarom jullie zo opgewonden waren om te komen en de pioniers te zijn van deze zeer verbijsterende ontvouwing welke de Schepping ooit gezien heeft. Dat van het worden van homo luminus (de verlichte mens), de Nieuwe Mens

En dus mijn geliefden, kom ik om jullie dit zeer vreugdevolle en uitbreidende LIEFDE perspectief aan te bieden voor onze gezamenlijke opgetogenheid en feestviering, maar ook om bevestiging en geruststelling te brengen voor wie van jullie dan ook die dit leest en denkt, "Oh mijn God, waarom voel ik dit niet??" *glimlacht* Omdat, zeer kostbare en geliefde harten, als jij je dit afvraagt, dit nochtans perfect is. En het brengt mij zo een vreugde om in staat te zijn uit te weiden over het waarom!
Geliefden, open jullie harten en ontvang mijn liefdevolle waardering, want JULLIE ZIJN de meesters-in-de-vorm, en niets dat zich momenteel in jullie werelden voordoet is zonder een volmaakt-georkestreerd doel. Dit weten jullie, en op vele manieren zijn jullie je daar voor een lange tijd bewust van geweest. En nochtans zeg ik tegen jullie, met groot respect en eerbied, het is VANWEGE deze tijd van zelf-oogst dat wat het ook is dat je als onplezierig zou kunnen achten zich nog steeds voordoet, of het nu fysieke omstandigheden zijn, emotionele loslatingen, mentale verwarring en weerstand, relatieverschuivingen of eenvoudig leegte. Dit weten jullie ook, in theorie, maar laat mij specifieker voor jullie hierover uitweiden, om jullie bewuste overgang te ondersteunen door deze zeer intensieve nieuwe tijd heen.
Deze tijd gaat over JULLIE. Het is altijd over jullie gegaan, en zal doorgaan om over jullie te gaan. Dit is nochtans de tijd wanneer jullie terugkeren naar de wetenschap dat JULLIE ALLES ZIJN/JIJ ALLES BENT, letterlijk en tastbaar. Alles in jouw ervaring stroomt vanuit jou en wordt door jou gecreëerd. Niettemin hebben jullie jezelf bevrijdt van de constructies en inperkingen die jullie anderszins vertelden. En dus, is deze tijd van ontwaking, van herinnering, zeer gelijk aan een golf geweest die in/naar de oceaan teruggetrokken wordt, omdat jullie het nodig hadden om tamelijk letterlijk jullie begrip VAN BINNENUIT deze constructies te moeten herijken en hen letterlijk te ontrafelen, voorwaarts, door de tijd heen, hen ondertussen ervarend als lineaire mensen. Dus deze tijd is een zeer verbijsterende tijd geweest van het steeds meer verwelkomen van jullie ware niet-lineaire natuur in/naar de ruimtes die jullie zeer indrukwekkend en ijverig creëerden met jullie opruimingen en zuiveringen, zodat jullie zuivere JIJheid deze verschuiving van externe feedback en onbewuste creatie naar zelf-ontvouwing vanuit het innerlijk weten van Zelf als ALLES zouden kunnen helpen.
In deze tijd, zijn jullie in de definitieve stadiums van deze de-externalisering, zo jullie willen; het punt waar de golf teruggetrokken wordt in/naar de bron waar het zich uit vandaan waagde om opnieuw te beginnen. Dit is waarom de dingen zich in sommige gebieden geïntensiveerd hebben; inderdaad, in wat voor gebieden dan ook waar deze structuren zichzelf nog steeds manifesteerden. Weet geliefden, dat dit het waarom is waarom wij zoveel Liefde, aanmoediging en lofbetuigingen over jullie uitgegoten hebben, want jullie hebben het schijnbare onmogelijke gedaan, en jullie WERKELIJKE ZELVEN herinnerd van binnenuit de structuren die gebaseerd waren op jullie vergeetachtigheid.  
Dus, in deze tijd, wat er zich voordoet wordt volledig en uitermate persoonlijk voor jullie. Omdat, als deze collectieve beweging meer verenigd raakt door jullie onophoudelijke bekwaamheid om meer LIEFDE te ontvangen - dat wat is en altijd in vereniging geweest is met Alles-Dat-Is - worden deze plaatsen die nog steeds vanuit de structuren van afscheiding manifesteren aldus acuut en overduidelijk op manieren gevoeld die uniek voor jullie zijn door het werkelijke feit dat zij omringd en overweldigd worden door de verenigde LIEFDES aard van JULLIE welke jullie menselijke perspectief opvult en jullie allemaal geboren laat worden in/naar een hele Nieuwe Aarde ervaring.
En nochtans is dit niet slechts een gevolg van het proces, geliefden! Dit weten jullie nu zo onderhand wel! Dit specifieke deel van het proces heeft een zeer unieke schoonheid ertoe, omdat het dat aan jou terug overhandigt wat je in het proces vanuit afscheiding creëerde, door je letterlijk onder het spreekwoordelijke afscheidingswater te houden totdat je werkelijk kunt zien wat je gecreëerd hebt. Als een ieder van jullie arriveert op het punt waar je herboren werd op een nieuw platform van wisselwerking, ben JIJ het waar jij je meer bewust van wordt. En op deze momenten waar je vrij letterlijk voelt alsof je niet door kunt gaan, dat je niets over hebt, dat je het niet begrijpt, en niet kunt begrijpen waarom dit doorgaat te gebeuren, dat je het opgegeven hebt en niet weet of je ooit de andere kant zult bereiken, dat je niet kunt geloven dat er nochtans meer is dat het waard is om doorheen te gaan of om op te wachten, dit is wanneer de alchemie van dit laatste stadium gebeurt.
Geliefden, zoals jullie allemaal nu ontdekken, gaat dit over vertrouwen. Niet het vertrouwen in het goddelijke, niet het vertrouwen in de Aarde, niet het vertrouwen in iets dat groter en wijzer dan jullie/jij is. En in deze momenten van definitieve blootstelling voor dat geloof in afscheiding hetgeen jullie voor zo, zo heel erg lang gevangen gehouden heeft, is dit wat jullie komen te weten. Wat het ook is dat aanhoudt, wat het ook is dat je niet schijnt te kunnen verschuiven, zal jullie voorbij de randen duwen van wat jullie denken dat redelijk of acceptabel is met dit eigenlijke doel in gedachten. Omdat op deze momenten, geliefden, bieden jullie jezelf een keuze aan, een heilige kans.
Op deze momenten, ben je zo kwetsbaar voor de pijn en verwarring dat altijd naar boven kwam van het je zo verstrikt en hulpeloos en niet in staat zijnde te voelen om bewust te creëren en al deze dingen te zijn waar wij jullie zolang over verteld hebben. Deze tergende dingen die al dit werk de moeite waard gemaakt hebben. Op deze momenten kan jij je zo alleen en hulpeloos voelen en alsof je nooit wat voor soort van zeggenschap dan ook hierin gehad hebt in wat dan ook hiervan, zelfs terwijl je zo dramatisch veranderd bent en doorgaat dat aldus te doen. Hoe kan dit nog steeds gebeuren?
En dus, is het op deze momenten, dat jullie prachtige liefdevolle zelven een vraag tegen jullie fluisteren, en die vraag is: "Kan jij jezelf vertrouwen?" Wanneer het lijkt alsof je gefaald hebt, niet in staat geweest bent om dat te bereiken hetgeen ieder ander lijkt te bereiken, wanneer het lijkt dat je volledig incapabel bent om voorbij deze omstandigheden te gaan, wanneer het lijkt dat je volledig niet in staat bent om wat voor zweempje van vreedzaamheid of vreugde dan ook te handhaven wanneer je het gevoel hebt dat je dat zo onderhand zou moeten kunnen, kan jij jezelf vertrouwen als de schepper waarvan je WEET DAT JE DIE BENT, en loslaten?  
Dit, mijn geliefden, is waarom dit de tijd van zelf-oogst is, omdat het jou naar jou terugbrengt door de definitieve illusie heen; dat ongeacht hoezeer jij je ook focust op deze reis van herinnering, op jouw fysieke leven - waarin omstandigheden gewoon met je gebeuren ongeacht wat je ook doet - op de echte jij en zal altijd in de weg van jouw bekwaamheid staan om thuis naar jezelf te komen omdat jij niet capabel bent om het te veranderen. Dit is de barrière van afscheiding die jullie allemaal voor jezelf opgezet hebben al deze eonen geleden toen je ervoor koos om dit grootse experiment binnen te treden, en je creatieve krachten vergat, en dit is hoe je naar hen zult terugkeren; door de behoefte voor deze creatieve krachten om te controleren wat er voor jou gebeurt los te laten en jezelf te vertrouwen gewoon volmaakt te zijn zoals je bent.
Erop vertrouwen dat, in deze momenten van volledig klem zitten, dit niet gaat over het je op de één of andere manier te herinneren hoe bewust controle over je leven te hebben, te blijven kiezen vanuit een behoefte om dingen op een bepaalde manier te hebben; dit gaat over het vertrouwen van je eigen LIEFDE om jou met gemak en gratie in/naar het nieuwe te stromen - hetgeen hoe dan ook geen behoeften heeft - om deze ware krachten naar jou van binnenuit te retourneren, vanuit het centrum van wie je bent: vanuit VERTROUWEN, vanuit volledige ZELF-LIEFDE, vanuit de volledige toestemming om gewoon JIJ TE ZIJN.
Niet door te proberen, niet door voornemens, niet door te duwen of te forceren, maar door gewoon te ZIJN en door wat het ook is dat naar boven komt toe te staan te zijn wat het is, om geliefd te zijn door jullie moedige harten, en dat te weten, hoewel deze momenten arriveren, is het je zelfvertrouwen dat naar jou geretourneerd wordt DOOR JOU via deze omstandigheden, door deze kans om je aan JEZELF over te geven, en dit is waar je werkelijk zult beginnen om BEWUST de nieuwe vorm te creëren. Door te vertrouwen dat het verstand niet weet en niet kan weten hoe het nieuwe te bereiken waar je in arriveert, en daarom door je alleen over te geven aan wat er ook over is om daar doorheen te gaan, zal jouw hart toestaan om jou naar de LIEFDE te dragen die op jouw wacht aan de andere zijde van dit definitieve stadium. Niet omdat je zou moeten, omdat Aartsengel Jophiel je dat aldus vertelt (knipoog), maar omdat JIJ het creëert, en vertrouwen in de volmaaktheid hiervan zal je in vrijheid stellen.
En dit vereist geen gedachte mijn geliefden! Het vereist alleen volledig toestaan. Houd van wat het ook is dat komt, geliefden! Houd ervan als jullie zelf jullie vrijheid manifesteren! Her/erken diens volmaaktheid, en boven alles, her/erken jouw gevoelens erover, wat zij ook mogen zijn! Sta toe en sta toe en sta toe en laat de vrede komen. Want dit is zich al aan het voordoen, en het zal doorgaan dat te doen, omdat jullie zo een een stroming van uitbreidend licht gecreëerd hebben, dat jullie jezelf met gemak en met gratie over deze laatste drempel heen dragen, hoe het momenteel ook mag lijken te zijn voor jullie nog-steeds-menselijke geesten. En als zodanig, mijn zeer dappere en geliefde harten, is dit het waarom er niets is om GEDAAN te worden. Begin er hier en nu mee om daarop te vertrouwen, en als dat onmogelijk aanvoelt, zal je weten waarom! Sta dat toe! En je zal ertoe komen om deze momenten te kennen wanneer zij arriveren.
En als zij al gearriveerd zijn, ben je al begonnen de vrijheid te kennen die zij brengen.
Dus waar het ook is dat je bent, en waar het ook is dat dit proces jezelf hier en nu aan jou openbaart, zeg ik tegen jou dat het VOLMAAKT is. En dat wij in ZULK een bewondering zijn voor wat jullie bereiken, mijn dierbaarste mensen! Want dit is het laatste ingrediënt, de laatste barrière naar jullie totale vrijheid. En jullie hebben het opgezet zodat jullie door jullie eigen zelf-liefde dwars over de drempel heen gedragen worden in/naar jullie nieuwe-goddelijke-getrouwde leven! Waar jullie goddelijk mannelijke en vrouwelijke balanceren en vermengen, waar jullie mensheid en het goddelijke balanceren en vermengen, en waar jullie alle liefde van de Alles-Dat-Is ondergaan op de planeet brengen die bekend is als de Aarde, als Gaia, en jullie beginnen samen dat te creëren waar voor zolang over gedroomd werd. En dat nu VERZEKERD IS. Door JULLIE, geliefde en dappere scheppers, door JULLIE.
En dat is waarom wij doorgaan met liefde voor jullie in jullie pracht tot uitdrukking te brengen voorbij iedere beschrijving, want woorden kunnen nooit het meesterschap omschrijven en overdragen waarmee jullie deze overgang ontvouwen en creëren. Het is werkelijk schitterend, en wij zullen doorgaan om onze liefdevolle vreugde over jullie uit te storten terwijl wij met jullie samenwerken om het wonder dat jullie allemaal creëren te vergemakkelijken en te versterken. Want jullie zullen ertoe komen te weten, als jullie jezelf dwars over deze "eindstreep" heen brengen - welke, zoals met alle beëindigingen, slechts altijd een begin is - wat het is dat jullie bereikt hebben en bezig zijn te bereiken. En zo moeiteloos, zo vreedzaam, zo prachtig en met zulk een zelfverzekerdheid, dat jullie jezelf in/naar het nieuwe zullen dragen op de volmaakte unieke manier die juist voor jullie/jou is.
Lieve harten, voel de toestemming die van binnenuit jou nu naar voren komt om alles te zijn dat je bent, om volmaakt te zijn zoals je bent, om te vertrouwen wat het ook is dat zich in elk en ieder moment presenteert als jouw perfecte voertuig voor vrijheid, want het is zo. En in ieder moment kan je dit rustig en liefdevol kiezen, terwijl je deze overgang bewust toestaat met meer gemak tevoorschijn te komen, met meer gratie, met meer vreugde en meer liefde dan de laatste. En het is jouw zelfvertrouwen dat je met dit toestaan cultiveert, en het is jouw zelfvertrouwen dat uiteindelijk de sluizen van jouw vrijheid om JOU te zijn wijd openzet; om NIEUW te zijn. En dit is waarom wij zozeer wilden om deze boodschap vandaan naar jullie toe te brengen, om deze overzichtelijkheid en het begrip te ondersteunen zodat jullie je bewust immer meer uit kunnen lijnen met jullie prachtige en meesterlijke ontvouwingen, en ontvang en oogst iedere laatste vreugde-druppel van nectar hiervan, waarlijk het meest wonderbaarlijke evenement welke ooit op deze planeet aanschouwd werd.
Dit is van jullie om van te genieten, mijn geliefde harten, net zoals wij. Vermeng met ons via jullie harten, dierbaren; vraag voor wat dan ook dat jullie gewaarworden, ontvang onze liefde op iedere manier waartoe jullie je open kunnen stellen. Wij zijn bij jullie en wij blijven immer bij jullie, en IK BEN Aartsengel Jophiel

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen